Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Attraktionslagen

Attraktionslagen

Attraktionslagen, är det möjligt att attrahera det man önskar?

Attraktionslagen – Vivi Linde driver Sveriges största mediala portal – Tarotlinje, bloggar, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationer mm

Vad man attraherar bestäms av var man befinner sig känslomässigt. Ditt känslomässiga läge är magneten som drar till sig matchande energi. Det duTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot sänder ut är det du kommer att få tillbaks. Om du inte är DÄR känslomässigt så är du inte heller där attraktionsmässigt. För att arbeta med attraktionslagen och attrahera det man önskar så måste man identifiera vad man faktiskt känner kommer att ske, vad förväntar man sig egentligen? Det läget är nämligen din magnet.

 • Varje tanke har en känsla. Tanke och känsla är ett. Det är denna känsla/tanke du ofrånkomligen kommer att manifestera. Det är utifrån den du attraherar.

Din inre röst

Vad säger din inre röst till dig? Du behöver komma i kontakt med din inre röst för att veta vad du egentligen känner och tänker. Din inre röst skvallrar om ditt känsloläge och vad du attraherar. Vad säger du egentligen till dig själv. Vår inre röst är många gånger vår största fiende. Det är inte ovanligt att den har begränsade och negativa  tankar om vår förmåga att lyckas eller rädslor som håller oss tillbaka.

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot bok böckerKom ihåg att det inte bara handlar om att önska sig. Man måste också sluta önska bort! Universum responderar inte på negationer och den läser inte mellan raderna. Klara tankar och känslor utan tvivel är det bästa energin att sända ut. Universum vill veta vad du vill attrahera, inte vad du inte vill attrahera. Universum sållar inte utan allt är in och utgående trafik. Så sänd inte negativ energi.

Många undrar om det bara att önska så kommer det? Riktigt så enkelt är det inte. Attraktionslagen är ingen ”snabb fix” utan man är” in it for the long run”. Att leva med attraktionslagen är en livsstil och inget man använder som en önskelista till Tomten.

För en del människor är det svårt att dra till sig det de önskar och för andra utan någon tillsynes ansträngning. Allt hänger på vad de sänder ut, vad de förväntar sig och vad de känner. Är man van att livet är enkelt så är det de man förväntar sig och då är det de man attraherar.

Du attraherar inte det du önskar, du attraherar det du förväntar dig att få

Boken – The Secret
Den Amerikanska boken The Secret som fått stor genomslagskraft i världen när det gäller attraktionslagen berättar att om du t.ex. tänker och intalar dig att du ska få en röd bil så blir det så. Riktigt så enkelt är det inte. Om man inte på det känslomässiga planet KÄNNER att man kommer att få en röd bil så hjälper det inte att intellektet försöker intala sig den sanningen, då når det inte enda fram. Det är i själ och hjärta man måste känna att det kommer att ske.

Karmalagen och attraktionslagen
För mig så hör karmalagen ihop med attraktionslagen. Båda handlar om den universella lagen att det du sänder ut får du tillbaka. Det du sår kommer du att få skörda. För att få skörda råg så kan du inte så vete. Du måste medvetet veta vad du sår i ditt liv.

Att befinna sig på rätt energinivå:
Det är vår sak att se till att vi hamnar i rätt energi och känsloläge. Vi måste fråga oss vad vi egentligen känner. För det är det som universum läser av. Vad vi egentligen tror att vi kan få?

Det spelar ingen roll vad ditt intellekt försöker intala sig att du har möjlighet att få i livet om du egentligen inte känner att du kommer få det. Du attraherar alltid från ditt känsloläge och inte från ditt intellekt. När du till 100 % känner att något är möjligt, då är det möjligt.

Ex. Vill du ha in en kärlekspartner i ditt liv så måste du befinna dig på samma energi nivå som andra som söker en partner, du måste dessutom ha en överrenstämmande energi för att attrahera rätt person. Det är du som bestämmer vilken energi som du responderar på. Du skapar förutsättningen, inget växer i ofruktsam mark. Vad du skördar i livet är en reflektion av vad du sår. Om du inte agerar så är det en liknande energi som kommer till dig, inget händer nämligen. Ur ingenting föds nämligen ingenting.

Mediumpodden

Attraktionslagens grund

Det du ger energi växer
Tänk överflöd om det är det du vill ha. Det som är viktigast är det du ska lägga energi på för det kommer du få mer av. Lägger du energi på att t.ex. vara bitter så kommer den energin att växa. Fokusera på det du vill ha, inte på vad du INTE vill ha.

Attraktionslagen svarar på dina känslor
Oro drar sig mer oro, stress drar till sig mer stress osv. Känner du att du har allt du önskar så attraherar du mer av det du önskar. Fokuserar du på sådant du inte vill ha så är det de du kommer att attrahera.

Det du attraherar åtspeglas av dina tankar och känslor och ger dig mer av detta, Vill du veta vilka tankar du egentligen sänder till universum så fråga dig vad du egentligen känner och hur du mår. Du kan inte manipulera dina känslor, de är alltid sanna. Däremot så kan du intala dig att du visst tänker på ett visst sätt. Det räcker inte med att bara tänka rätt, du måste även känna rätt.

Attraktionslagen och rädslor
Ibland vet universum vad vi behöver för oss själva, vi har inte alltid kollen på vart vår väg ska leda oss eller vilket som är vårt egentliga mål och mening med vår väg. Då kan det vara så att universum skickar till oss något för oss främmande eller utmanande. Något som får oss att vilja säga nej just för att en rädsla inför det nya skrämmer och inte just för att det är något dåligt. Vad som då är viktigt är att ha tillit. Bara för att man inte ser vägen så innebär det inte att den inte finns därTacka endast nej till det som universum erbjuder dig för att du inte vill, aldrig utifrån din rädsla. Låt inte rädslan vara din röst.

Tarot info hos TarotguidrnaOm Universum skickar något till dig som du tackar nej till för att du saknar tillit till att du är i kontakt med din väg och att Universum vet vad du behöver för din utveckling och låter din rädsla tala för dig så sänder du ut energin – Jag vill inte, nej tack. Universum läser inte mellan raderna, Universum tolkar dig bokstavligt. Du är inte intresserad. Nästa gång så kommer inte Universum att besvära dig, det finns ju dom som sänder ut att de är intresserade. Låt inte din rädsla styra dina val och ditt liv…

Livet skapas konstant
Där du tankemässigt har befunnit dig under en längre tid är det som kommer att manifestera sig, du blir det du tänker och känner. Det du har i ditt liv idag har du dragit till dig som en magnet i det förflutna. Vill du manifestera nytt i framtiden så måste du förhålla dig på ett nytt sätt. Du behöver ändra frekvensen.

Frekvenser
Vi är som tv-master som sänder från olika frekvenser (energier). Vi kommer då i kontakt med den energin som vi ställer in oss på. Vill du förändra vad du tar emot i ditt liv så får du sända ut från en ny frekvens. Alla känslor, händelser och tankar har en frekvens och vi attraherar det som är på samma frekvens. Det vi tänker och känner responderar på liknande tankar och känslor. Om man arbetar med att förändra sin energi, så kommer det bli en förändring i vad vi attraherar.
Vad sänder du ut och vad mottar du?

Att arbeta med attraktionslagen

1) Bli klar över ditt känsloläge, det är nämligen därifrån du kommer att attrahera.
2) Upprepa aldrig din önskan, universum förstår första gången. Du gör inga andra beställningar flera gånger. Om du saknar tillit så uppfattar universum att du är osäker, då är det den känslan du sänder och drar till dig, att du inte tror att din önskan ska komma till dig.
3) Tro! du ska veta att det du har sänt ut kommer till dig.
4) Var medveten om att det finns ett överflöd av allt i universum.
5) Du behöver inte veta hur, det räcker med att du vet att det kommer.
6) Arbeta med visualisering och affirmationer. På så sätt ökar du ditt fokus och omprogramerar dig. Visualisera din önskan, hjärnan känner ingen skillnad på tankar och det som verkligen sker.
7) Tacksamhet drar till sig mer att vara tacksam för, fokusera på det du har att vara tacksam över i ditt liv. Tacka när positiva saker sker.
8) Önska inga idiotiska grejer. Om du inte är seriös så är det den energin du skickar ut som du sen kommer att få tillbaks.
9) Dina önskningar kommer inte alltid tillbaka i den formen som du tänkt dig.
10) Kom ihåg att universum kanske har en bättre plan för dig än det du hoppas på så har tillit.
11) I stället för att formelera en specifik önskan så kan man be om ett nästa steg gällande frågan man undrar över.
12) Ta ansvar för vad du önskar, ligger det inte i din livsväg så kan din önskan försena och ställa till hinder i det som är på väg in.
13) Blanda aldrig in andra personer i din önskning. Ligger det inte i deras livsväg så kan de trassla till det både för dig, och den andra personen. Man ska vara försiktig och inte försöka ändra på andras livsvägar.
14) Bara för att du önskar något så är det inte säkert att det är det bästa för dig. Var medveten om att du inte ser hela perspektivet från där du är just nu.
15) Inga negationer som ”JAG VILL INTE HA ”eller ”ÖNSKAR INTE” får förekomma i din önskan. När du lägger in negationer så uppfattas det som dubbla budskap, vill du ha det du skickar i väg eller inte? Universum responderar inte på vad den INTE vill ha och förstår därför inte andemeningen.
16) Splittra inte energin – Låt endast universum ta emot din önskan. Splittra inte energin genom att dela den med andra. Universum ska uppleva att det endast är dennes sak att ge dig det du önskar. Ger du energin till andra så är inte endast universum mottagaren.

shutterstock_153600236Vad attraherar inte det du önskar:

· Att inte se din delaktighet i det som sker

· Att man lägger ansvaret utanför sig själv

· Motstånd mot förändringar

· Martyrskap

· Bitterhet

· Att inte kunna släppa taget

· Negativt tänkande

Affirmationer:
Om du vill omprogrammerar ditt känsloläge så kan de arbeta med affirmationer.

Med affirmationer så berättar man nya sanningar gör sig själv genom ge sig själv nya ”signaler”.

Vi behöver ofta få tyst på den inre rösten som sitter fast i gammalt och berättar ”sanningar” för oss som vi inte längre vill hålla fast genom att byta ut dessa röster mot nya. ”
Du behöver komma i kontakt med din inre röst, vad säger den till dig? Och vad vill du att den ska säga?

Affirmationer är ett verktyg som hjälper till att byta ut tankar, ord och meningar som du programerar dig med. Detta är en process som handlar om att börja tänka nytt för att befinna sig i en ny energi, som ger nya möjligheter och attraherar nytt.

Tror du, att du på något sätt, litet eller stort, kan förändra något i din situation för att förbättra den på någon nivå?

Vad kan du göra för att förbättra din situation för dig? Acceptera? Förlåta? Gå vidare? Släppa taget? Bjuda in? Planera? Kommunicera? Sluta tänka och börja agera? Vila? Vara modig? Visa kärlek? Sätta gränser? Ge mer eller mindre? Visa vem du verkligen är? Se din egen delaktighet? Möta din rädsla? Se din ilska?

Steg 1 – öva på att attrahera:
AttraktionslagenBörja med små enkla önskningar. Öva till och början med på att attrahera sådant du faktiskt tror kommer till dig. För varje gång du lyckas attrahera det du önskar så ökar din tillit och känsla för att detta fungerar. När du inser att det är möjligt att attrahera önskningar i livet så har du höjt nivån på ditt arbete och förmågan att lyckas. Dina känslor inför dina möjligheter förändras och likaså ditt känsloläge. Ge denna övning den tiden den behöver för att lyckas. Du ökar sedan succesivt svårighetsgraden på önskningarna tills du behärskar tekniken.

Attrahera – önska – Gör så här:
1) Slappna av – Tänd stearinljus och sätt gärna på någon avslappnande meditationsmusik. Sätt dig bekvämt, ta ett par djupa andetag, slappna av och försätt dig i ett meditativt tillstånd.
2) Önska – Formulera din önskan.
3) Visualisera – Visualisera det du önskar, föreställ dig hur detta ser ut, känns eller upplevs. Gå in i den känslan, Se att det existerar. Föreställ dig och visualisera en magnet i ditt inre som drar till sig din önskan. Känn hur din önskan har samma energi som du, ni befinner er på samma frekvens.
4) Lämna till universum – Upplev att universum tar emot din önskan, föreställ dig en pilspets med ditt budskap som når sitt mål.
5) Släpp taget – Älta inte det önskade med dig själv eller med andra personer. Universum uppfattar då att du vill behålla önskningen, att det är din sak att lösa det hela och backar då undan. Resultatet blir som om att man ber grannen passa ens hund men när man går iväg så tar man med sig den ändå. Grannen behöver då inte lägga någon energi på din hund.
6) Manifestera – Känn och upplev glädjen redan nu över det som du vet att du kommer att få. En positiv känsla ger en positiv manifestering. Visualiser manifestationen.

Sammanfattning:
1) Slappna av.
2) Önska.
3) Visualisera.
4) Lämna över
5) Släpp taget.
6) Manifestera.

Namaste Vivi

Attraktionslagens magi:

Att bemästra lagen om attraktion för framgång och överflöd

I en värld full av möjligheter ligger kraften att skapa det liv vi önskar inom oss. Välkommen till manifestationens magi, där attraktionslagen avslöjar hemligheten bakom gränslös framgång och överflöd. Manifestation är praxis att avsiktligt locka det vi vill ha in i våra liv genom att utnyttja kraften i våra tankar och övertygelser. Det handlar om att anpassa vår energi till våra önskningar och vidta inspirerade åtgärder för att förverkliga dem. Föreställ dig att du utan ansträngning kan locka möjligheter, rikedom, kärlek och lycka in i ditt liv. Genom att utnyttja lagen om attraktion blir detta möjligt

Förståelse av attraktionslagen

Lagen om attraktion är en universell lag som säger att liknande attraherar liknande. Enkelt uttryckt, den energi vi lägger ut i universum är vad vi lockar tillbaka till våra liv. Denna lag bygger på principen att allt i universum, inklusive våra tankar och känslor, vibrerar med en viss frekvens. När våra tankar och känslor är i linje med våra önskningar, lockar vi till oss upplevelser och omständigheter som matchar den vibrationen. Med andra ord skapar våra tankar och föreställningar vår verklighet.

Kraften i positivt tänkande spelar en avgörande roll i lagen om attraktion. När vi tänker positiva tankar och fokuserar på vad vi vill ha snarare än vad vi inte vill ha, skickar vi ut en positiv vibration till universum. Denna positiva vibration lockar positiva upplevelser och möjligheter in i våra liv. Å andra sidan skapar negativa tankar och övertygelser en negativ vibration som lockar till sig oönskade upplevelser. Därför är det viktigt att odla ett positivt tankesätt för att utnyttja manifestationens kraft.

Hur manifestation fungerar

Manifestation fungerar genom att anpassa vår energi till våra önskningar och vidta inspirerade åtgärder för att förverkliga dem. Det handlar inte bara om att önska att saker ska hända utan att aktivt delta i skapandeprocessen. När vi sätter upp tydliga avsikter och visualiserar våra mål skapar vi en mental ritning av det vi vill manifestera. Detta hjälper till att fokusera vår energi och skicka ett tydligt meddelande till universum om våra önskningar.

Att ställa in tydliga avsikter är det första steget i manifestationsprocessen. Detta innebär att identifiera vad vi verkligen vill ha och vara specifika om våra önskningar. Ju mer tydlighet vi har, desto lättare blir det att manifestera våra önskningar. När vi har fastställt våra avsikter är nästa steg att visualisera våra mål som om de redan har uppnåtts. Visualisering är en kraftfull teknik som hjälper till att skapa en stark känslomässig koppling till våra önskningar. Genom att visualisera våra mål med levande detaljer och intensiva känslor aktiverar vi attraktionslagen och lockar till oss de resurser, möjligheter och omständigheter som behövs för att manifestera dem.

Steg för att manifestera dina önskningar

Manifestation är en steg-för-steg-process som kräver konsekvent övning och tro på kraften i lagen om attraktion. Här är de viktigaste stegen för att manifestera dina önskningar:

 • Steg 1: Fastställa tydliga avsikter
  För att manifestera dina önskningar är det viktigt att du sätter upp tydliga avsikter. Ta dig tid att reflektera över vad du verkligen vill och var specifik när det gäller dina önskningar. Skriv ner dem och visualisera dem som redan uppnådda. Denna tydlighet kommer att hjälpa dig att fokusera din energi och anpassa dina tankar och övertygelser till det du vill manifestera.
 • Steg 2: Visualisera dina mål
  När du har satt upp tydliga avsikter är nästa steg att visualisera dina mål som om de redan har uppnåtts. Skapa en mental bild av hur ditt liv ser ut när dina önskningar har uppfyllts. Föreställ dig hur det känns, vad du ser och hur det påverkar ditt dagliga liv. Ju mer levande och detaljerad din visualisering är, desto kraftfullare blir den. Engagera dina sinnen och känn känslorna i samband med dina mål. Detta kommer att aktivera lagen om attraktion och locka till sig nödvändiga resurser och möjligheter för att manifestera dina önskningar.
 • Steg 3: Öva tacksamhet och affirmationer
  Tacksamhet är ett kraftfullt verktyg i manifestationsprocessen. Odla en känsla av tacksamhet för det du redan har och uttryck uppskattning för välsignelserna i ditt liv. Tacksamhet flyttar ditt fokus från brist till överflöd och öppnar dörren för fler välsignelser att strömma in. Affirmationer är positiva uttalanden som förstärker dina övertygelser och anpassar dina tankar till dina önskningar. Upprepa bekräftelser relaterade till dina mål dagligen för att omprogrammera ditt undermedvetna och locka det du vill ha i ditt liv.
 • Steg 4: Att vidta inspirerade åtgärder
  Att vidta inspirerade åtgärder är en viktig del av manifestationsprocessen. Även om visualisering och positivt tänkande är viktigt, kommer de inte ensamma att förverkliga dina önskningar. Du måste vidta åtgärder för att nå dina mål. Följ din intuition och vidta inspirerade åtgärder som stämmer överens med dina avsikter. Det kan handla om att lära dig nya färdigheter, nätverka, söka möjligheter eller göra förändringar i din dagliga rutin. Lita på att universum kommer att vägleda dig och tillhandahålla de resurser och möjligheter du behöver för att manifestera dina önskningar.
 • Övervinna vanliga manifestationsblockeringar
  Även om lagen om attraktion är en kraftfull kraft finns det vanliga manifestationsblock som kan hindra våra framsteg. Dessa blockeringar är ofta rotade i begränsande övertygelser och negativa tankemönster. Att övervinna dem är avgörande för att låsa upp manifestationens fulla potential. Här är några vanliga manifestationsblock och hur man kan övervinna dem:
 • – Övervinna begränsande övertygelser
  Begränsande övertygelser är djupt rotade övertygelser som hindrar vår tillväxt och framgång. De bildas ofta genom tidigare erfarenheter, samhällelig konditionering eller negativt självprat. För att övervinna begränsande föreställningar är det viktigt att identifiera och utmana dem. Ersätt negativa föreställningar med positiva affirmationer och öva dig i självmedkänsla. Omge dig med positiva influenser och sök stöd från likasinnade personer som kan lyfta och inspirera dig.
 • Manifestationstekniker och övningar
  Det finns olika manifestationstekniker och övningar som kan hjälpa till att förstärka kraften i lagen om attraktion. Några populära tekniker inkluderar att skapa visionstavlor, öva på skript, använda bekräftelser och engagera sig i meditation och visualiseringsövningar. Experimentera med olika tekniker och hitta vad som resonerar med dig. Konsekvent övning är nyckeln till att behärska manifestationskonsten.

Att utnyttja lagen om attraktion för framgång och överflöd
Lagen om attraktion kan utnyttjas för att locka framgång och överflöd inom alla områden i livet. Genom att anpassa din energi till dina önskningar och vidta inspirerade åtgärder kan du manifestera möjligheter, rikedom, kärlek och lycka. Det är viktigt att odla ett positivt tankesätt, sätta tydliga avsikter, visualisera dina mål, öva tacksamhet och bekräftelser och vidta konsekventa åtgärder mot dina önskningar. Kom ihåg att manifestation är en resa och att resultaten kanske inte kommer över en natt. Ha tålamod, lita på processen och tro på din förmåga att skapa det liv du önskar.

Upprätthålla konsekvens och tålamod i manifestation
Konsekvens och tålamod är nyckeln när det gäller manifestation. Det är viktigt att upprätthålla en konsekvent praxis med positivt tänkande, visualisering, tacksamhet och inspirerad handling. Konsekvens hjälper till att förstärka dina övertygelser och anpassa din energi till dina önskningar dagligen. Tålamod är också avgörande eftersom manifestation inte är en omedelbar process. Det tar tid för universum att anpassa de nödvändiga resurserna och möjligheterna. Lita på att allt utvecklas i gudomlig timing och håll dig engagerad i din manifestationspraxis.

Förstå manifestation och dess principer
Att förstå principerna bakom manifestation kan fördjupa din kunskap och förbättra din manifestationspraxis. Genom att förstå att allt är energi och att våra tankar och övertygelser formar vår verklighet kan du bli en medveten skapare av ditt liv. Omfamna kraften i lagen om attraktion och utnyttja manifestationens magi. Kom ihåg att du har förmågan att skapa det liv du drömmer om. Lita på dig själv, lita på universum och låt magin utvecklas. Ditt drömliv väntar.

Börja på denna resa av självupptäckt och transformation. Öppna ditt sinne och lås upp kraften inom dig. Manifestationens magi är verklig, och den är tillgänglig för alla som är villiga att tro och vidta inspirerade åtgärder. Börja din manifestationspraxis idag och se när dina önskningar manifesteras framför dina ögon. Universum väntar på att stödja dig på denna otroliga resa för att skapa det liv du alltid har drömt om.