Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Naturens estetik: gyllene snittet

0

Det finns ett vanligt förekommande matematiskt förhållande som finns i naturen och också används av oss människor för att skapa tilltalande design och arkitektur. Det kallas för gyllene snittet och har värdet 1,618033988749.

Man tror att gyllene snittet har använts i över 4 000 år inom bland annat konsten och arkitekturen. Vissa hävdar till och med att antikens egyptier använde sig av denna princip för att bygga pyramiderna. Även grekerna använde sig under antiken av gyllene snittet för att avgöra förhållandena mellan en byggnads bredd och höjd, samt dess kolumner och detaljer. Leonardi da Vinci och andra stora konstnärer har under årens lopp använt sig av snittet för att skapa tilltalande kompositioner. I da Vincis berömda målning “Nattvarden” har de olika människorna målats i de under två tredjedelarna av bildens utrymme. Detta är den större av gyllene snittets två delar och Jesus har placerats precis i mitten med hjälp av de osynliga rektanglar som kan ritas på bilden för att illustrera detta.

Fakta och myt om gyllene snittet

Idag kan man hitta snittet i såväl musik och konst som i den design som omger dig. Det finns också flera exempel på det gyllene snittet i naturen. Faktum är att du kan se dem överallt runtomkring dig: blommor, ananasfrukter, snäckor och bikakor är uppbyggda av samma princip. Den så kallade gyllene spiralen är även den uppbyggd med hjälp av ett antal rektanglar. Djuret pärlbåtsnäcka (nautilus) har ett skal som inte matchar denna gyllene spiral, men det finns faktiskt flera olika sätt att skapa en spiral med hjälp av gyllene snittet. Vissa naturligt förekommande spiraler baseras på principen om detta snitt, men inte alla.

Även om inte alla håller med om saken, finns det mycket som tyder på att vi undermedvetet kan se det gyllene snittet även i människors ansikten. Man brukar säga att skönhet ligger i betraktarens ögon, och det finns faktiskt forskning som stödjer tanken om att ansiktets proportioner avgör huruvida en människa uppfattas som vacker eller ej. När det gäller huruvida renässanskonstnärer såsom da Vinci och Michelangelo har använt sig av gyllene snittet när de har komponerat sina målningar råder det dock inga tvivel. Flera kända verk av de stora konstnärerna under denna era har tydliga bevis som talar för att de skulle ha använt sig av denna princip.

Vad gäller egyptiernas pyramidbyggen är det fortfarande oklart om de använt sig av principen eller inte. Idag finns inget slutgiltigt svar på frågan. Snittet nämns inte i de historiska dokument som finns bevarade från denna tid och det yttre lagret av kalksten har med tiden försvunnit från Cheopspyramiden, vilket gör det svårt att uppskatta dess exakta ursprungliga mått. På toppen av pyramiden finns detta yttre lager fortfarande kvar och det som går att säga är att pyramiden mycket väl skulle kunna ha byggts med det gyllene snittet i åtanke. Om så inte är fallet, och egyptierna inte hade någon kunskap om denna princip, är det väldigt intressant att den byggdes på ett sätt som gör att dess mått är väldigt nära att passa in på denna mytomspunna princip.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke