Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Häxa & Magi

Som häxa så utövar man en naturreligion – I den tillämpar man gamla kunskaper, visdomar, läror och seder och man vördar och lever i närhet med de olika årstiderna och dess skiftningar och betydelse.

Många firar även de 8 sabbaterna / högtiderna som firats i årtusenden. Flera av dessa högtider har sedan tagits till kyrkan och gjorts om till deras för att människorna skulle glömma sina gamla rötter då vi levde som ett med naturen och såg till himlen, naturen, djuren, oss själva och universum för att få svar.

Sabbaterna / högtiderna Då och Nushutterstock_180802175

I dag kallas den gamla keltiska högtiden Samhain för Alla Helgons dag. Yule som var en gammal anglo-saxisk högtid firades vid vintersolståndet / midvinter och har gjorts om till vårt julfirande i december. Den gamla keltiska högtiden Imbolc har blivit den kristna kyndelsmässodagen. Ostara som är en keltisk / germansk högtid som firas vid vårdagsjämningen blev sedermera påsken.
Man har även tagit bort själva ursprunget ur midsommar firandet som är en gammal anglosaxisk högtid. Även kelternas Beltane har man förvandlat och gjort om till valborg/1 maj.
De två keltiska skördehögtiderna Lughnasad i augusti och Mabon i september vid höstdagjämningen har man helt tagit. Dessa högtider var viktiga inte minst för bönderna som firade när deras skörd var omhändertagen.

Att vara häxa

Olika naturfolk har olika namn på sina utövare, namn man kan stöta på är häxa, nåjd, magiker, völva, medicinman, shaman, mm. Häxa är en person som utövar en naturreligion, firar de åtta olika häxsabbaterna, arbetar med magi – attraktionslagen, är i kontakt med sin själ och oftast siar de i någon form. Häxor förlitar sig på sin intuition, känsla, instinkt, visdom och andlighet.
Häxor är vanliga kvinnor och män som ofta ses som lite ”annorlunda”. De har i alla tider haft ovanliga sysselsättningar eller intressen och många har kunskaper om örter, växter, naturens hjälpmedel och läkande förmågor. De brukar använda sig av magi, attraktionslagen, siande, healande och månens påverkan på oss och förr tog de även hand om barnafödandet.

Guden, Gudinnan och moder jord

Som häxa så arbetar man med den gudomliga kraften. Vägledarna som ofta finns med oss är Gudinnan och Guden, en del arbetar dock enbart med Gudinnan, och andra inte med någon av dom utan vänder sig direkt till moder jord. Kopplingen till Moder jord och den kvinnliga energin är stark och det är därifrån man får den huvudsakliga kraften.

Att arbeta med magi
När man arbetar med magi så arbetar man med Attraktionslagen och universums överflöd. Det finns ett överflöd som vi måste tro på, arbeta med och ge energi för att det ska komma till oss. Om vi inte tror att vi kan få det vi i önskar så minskar möjligheten att det kommer till oss, det är den energin som vi skickar ut till universum som vi får tillbaks.
Magi är energiarbete. Det man sänder ut och fokuserar på är det man kommer att dra till sig. Man riktar med magi sin energi mot utsatt mål, ingen tveksamhet eller tvivel ska finnas med. Ju mer fokuserat man riktar sin energi ju tydligare blir det för universum vad vi önskar, universum svarar då på vår energi med samma energi som vår önskan. Universum inte vill något högre än dela med sig av sitt överflöd som tillhör oss alla.
Attraktionslagen innebär att det du sänder är det du attraherar. Tankens kraft är den första och starkaste kraften, allt vi sätter igång startar med en tanke. Tankar är energi som attraherar liknade tankar/energi. Det är energi man använder sig av när man utövar magi, man riktar tankeenergin. Energi söker sig till liknande energi, lika dras till lika. Det man sår får man oåterkalleligen skörda. Magi är att använda viljan och tanken till att åstadkomma förändring. Din vilja är universums lag. Du riktar din energi och önskar – fokuserar – visualiserar – riktar – manifesterar.
När man arbetar med magi så arbetar man på flera nivåer för att åstadkomma förändring. Man tar en andlig kontakt på både vårt fysiska och astrala plan. Allt som sätts igång på det astrala planet kommer förr eller senare alltid att manifestera sig på vårt fysiska plan.
Magi är ett sätt att förhålla sig till universums resurser.

Trefaldighets lagen

Som häxa lyder man under trefaldighetslagen ”Allt ont man gör får man tre gånger tillbaka, och allt gott man gör får man tre gånger tillbaka”. Som häxa är det viktigt att ta ansvar för vad man sänder ut och önskar då man kommer att få ta konsekvenserna av det igångsatta oavsett om det är bra eller dåligt.
Man ska aldrig påverka och önska åt andra då man inte vet hur deras väg är menad. Man kan ställa till problem både för sig själv och andra om man önskar något som inte ligger i deras livsväg. Oftast innebär det en omväg och att det kommer men inte på ett bra sätt och det tar sin tid innan man är tillbaka där man skulle vara från början. Så tänk på att bara för att det verkar och känns rätt för er så behöver det inte vara det rätta i slutändan eller för den personen. Tänk alltid igenom din önskan och se möjliga utgångar och konsekvenser. Därefter bestämmer du om du ska göra din önskan och hur den ska se ut.