Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Medialitet – Tarotlinje – Tarotguiderna

Medialitet – Tarotguiderna är Sveriges största tarotlinje. Drivs av Vivi Linde med ca 65 vägledare och ca 80 andliga/mediala bloggare.

Det finns ingen genväg om man vill utveckla sin medialitet. Vi som jobbar på Tarotguiderna har utvecklat vår medialitet under en längre tid. Det krävs ett stort eget sökande  och en hel del studier. Att utveckla sin medialitet är inget som sker över en natt utan det krävs ett starkt engagemang och en passion för det andliga.

Erfarenheterna ser olika ut – värdera inteshutterstock_126167990

På Tarotguidernas tarotlinje får vi många frågor gällande medialitet och en av de vanligaste handlar om alla är mediala, om alla kan utveckla sin medialitet och om hur man vet att man är medial. Många upplever tidigt i sitt liv ”spöken” och känner av olika energier i omgivningen. För andra kommer det senare, de får då ofta själv lära sig att öppna upp. Anledningen brukar vara att man tidigt ”stängt igen sig” då omgivningen kanske förnekat våra upplevelser och vi har fått höra att det är fantasier eller så kanske man helt enkelt varit rädd och inte velat ta till sig det man känt av.

Om man inte har känt av sin medialitet tidigt utan börjat utveckla den senare så behöver inte det vara en nackdel alls utan man har i stället skaffat sig andra ovärderliga kunskaper i livet. Den personliga utvecklingen är minst lika viktig. Det många på vår tarotlinje kan intyga är att det många gånger kan det gå fortare i stället då väldigt mycket pågått under ytan och när man sen tar tag i sin medialitet så slår den ut i full blom. Det viktigaste är ändå att man övar mycket, precis som allt i livet som man vill bli duktig på så krävs det ett djupt engagemang.
Det är viktigt att komma ihåg att allas personliga, andliga och mediala utveckling ser olika ut så att man inte jämför sig med andra. Vi har alla vår unika väg och mening med vårt liv. I det är det viktigt att lyssna på sig själv och på våra andliga vägledare. Det är de och vi själva som är i kontakt med just vår specifika väg.

Va din egen Guru

Vi på Tarotguidernas tarotlinje vill inte lägga beslag på din sanning eller din väg. Var din egen Guru. Jag är väldigt obekväm med ”Guru tänkandet”, det är inte bra att tillskriva någon så stor andlighet så att det överskuggar sin egen, man ska inte förminska sig själv, vi är alla en del av universums kärlek och ljus och kan komma i kontakt med den kraften. Ha tillit och inse att du kan utveckla din andlighet och medialitet, att du har all den kapaciteten du behöver.

Det är viktigt att inte lägga kraften utanför sig själv utan att man är medveten om att all kunskap finns inom oss. Om man hela tiden lyssnar på andra människor för vägledning så kan det vara svårt att förstå värdet av sin egen vägledning, vi hör då inte vår egen inre röst. Vårt Högre Jag har större kunskap om oss än någon annan människa. Vi på Tarotguidernas tarotlinje tycker att detta är viktigt att vara medveten om när du pratar med en vägledare. Du bestämmer och styr i ditt liv, låt ingen påverka dig att gå i en riktning du inte önskar. Hitta din egen sanning och kraft. Man behöver komma i kontakt med kraften som är större än oss själva och vara medveten om att vi är en del av den kraften. Vi är ett mikro kosmos i det större makro kosmos. Om vi hela tiden tar till oss andra människors sanningar som våra egna så kan det vara förvirrande och svårt att bottna i sin egen medialitet och andlighet. Lyssna på andra, gå på föredrag och kurser och läs böcker och genom den kunskapen ta till dig det som känns rätt och riktigt för dig, lyssna på dig själv och ta till dig din sanning. Var dock beredd på att den kan förändras över tid i takt med att du utvecklas. Din väg kommer att utkristalliseras för dig och ditt sökande kommer att leda dig rätt.

Från sökare till vetare

Man måste själv gå sin väg och söka för att kunna utveckla sin medialitet. Man kan inte ta över någon annans kunskap, tillit och insikt. Man kan ta till sig den men man kan inte ta över den. Jag brukar säga att jag Vivi började som sökare men nu så är jag en “vetare”. Med det så menar jag att genom erfarenhet och upplevelser så har jag fått bevis för min tro. Det krävs både tillit och tålamod för att utveckla sin medialitet och bli en ”vetare” Vi på Tarotguidernas tarotlinje önskar dig lycka till på din väg.

Tips för att utveckla din medialitet

Om du läser det här är det förmodligen för att du vill utveckla din medialitet. Kanske tror du i hemlighet att du har outnyttjade krafter som bara väntar på att låsas upp. Eller kanske tycker du bara att tanken på att kunna läsa andras tankar eller förutsäga händelser med precision är fascinerande och lite skrämmande. Det kan till och med vara så att du kämpar med att hantera några svåra situationer i ditt liv just nu, och du undrar om det skulle kunna hjälpa dig att utveckla din medialitet för att se en väg genom dem på ett tydligare sätt. Om något av ovanstående låter som du, så är det utmärkt! Världen behöver fler människor som är villiga att acceptera sig själva för den de är så lätt och inte oroa sig för vad andra tycker om dem och deras förmågor.

Hur du känner igen när du har medial förmåga

Har du någonsin känt att du är inställd på en annan frekvens? Att det fanns mer i världen än vad man kan se? Har du någonsin haft känslan av att du kunde känna saker om andra människor, även om de inte gav några ledtrådar om sitt sinnestillstånd? Om så är fallet kan du vara i kontakt med din medialitet. Har du någonsin kunnat veta något utan att ha någon logisk förklaring till hur du visste det? Kanske fanns det ingen uppenbar källa till informationen och ändå kom kunskapen till dig. I sådana ögonblick känner många människor sannolikt en viss grad av obehag. Vi har trots allt uppfostrats att tro att mediala förmågor är onaturliga och tyder på onda avsikter. Det är därför så få människor är villiga att erkänna att de har denna förmåga.

Vad är medialitet och medial förmåga?
Medial förmåga är förmågan att uppfatta information som är tillgänglig via våra fem sinnen på ett icke traditionellt sätt. För att vara tydlig betyder det inte att informationen är påhittad utan snarare att den ligger utanför det område som man normalt kan uppfatta. Medial förmåga kopplas ofta samman med extrasensorisk perception (ESP). ESP avser alla paranormala förmågor som gör att en person kan få information utanför de fem sinnenas område, till exempel telepati eller klärvoajans. Vissa människor hänvisar till ESP som “mediala förmågor”, medan andra gör en åtskillnad mellan de två termerna. Medial förmåga kan hänvisa till en rad olika fenomen. Dessa omfattar bland annat följande:

Hur man identifierar om man har medial förmågor.
– Är du en nyfiken person? Om så är fallet kan det vara ett tecken på att du är i kontakt med din medialitet. Nyfikenhet är ofta kopplad till behovet av att utforska det okända. – Är du ovanligt empatisk? Personer med denna förmåga kan ofta känna av andras humör eller hälsa. – Har du livliga drömmar som går i uppfyllelse? I de flesta fall är drömmar helt enkelt ett resultat av att det undermedvetna sinnet bearbetar problem. För vissa människor är drömmar dock mer som prekognitiva visioner.
– Har du en stark önskan om mening och syfte? Många människor med mediala förmågor känner en stark drivkraft att utforska det okända och hjälpa andra.
– Har du ett intresse för det paranormala? Många personer med psykiska förmågor dras till paranormala ämnen och begrepp.

3 tecken som tyder på att du kan utveckla din medialitet.
– Att ha visioner eller drömmar som går i uppfyllelse. Detta är ett av de vanligaste tecknen på psykiska förmågor. Om du har drömmar eller visioner som du kan känna igen som sanna, har du sannolikt en viss psykisk förmåga.
– Att ha oförklarliga känslor eller magkänsla. Förvånansvärt många människor kommer att säga att de “bara vet” saker och ting. Detta kan vara ett tecken på ESP.
– Upplever deja vu. Deja vu är en känsla av att du redan har upplevt en viss situation eller händelse. Detta kan vara ett tecken på att du har psykiska förmågor och har kopplat dig till det kollektiva omedvetna.
– Att ha ett intresse för det paranormala. Om du har ett intresse för övernaturliga ämnen och söker information om dem finns det en stor chans att du har en psykisk förmåga.

Hur du utvecklar din medialitet
– Börja uppmärksamma din intuition. Om du har en psykisk förmåga har du troligen använt den i hela ditt liv. Visst, du har antagligen fått en del fel, men det kommer troligen att finnas ett par tillfällen då du har känt att något skulle hända och sedan gjorde det det. Nu behöver du bara lära dig att vara uppmärksam på dessa känslor.

– Öva på meditation. Många människor som utvecklar psykiska förmågor praktiserar också meditation. Varför? Meditation hjälper dig att komma i kontakt med din intuition och kan också leda till ökade psykiska förmågor. – Var öppen för förändring! Om du vill utveckla dina psykiska förmågor måste du vara öppen för den förändring som kommer att följa med. Psykiska förmågor skiljer sig trots allt mycket från det sätt som människor normalt tänker och uppfattar världen på.

Meditera med ett syfte. Om du vill låsa upp dina förmågor måste du först och främst tysta bruset i ditt huvud. Mycket av den psykiska energin och kraften blockeras av mentalt prat och av att vi inte är i kontakt med våra egna känslor och känslor. Meditation är ett av de bästa sätten att nå djupare medvetandetillstånd och tysta snacket i huvudet så att du verkligen kan höra vad din intuition har att säga. Det bästa sättet att meditera med ett syfte är att sätta upp en intention för sessionen. Du kanske till exempel vill sätta upp intentionen att vilja koppla ihop dig med dina psykiska guider och antenner på ett sätt som är lätt för dig att känna igen och förstå.

– Utveckla en förbindelse till din andliga guide. Ett av de enklaste sätten att börja utveckla sin medialitet är att ansluta dig till din andliga guide. Din guide kan hjälpa dig att navigera i den här nya världen och är en stor källa till information för dig när du lär dig hur det går till. Om du vill veta hur du ska göra detta kan du försöka tillbringa lite tid i naturen. Sätt dig på en lugn plats och blunda. Du kan också prova att sitta i en gungstol eller till och med ta ett långt bad. Försök att rensa ditt sinne från tankar och fokusera på din andning. Om du har svårt att lugna ner dina tankar kan du försöka säga ett meditationsmantra eller fokusera på en kristall eller ett annat föremål.

– Var uppmärksam på dina drömmar. Drömmar kan vara ett utmärkt sätt att börja utveckla sin medialitet eftersom de kommer till oss när vi befinner oss i ett förändrat medvetandetillstånd. De har också en tendens att vara symboliska, vilket gör dem lättare att tolka än andra mediala fenomen. Det bästa sättet att börja arbeta med dina drömmar är att föra en drömdagbok bredvid din säng. Så snart du vaknar upp från en dröm skriver du ner den.

– Lär dig att vara mer stilla och medveten. Om du vill utveckla din medialitet så måste du först lära dig att vara mer stilla och medveten. Det innebär att du ska vara mer medveten om din omgivning och dina egna tankar, känslor och förnimmelser. Det innebär också att vara mer stilla, både i din kropp och i ditt sinne. Detta är lättare sagt än gjort! Men genom att fokusera på din andning kan du börja stilla ditt sinne och bli mer närvarande i nuet.

– Ett annat bra sätt att börja utveckla din medialitet är genom att göra lite energiarbete. Prova att använda kristaller eller andra stenar för att rena och stärka din energi.

– Journalskrivning är ett utmärkt sätt att komma i kontakt med din intuition. Prova att skriva ner en fråga eller en oro och sedan blunda och se vilket svar som kommer till dig. Du kan också prova att använda en kristall eller ett annat verktyg för att hjälpa dig att komma i kontakt med din intuition medan du journalför.

Ställ frågor och hitta svar
Om du vill utveckla dina psykiska förmågor måste du börja med frågor. Frågor är nyckeln till att få tillgång till din intuition och dina psykiska förmågor, och de kan hjälpa dig att hitta lösningar på problem som kan ha tyngt dig ner. Det bästa sättet att börja använda frågor för att utveckla dina psykiska förmågor är att börja föra dagbok. Skriv ner alla frågor du har, oavsett om de handlar om personliga relationer eller arbete eller din framtida väg. När du sedan går igenom din dag skriver du ner alla slumpmässiga tankar eller frågor som kommer till dig.

Forskning om grunderna för utveckling
Det finns många olika skolor när det gäller att utveckla psykiska förmågor. Vilken skola du väljer att följa kan bero på din personliga bakgrund eller dina intressen och tycke och smak. Om du till exempel är en vetenskapsman i hjärtat kan du vilja undersöka forskning och resultat från personer som har studerat detta fenomen. Om du är intresserad av andlighet kanske du vill undersöka hur olika religioner ser på psykiska förmågor. Om du vill utveckla dina psykiska förmågor kanske du vill prova lite av varje!

Att acceptera dig själv kan vara det första steget till att utveckla din medialitet
Vi vet inte alltid om vi har psykiska förmågor förrän vi börjar öva och testa dem. Det finns ingen skam i att inte veta vad du är kapabel till; faktum är att många människor är helt omedvetna om att de har psykiska förmågor tills de börjar träna och finslipa dem. Även om du är säker på att du har psykiska förmågor kan det vara svårt att komma till rätta med dem. Du kanske känner dig rädd eller överväldigad, eller till och med skyldig för att du inte kunde använda dessa förmågor för att hjälpa någon du älskar. Du kan också känna dig dum eftersom du trodde att du var galen eller att du hittade på saker och ting. Det bästa sättet att bearbeta dessa känslor och komma till rätta med dina psykiska förmågor är att prata med en vän eller familjemedlem om dina känslor. Du kanske också vill läsa böcker om människor som har gått igenom samma sak som du går igenom. Att prata om dina känslor och läsa om andra som har gått igenom detta kan hjälpa dig att komma till rätta med dina psykiska förmågor och vara stolt över den du är.

Utveckla en vana att uppmärksamma din intuition.
Om du vill utveckla dina psykiska förmågor måste du först utveckla en vana att uppmärksamma din intuition. Din intuition är din koppling till dina psykiska förmågor. Det är rösten i ditt huvud som vet saker som den inte nödvändigtvis har en anledning att veta. När du först börjar utveckla dina psykiska förmågor kan den rösten vara tyst eller förvirrad. Det bästa sättet att börja stämma in på din intuition är att helt enkelt vara stilla och tyst.

Slutsats
Medan vissa människor har turen att födas med sin medialitet utvecklad så kan andra också utveckla dem. Om du någonsin har känt att du är inställd på en annan frekvens eller har haft känslan av att du kan känna saker om andra människor, även om de inte ger några ledtrådar om sitt sinnestillstånd, kan du ha en psykisk förmåga. När det gäller psykiska förmågor finns det ingen som inte kan lära sig att utnyttja denna naturliga förmåga.

Att ta sig tid att utveckla sin medialitet kan vara en utmanande och till och med skrämmande process. Det kan vara skrämmande att försöka sträcka ut dina mediala antenner och upptäcka vilka nya förmågor du har. Det kan vara skrämmande att känna känslor och tankar från andra och inse att du inte kan stänga av dem. Men det kan också vara en djupt givande erfarenhet. När du börjar känna igen dina förmågor kan det hjälpa dig att navigera i livets upp- och nedgångar. Det kan hjälpa dig att fatta bättre beslut och känna igen nya och spännande möjligheter. Att utveckla sin medialitet är en utmanande men givande process. Och det är en som alla kan göra med övning, tålamod och uthållighet.

De viktigaste förmågorna som du bör känna till när du ska utveckla din medialitet

Extrasensorisk perception (ESP), även känd som sjätte sinnet eller intuition, är förmågan att förstå något utan att ha några logiska bevis eller medvetna resonemang. Den avser mottagning av information som inte erhålls genom de erkända sensoriska kanalerna eller logiska resonemangsprocessen. Intuition hänvisar vanligen till en instinktiv och omedelbar kunskap utan rationell tankeverksamhet. Det är processen att förstå något instinktivt utan någon uppenbar logisk förklaring. När vi har en intuition börjar något bubbla upp inom oss som vi inte kan förklara logiskt. Dessa magkänslor kan vara kopplade till vårt undermedvetna, intuition eller något helt annat. Intuition är en del av den mänskliga naturen och hjälper människor att fatta snabba beslut i svåra situationer. Den mänskliga hjärnan bearbetar ständigt information från våra sinnen, minnen och lagrad kunskap från tidigare erfarenheter – allt med blixtens hastighet. Så mycket att det är nästan omöjligt för oss att medvetet registrera allt som händer runt omkring oss och inom oss; denna “icke medvetna tankeprocess” är dock precis det som ger oss vår intuition.

Vad är ESP?
Extrasensorisk perception (ESP) är förmågan att ta emot visuell eller auditiv information som ligger utanför våra normala fem sinnen – syn, ljud, lukt, smak och känsel. Detta kallas också för ett “sjätte sinne” eftersom det inte är en typ av känsla som vi föds med utan en som kan utvecklas. ESP är alla förmågor som går utöver våra vanliga fem sinnen. Dessa är extrasensorisk perception (ESP), klärvoajans (förmågan att se saker som ligger utanför ditt synfält) och klairaudiens (förmågan att höra saker som inte finns i din omedelbara omgivning). Något som prekognition, som är att se en framtida händelse, skulle också falla under ESP eftersom det inte är något som du upplever för närvarande.

Vetenskapen bakom ESP
Det finns ingen bevisad och accepterad vetenskaplig förklaring till fenomenet extrasensorisk perception. Forskare har dock utforskat potentialen i hjärnans förmåga att uppfatta saker som ligger utanför vår normala sensoriska erfarenhet. En forskare har till exempel föreslagit att den mänskliga hjärnan kan generera bilder som inte har något samband med den visuella information som den tar emot. Psykologen Charles Tart föreslog en teori som kallas “inter-image-ment” där det finns en skärningspunkt mellan våra sinnen. En blind person kan t.ex. se den röda färgen i sitt sinne eftersom hjärnan genererar bilden av rött trots att han eller hon inte får någon visuell information från ögonen. Andra teorier föreslår att när vi befinner oss i ett förhöjt känslotillstånd kan vi koppla oss till vårt undermedvetna. Så om vi är extremt upprörda, nervösa eller stressade är det möjligt att vi får en utomkroppslig upplevelse där det känns som om vi observerar situationen snarare än att vara en del av den.

Varför har vi ESP?
Telepati är en form av extrasensorisk kommunikation mellan två eller flera personer. Den förknippas oftast med förmågan att läsa någon annans tankar. Detta är dock inte den enda typen av extrasensorisk kommunikation. Telepati är kommunikation mellan två eller flera personer med hjälp av sinnet. Det är en form av extrasensorisk perception (ESP), eller en förmåga att ta emot information som inte erhålls genom de erkända fem sinnena. Den omfattar även klärvoajans, klärhörsel och prekognition. Telepati är en mekanism som vi alla använder i vårt dagliga liv. Det är vanligt att människor känner att de har en “magkänsla” om något, även om de inte kan förklara varför. Det är också vanligt att människor säger: “Jag ser dig i mina drömmar” när de upplever livliga och kreativa drömmar.

Typer av ESP
Clairvoyance – Detta är förmågan att se saker som ligger utanför ditt synfält. Det kan vara en scen från ditt förflutna eller en plats du aldrig har varit på förut. Clairaudience – Detta är förmågan att höra saker som inte finns i din omedelbara omgivning.
Precognition – Detta är förmågan att se en framtida händelse. Du kan se något du måste göra eller något som kommer att hända.
Telepati – Detta är förmågan att läsa och skicka tankar till någon annan. Du kan se en persons tankar som en slags film i ditt huvud.
Retrokognition – Detta är förmågan att se in i det förflutna. Det kan vara en scen eller händelse från en persons liv eller något betydelsefullt som hänt i ditt förflutna.

Hur använder man de mediala förmågorna?
När du använder någon av de ovan nämnda förmågorna är det viktigt att förstå att detta inte är något du kan “slå på” eller “stänga av” när du vill. Det kräver en viss nivå av avslappning där du är öppen för möjligheten att kommunicera och ta emot information från ditt undermedvetna. Oavsett om det är dina drömmar, meditation eller någon annan typ av avslappning är det viktigt att skapa en miljö som är gynnsam för att ta emot information från ditt undermedvetna. Även om vi alla har dessa förmågor är det viktigt att förstå att de inte alltid är tillförlitliga. Det är viktigt att inte förlita sig för mycket på dem eller fatta viktiga beslut utifrån deras resultat.

5 sätt att utveckla din ESP
Öva dig i mindfulness – Att vara mindful är att vara helt närvarande i ögonblicket. Det innebär att vara medveten om dina tankar, känslor och omgivning utan att döma dem. Du kan öva mindfulness på olika sätt, till exempel genom yoga, meditation och andningsövningar.

Håll en drömdagbok – Drömmar är ett annat sätt att koppla sig till ditt undermedvetna. Om du för en drömdagbok är det troligt att du kommer att få fler och mer levande drömmar.

Spela spel som utmanar ditt sinne – Spel som pussel, gåtor och hjärnspöken bidrar till att utveckla din intuition.

Hitta en mentor – Att bygga upp en mentorrelation med någon som inspirerar dig och vars liv du vill efterlikna är ett annat sätt att utnyttja din intuition.

Skriv en dagbok – Att skriva ner dina tankar och känslor är ett av de bästa sätten att utnyttja din intuition och dina mentala förmågor.

Precognition
Precognition är förmågan att se en framtida händelse. Du kanske ser något du måste göra eller något som kommer att hända. Om du har denna förmåga är det viktigt att inte oroa dig för den. Använd den i stället för att hjälpa andra. Försök att inte fokusera på framtida händelser. Var i stället i ögonblicket och fokusera på nuet.

Slutsats
Det finns många otroliga saker vi kan göra med vårt sinne och vår kropp, och det är viktigt att odla dessa förmågor och använda dem till sin fulla potential. Extrasensorisk perception är något som vi alla har förmågan att utnyttja, men få följer faktiskt med och kultiverar den. Tänk på att utveckla dina ESP-färdigheter är något som kommer att ta tid och ansträngning. Även om det är viktigt att försöka skapa rätt miljö är det också viktigt att komma ihåg att dessa förmågor inte kan tvingas fram. De måste komma inifrån dig, och det enda sättet att utnyttja dem är att slappna av, vara öppen och låta dem ske.

 

Utveckla din intuition för att komma i kontakt med din medialitet

Varför du bör lita på din intuition och hur du tränar den
Nyckeln till vår medialitet ligger i vår intuition, vi behöver uppgradera den för att komma i kontakt med vår medialitet. Intuition är den där lilla rösten inom dig som vet saker utan att du behöver tänka på dem. Det är en magkänsla, en instinkt eller en naturlig benägenhet. Intuition är något som vi alla har och som vi alla kan lära oss att lita på. Intuition kan komma till oss på många olika sätt – som en tanke, en känsla eller en fysisk reaktion. Ofta är det något så litet att vi till en början inte ens känner igen det som intuition. Med tiden och med övning kommer du dock att kunna lita på din intuition allt oftare. Du behöver bara de rätta verktygen och tipsen för att göra det. Här är några sätt att träna din intuition och öka dess närvaro i ditt liv så att du kan lita på den snabbare och oftare.

Var medveten om dina tankar och känslor
Ditt första steg för att utveckla din medialitet är att lita på din intuition är att vara medveten om när den försöker berätta något för dig. Det bästa sättet att göra detta är att bli medveten om dina tankar och känslor. När du kan känna igen de olika känslor och tankar som går igenom dig kan du bättre känna igen när något inte stämmer. Din kropp och ditt sinne arbetar tillsammans för att kommunicera med dig. Om det är något du behöver veta kommer de att låta dig veta det. Tänk på att intuition inte är din enda informationskälla. Det finns andra saker som händer i din kropp som du måste vara uppmärksam på, som hunger, trötthet, värk och smärta. Dessa kan vara tecken på att något är fel.

Var uppmärksam på fysiska reaktioner
Ett annat tecken på att du litar på din intuition är om du känner plötsliga fysiska reaktioner på vissa saker. Det är något som man även upplever när man utvecklat sin medialitet. Kroppen kan berätta att något inte känns rätt för dig. Att andas ytligt eller känna sig orolig är till exempel tecken på att din kropp talar om för dig att något inte stämmer. Du kan också känna någon plötslig och ovanlig värk i kroppen eller märka en snabb förändring i din energinivå. Du kanske inte förstår vad du känner direkt, men du bör lita på att det finns där av en anledning.

Stäm av på din omgivning

Precis som din medialitet så kan din intuition berätta om din omgivning. Om du till exempel befinner dig i en obekväm situation – som ett överfullt rum, ett spänt möte eller en osäker plats – kommer din intuition att låta dig veta det och guida dig ut ur situationen. Om du känner att du måste gå och du inte vet varför kan du använda det som ett tecken på att du måste lita på din intuition och gå därifrån. Du kan också använda din intuition för att ställa in dig på positiva miljöer, som glada sammankomster och trygga, öppna utrymmen. Om du känner att du befinner dig på en bra plats kommer din intuition att låta dig veta det. Om du känner att något inte stämmer är det ett tecken på att du behöver vara försiktig och uppmärksam. Din omgivning påverkar dig, så det är viktigt att vara uppmärksam på den. Om du befinner dig i en situation där du inte känner dig säker kan du lita på att din intuition hjälper dig.

Lär dig att lita på din magkänsla
Slutligen kan du lita på din magkänsla som ett tecken på att din intuition är närvarande. En magkänsla är din intuition in action, som låter dig veta att det är något som inte stämmer eller något som du måste vara uppmärksam på. Din magkänsla kommer att kännas som en stark känsla i magen. Det kan kännas obekvämt eller som om du måste reagera på något direkt. Din magkänsla är till för att hjälpa dig att navigera i många olika situationer, så det är viktigt att lära dig att lita på den. Om du känner att något inte stämmer men inte är säker på vad det är, lita på din magkänsla. Den finns där av en anledning och kan hjälpa dig att navigera i ditt liv. Ju mer du kommer i kontakt med din magkänsla ju mer kommer du att uppmärksamma din medialitet.

Ställ dig själv viktiga frågor
Ett annat sätt att träna din intuition är att ställa viktiga frågor till dig själv. Detta är särskilt användbart när du befinner dig i en situation där du inte vet vad du ska göra eller vad din intuition säger dig. När du befinner dig i en förvirrande situation kan du ställa dig själv frågor som “Vad säger min intuition om den här situationen?” och “Vad säger min magkänsla till mig?”. På så sätt kan din intuition och din medialitet kommunicera med dig och hjälpa dig att förstå vad den försöker berätta för dig.

Rensa ditt sinne
När ditt sinne är rörigt är det svårt att höra vad din intuition och din medialitet försöker säga dig. För att rensa ditt sinne kan du ta dig tid att vara uppmärksam på din omgivning. Ett sätt att göra detta är att fokusera på din andning. Andas in och ut djupt och fokusera på inget annat än din andning. Detta hjälper dig att rensa ditt sinne och fokusera på det som händer just nu. När du är klar kommer detta att göra det möjligt för din intuition att komma fram starkare. Detta beror på att ditt sinne är fokuserat på ingenting annat än det som händer här och nu. Det betyder att din hjärna inte är distraherad av andra saker eller bekymmer, så den kan fokusera på vad din intuition och medialitet försöker berätta för dig.

Skriv ner och spåra din intuition
Ett annat sätt att träna din intuition är att föra dagbok och spåra din intuition. Det innebär att varje gång du känner att något inte stämmer eller att din intuition försöker berätta något för dig, skriver du ner det. När du för dagbok tvingar du dig själv att sakta ner och fokusera på din intuition. Detta gör att du kan komma i kontakt med din intuition oftare och förstå vad den försöker berätta för dig. När du spårar din intuition ser du tillbaka på alla de gånger som din intuition har berättat något för dig. På så sätt kan du se mönstren och förstå vad din intuition försöker berätta för dig. På så sätt kan du lära dig av din intuition och veta vad den betyder när den dyker upp.

Slutsats
Din intuition är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att navigera i ditt liv och förstå vad du behöver och vad du inte behöver. Det bästa sättet att träna din intuition är att bli medveten om dina tankar och känslor, se efter fysiska reaktioner, stämma av din omgivning och lära dig att lita på din magkänsla. Du kan också rensa ditt sinne, föra dagbok och spåra din intuition. Slutligen kan du uppmärksamma din kropp och föra dagbok för att spåra din intuition. Genom att göra dessa saker kan du träna din intuition och förstå vad den försöker berätta för dig.

 

Vi på Tarotguiderna önskar din en fin dag!