Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Mayakulturen

0

Mayakulturen, eller mayacivilisationen eller mayariket som den också kan kallas för ibland, är en högkultur som varade i flera tusen år. Mayakulturen utgjorde av ett stort geografiskt område som med dagens mått var ungefär lika stort som Italien. Området sträckte sig från södra Mexiko till Guatemala, Belize, västra Honduras och El Salvador och var uppdelade i flera olika stadsstater. Mayakulturen fanns för över fyratusen år sedan och själva blomstringsperioden för kulturen brukar nämnas till 250-900 e.Kr.

Mayakulturens framväxt och förfall

I det område som mayakulturen fanns, var det tre olika klimat- och miljözoner: norra låglandet, södra låglandet samt Guatemalas högland som alla tre har haft inverkan på utvecklingen inom kulturen. Byarna i de olika områdena växte och bosättningar tillkom  vartefter. Vissa bosättningar växte sig så stora att de kom att ses som städer. Till exempel så tros cirka 60 000 människor ha bott i staden Tikal, som ligger i nuvarande Guatemala, på 700-talet.

Under 800-talet började dock något att hända inom mayakulturen. Flera av de stora och klassiska städerna slutade fungera och övergavs. Palats, tempel och pyramider förföll. Hur detta kom sig var länge oklart men forskarna har lagt fram flera olika teorier. Främst har tre olika faktorer lagts fram: krig, en större befolkning än vad deras miljö kunde klara av samt torka. Krig, interna stridigheter och uppror kan vara faktorer som har påverkar och som till exempel också kan ha varit en konsekvens av att naturresurserna minskade. Under en hundraårsperiod kan man också konstatera att det föll mindre regn än normalt, vilket också gjorde att torkan ledde till hungersnöd och dödsfall hos människor och djur.

I slutet av 900-talet var de flesta städer övergivna, men mayakulturen fanns ändå kvar i flera hundra år, ända tills spanjorerna kom i början av 1500-talet. Spanjorerna fick en lätt match att erövra det kvarvarande mayariket och detta var också det definitiva slutet. Spanjorerna utvann naturtillgångarna som fanns i området, mayafolket tvingades bli kristna och/eller bli slavar samt fick smittsamma och dödliga sjukdomar som fördes dit av spanjorerna.

Mayakulturen – en högkultur

Med ordet högkultur menas en högt utvecklad befolkning i början av en historisk tid, som till exempel Egypten, Kina, Mesopotamien och mayakulturen. Mayaindianerna var faktiskt det enda folket i Amerika som hade ett skriftspråk innan européerna kom till deras område. Skriftspråket var en mix utav hieroglyfer och abstrakta bilder och det är faktiskt så att forskare har fortfarande inte helt lyckats tyda språket och de skrifter som mayakulturen har lämnat till eftervärlden.

Även matematik användes inom mayakulturen, där räknesystemet byggde på siffran 20. De hade även ett tecknen för siffran noll, vilket är cirka tusen år innan européerna började använda det. Det fanns vissa inom mayakulturen som var framstående i matematik och astronomi och det var deras präster. Det byggdes observatorier där prästerna kunde studera himlen från, och det var faktiskt dessa som mätte upp Venus omloppstid runt solen mest korrekt. De kunde också förutsäga solförmörkelser flera sekel framåt.

Inom mayakulturen hade de även den relativt kända mayakalendern, som avser främst deras solkalender. Kalendern baserades på 360 dygn som kallades för Tun samt en period på fem extra dygn som kallades för Uayeb. Kalendern hette Haab och bestod av 18 veckor om 20 dagar per vecka samt perioden om fem extra dygn.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke