Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Attraktionslagen

Hur fungerar attraktionslagen. Är det möjligt att attrahera det man önskar?

Attraktionslagen – Vivi Linde driver Sveriges största mediala portal – Tarotlinje, bloggar, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationer mm

Vad man attraherar bestäms av var man befinner sig känslomässigt. Ditt känslomässiga läge är magneten som drar till sig matchande energi. Det duTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot sänder ut är det du kommer att få tillbaks. Om du inte är DÄR känslomässigt så är du inte heller där attraktionsmässigt. För att arbeta med attraktionslagen och attrahera det man önskar så måste man identifiera vad man faktiskt känner kommer att ske, vad förväntar man sig egentligen? Det läget är nämligen din magnet.

Varje tanke har en känsla. Tanke och känsla är ett. Det är denna känsla/tanke du ofrånkomligen kommer att manifestera. Det är utifrån den du attraherar.

Vad säger din inre röst till dig? Du behöver komma i kontakt med din inre röst för att veta vad du egentligen känner och tänker. Din inre röst skvallrar om ditt känsloläge och vad du attraherar. Vad säger du egentligen till dig själv. Vår inre röst är många gånger vår största fiende. Det är inte ovanligt att den har begränsade och negativa  tankar om vår förmåga att lyckas eller rädslor som håller oss tillbaka.

Vivi Lindes bokKom ihåg att det inte bara handlar om att önska sig. Man måste också sluta önska bort! Universum responderar inte på negationer och den läser inte mellan raderna. Klara tankar och känslor utan tvivel är det bästa energin att sända ut. Universum vill veta vad du vill attrahera, inte vad du inte vill attrahera. Universum sållar inte utan allt är in och utgående trafik. Så sänd inte negativ energi.

Många undrar om det bara att önska så kommer det? Riktigt så enkelt är det inte. Attraktionslagen är ingen ”snabb fix” utan man är” in it for the long run”. Att leva med attraktionslagen är en livsstil och inget man använder som en önskelista till Tomten.

För en del människor är det svårt att dra till sig det de önskar och för andra utan någon tillsynes ansträngning. Allt hänger på vad de sänder ut, vad de förväntar sig och vad de känner. Är man van att livet är enkelt så är det de man förväntar sig och då är det de man attraherar.

Du attraherar inte det du önskar, du attraherar det du förväntar dig att få

Boken – The Secret
Den Amerikanska boken The Secret som fått stor genomslagskraft i världen när det gäller attraktionslagen berättar att om du t.ex. tänker och intalar dig att du ska få en röd bil så blir det så. Riktigt så enkelt är det inte. Om man inte på det känslomässiga planet KÄNNER att man kommer att få en röd bil så hjälper det inte att intellektet försöker intala sig den sanningen, då når det inte enda fram. Det är i själ och hjärta man måste känna att det kommer att ske.

Karmalagen och attraktionslagen
För mig så hör karmalagen ihop med attraktionslagen. Båda handlar om den universella lagen att det du sänder ut får du tillbaka. Det du sår kommer du att få skörda. För att få skörda råg så kan du inte så vete. Du måste medvetet veta vad du sår i ditt liv.

Att befinna sig på rätt energinivå:
Det är vår sak att se till att vi hamnar i rätt energi och känsloläge. Vi måste fråga oss vad vi egentligen känner. För det är det som universum läser av. Vad vi egentligen tror att vi kan få?

Det spelar ingen roll vad ditt intellekt försöker intala sig att du har möjlighet att få i livet om du egentligen inte känner att du kommer få det. Du attraherar alltid från ditt känsloläge och inte från ditt intellekt. När du till 100 % känner att något är möjligt, då är det möjligt.

Ex. Vill du ha in en kärlekspartner i ditt liv så måste du befinna dig på samma energi nivå som andra som söker en partner, du måste dessutom ha en överrenstämmande energi för att attrahera rätt person. Det är du som bestämmer vilken energi som du responderar på. Du skapar förutsättningen, inget växer i ofruktsam mark. Vad du skördar i livet är en reflektion av vad du sår. Om du inte agerar så är det en liknande energi som kommer till dig, inget händer nämligen. Ur ingenting föds nämligen ingenting.

Attraktionslagens grund

Det du ger energi växer
Tänk överflöd om det är det du vill ha. Det som är viktigast är det du ska lägga energi på för det kommer du få mer av. Lägger du energi på att t.ex. vara bitter så kommer den energin att växa. Fokusera på det du vill ha, inte på vad du INTE vill ha.

Attraktionslagen svarar på dina känslor
Oro drar sig mer oro, stress drar till sig mer stress osv. Känner du att du har allt du önskar så attraherar du mer av det du önskar. Fokuserar du på sådant du inte vill ha så är det de du kommer att attrahera.

Det du attraherar åtspeglas av dina tankar och känslor och ger dig mer av detta, Vill du veta vilka tankar du egentligen sänder till universum så fråga dig vad du egentligen känner och hur du mår. Du kan inte manipulera dina känslor, de är alltid sanna. Däremot så kan du intala dig att du visst tänker på ett visst sätt. Det räcker inte med att bara tänka rätt, du måste även känna rätt.

Attraktionslagen och rädslor
Ibland vet universum vad vi behöver för oss själva, vi har inte alltid kollen på vart vår väg ska leda oss eller vilket som är vårt egentliga mål och mening med vår väg. Då kan det vara så att universum skickar till oss något för oss främmande eller utmanande. Något som får oss att vilja säga nej just för att en rädsla inför det nya skrämmer och inte just för att det är något dåligt. Vad som då är viktigt är att ha tillit. Bara för att man inte ser vägen så innebär det inte att den inte finns därTacka endast nej till det som universum erbjuder dig för att du inte vill, aldrig utifrån din rädsla. Låt inte rädslan vara din röst.

Tarot info hos TarotguidrnaOm Universum skickar något till dig som du tackar nej till för att du saknar tillit till att du är i kontakt med din väg och att Universum vet vad du behöver för din utveckling och låter din rädsla tala för dig så sänder du ut energin – Jag vill inte, nej tack. Universum läser inte mellan raderna, Universum tolkar dig bokstavligt. Du är inte intresserad. Nästa gång så kommer inte Universum att besvära dig, det finns ju dom som sänder ut att de är intresserade. Låt inte din rädsla styra dina val och ditt liv…

Livet skapas konstant
Där du tankemässigt har befunnit dig under en längre tid är det som kommer att manifestera sig, du blir det du tänker och känner. Det du har i ditt liv idag har du dragit till dig som en magnet i det förflutna. Vill du manifestera nytt i framtiden så måste du förhålla dig på ett nytt sätt. Du behöver ändra frekvensen.

Frekvenser
Vi är som tv-master som sänder från olika frekvenser (energier). Vi kommer då i kontakt med den energin som vi ställer in oss på. Vill du förändra vad du tar emot i ditt liv så får du sända ut från en ny frekvens. Alla känslor, händelser och tankar har en frekvens och vi attraherar det som är på samma frekvens. Det vi tänker och känner responderar på liknande tankar och känslor. Om man arbetar med att förändra sin energi, så kommer det bli en förändring i vad vi attraherar.
Vad sänder du ut och vad mottar du?

Att arbeta med attraktionslagen

1) Bli klar över ditt känsloläge, det är nämligen därifrån du kommer att attrahera.
2) Upprepa aldrig din önskan, universum förstår första gången. Du gör inga andra beställningar flera gånger. Om du saknar tillit så uppfattar universum att du är osäker, då är det den känslan du sänder och drar till dig, att du inte tror att din önskan ska komma till dig.
3) Tro! du ska veta att det du har sänt ut kommer till dig.
4) Var medveten om att det finns ett överflöd av allt i universum.
5) Du behöver inte veta hur, det räcker med att du vet att det kommer.
6) Arbeta med visualisering och affirmationer. På så sätt ökar du ditt fokus och omprogramerar dig. Visualisera din önskan, hjärnan känner ingen skillnad på tankar och det som verkligen sker.
7) Tacksamhet drar till sig mer att vara tacksam för, fokusera på det du har att vara tacksam över i ditt liv. Tacka när positiva saker sker.
8) Önska inga idiotiska grejer. Om du inte är seriös så är det den energin du skickar ut som du sen kommer att få tillbaks.
9) Dina önskningar kommer inte alltid tillbaka i den formen som du tänkt dig.
10) Kom ihåg att universum kanske har en bättre plan för dig än det du hoppas på så har tillit.
11) I stället för att formelera en specifik önskan så kan man be om ett nästa steg gällande frågan man undrar över.
12) Ta ansvar för vad du önskar, ligger det inte i din livsväg så kan din önskan försena och ställa till hinder i det som är på väg in.
13) Blanda aldrig in andra personer i din önskning. Ligger det inte i deras livsväg så kan de trassla till det både för dig, och den andra personen. Man ska vara försiktig och inte försöka ändra på andras livsvägar.
14) Bara för att du önskar något så är det inte säkert att det är det bästa för dig. Var medveten om att du inte ser hela perspektivet från där du är just nu.
15) Inga negationer som ”JAG VILL INTE HA ”eller ”ÖNSKAR INTE” får förekomma i din önskan. När du lägger in negationer så uppfattas det som dubbla budskap, vill du ha det du skickar i väg eller inte? Universum responderar inte på vad den INTE vill ha och förstår därför inte andemeningen.
16) Splittra inte energin – Låt endast universum ta emot din önskan. Splittra inte energin genom att dela den med andra. Universum ska uppleva att det endast är dennes sak att ge dig det du önskar. Ger du energin till andra så är inte endast universum mottagaren.

shutterstock_153600236Vad attraherar inte det du önskar:

· Att inte se din delaktighet i det som sker

· Att man lägger ansvaret utanför sig själv

· Motstånd mot förändringar

· Martyrskap

· Bitterhet

· Att inte kunna släppa taget

· Negativt tänkande

Affirmationer:
Om du vill omprogrammera ditt känsloläge så kan de arbeta med affirmationer.

Med affirmationer så berättar man nya sanningar gör sig själv genom ge sig själv nya ”signaler”.

Vi behöver ofta få tyst på den inre rösten som sitter fast i gammalt och berättar ”sanningar” för oss som vi inte längre vill hålla fast genom att byta ut dessa röster mot nya. ”
Du behöver komma i kontakt med din inre röst, vad säger den till dig? Och vad vill du att den ska säga?

Affirmationer är ett verktyg som hjälper till att byta ut tankar, ord och meningar som du programerar dig med. Detta är en process som handlar om att börja tänka nytt för att befinna sig i en ny energi, som ger nya möjligheter och attraherar nytt.

Tror du, att du på något sätt, litet eller stort, kan förändra något i din situation för att förbättra den på någon nivå?

Vad kan du göra för att förbättra din situation för dig? Acceptera? Förlåta? Gå vidare? Släppa taget? Bjuda in? Planera? Kommunicera? Sluta tänka och börja agera? Vila? Vara modig? Visa kärlek? Sätta gränser? Ge mer eller mindre? Visa vem du verkligen är? Se din egen delaktighet? Möta din rädsla? Se din ilska?

Steg 1 – öva på att attrahera:
AttraktionslagenBörja med små enkla önskningar. Öva till och början med på att attrahera sådant du faktiskt tror kommer till dig. För varje gång du lyckas attrahera det du önskar så ökar din tillit och känsla för att detta fungerar. När du inser att det är möjligt att attrahera önskningar i livet så har du höjt nivån på ditt arbete och förmågan att lyckas. Dina känslor inför dina möjligheter förändras och likaså ditt känsloläge. Ge denna övning den tiden den behöver för att lyckas. Du ökar sedan succesivt svårighetsgraden på önskningarna tills du behärskar tekniken.

Attrahera – önska – Gör så här:
1) Slappna av – Tänd stearinljus och sätt gärna på någon avslappnande meditationsmusik. Sätt dig bekvämt, ta ett par djupa andetag, slappna av och försätt dig i ett meditativt tillstånd.
2) Önska – Formulera din önskan.
3) Visualisera – Visualisera det du önskar, föreställ dig hur detta ser ut, känns eller upplevs. Gå in i den känslan, Se att det existerar. Föreställ dig och visualisera en magnet i ditt inre som drar till sig din önskan. Känn hur din önskan har samma energi som du, ni befinner er på samma frekvens.
4) Lämna till universum – Upplev att universum tar emot din önskan, föreställ dig en pilspets med ditt budskap som når sitt mål.
5) Släpp taget – Älta inte det önskade med dig själv eller med andra personer. Universum uppfattar då att du vill behålla önskningen, att det är din sak att lösa det hela och backar då undan. Resultatet blir som om att man ber grannen passa ens hund men när man går iväg så tar man med sig den ändå. Grannen behöver då inte lägga någon energi på din hund.
6) Manifestera – Känn och upplev glädjen redan nu över det som du vet att du kommer att få. En positiv känsla ger en positiv manifestering. Visualiser manifestationen.

Sammanfattning:
1) Slappna av.
2) Önska.
3) Visualisera.
4) Lämna över
5) Släpp taget.
6) Manifestera.

Namaste Vivi