Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Meditation stärker din hälsa

0

Förutom de fantastiska spirituella och känslomässiga fördelarna meditationen för med sig, finns det även flera fysiska hälsofördelar med att meditera. De vanligaste av dessa är stresslindring och minskad muskelspänning. Genom att meditera kan du även påverka en rad olika sjukdomstillstånd positivt, såsom allergier, ångest, hetsätande, astma, depression, hjärtsjukdom, utmattning, smärta, högt blodtryck, sömnproblem, substansmissbruk och till och med cancer.

Enligt experter på området bör meditation användas som en kompletterande behandling tillsammans med andra medicinska åtgärder. Här tittar vi närmare på några av de sätt på vilka du kan använda meditation för att stärka din hälsa.

Stresslindring

Kronisk stress är inte bara skadligt, utan potentiellt dödligt. Detta då högt blodtryck, depression och ibland skadliga beroenden kan skapas av detta tillstånd. Genom att lugna sinnet i samband med att du mediterar, fokusera din uppmärksamhet på andningen och slappna av i ett lugnt tillstånd kan du hjälpa till att lindra upplevelsen av stress. I en studie fann man att djup, kontrollerad andning dessutom låter kroppen producera ökade halter av kväveoxid, vilket är ett ämne som hjälper oss öppna upp slutna blodkärl och därmed sänka blodtrycket.

Ökad hjärthälsa

I en amerikansk studie fann man att de deltagare som mediterade under studiens gång minskade sina arteriella väggars tjocklek i jämförelse med de deltagare som inte mediterade. Denna effekt ger en minskad risk för stroke och hjärtattack.

Minskad muskelspänning

Genom att via kontrollerad andning och ett lugnt sinne dra uppmärksamheten till olika delar av kroppen, kan du få dina muskler att slappna av. Det finns en särskild teknik som kallas för progressiv muskelavslappning som kan användas i början av varje meditationspass för att systematiskt spänna och slappna av kroppens muskler.

Ökat immunförsvar

När du mediterar främjar du ett inre lugn och en avslappning, vilket är ett tydligt exempel på stresslindring. I en studie som publicerades 2003 fann man även att meditation har en synlig positiv effekt på immunförsvaret och hjärnans funktion.

Känslomässig balans

Känslomässig balans, vilket innebär att man är fri från alla de neurotiska beteenden som kan uppstå då man befinner sig i känslomässig obalans, är ytterligare en fördel med meditation. Det är väldigt svårt att nå detta tillstånd fullt ut, men meditation är utan tvekan det bästa sättet att behandla ohälsosamma känslomässiga tillstånd på.

I takt med att ditt medvetna rensas från känslomässiga minnen som dröjer sig kvar, uppstår inte bara en stor frihetskänsla, utan även en balans. När du inte längre tyngs av de bördor som du tidigare har burit på, kan du agera på ett direkt och lämpligt sätt istället för att vara färgad av dina negativa känslor.

Sammanfattning

Forskare utför hela tiden nya studier, vilket gör att fler fördelar med att meditera upptäcks nästan varje dag. Man har till exempel i ett mindre antal studier funnit att cancerpatienter som mediterar ser mer positivt på sin tillvaro än kontrollgruppen, som inte mediterar, samt att meditation även kan ge lindring åt patienter som lider av kronisk värk eller ångest. Det finns således långt många fler fördelar med att meditera än de vi nämner ovan, men dessa är några exempel på hur meditation kan stärka din hälsa.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke