Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Horoskop – Astrologi

Astrologi – Vivi Linde – Sveriges största mediala portal – Tarotlinje, Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationer.

Horoskop – Astrologi – Välkommen till tarotguidernas sida om Horoskop, här berättar vi grunderna man behöver för att tolka ett horoskop. Vivi har studerat AstrologiTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot i många år. På Tarotguiderna.se använder vi oss dock av Tarot för att få information om personen, dess framtid och relationer. Det beror på att det krävs en hel del förarbete att ställa ett riktigt bra horoskop. De datahoroskop som man kan få snabbt och enkelt ställda är inte tillräckligt exakta för att det ska vara värt att använda sig av dem. Då är tarotkorten mycket bättre anser vi.

Hos oss kan du få svar direkt om ditt liv av oss och våra duktiga mediala vägledare. Vi ger vägledning inom alla livets områden, du kan fråga om kärlek, arbete, karriär, vägval, ekonomi, andlig, medial eller personlig utveckling.

Vivi Lindes bok

Här kan du se vilka områden de mediala vägledarnas kompetens sträcker sig över:

Kort:
Tarot, Änglatarot, OSHOTarot, OH-Kort, Orakelkort, Änglakort, Älvkort, Runkort,
Birkan Tores ’s Deck of Intuitive Answers kort och Enhörningskort.
Övriga mediala verktyg:
Runor, Pendel.
Högre kontakt:
Andekontakt (kontakt med andra sidan)
Kanalisering/Guider/Änglar/Högre Jaget/Mästare
Distans healing
Angeleye Distans Angelic reiki Healing distans, Yuen metoten
Aromaterapi distans, Reiki healing distans
Övrigt:
Djurkommunikation, Medial coaching, Livscoaching, Drömtydning
Försvunna djur/saker, Kraftdjur – förmedla kontakt, Automatisk skrift
Clairvoyance, Ritualer – vitmagi

Att ställa ett horoskop

De flesta människor läser då och då sitt horoskop på skoj i olika tidningar. Dessa horoskop är ytliga och generaliserade, det finns ju inte bara tolv olika personlighetstyper utan vi är alla olika varandra, precis som varje persons horoskop.

När man läser i tidningshoroskop så står det datum när varje stjärntecken börjar och slutar. Dessa datum är ungefärliga. Man måste veta exakt födelsedatum när man befinner sig på gränsen av ett stjärntecken då dessa datum är olika från år till år.

Vill man ställa sitt horoskop så rekommenderar jag att man går till en riktig astrolog som ställer ett horoskop och inte ett data horoskop. Datan tar inte hänsyn till alla aspekter och ställer dem inte mot varandra, man ser inte helheten i horoskopet. Ett personligt ställt horoskop ger en bättre helhetsbil.

Stjärntecken:
Väduren 21 mars – 19 april – Ledaren, ego, impulser, aktivitet, självupptagen, mod och igångsättare.
Oxen 20 april – 20 maj  – Musikalisk, konst, njutningslysten, uthållighet, envishet, sinnlighet och ägande.
Tvillingen 21 maj – 20 juni – Självständig, mångsidig, kommunikation, händighet, nyfikenhet och rörlighet.
Kräftan 21 juni – 22 juli– Känslig, moderlig, intuition, impulsivitet, anpassning, hem och familj.
Lejonet 23 juli – 22 augusti– Ledare, arrogans, styrka, skaparkraft, faderskap och mod.
Jungfrun 23 augusti – 22 september– Analytisk, noggrann, kritisk, precision, detaljsinne, kritik och hälsa.
Vågen 23 september – 22 oktober – Harmoni, balans, romantisk, charm, diplomati, skönhet, konst och njutning.
Skorpionen 23 oktober – 21 november – Svartsjuk, charmig, intensitet, sex, födelse, död, hemlighetsfullhet och koncentration.
Skytten 22 november – 21 december – Frihetsälskande, taktlös, expansion, öppenhet, resor, filosofi och optimism.
Stenbocken 22 december – 19 januari– Humoristisk, ansvarskänsla, discplinerad, koncentration, försiktighet och kyla.
Vattumannen 20 januari – 19 februari– Lojal, excentrisk, klarsyn, humanism, ockultism, intuition och revolutionär.
Fiskarna 20 februari – 20 mars- Slarv, känslighet, inspiration, lättpåverkad, medkännande och eskapism.

 

Soltecknet i horoskopet

Horoskop med TarotguidernaNär solen går igenom de tolv olika stjärntecknen i zodiaken så är man i sitt soltecken, är man till exempel född den 1 januari så är man en stenbock. Det är denna information man använder sig av i olika veckotidningar. Man tar alltså inte hänsyn till hela födelsehoroskopet.

Planeterna, Asc och MC i horoskopet
Man måste dessutom ta hänsyn till vart i horoskopet de övriga planeterna ligger och även var man har sin Ascedent (stjärntecket som var i stigande vid tidpunken när du föddes). Sedan har man även Medium Coeli (MC) som betyder mitthimmel. MC:n är den punkt på zodiaken som står högst på himlen när man föds. MC är det du ser av dig själv och även ditt livsmål. Asc är starten på första huset och MC är starten på det tionde huset.

Planeterna som har betydelse i ditt horoskop är:
solen är styrande i lejonet, månen som är styrande kräftan, venus som är styrande i vågen, merkurius som är styrande i både tvillingen och jungfrun, mars som är styrande i väduren (tidigare även i skorpionen innan astronomerna fann pluto), jupiter som är styrande i skytten, saturnus som är styrande i stenbocken, neptunus som är styrande i fiskarna, uranus som är styrande i vattumannen och den senast funna pluto som är styrande i skorpionen.

Både soltecknet och stjärntecknet där man har sin ascedent i är väldigt viktiga att ta med i beräkningen. Man kan säga att ascedenten är skalet på apelsinen och soltecknet är innan dömet i apelsinen. Ascedenten är det du ser och uppfattar av en person, vilket nödvändigtvis inte alltid ”är” personen. Det vi ger av oss själva är ju inte alltid överrensstämmande med hur vi själva känner oss. Därför är det många gånger svårt att bedöma vilket stjärntecken någon har bara genom att gå efter soltecknet. För att ställa ett fullständigt horoskop behöver man veta exakt födelsetid och plats.

Solen – Härskar i Lejonet – Jaget, egot, personlig kraft, ledarskap, energi, det maskulina, auktoritet, ledarskap, kreativitet, hälsa och livskraften, god hälsa
Månen – Härskar i Kräftan – Känslor, mottaglighet, det feminina, vanor, minnen, modern, fertilitet, moderinstinkten, det förflutna, tankar, cykler, vanor, och hemmet.
Merkurius – Härskar i Tvillingarna och Jungfrun – kommunikation,intellektet, utbildning, mångsidighet, flexibilitet, omgivningen, grannar, händighet, ordföråd, syskon och kusiner och korta resor.
Venus – Härskar i Oxen och Vågen – Kärlek, skönhet, lugn, vänskap, äktenskap, sällskapslivdiplomati, bekvämlighet, personliga ägodelar, nöjen, moral och det goda och vackra i livet.
Mars – Härskar i  Väduren – Initiativitet, mod, initiativ, igångsättande, självförtroende, styrka, konstruktivt arbete, aggression, energisk, sexualitet, ambition, impulsivitet och sport.
Jupiter – Härskar i Skytten – lyckoplaneten, vidsynt, tillväxt, tur, framgångar, utveckling, frihet, välstånd, optimistisk,  filosofisk, studier och resor utomlands.
Saturnus – Stenbocken – Jobbig karma, ambition, ansvar, pessimism, auktoriteten, restriktioner, förutsättning för en framgångsrik karriär, stabiliteten, allvarsamhet, struktur och kontroll
Uranus – Härskar i Vattumannen – Originalitet, Nytänkande, revolution, bryter mot traditionerna, vetenskap, genialitet, uppfinningar, individualitet, okonventionella idéer, upptäckter, magi, psykologi, uppfinningar och det oväntade.
Neptunus – Härskar i Fiskarna – Konstnärlighet, känslighet, idealism, illusioner, vätskor, havet, drömmar, förvirring, bedrägeri, mystik, religion, kreativitet, droger, fantasi, sjukhus, fängelse, institutioner och teater och film.
Pluto – Skorpionen – Födelse och död, makt, stora förändringar, det fördolda, det undermedvetna, dominans, självbehärskning, gräver på djupet och omvälvningar.

När man ställer ett horoskop så undrar många hur man ska få ihop alla bitarna och förstå hur de ska tolkas. Man brukar säga att:
Horoskopet berättar” hur” det sker.
Planeterna berättar ”vad” som sker.
Husen berättar ”var” något sker.
Aspekterna berättar” varför” det sker.

De tolv husen i horoskopet
Horoskop med TarotguidernaMen det är inte nog med det, för att ge en fullständig analys så är det fler saker man behöver ta hänsyn till. I horoskopet har man även de tolv olika husen, det ut som tolv tårtbitar i en cirkel, varje tårtbit representerar ett område i livet, de planeter och stjärntecken som hamnar i ett speciellt hus påverkas av det området som huset styr, man kan säga att planeten och stjärntecknet är energin som agerar inom det området, man ser hur man agerar och förhåller sig. Genom att se vilka av dessa tårtbitar som har planeter i sig så vet man också vilka områden i personens liv som är extra starka och betydelsefulla, ibland på ett bra sätt och ibland kan det vara en börda beroende på hur konstellationerna ser ut. I vilket stjärntecken varje hus befinner sig i styrs av var Ascedenten faller, det är därför födelsetiden är så viktig, har man ingen födelsetid så vet man inte Ascedenten och husens placering och man får ingen helhets syn.

Alla hus har sitt egna stjärntecken som det hör hemma i, beroende på när man föds så flyttar sig dessa stjärntecken på himlavalvet.

Det första huset styrs av väduren, det andra huset styrs av oxen, det tredje huset styrs av tvillingarna, det fjärde huset styrs av kräftan, det femte huset styrs av lejonet, det sjätte huset styrs av jungfrun, det sjunde huset styrs av vågen, det åttonde huset styrs av skorpionen, det nionde huset styrs av skyttens, det tionde huset styrs av stenbocken, det elfte huset styrs av vattumannen och det tolfte huset styrs av fiskarna.

De första sex husen ses som de personliga. Ju fler planeter som faller inom det området ju mer privat brukar man vara. Husen sex till tolv ses som de mer sociala husen och har man många planeter där så brukar man vara en mer utåtriktad person.

I ett horoskop så symboliserar de olika husen:
hus 1 – Jaget
hus 2 – ekonomi och egna resurser
hus 3 – kommunikation och vänner
hus 4 – familj, modern
hus 5 – barn, fritid
hus 6 – arbete och hälsa
hus 7 – kärlek och relationer
hus 8 – förändringar, det ockulta huset och födelse och död, andras resureser som påverkar
hus 9 – resor och, högre studier, religion
hus 10 – karriär, fadern
hus 11 – organisationer och ideal
hus 12 – psyket och offer

Aspekterna i horoskopet

Man måste också räkna ut aspekten mellan planeterna, d.v.s. gradantalet mellan planeterna. Man tar reda på avståndet och hur de förhåller sig till varandra. Om de stödjer varandra eller om de motarbetar varandra. De positiva aspekterna mellan planeterna är sextilen som infinner sig när planeterna ligger med ca 60 graders avstånd mellan varandra på himlavalvet och trigonen där planeterna ligger ca 120 grader från varandra. Konjunktionen där planeterna ligger med ca noll graders avstånd till varandra räknas som en positiv aspekt även om den beroende på vilka planeter det gäller kan vara negativ. De två negativa planeterna är oppositionen där planeterna ligger mitt i mot varandra och avståndet är ca 180 grader, kvadraturen som har ca 90 grader mellan planeterna räknas som den svåraste av de två negativa aspekterna.

Utan aspekterna så förstår man inte den komplexa bilden av horoskopet, då är det bara som en karta med på måfå utspridda planeter. Aspekterna binder ihop horoskopet och ger en överblick över det hela, det blir som en helhet, pusselbitarna faller på plats. Man ser svagheter och styrkor i horoskopet tydligt och vilka dilemman som finns. Planeter som har aspekter samverkar på olika sätt och beroende på vilken aspekt och vilka planeter som är inblandade så blir de positivt eller negativt. Man ska se i vilket område i livet dessa planeter styr med sin positiva eller negativa kraft genom att se i vilket hus planeterna befinner sig.

De planeter som inte har aspekter arbetar helt rena i det stjärntecken och i det huset det står i. Dock brukar inte dessa planeter ha lika stor betydelse och dignetet som de med aspekter, det krävs oftast en viss ”friktion” för att planeterna ska bli starka och generera kraft. Allt beror naturligtvis på hela horoskopet. Man kan inte tolka utan att ta hänsyn till helheten. Om en planet står själv i ett tecken eller hus som den hör hemma i så blir den stark och kan prägla horoskopet starkt. T.ex. om pluto befinner sig i åttonde huset som den hör hemma i eller i skorpionens tecken. En dylik konstellation får ofta en signifikant betydelse för horoskopet som helhet.

Graderna är cirka avstånd, man säger att det ligger på plus minus 6-8 grader åt vardera hållet men ju närmare noll graders skillnad man kommer ju starkare känns effekten. Man säger att orben är ca 6-8 grader.

De olika aspekterna
Konjunktion 0 grader med en orb på ca 8 grader.
Sextil 60 grader med en orb på ca 6 grader
Trigon 120 grader med en orb på ca 8 grader.
Opposition 180 grader med en orb på ca 8 grader.
Kvadratur 90 grader med en orb på ca 8 grader.

Konjunktionens planeter samverkar och blir som en, kan vara på både gott och ont, beror lite på vilka planerater som är inblandade och hur de påverkar varandra. Man brukar säga att den planeten som ligger längst bort ”tar över” den andra planeten eller de andra om de är fler inblandade i konstellationen. En konjunktion är stark och bör ges stor betydelse i horoskopet, speciellt i det huset ” livsområdet” den hamnar i.

Sextilen ses som en positiv, harmonisk aspekt som kommer med glädje, samarbete och kreativitet. Den kan komma snabbt och oväntat och försvinna lika snabbt.

Trigonen ses också som ett positiv, glädjefylld och harmonisk aspekt men jobbar lite mer över en längre tid och har inte samma ”överrasknings” effekt
Kvadraturen ses som en extremt jobbig och konfliktfylld aspekt som kan komma plötslig med överraskande tråkigheter och snabbt försvinna iväg, precis som sextilen. Kvadraturen visar dock på konstruktiva problem.

Oppositionen är också jobbig och konfliktfylld och kan många gånger visa på motsättningar mellan planeterna som är inblandade. Den visar mer på tråkigheter som är långtgående och ihållande precis som trigonen och den kommer sällan som en fullständig överraskning. Även oppositionen visar på konstruktiva problem.

Härskande planeter i horoskopet

Alla stjärntecken har sina ”egna” planeter. De har liknande energier och man säger att de trivs bäst tillsammans, om en planet sammanfaller på himlavalvet så den är i sitt egna stjärntecken så förstärks det förhållandet och både stjärntecknet och planeten får stor betydelse för horoskopet, man säger planeterna är härskande när de faller i sitt egna stjärntecken. Även vilket hus (tårtbit) konstellationen hamnar i förstärker sammarbetet. Denna konstellation är mycket viktig att ta hänsyn till i horoskopet. Det är inte alltid det finns en härskande planet i ett horoskop men när det finns så får man inte förbi se det. Även om planeten faller i sitt egna hus så förstärks den konstellationen.

Exalterade tecken i horoskopet

Planeterna är inte endast extra starka när de befinner sig i ett stjärntecken eller hus som den härskar i. Alla planeter har även ett stjärntecken som den sägs exaltera i, där har de också en utpräglad och stark betydelse. Planeternas betydelse ökar och man ska titta efter detta när man ställer ett horoskopet. Aspekterna som binder samman denna planet med en annan planet ska också ges större utrymme vid tolkning och genom att se vilka hus dessa planeter är placerade i så förstår man inom vilket område detta sker i personens liv.
När man ställer ett horoskop så ska man när man börjar ta en titt för att se vilka planeter som sticker ut lite extra. Både när det gäller horoskopets härskare, exalterade planeter, aspekter.
Stjärntecken – Härskare – Exaltera
Väduren – Mars – solen
Oxen – Venus – Månen
Tvillingarna – merkurius – jupiter
Kräftan – månen – venus
Lejonet – solen – pluto
Jungfrun – merkurius – venus
Vågen – venus – merkurius
Skorpionen pluto – neptunus
Skytten – jupiter – uranus
Stenbocken – saturnus – mars
Vattumannen – uranus – saturnus
Fiskarna- neptunus – merkurius

Inom astrologin så talar man om de fyra elementen och de tre tillstånden. Man kan sammanfatta det som att alla planeter har olika energi men att vissa av dem är förenade i liknande energi. När man ställer ett horoskop så är grunden alltid att planeter och tecken helst ska hamna där de är i harmoni. Där kan de oftast agera på ett positivt sätt och följa sitt flöda om aspekterna är goda som de är involverade i. Alla stjärntecken tillhör ett element och ett stjärntecken.

De fyra elementen i horoskopet:

Eldtecken – Väduren, Lejon och Skytt
Tillhör det aktiva. Här finns kraften, energin och företagsamheten.
Som personer är de igångsättande, utåtriktade och kreativa. De agerar och sätter igång.
De är väldigt utåtriktade och ses därför som positiva stjärntecken.

Jordtecknen – Oxe, jungfru och stenbock
I horoskopet tillhör det jordnära, praktiska, konkreta och materiella.
Här finns ägande, saker, det man använder sig av, och det som finns runt omkring.
Här finns mer av det som man äger, prylar och förvaltar en ett rent agerande.
Dessa personer är mer inåtriktade och ses därför som negativa stjärntecken.

Lufttecknen – Tvilling, våg, vattumann
I horoskopet styrs av tankar, idéer, kommunikation och språk. All kommunikation och tänkande hamnar här. Här finns även moral, logik, flexibilitet och kunskap.
Det handlar helt enkelt om hur man interagerar med sin omgivning, hur man kommunicerar. Lufttecknen är agerande och räknas av den anledningen till de positiva stjärntecknen.

Vattentecknen – Kräfta, skorpion och fisk
I horoskopet symboliserar känslolivet. Alla känslor, från hat till kärlek och förtvivlan, hur man reagerar på omgivningen. Det är också fruktsamhetens element. Eftersom vatten har så mycket att göra med vad som sker inom en, räknas vattentecknen som negativa stjärntecken.

Horoskop – Astrologi – tre tillstånden i horoskopet

Kardinala – Väduren, kräfta, våg och stenbock
Ledande som drar andra till sig, de vet vart de är på väg och är drivna. De kan ha bråttom och dåligt tålamod. De gör ofta som de vill oavsett vad andra tycker eller om de vill vara med.
Fasta – Oxe, Lejon, Skorpion och vattumannen
De oföränderliga, här har vi de stjärntecken som oftare än de andra sitter fast, de är långsammare och ogillar många gånger förändringar, speciellt snabba. De vill helst att det ska vara som det alltid varit, det är nöjda som det är och har inget behov av att styra men de vill inte heller styres.

Rörliga – Tvilling, jungfru, skytt och fisk
De är de som är mest anpassningsbara i, de gillar förändringar, prova nya saker och är flexiblare än andra stjärntecken. De brukar inte ha några större svårigheter att anpassa sig till andra och de är mer följare än ledare.

Stjärntecken – element- tillstånden
Vädur – eld – kardinal
Oxen – jord – fast
Tvillingarna – luft – rörlig
Kräftan – vatten – kardinal
Lejonet – eld – fast
Jungfrun – jord – rörlig
Vågen – luft -kardinal
Skorpionen – vatten – fast
Skytten – eld – rörlig
Stenbocken – jord – kardinal
Vattumannen – luft – fast
Fiskarna – vatten – rörlig

Titta efter förstärkningar i horoskopet
I ett horoskop ska man titta efter förstärkningar. Något som påvisar att just denna energi är mer utmärkande än annan, man behöver skilja agnarna från vetet. För att inte horoskopet ska kännas hopplöst och svårt att förstå så kan man säga att man prioriterar vissa planeter, stjärnetecken, hus och aspekter. Man ser efter var mest energi samlar sig, antingen genom att en planet ligget i eget starkt majestät för sig själv eller att den samverkar på olika sätt med andra planeter. I detta så lägger man till husen som berättar inom vilket område

Zodiaken är en avbild av vår stjärnhimmel. Våra personliga horoskop är som en avbild av stjärnhimlen när vi föddes. Man har förenklat det hela genom att rita upp de olika stjärntecknena som tolv tårtbitar i horoskopet för att man enklare ska kunna se vad som sker. Solen går genom de tolv stjärnbilderna under ett år. Den första stjärnbilden är väduren och den sista är fisken. Ett horoskop är i 360 grader och varje stjärntecken är 30 grader. När vi föds så befinner sig solen i vårt stjärntecken på himlavalvet, på så sätt vet vi vilket som är vårt soltecken.

Se horoskopet som en teaterscen

Man kan se hela horoskopet som ett skådespel på en teaterscen där det berättas en story. Husen är själva platsen där teaterstycket utspelar sig, man tittar var den utspelar sig och vilket tema det hela har och inom vilket område man rör sig, utifrån denna plats så agerar man, det är grunden som allt vilar på. Vet man inte utifrån vilken plats skådespelet utspelar sig så kan det vara svårt att förstå vad som faktiskt händer. Sen har man planeterna som är skådespelarna, de har sina bestämda roller vilket är deras positioner, beroende på vilka de är så agerar de på ett speciellt sätt, de är skådespelets aktörer som allt för sig runt. Dessa aktörer har ett rollspel, stjärntecknet de befinner sig i påverkar vilka de spelar. Ascedenten är personen som skådespelarna visar men det är inte den personen egentligen är.

På gott och ont kommer de att agera i detta skådespel, de skådespelarna som finns på denna scen är de som har störst betydelse för skådespelet. Men det finns även ”aktörer” som inte befinner sig på scenen. De befinner sig på en helt annan plats, d.v.s. i ett annat hus. Man kan se att planeterna integrerar med planeter utanför sitt hus då de är samman kopplade genom aspekter. Man kan se aspekterna som telefonledningar som går till personer som agerar bakom scenen eller på andra platser. Dessa personer agerar utifrån sin placering. På så sätt kan man säga att det kan finns fler olika platser och områden som samverkar med varandra på gott och ont beroende på vilken dynamik som finns i det hela och om de förstår varandra eller inte eller om de samverkar eller inte. De kan bråka och ställa till konflikter och försvåra hela horoskopet / skådespelet. De planeter / aktörer i horoskopet som inte befinner sig på scenen eller har en telefonledning till aktörerna är inte inblandade i just denna pjäs.

Naturligtvis har alla horoskop flera olika pjäser men man kan inte blanda ihop dem. De finns precis som Dramaten under samma tak men är fristående och har inget med varandra att göra. Inom vissa områden agerar vi på ett sätt och inom andra områden så agerar vi på ett annat sätt. Var för sig så skapar ingen av de olika någonting men när man får dem att sammarbeta så skapas en händelsekedja åt ett bestämt håll och pjäsen kommer till form. Den kan vara både personlig, dramatisk, kärleksfull, rolig, äventyrlig, psykologisk, skrämmande eller familje- och barnfilm. Allt beroende av själva scenen där det hela utspelas. Det kan vara bra att se horoskopet som ett skådespel som tar form framför ögonen för att lättare förstå helheten. När man på ett enkelt sätt ser hur allt samverkar så är det enklare att ställa ett horoskop.

Kram, Vivi

Horoskop - Tarotguiderna