Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Meditation förändrar hjärnan

0

Forskningen på meditationens inverkan på hjärnan har pågått under ett antal år. I princip varje vecka publiceras nya studier som visar en ny fördel med att meditera. I själva verket rör det sig snarare om en väldigt gammal fördel som nu har bekräftats med hjälp av moderna apparater. Det verkar ge en hel rad med fantastiska neurologiska fördelar att meditera. Det rör sig om allt från förändringar vad gäller volymen av grå materia till minskad aktivitet i vissa områden av hjärnan, till ökad sammankoppling mellan hjärnans olika delar. Här tittar vi närmare på några av de sätt på vilka meditation förändrar hjärnan.

Minskad oro

Meditation har visat sig kunna minska vår oro. Detta har man till och med kunnat mäta, men hur går det egentligen till? Det finns ett område av våra hjärnor som ansvarar för att behandla information som har en koppling till oss själva och våra erfarenheter. Normalt sett är signalvägarna från de delar av hjärnan som har att göra med kroppsliga upplevelser och rädsla till denna del av hjärnan väldigt starka. När du blir rädd sätts en reaktion igång i hjärnan som gör att du känner dig rädd och attackerad.

Genom meditation kan du försvaga denna neurala koppling. Det innebär att du inte kommer reagerar lika starkt till liknande upplevelser. När denna koppling försvagas stärks samtidigt kopplingen mellan den del av hjärnan som är känd för att resonera och de centran som har att göra med rädsla och kroppsliga upplevelser. Det betyder att du kan se på upplevelser som gör dig rädd på ett mer rationellt sätt.

Snabbare inlärning

En annan fördel med meditation är att minnesfunktionerna förbättras. Det har visat sig att detta kan vara en bieffekt av en annan positiv effekt som mindfulness ger, nämligen ökad koncentration och fokus. Forskare har funnit att personer som utövar meditation med mindfulness kan justera den hjärnvåg som fäktar bort distraktioner och ökar produktiviteten snabbare än de personer som inte mediterar kan. Denna förmåga att ignorera distraktioner kan förklara dessa personers överlägsna förmåga att snabbt komma ihåg och ta till sig nya fakta.

Ökad kreativitet och mer grå materia

Dessa förändringar är dock bara toppen på isberget. Vissa typer av meditation har till exempel visat sig kunna öka kreativiteten, medan mindfulness dessutom kan motverka våra hjärnors åldrande. Vad gäller kreativiteten, studerade nederländska forskare två olika typer av meditation, där den ena hade en mer fokuserad uppmärksamhet. Detta gjordes för att se om det fanns några skillnader vad gäller den ökning av kreativiteten som förväntades ske efteråt.

De fann att de personer som mediterade med en mer fokuserad uppmärksamhet inte visade några tydliga tecken på en ökad kreativitet jämfört med före meditationen. I den andra gruppen kunde forskarna dock se en förbättring av kreativiteten när de bad deltagarna hitta på nya idéer.

Forskning har även visat att meditation kan leda till en ökad mängd grå materia i olika delar av hjärnan. Mer grå materia kan bland annat leda till mer positiva känslor och ett ökat fokus i det vardagliga livet. Genom att meditera kan man även minska de åldersrelaterade effekter på den grå materian som annars uppstår samt förhindra att den kognitiva förmågan försämras med åren.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke