Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Meditationens positiva påverkan

0

Vissa av meditationens effekter, som till exempel den stressminskande effekten, har länge varit kända. På senare år har det dock visat sig att meditationen påverkar hjärnan på fler sätt än vad vi kanske hade trott.

Meditation bidrar till att bevara den åldrande hjärnan

En studie utförd vid University of California, Los Angeles visade att personer som under en längre tid hade mediterat hade bättre bevarade hjärnor än de som inte mediterade. De deltagare som hade mediterat i genomsnitt 20 år hade mer grå hjärnsubstans, även om äldre personer som mediterar fortfarande har förlorat en viss volym jämfört med yngre personer som mediterar. Denna effekt var dock inte lika stor som när man jämförde äldre och yngre personer som inte mediterar.

Meditation minskar aktiviteten i hjärnans “jag-center”

Vid Yale University ägde för några år sedan en intressant studie rum, där forskarna fann att mindfulness-meditation minskar aktiviteten i den del av hjärnan som ansvarar för sinnets vandrande och självrefererande tankar. Denna del av hjärnan aktiveras när vi inte tänker på någonting särskilt, det vill säga när sinnet bara vandrar mellan olika tankar. Sinnesvandring förknippas ofta med att man är mindre lycklig, grubblande och oroar sig för det förgångna och för framtiden. Flera studier har visast att meditation minskar denna aktivitet och att personer som mediterar är bättre på att avbryta tankarna från att vandra.

Meditation har samma effekt som antidepressiva medel

En annan studie undersökte sambandet mellan mindfulness-meditation och dess förmåga att minska symptom som depression, ångest och smärta. Forskarteamet kom fram till att meditation hade samma effekt som antidepressiva medel. Meditation är en form av träning för hjärnan och även om det inte är en magisk kur för depression, vilket ingen behandling är, så är det ett verktyg som kan hjälpa till att hantera dessa symptom.

Meditation kan leda till förändringar i hjärnans nyckeldelar

Forskare vid Harvard fann 2011 att mindfulness-mediation kan förändra hjärnans struktur. Efter åtta veckor av mindfulnessbaserad stresshantering visade det sig att den kortikala tjockleken i hippocampus, som styr inlärning och minne, och andra delar av hjärnan som är viktiga för känsloreglering och självreferensbearbetning. Den del av hjärnan som är ansvarig för rädsla oro och stress hade också minskat, vilket överensstämde med deltagarnas egna rapporter om sina stressnivåer. Detta indikerar att meditation inte bara förändrar hjärnan utan också våra känslor och vår uppfattning.

Koncentrationen och uppmärksamheten ökar efter lite träning

Det är inte bara barn som har koncentrationssvårigheter utan det påverkar också miljontals vuxna människor. Meditation har visat sig kunna öka uppmärksamheten och koncentrationen. I en nyligen utförd studie visade det sig att bara ett par veckor av meditation kan öka människors fokus och minne. Eftersom det är viktigt att kunna fokusera sin uppmärksamhet på till exempel jobbet, är det inte förvånande att meditation också borde kunna öka den kognitiva förmågan i arbetet.

Meditation minskar oro, även social sådan

Många människor börjar meditera för meditationens stressminskande effekter, vilka det finns gott om studier som backar upp. Den nya mindfulnessbasareade stressminskande meditationen är inriktad på att minska en persons stressnivå, såväl fysiskt som mentalt. I studier har det visat sig att de fördelar som den minskade stressen ger, håller i sig även flera år efter den initiala 8-veckorskursen. Forskning har också visat att mindfullnessmeditation, förutom att fokusera på bara andningen, också kan minska oron. Denna effekt verkar komma från de delar av hjärnan som associeras med självrefererande (“jag-centrerade”) tankar. Forskare vid Standford University fann också att mindfulnessbaserad stressminskande meditation förändrar de delar av hjärnan som är inblandade i uppmärksamheten, och samtidigt skapar en lättnad från symptom kopplade till social oro.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke