Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Mesopotamiska gudar – De levde i Mesopotamien från slutet av 400-talet f.Kr. fram till romarrikets tidiga dagar

0

Mesopotamiska gudar – från Adad till Nergal

Mesopotamierna var en civilisation som existerade i fler än 3 000 år. De levde i Mesopotamien från slutet av 400-talet f.Kr. fram till romarrikets tidiga dagar. Under denna tid var religionen väldigt viktig för människorna och hade en framskjuten roll i allt från uppförande till politik. Nedan kan du stifta bekantskap med några av de mesopotamiska gudar som var väldigt betydelsefulla för denna mytomspunna civilisation!

Adad – stormguden

Namnet på den mesopotamiska stormguden varierar lite grann – i vissa delar av Mesopotamien gick han under namnet Adad och i andra kallades han Hadad eller Iskur. Han började vördas någon gång under 3000-talet f.Kr. Han förknippas med växten cypress samt siffran sex och de heliga djuren lejonet och tjuren.

Denna gud har två sidor och är både en givare och en förgörare. I egenskap av stormgud förstör han liv och som regngud ger han liv. Stormar och orkaner ses som tecken på hans ilska medan regnet betraktas som ett glädjeuttryck.

Dagan – fruktbarhetsguden

Dagan (även kallad Dagon) är fruktbarhetsguden som ser till att grödorna växer bra. Han har dyrkats sedan 2500-talet f.Kr. Dagan har ofta setts som den varelse som uppfann plogen.

Ea – vattenguden

Ea (Enki) är den av alla mesopotamiska gudar som styr över vattnet. Denna vattengud blev med tiden en av de allra viktigaste gudarna inom den mesopotamiska mytologin. Han har ofta framställts som en varelse vilken till hälften är fisk och till hälften get. Faktum är att stjärntecknet Stenbocken är inspirerat av denna forntida gud.

Ea var både skaparen och människornas beskyddare. Hans tanke var att använda lera för att skapa människor som kunde tjäna gudarna genom att arbeta för dem. Medan han var mitt uppe i detta skapande försökte dock Enlil förstöra hans skapelse med en stor flod. Detta då ljudet från skapandet störde Enlils får. Ea hade dock varit förutseende nog att låta bygga en ark med vilken mänskligheten kunde undkomma förstörelsen.

Enlil – luft- och jordguden

Enlil är den forntida gud som mesopotamierna ansåg vara gud över luften och jorden. Han tog så mycket stolthet i sin helighet att han ansåg att de andra gudarna inte ens skulle titta åt hans håll.

Som redan har nämnts ovan var han ansvarig för den stora flod som var tänkt att skölja bort mänskligheten från Jordens yta. Han förförde även gudinnan Ninlil i olika skepnader och tillsammans fick de bland annat en dotter i form av mångudinnan Nanna.

Nabu – vishetens och skrivandets gud

Bland alla viktiga mesopotamiska gudar hamnar Namu lätt lite i skymundan. Han är dock konstens, vishetens och skrivkonstens gud. Faktum är att han av sina följare har pekats ut som uppfinnare till skrivkonsten.

Nergal – krigsguden

Nergal är krigsguden inom den mesopotamiska mytologin. Han ses även som den brända jordens gud och förknippas även med död, förstörelse, förödelse, hunger och farsoter. Samtidigt tros han också kunna gagna människor genom att lyssna på deras böner, bringa liv i de döda samt skydda jordbruket och boskap. Han är även far till guden Baal.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke