Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Kanalisering – Andliga vägledare

Kanalisering –  få kontakt med guider och andliga vägledare

Kanalisering – Vivi Linde – Sveriges största mediala portal – Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationer.

Vivi har varit med i tv och radio men blev känd för en bredare publik 2012 då hon var med i mediumserien “Livet på andra sidan” där hon delade med sig av sitt liv och arbete som medium. Hon var äve

Kanalisering – andliga vägledare -Med kanalisering så länkar man till en högre källa av visdom. Vi kommer där i kontakt med våra vägledare som ledsagar och visarTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot oss vår väg. När man kanaliserar så förnimmer man deras närvaro när man vandrar mellan världarna och skapar på så sätt en kontakt.

Bara för att vi inte ser vägen där vi går just nu så innebär det inte att den inte finns där, med kanaliseringens hjälp så kan vi komma i starkare kontakt med vägen och med den högre kraften och oss själva. Man kan kanalisera andliga Guider, olika arketyper, ärkeänglar, vanliga ljusänglar, Högre Jaget, naturväsen och andra ljusvarelser.
Kanalisering är en form av meditation där man genom att man öppnar upp sina chakran öppnar upp sig mot den högre energin och kan bjuda in den i sin meditation. När man öppnar upp mot universum så är det alltid viktigt att man ber om beskydd från det vita ljuset så man har kontroll över vilka energier som kommer in.
Vivi Lindes bokMed kanaliseringens hjälp så kan man få hjälp och svar gällande livsfrågor, livsvägar och den andliga världens existens. Våra andliga Guider har den högsta visdomen och bistår oss på många olika sätt med sin vägledning. En tät kontakt med våra Guider gör att vi kommer starkare i kontakt med vår livsväg, vi kommer till insikt och man kommer mer in på sin livsväg i livet även om det ibland är omedvetet. Man får vägledning. Våra Guider arbetar tillsammans med oss gällande vår livsuppgift och de ger oss många insikter, råd och visdom. Vi känner dessutom lättare när vi går åt fel håll och fattar fel beslut när vi är i kontakt med våra vägledare eller vårt Högre jag..

Änglar kanaliserar man ofta när man använder sig av healing eller när man själv behöver hjälp för att healas. Änglarnas arbete på jorden handlar om healande och kärlek. Behöver du beskydd eller hjälp med din hälsa, kärlek eller själsligt mående så är änglarna en bra hjälp att kanalisera.

Kanalisering – andliga vägledare

Kanaliserad konsultation – medial vägledning
När man ger en kanaliserad konsultation så har man en andlig kontakt med sin andliga vägledare och sitt högre jag. Man kan genom kanalisering få råd och vägledning för sin nuvarande livssituation, se hinder och möjligheter som kommer i ens väg och en inblick i vart man är på väg. Kanalisering är en ”färskvara” där man ser var man står själsligt i nuet och vart det leder.

Man ska vara öppen för att alla arbetar på olika sätt med sin kanalisering och att budskap kan se olika ut beroende på det specifika samarbetet man har med sin vägledare. Våra Guider är precis som vi olika i sin kunskap och arbetssätt och vårt samarbete är precis som alla andra relationer unika.

Att lära sig kanalisering
När man själv börjar kanalisera så öppnas nya dörrar upp. De andliga vägledarna får då en mer framträdande roll i livet. Kanalisering är ett ovärderligt redskap oavsett om man arbetar andligt med det eller bara använder den för eget bruk.

Hur man kan kanaliserar guider:

En steg-för-steg-guide om grunderna

15 steg till kanalisering
Det finns många steg för att lyckas med kanalisering. Först måste du hitta en lugn plats att meditera på. Det är viktigt att du hittar en plats där du inte blir distraherad. Du bör också se till att du har det bekvämt och inte för varmt eller kallt. Därefter måste du be dina andliga guider att komma och hjälpa dig. Se till att du säger att du vill kanalisera och att du är redo att ta emot information. Sätt upp en intention för kanaliseringen. Detta kommer att avgöra vilken information du får. Om du till exempel vill kanalisera om kärlek kan du begära information om kärlek och relationer från dina andliga guider. Kanalisera och notera vad du känner och ser. Du kanske känner dina guiders energi, märker ljus, bilder, ljud eller lukter. Beroende på vad du känner kan du skriva ner det. Om du till exempel känner en ström av kall luft kan dina guider kommunicera med dig genom elementet luft. Be dina guider om råd, hjälp eller svar. Du kan ställa frågor och be om hjälp från dina guider. Om du är osäker på vad du ska fråga kan du använda dig av pendelmetoden. Pendelmetoden går ut på att du håller en pendel eller något föremål som svänger i en pendelrörelse över en tavla med “Ja”, “Nej” och “Kanske” skrivet på den. Pendeln kommer att svänga över “Ja” eller “Nej”. När du vet vilken information du vill få från dina guider kan du använda den här metoden för att ta emot informationen från dina guider. Vad är kanalisering? Kanalisering är när du ansluter dig till den gudomliga energin, andliga guider eller ditt eget högre jag. Det är när du försätter ditt sinne och din kropp i ett tillstånd av avslappning samtidigt som du ansluter dig till ditt högre jag eller en annan andlig varelse. Du kan använda kanalisering för att få information, healing eller för att få kontakt med dina andliga guider och/eller dina nära och kära som har gått bort. Kanalisering är också känt som “automatiskt skrivande” och gör det möjligt för dig att skriva ord som kommer från en högre källa och som ligger utanför ditt medvetna tänkande och din kontroll.

Hur fungerar kanalisering?
När du kanaliserar måste du vara i ett tillstånd av avslappning. Det innebär att du bör försöka rensa ditt sinne från alla tankar och känslor. Medan du befinner dig i detta tillstånd av avslappning kan du kalla på dina guider. Du kan vara osäker på vilka dina guider är till en början, men du kommer att börja märka vilka de är när du börjar kanalisera. Dina guider är icke synliga varelser och kommer att komma för att hjälpa dig med kanaliseringen. Om du är osäker på hur du ska göra kanalisering kan du be dina guider att ta över. De kommer att ta kontroll över dina händer och skriva det de behöver på ett papper. Detta kallas för “automatiskt skrivande”.

Grunderna för kanalisering
Om du är osäker på hur du ska kanalisera måste du först rensa ditt sinne och slappna av. Därefter måste du överföra dina tankar till papper. Beroende på vad dina avsikter är kan du skriva ner frågor, tankar eller känslor. Du kan också använda bilder eller symboler för att representera dina intentioner. Du kan använda vilken färg eller kombination av färger som helst som inspirerar dig och som du känner dig kopplad till. När du kanaliserar måste du rensa ditt sinne från alla tankar och fokusera på att ta emot information från dina guider. Även om du kanske är osäker på vad du ska skriva kan dina guider hjälpa dig med detta. Dina guider kan också hjälpa dig med visualiseringar som du vill göra för att helbreda eller för att ansluta dig till nära och kära.

Hitta din egen andliga guide
Om du är ny i kanalisering kan det vara en utmaning att hitta din egen guide. Du kan använda pendelmetoden för att få information från dina guider. När du vet vilken information du vill få från dina guider kan du använda en pendel för att ta emot informationen. Det finns dock några sätt som du kan använda för att hitta din egen andeguide. Du kan meditera på en specifik fråga eller intention. Du kan också be om hjälp från en högre källa och be om att din andliga guide ska komma till dig. Du kan också göra en guidad visualisering där du ber om hjälp och vägledning från dina guider. När du har hittat din egen andliga guide kan du börja kanalisera och kommunicera med dina guider.

Guider för kanalisering: Hur du hittar din själs syfte

Det råder ingen brist på artiklar om vad din själs syfte är och hur du kan hitta det. Faktum är att det finns så många att det kan vara svårt att veta var man ska börja. Och med så mycket information om olika metoder som man kan kanalisera på så kan det också vara en utmaning att veta vilken metod som är bäst för dig. Om du har utforskat sätt att upptäcka din själs kallelse är den här artikeln för dig. Vi kommer att utforska några av de vanligaste typerna av kanalisering som människor använder för att hitta sin själsliga uppgift.

Vad är kanalisering?
Kanalisering är när en person tillåter en icke-fysisk entitet att tillfälligt använda sin kropp för kommunikation. Det är en typ av mediumskap som gör det möjligt för en själ att tala till en person genom personens intellekt, känslor och/eller fysiska känslor. Det finns två huvudtyper av kanalisering:
– Kanaliserad skrift: En icke-fysisk entitet skriver genom en persons hand, vanligtvis genom att kontrollera handens motorik.
– Kanaliserad läsning: En icke-fysisk entitet använder en persons intellekt och känslor, vanligtvis genom att kontrollera personens tankeprocess och känslor.
– Dessa två typer av kanalisering kan också kombineras.

Hitta din själsliga mening genom kanaliserade resor
När du befinner dig i ett förändrat tillstånd kan du resa till “din själs värld” för att tala med ditt högre jag om ditt syfte i livet. Ditt högre jag är den del av dig som innehåller alla dina själars minnen, erfarenheter och deras kunskap från många livstider. Ditt högre jag kommer att kunna hjälpa dig att förstå vad ditt själsliga syfte är genom att gå igenom din själs minnen och erfarenheter för att hitta de lektioner som du har lärt dig. När du kommer tillbaka från din resa kan du skriva ner den information som ditt högre jag har delat med dig. När du skriver kanske du vill be ditt högre jag att hjälpa dig att förstå vad de har visat dig genom din själ.

Upptäck din själs syfte genom kanaliserade läsningar
En kanaliserad läsning kan hjälpa dig att förstå hur du bäst kan utnyttja dina naturliga talanger och förmågor i ditt liv. En läsning kan också hjälpa dig att förstå hur du kan arbeta mot din själs syfte genom dina naturliga talanger eller förmågor. Eller så kan du använda en kanaliserad läsning för att fråga din själ vad deras syfte är. Din själ kommer då att kunna hjälpa dig att förstå hur den bäst kan utnyttja dina naturliga talanger eller förmågor i ditt liv för att hjälpa dig att uppnå sitt syfte. När du har avslutat läsningen kan du skriva ner den information som din själ har delat med dig. När du skriver kanske du vill be din själ att hjälpa dig att förstå vad din själ har visat dig genom dina naturliga talanger eller förmågor.

Upptäck din själs syfte genom kanaliserat skrivande
Om du vill upptäcka din själs syfte genom kanalisering och skrivande skrivande kan du be din själ att hjälpa dig att skriva ner dem. Din själ kommer att kunna hjälpa dig att förstå det bästa sättet att använda dina naturliga talanger och förmågor i ditt liv för att uppnå din själs syfte. När du har skrivit ner din själs syfte kan du skriva ner den information som din själ har delat med dig. När du skriver kanske du vill be din själ att hjälpa dig att bättre förstå vad din själ har visat dig genom dina naturliga talanger eller förmågor.

Vad är själens syfte?
Själens syfte är anledningen till att du föddes och existerar på en högre nivå än ditt livs syfte. Ditt själssyfte är anledningen till att du valde att komma in i den fysiska världen och existerar på en icke-rationell nivå. Människor är ofta förvirrade över skillnaden mellan själens syfte och livets syfte eftersom de är kopplade till varandra. Ditt själsliga syfte kopplar dig till ditt “varför” och vägleder dig mot ditt livs syfte. Sättet du hittar ditt själsliga syfte är genom att ta reda på vad det är din själ försöker göra eller uppnå genom ditt liv.

Kanalisering på distans
Distanskanalisering är när du är ansluten till en icke-fysisk entitet via internet så att de tillfälligt kan använda din kropp för att kommunicera. Distanskanalisering sker ofta med hjälp av en kanaliserad guide. Du kan hitta en guide via en mängd olika webbplatser, inklusive forum, chattrum och sidor i sociala medier. Det bästa sättet att hitta en guide för fjärrkanalisering är att be dina guider att hjälpa dig att hitta en. När du har hittat en guide som du känner är rätt för dig kan du ordna en session med honom eller henne. Under sessionen kan du be dem hjälpa dig med något som du kämpar med i ditt liv.

kanaliserade guider
Om du är intresserad av att hitta en kanaliserad guide kan du använda en webbplats som Find Your Channel. På den här webbplatsen kan du skapa en profil där personer som erbjuder kanaliseringstjänster kan se din information och kontakta dig om de är intresserade av att arbeta med dig. Även om det finns många webbplatser som Find Your Channel är det viktigt att du tar dig tid att lära dig mer om varje enskild profil på webbplatsen. Du kan till exempel läsa igenom varje persons biografier för att lära dig mer om deras kanaliseringsmetoder. När du befinner dig i ett förändrat tillstånd kan du kanalisera din andliga guide för att hjälpa dig att förstå din själs syfte. Din andeguide är den icke-fysiska entitet som ansvarar för din andliga vägledning och tillväxt. Din andeguide kan hjälpa dig att förstå din själs syfte genom att gå igenom din själs minnen och erfarenheter för att hitta de lektioner som din själ har lärt sig. När du har kommit tillbaka från din kanalisering kan du skriva ner den information som din andeguide har delat med dig. När du skriver kanske du vill be din andeguide att hjälpa dig att förstå vad de har visat dig genom din själ.

Hitta ditt livs syfte genom kanalisering och meditation
När du mediterar dyker du djupt ner i ditt medvetande för att få kontakt med din intuition. Din intuition är den röst inom dig som hjälper dig att fatta bättre beslut och leva ett mer tillfredsställande liv. För att komma i kontakt med din intuition kan du följa den här processen i tre steg: – Steg 1: Hitta en lugn plats att sitta på där du inte störs av ljud. – Steg 2: Fokusera på din andning och låt dina tankar flöda genom ditt sinne. – Steg 3: När du känner dig lugn ber du din intuition att hjälpa dig att upptäcka ditt livs syfte.

Vad är Soul Channelling?
Om du är intresserad av att lära dig om din själs syfte kan du låta en kanaliseringsguide tillfälligt ta kontroll över ditt medvetande så att de kan få tillgång till ditt undermedvetna sinne. Ditt undermedvetna sinne innehåller alla dina känslor, erfarenheter och minnen. Det är också där din själ bor. När du tillåter någon att kanalisera din själ kan de använda ditt undermedvetna sinne för att ta reda på vad din själ försöker åstadkomma genom ditt liv. Den som utövar kanalisering kommer sedan att kunna kommunicera med dig och dela med sig av vad de har lärt sig.

Slutsats
Kanalisering är ett otroligt kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att upptäcka din själs syfte. Om du är intresserad av att ta reda på vad din själ försöker göra genom ditt liv är kanalisering ett utmärkt sätt att göra det. Innan du börjar channelling är det viktigt att förstå att varje channellingmetod är annorlunda. Vissa metoder är bättre för vissa människor än andra. Och även om du kanske har försökt channeling tidigare utan framgång kan det vara så att du inte använde rätt metod för dig. I den här artikeln utforskade vi några av de vanligaste sätten som människor använder för att kanalisera sina själar. Nu när du vet mer om vad varje metod innebär är det dags att bestämma vilken metod som är bäst för dig.

Kanalisering

Ordet “kanalisering” kan verka nytt för de flesta människor, men det är det faktiskt inte. Liknande begrepp har funnits i tusentals år. Många forntida kulturer och religioner trodde att vissa individer kunde vara förmedlare mellan människor och det gudomliga eller utomvärldsliga varelser. Dessa kulturer trodde också att vissa människor kunde tala eller höra dessa gudomliga varelsers ord direkt, nästan som om de talade genom dem. Detta är i huvudsak vad kanalisering är. Så vad innebär detta exakt? Jo, det hänvisar i huvudsak till fenomenet när en person tillåter en annan entitet att ta kontroll över deras kropp och tala genom dem. Detta kan antingen göras medvetet eller omedvetet. I många fall gör människor som utövar kanalisering det för att få svar från en högre makt eller från entiteter från ett annat existensplan. Några kända exempel är oraklet i Delphi i det gamla Grekland och druidiska präster som utförde ritualer i tron att de hade övernaturliga förmågor att kommunicera med naturandar och djur.

Vad är kanalisering?
Kanalisering är ett fenomen som kan definieras som när en person låter en annan entitet t tala genom honom eller henne. Detta kan antingen ske medvetet eller omedvetet. Typiskt sett görs detta för att få svar från en högre makt eller från enheter från ett annat existensplan. Några kända exempel är oraklet i Delfi i det gamla Grekland och druidiska präster som utförde ritualer i tron att de hade övernaturliga förmågor att kommunicera med naturandar och djur. Även om kanalisering ofta förknippas med spiritism är det inte bara begränsat till det. Vem som helst kan kanalisera, och det finns många olika typer av kanalisering, till exempel regressioner i tidigare liv, kanalisering av dina guider eller till och med högre vibrationsfrekvenser som sänds ut av växter, djur, kristaller eller jorden.

Hur kanalisering fungerar
Mekanismen bakom kanalisering är fortfarande till stor del okänd, men det finns många olika teorier, som t.ex. idén att det är en form av besatthet, en form av att ta emot klärvoajanta visioner, en form av utökad hallucination eller en form av kontrollerade självinducerade förändrade medvetandetillstånd. Den vanligaste uppfattningen är dock att kanalisering sker när barriären mellan det medvetna och det undermedvetna avlägsnas, vilket gör det möjligt för en entitet att komma igenom personen och tala. Detta kan bero på en form av dissociation, där personen tillfälligt förlorar sin självkänsla, eller en form av trance, där personen är helt medveten om vad som händer även om den inte har kontroll över sin kropp.

Fördelar med kanalisering
– Gör det möjligt för oss att kommunicera med andra varelser
– Kanalisering kan ge oss en direkt kommunikationslinje med en högre makt eller andra varelser som kan erbjuda oss vägledning, visdom eller råd. Detta kan vara otroligt fördelaktigt eftersom vi kan ställa frågor som är viktiga för oss, medan de kanske inte är tillräckligt viktiga för att ställa dem till vår högre makt.
– Självupptäckt – Kanalisering kan också vara ett utmärkt sätt att upptäcka mer om sig själv och sin väg i livet. – Kanalisering kan vara en form av helande
– Oavsett om du kanaliserar en högre makt, en guide eller till och med en avliden älskad person kan kanalisering vara ett utmärkt sätt att få helande och avslutande.
– Kanalisering kan göra oss mer empatiska – Att använda kanalisering som en form av självupptäckt kan också göra oss mer empatiska, eftersom vi får mer kunskap om oss själva.
– Kanalisering kan göra oss mer kreativa
– Det kan också hjälpa oss att fatta mer kreativa och inspirerade beslut, vilket kan vara fördelaktigt i många olika aspekter av livet.
– Channeling kan förbättra vår kommunikationsförmåga
– Det kan också göra oss mer självsäkra i vår kommunikationsförmåga och hjälpa oss att bli bättre talare.

Vad är skillnaden mellan kanalisering och mediumskap?
Det finns många definitioner av vad kanalisering är, men det finns också många olika typer av kanalisering, till exempel kanalisering av dina guider, änglar, kanalisering av din högre makt, kanalisering av dina känslor och många andra. – Kanalisering av dina guider – I denna form av kanalisering kommunicerar du med dina andliga guider, som ofta är erfarna andar som hjälper dig på din resa genom livet. – Kanalisera din högre makt – I denna form av kanalisering kommunicerar du med din högre makt, som kan vara allt från gud, en gudom, en naturand, ditt inre jag eller någon annan högre kraft. – Kanalisera dina känslor – I denna form av kanalisering kanaliserar du dina känslor, vilket kan vara till hjälp när du behöver bearbeta en känsla som du har känt. – Kanalisera din omgivning – I denna form av kanalisering kanaliserar du din omgivning, vilket kan hjälpa dig att få en bättre insikt i din nuvarande situation.

Varför kanaliserar människor?
Det finns många olika anledningar till varför människor kanaliserar. Vissa gör det för att kommunicera med en högre makt eller med andra entiteter, medan andra gör det som en form av självupptäckt eller som ett sätt att läka. Om du är intresserad av att kanalisera finns det inget rätt eller fel sätt att göra det på. Alla har sitt eget sätt att göra saker och ting, och du bör göra det som känns rätt för dig. Om du vill kanalisera måste du först ta reda på vad du vill kanalisera. Det kan vara allt från din högre makt, dina guider, dina avlidna nära och kära eller till och med en högre vibrationsfrekvens. När du har kommit fram till vad du vill kanalisera är allt du behöver göra att slappna av och rensa ditt sinne. Släpp alla dina tankar och bekymmer och låt dig vara öppen för att ta emot det du vill kanalisera.

Steg för steg-guide till kanalisering
– Slappna av – Det allra första du behöver göra om du vill kanalisera är att slappna av. Släpp alla dina tankar och bekymmer och låt dig själv vara öppen för att ta emot det du vill kanalisera.
– Be – När du känner att du är redo att kanalisera ber du det du vill kanalisera att komma genom dig.
– Var öppen – Var öppen för upplevelsen och låt vad det än är komma genom dig. Låt det flöda genom din kropp och röst och låt det komma till uttryck genom dig.
– Släpp loss – Släpp alla förväntningar du har på hur kanaliseringen ska gå till och låt det bara hända. Släpp all kontroll och låt energin flöda genom dig och ut ur dig.

Kanaliserade råd till dig
Om du är intresserad av kanalisering finns det inget rätt eller fel sätt att göra det på. Alla har sitt eget sätt att göra saker och ting och du bör göra det som känns rätt för dig. Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel sätt att kanalisera, och det enda viktiga är att du känner dig bekväm med det och att du är öppen för att ta emot det du vill kanalisera. Detta är ett uråldrigt fenomen som har funnits sedan tidernas begynnelse, och det är något som nästan alla kan göra. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, rik eller fattig, det finns ingen som inte kan kanalisera. Det är en förmåga som varje människa besitter, och det är något som vi alla kan göra. Chansen är stor att du har hört talas om kanalisering tidigare, men du har förmodligen aldrig riktigt vetat vad det är.Kanalisering

Hur man kan förmedla guider: En guide för nybörjare

Vill du lära dig hur man kanaliserar men är inte säker på var du ska börja? Att kanalisera är en urgammal metod som många människor numera använder sig av som en hobby. Det handlar inte bara om att sitta i tystnad och försöka tömma sitt sinne – det finns mycket mer i denna praktik. Om du är redo att anta utmaningen att lära dig hur man kanaliserar, läs vidare för att få våra experttips och råd. Vi går igenom olika faser i våra liv när vi vill pressa oss själva ut ur våra bekvämlighetszoner och prova något nytt. Oavsett om det handlar om att börja med en ny sport, lära sig sticka eller spela ukulele – att omfamna dessa förändringar hjälper oss att växa som individer. Oavsett om du är nyfiken på kanalisering eller har funderat på att ta upp det som hobby kommer den här guiden att ge dig allt du behöver för att komma igång.

Vad är kanalisering?
Kanalisering är en process där man ansluter sig till en andlig varelse och låter dem använda vårt sinne som ett kärl för att kommunicera med den levande världen. När du kanaliserar tar du faktiskt inte över andens medvetande – de blir inte du. Snarare tillåter du dem tillfälligt att använda dig för att kommunicera med den fysiska världen. Det finns många olika typer av kanalisering, var och en med sin egen speciella inriktning och sitt eget mål. Vissa kanaliserare väljer att fokusera på ett visst tema under varje kanaliseringssession, medan andra föredrar att hålla sin kanalisering öppen och låta andarna styra sessionens riktning. Man kan se kanalisering som ett slags mediumskap, men med en twist.

Tips för nybörjare
– Prova olika metoder för kanalisering. Det bästa sättet att lära sig hur man kanaliserar är genom att öva, så prova så många kanaliseringsmetoder som möjligt. Du kan läsa om olika kanaliseringsmetoder på nätet och få tips om hur du kan göra din kanaliseringsupplevelse mer effektiv. – Tillåt dig själv att göra misstag. Även om kanalisering kan vara en mycket givande praktik kan det också vara lite knepigt i början. Det kommer att finnas tillfällen då du känner att du inte kommer någonstans eller att du inte gör det rätt. Detta är helt normalt – alla nybörjare går igenom detta. – Prova att kanalisera på olika ställen. Även om du inte behöver hitta ett tjusigt rum med ett bord och en kristallkula för att kanalisera (även om du kan det om du vill!), bör du försöka kanalisera på olika platser. Detta kommer att hjälpa dig att vänja dig vid att märka när andlig energi finns runt omkring dig och kommer att hjälpa dig att förbättra din kanaliseringsförmåga mycket snabbt. – Prata med andra som kanaliserar. Du behöver inte lära dig att kanalisera ensam. Det finns gott om människor där ute som kanaliserar och som gärna hjälper dig att komma igång. Du kan prata med kanaliserare på nätet eller hitta en ockult klubb i ditt område som kan hjälpa dig att komma igång.

Kanaliseringssessioner
– Börja med korta kanaliseringssessioner. Även om du kan börja kanalisera så länge eller så kort som du vill, bör du förmodligen börja med korta sessioner. DettaKanalisering hjälper dig att vänja dig vid känslan av kanalisering och ger dig bättre förutsättningar att få några verkliga resultat utan att bli överväldigad av vad du känner. – Fokusera alltid på det positiva. Även om du nästan säkert kommer att känna negativ energi under dina sessioner bör du alltid fokusera på det positiva. Detta kan ibland vara en utmaning, men det är viktigt att du gör det. Negativ energi kan vara mycket dränerande, och du vill inte fastna i en cykel där du känner dig dränerad för att du ständigt har att göra med negativitet. – Gör anteckningar under dina sessioner. Detta är en av de viktigaste sakerna du kan göra under dina kanaliseringssessioner. Du behöver inte skriva en roman; håll bara reda på dina tankar och känslor så att du kan titta tillbaka på dem senare och se om något intressant dyker upp. Detta är ett utmärkt sätt att följa dina framsteg och se hur du blir bättre med tiden. – Lär dig att skilja mellan falska och verkliga andar. Detta är en annan färdighet som du kommer att behöva utveckla som nybörjarkanaliserare. Falska eller negativa andar kommer att försöka övertyga dig om att de är verkliga, men du måste lära dig att skilja dem åt. Detta kommer att hjälpa dig att rensa bort de negativa energierna och endast fokusera på de positiva.

Vad behöver du för att börja kanalisera?
– Tid – Kanalisering sker inte direkt – det kräver övning och tålamod. Du kommer förmodligen att tillbringa mycket tid med att försöka ansluta dig till något och bli frustrerad över att ingenting händer. Men ge inte upp! Du kommer att bli bättre med tiden, och det kommer att vara värt det när du känner skillnaden i ditt liv. – En tyst, meditativ plats – Om du kan, försök att hitta ett rum eller område där du kan vara ensam och ostörd. Det hjälper dig att fokusera och komma in i ett meditativt tillstånd som gör det lättare att kanalisera. – Tålamod – Du kommer utan tvekan att göra misstag och bli frustrerad när du börjar. Slå dig inte för bröstet för det, utan försök bara att lära dig av dina misstag och gå vidare. Fortsätt att öva och du kommer att bli bättre med tiden.

Hur du kan göra din kanaliseringsupplevelse mer effektiv
– Håll en dagbok. Som vi diskuterade är det otroligt viktigt att föra anteckningar under dina kanaliseringssessioner. Detta kommer att hjälpa dig att följa dina framsteg när du blir bättre på att kanalisera och se vilka andar du oftast kopplar dig till. – Öva dagligen. Precis som alla andra färdigheter måste du öva på kanalisering regelbundet och konsekvent om du vill få några verkliga resultat. Du behöver inte göra det i timmar varje dag, men försök att få in lite träning varje dag så kommer du att se resultat mycket snabbare. – Arbeta med din självdisciplin. En av de viktigaste sakerna du kan göra för att göra din kanaliseringsupplevelse mer effektiv är att arbeta på din självdisciplin. Du måste kunna sitta i tystnad under lång tid utan att bli distraherad eller frustrerad. Du måste också kunna hålla dina tankar fokuserade på din kanalisering och inte låta tankarna vandra runt. Detta är lättare sagt än gjort, men det är en viktig del av processen.

Varför lära sig att kanalisera?
Det finns många anledningar till varför du kanske vill lära dig hur man kanaliserar. Kanske har du lockats av denna praktik i flera år och vill äntligen ta steget och pröva det själv. Eller kanske är du nyfiken på channelling men är inte säker på om det är rätt för dig. Oavsett vilken anledning du har till att vilja lära dig att channellera finns det många fördelar med denna praktik. Här är några av dem: – Ökad andlig förbindelse – Channelling ger dig en direktlinje till andliga varelser, vilket hjälper dig att ansluta dig till dem på ett sätt som annars skulle vara omöjligt. Detta hjälper dig att bättre förstå din plats i universum och hjälper dig att bättre förstå din egen plats i universum. – En boost till din kreativitet – Kreativitet är en viktig del av livet, och många människor vet inte hur de ska utnyttja den eller låta den flöda naturligt. Kanalisering är ett utmärkt sätt att öka din kreativitet och hjälpa dig att skapa mer fritt. – Förbättrat självförtroende – När du lär dig att kanalisera öppnar du dig för en helt ny värld av andliga varelser. Vissa av dessa andar är otroligt kraftfulla och kommer att hjälpa dig att känna dig mer säker på dina förmågor.

Tips för nybörjare
– Bli inte frustrerad om ingenting händer direkt. Kanalisering sker inte direkt, och det kan vara otroligt frustrerande i början. Men ge inte upp! Du kommer att bli bättre med tiden, och det kommer att vara värt det när du känner skillnaden i ditt liv. – Förvänta dig inte att du ska kanalisera som ett proffs efter att ha läst en artikel. Det finns ingen quick-fix-lösning när det gäller kanalisering. Du kommer att behöva lägga ner mycket tid och ansträngning för att bli bättre, men det är värt det i slutändan. – Prova olika kanaliseringsmetoder. Det bästa sättet att lära sig hur man kanaliserar är genom att öva, så prova så många kanaliseringsmetoder som möjligt. Du kan läsa om olika kanaliseringsmetoder på nätet och få tips om hur du kan göra din kanaliseringsupplevelse