Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Kanalisering

Kanalisering – kontakt med andliga vägledare

Med kanalisering så länkar man till en högre källa av visdom. Vi kommer där i kontakt med våra vägledare som ledsagar och visar oss vår väg. När man kanaliserar så förnimmer man deras närvaro när man vandrar mellan världarna och skapar på så sätt en kontakt.

Bara för att vi inte ser vägen där vi går just nu så innebär det inte att den inte finns där, med kanaliseringens hjälp så kan vi komma i starkare kontakt med vägen och med den högre kraften och oss själva. Man kan kanalisera andliga Guider, olika arketyper, ärkeänglar, vanliga ljusänglar, Högre Jaget, naturväsen och andra ljusvarelser.
Kanalisering är en form av meditation där man genom att man öppnar upp sina chakran öppnar upp sig mot den högre energin och kan bjuda in den i sin meditation. När man öppnar upp mot universum så är det alltid viktigt att man ber om beskydd från det vita ljuset så man har kontroll över vilka energier som kommer in.
Med kanaliseringens hjälp så kan man få hjälp och svar gällande livsfrågor, livsvägar och den andliga världens existens. Våra andliga Guider har den högsta visdomen och bistår oss på många olika sätt med sin vägledning. En tät kontakt med våra Guider gör att vi kommer starkare i kontakt med vår livsväg, vi kommer till insikt och man kommer mer in på sin livsväg i livet även om det ibland är omedvetet. Man får vägledning. Våra Guider arbetar tillsammans med oss gällande vår livsuppgift och de ger oss många insikter, råd och visdom. Vi känner dessutom lättare när vi går åt fel håll och fattar fel beslut när vi är i kontakt med våra vägledare eller vårt Högre jag..

Änglar kanaliserar man ofta när man använder sig av healing eller när man själv behöver hjälp för att healas. Änglarnas arbete på jorden handlar om healande och kärlek. Behöver du beskydd eller hjälp med din hälsa, kärlek eller själsligt mående så är änglarna en bra hjälp att kanalisera.

Kanaliserad konsultation – medial vägledning
När man ger en kanaliserad konsultation så har man en andlig kontakt med sin andliga vägledare och sitt högre jag. Man kan genom kanalisering få råd och vägledning för sin nuvarande livssituation, se hinder och möjligheter som kommer i ens väg och en inblick i vart man är på väg. Kanalisering är en ”färskvara” där man ser var man står själsligt i nuet och vart det leder.

Man ska vara öppen för att alla arbetar på olika sätt med sin kanalisering och att budskap kan se olika ut beroende på det specifika samarbetet man har med sin vägledare. Våra Guider är precis som vi olika i sin kunskap och arbetssätt och vårt samarbete är precis som alla andra relationer unika.

Att lära sig kanalisering
När man själv börjar kanalisera så öppnas nya dörrar upp. De andliga vägledarna får då en mer framträdande roll i livet. Kanalisering är ett ovärderligt redskap oavsett om man arbetar andligt med det eller bara använder den för eget bruk.