Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Kanalisera dina andliga Guider

Många undrar över det här med Guider, vilka de är? hur det ser ut? hur många finns det? och över deras uppgift hos oss? Här kommer lite svar.

Hur många Guider vi har kan förändras genom livet. En del har flera och andra har samma hela sitt liv, det finns inget rätt eller fel utan vi arbetar alla olika med våra Guider. En del har dessutom flera som de jobbar med samtidigt medan andra bara har en. Man ska inte lägga någon värdering i hur det ser ut utan acceptera hur sitt arbete ser ut med sin eller sina Guider.

Mediala guiderMan får de Guider det är meningen att man ska ha, det är lite don efter person. Arbetar man med något speciellt så får man en Guide som behärskar det området och andra inom andra områden. Eller så har man en Guide för allt, som sagt det är olika för alla. Man kan även byta Guide i livet, man har Guide efter den utvecklingsnivå man befinner sig på just nu.

Våra Guider har precis som vi olika personligheter och kunskapsområden. Det existerar lika många sätt att arbeta på med sin Guide som det finns människor. Ingen människas uppgift är obetydligare eller mindre än någon annans utan alla livsvägar är unika och lika viktiga även om vi ibland har svårt att förstå meningen. Väljer man att öppna upp och arbeta aktivt med sin Guide så når man en högre andlig kunskap, insikt och upplysning.

När man pratar om hur en Guide ser ut så skulle jag vilja säga att de inte ser ut alls, de är ren energi. Deras energi är subtilare än vår, de har inte ett utseende eller namn som vi, däremot så tar de en mänsklig energiform i kontakten med oss för att det ska vara lättare för oss att uppfatta dem och deras uppgift. Vi förnimmer deras energi och genom hur vi uppfattar dem så tar de en form som vi kan känna igen.

Det är skillnad på energi och det finns många olika typer, allt efter vad den symboliserar och utstrålar. Vi människor är fyrkantiga och har många gånger svårt att kommunicera med någon som bara är en ren energi, så vår Guide tar sig den formen som de symboliserar.

Likadant är det med deras namn. Deras namn tar den energin som berättar vilka de är. Ibland förstår vi rent konkret genom den informationen som själva namnet ger eller så är namnet ren energi. Jag brukar rekommendera att man googlar på all information man får om sin Guide. Det är många gånger rent otroligt vilken information man kan finna.

Blir våra döda anhöriga våra Guider?

Våra kära bortgångna kan vara vägledare eller skyddsänglar i våra liv men inte våra Guider. Våra Guider befinner sig på ett mycket högre kunskapsplan där de har kontakt med vår livsplan. De anhöriga kan däremot vara rådgivande i våra liv. De befinner sig på en lägre nivå där deras själar förbereder sig för att reinkarneras igen och ta till sig mer kunskap.

Min erfarenhet är att våra nära och kära som gått över till andra sidan ännu inte nått den höga nivån att de blir Guider. Det borde i sådant fall ha märkts på något sätt i deras utveckling och liv på jorden innan de gick bort.

Har våra Guider levt på jorden

Alla Guider har inte levt på jorden tidigare. En del kan vi till och med ha mött i något av våra tidigare liv. En del verkar ha den kunskap som krävs för deras uppgift utan att reinkarneras på vår jord medan andra verka behöva livserfarenhet här ifrån.

Vivi Linde Medium

Vivi Linde Medium

 

 

 

 

 

 

Namaste / Vivi Linde Medium