Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Mindfulness – öka ditt fokus

0

Med mindfulness tränar man upp hjärnans förmåga att behålla fokus, vi får lättare att hantera motgångar och stress under dagen. Man blir lugnare och har närmare till glädje, effektivitet och att fatta klokare beslut. Man ser klarare var man befinner sig och förmågan att fatta rätt beslut och förändringar ökar. Man kommer starkare i kontakt med sig själv och upplever större harmoni.

Att medvetet vara i Nuet

Att förhålla sig medvetet och närvarande i nuet är ett förhållningssätt som går ut på att leva i en större medvetenhet om sig själv och det som sker just nu. Man förhåller sig varken till vad som ska komma sen, eller vad som skett i det förflutna, utan man har 100% i nuet, och det är där man lägger all sitt fokus.

Vara tankar drar hela tiden i väg med oss och vi tappar hela tiden uppmärksamheten och fokus. Varje gång vi avbryter oss i vårt arbete för att göra något annat så tar det ca femton minuter att återvända till där man avslutade. Man tappar ofta fokus som tar oss bort från det man gör här och nu, vi låter oss distraheras av omgivningen och det som pågår runt om och inom oss.

Våra tankar vandrar allt för ofta iväg till det förflutna, framtiden, planerande, dagdrömmar eller oro. Med Mindfulness så tränar man upp sin förmåga att släppa taget om tankarna och i stället medvetet styra uppmärksamheten till kroppen.

När man är väl förankrad i sin kropp och  sinnesupplevelser så är man närvarande och kan uppleva trötthet, smärta, dofter, smaker, hunger och beröring i ögonblicket. Man förtränger inte sina upplevelser utan det som sker i nuet får all uppmärksamhet.

Forskning

En studie där även Dalai Lama varit delaktig i på munkar som mediterat minst 10.000 timmar visar att aktiviteten i frontloben är fokuserad till den vänstra delen, ju mer vi mediterar ju högre aktivitet har vi där.
Varför är det så himla bra kan man undra?

Lite enkelt ska jag sammanfatta här…
Ju mer vi mediterar ju mer förflyttas aktiviteten från den högra frontloben till den vänstra.

I den högra frontalloben så känner vi ”negativa känslor”:
ilska, irritation, ledsenhet, rädsla och flykt beteende.
Hög aktivitet här leder till hög sannolikhet för:
Depression, ångesttillstånd, motaggression och för negativ upplevelse vid överraskningsreflex.

I den vänstra frontalloben så känner vi ”positiva känslor”:
glädje, entusiasm, intresse, nyfikenhet och lycka.
Hög aktivitet här leder till hög sannolikhet för:
Lugn vid påfrestningar, medkännande, kärleksfullhet, bättre sömn, låg intensitet vid överraskningsreflex, svarar ej lätt med motaggression och man känner igen mikroemotioner.

Handen på hjärtat…
Vilken halva känner du att du har mest aktivitet i?
Vilken halva av vill du ha högst aktivitet i?
Vill du ha mer aktivitet i din vänstra pannloben än du har?

Övning för att skapa bättre fokus

Följ 10 andetag hela vägen, känn hur de känns, följ dem hela vägen in, och hela vägen ut. Uppmärksamma den lilla pausen mellan in- och utandning, och den för det mesta något längre mellan ut- och inandning.

Räkna andetagen tyst för dig själv. Om du tappar din uppmärksamhet i andningen så börjar du bara om från 1. När du kommit fram till 10 så börjar du om från 1 igen. Gör övningen i 3-5 minuter.

Lägg märke till hur du känner dig efteråt och eventuella effekter.Träna i en vecka, så så ofta som ett tillfälle dyker upp.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

Lämna en tanke