Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Meditation

Någon form av meditation rekommenderas.

Speciellt om man vill utveckla sin medialitet och komma i kontakt med sina inre dolda potentialer. Genom meditation så lyssnar man inåt och uppåt. Man kommer i kontakt med sin själs visdom och medvetande. När du utvecklar din andlighet så kommer du också i starkare kontakt med din livsväg.

Får att komma i kontakt med vårt inre så behöver vi vara i stillhet och kunna tysta bruset som omger oss och hindrar shutterstock_123997771oss från att verkligen höra och känna. Med meditation så kommer man i kontakt med den universella energin. Vi tillåter oss att vara ett mikro kosmos i ett makro kosmos. Vi är ett mini Universum i det större Universumet.

Man behöver stilla sitt sinne för att finna balans. När man är i vila så sorterar och medvetandegör det som pågår i vårt undermedvetna, vi kommer i kontakt med det som ligger precis under ytan.

Meditationen försätter oss i ett förändrat medvetandetillstånd där tid och rum upphör att existera. Det är ett tillstånd av fullständig avslappning samtidigt som man är fokuserad och koncentrerad, man kan uppleva det som att man är i ett slags i trans.

Om man mediterar varje dag under en längre tid blir man mer fokuserad och mer harmonisk. Man klarar bättre av både stress och jobbiga situationer och man hanterar dem annorlunda. Idéer och lösningar kan enklare nå vårt medvetande och vi kan hitta konstruktiva lösningar och nya vinkar och svar på gamla och nya frågor och problem. Därför är det viktigt att vi balanserar upp aktivitet med vila för att nå en balans.

Meditation betyder ”att föras mot mitten – vårt centrum”.

Det finns många olika sätt att meditera på, inte bara den “vanliga” meditationen som innebär att man sitter i fullständig tystnad och motar bort alla andra tankar. Det gäller att söka och hitta den formen som man trivs bäst med. Meditation ska vara kul att göra och se fram emot, inget jobbigt måste, så ibland kan det ta ett tag innan man hittar ”sin” meditationsform.

Olika former av meditation som finns är t.ex. Mindfulness, yoga, chi gong, kampsport, Buddistisk meditation och kanalisering, som är min favorit där man bjuder in en andlig vägledare eller ängel att närvara i meditationen.

Forskarna har insett att med meditationens hjälp så kan vi förbättra vår hjärna. Innanför tinningloben (hippocampus) så ökar den grå substans som bidrar till bildandet av minne och andra områden som är kopplade till bl.a. introspektion och medkänsla. Meditation ökar koncentrationen, välbefinnandet, kreativiteten och ger en möjlighet att komma i kontakt med sina oanade resurser. Man kan dessutom släppa låsningar och blir mer medveten om sina inre processer. Den kan även minska stress och smärta. Meditation öppnar upp för nya tankar, insikter, känslor och handlingar.

Du kommer med meditationens hjälp att komma i kontakt med ditt inre och yttre kosmos. Den inre verkligheten är lika verklig och viktig som den yttre. Processerna som pågår i vårt inre påverkar vårt yttre liv och ju mer vi är i kontakt med den ju mer kommer vi att förstå våra känslor, tankar och agerande. Den inre värden är vår verklighet, det är vårt centrum.

Namaste vivi