Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Naturväsen – De osynliga

0

Redan på 1630-talet började samla in information om folktron, efter att Gustav II Adolf instruerat alla präster i alla socknar att samla in information om folktron i respektive område. Den tro och de seder som samlades in var inte sanktionerade av kyrkan.

Ett stort antal olika mytologiska väsen har än idag fortsatt att leva i den nordiska folktron, där bland annat flera olika slags naturväsen förekommer. Det rör sig bland annat om troll, vättar, vittror, tomten, skogsrået och andra väsen. Här kommer vi titta närmare på några av dessa väsen som ofta håller sig undan och närmast anses vara osynliga.

De osynliga naturväsen

De osynliga kallar man de naturväsen som man i den nordiska folktron anser att man kan stöta på, men som för det mesta är omöjliga att se. Till dessa hör vittrorna, tomten och skogsrået. Ibland kan dessa väsen dock visa sig och även synska personer tros kunna se dem.

Vittror – (vättar)

Vittrorna är inom folktron ett mystiskt folk som främst personer boendes i Dalarna, Hälsingland och längre norrut tror på. Vittertron förekommer även i Finland och Norge. Även på Gotland finns det dock gamla berättelse om de små som bor under jorden. I Sydsverige kallas de istället för vättar.

Tron på vittror är en nordisk form av den föreställning som förekommer runt om i Europa på att det finns ett underjordiskt folk som lever i närheten av människor och parallellt med oss. De hör tillsammans med bland annat tomten och skogsrået till “de osynliga” och kan även benämnas som “de underjordiska”. Vittrorna ser ut som människor, samt klär sig och lever även som oss, och är dessutom dödliga.

Vittrorna är ett folk som sägs leva i familjer och livnära sig på att sköta om boskap samt på jordbruk, men de lever på andra tider och på en annan plats än oss människor. På vinterhalvåret vistas de på fäbodvallen, eftersom vi människor då inte håller till där. Vittrorna sägs även ha sin egna boskap, vitterkor, vilka i folktron anses vara förtrollade. Vitterkor skiljer sig åt från vanliga kor på det sätt att de alltid mjölkar hinken full, aldrig mer eller mindre. Enligt vittreton har det hänt att fäbodjäntor fått behålla vitterkor genom att slänga en sax eller kniv över denna.

Tomten

Tomten, inte att förväxla med jultomten, är en slags bonde som verkar i det fördolda och besitter övernaturliga krafter som ser till att den gård han bor på blir framgångsrik. Han visar sig inte gärna, men har beskrivits som en äldre man med en mindre storlek än människor, inte sällan med ett vitt skägg, iklädd en luva och grå kläder samt med ett vresigt temperament.

Tomten kan hämnas om en bonde till exempel missköter sina djur eller behandlar sin tomte respektlöst. För att tacka tomten för dennes arbete kan gårdsägaren ge tomten en skål med gröt.

Skogsrået

Skogsrået är ett naturväsen med många namn. Hon kallas även för råndan, skogsnymfen, skogsfrun och skogssnuvan. Det inställsamma skogsrået råder över vildlivet och härskar över skogen. Hon tenderar att få vandrare att gå vilse och förföra män hon gillar. I Sydsverige har man en bild av henne som attraherande och vacker framifrån, men med en ihålig rygg likt ett gammalt träd bakifrån. Uppåt i landet menar man att hon har ett utseende likt en vanlig kvinna baktill på ryggen, men att hon har en svans – ofta en hästsvans eller kosvans, men det kan även röra sig om en rävsvans.

Hon har även positiva karaktärsdrag. Hon kan till exempel blåsa i pipan på en bössa och därmed göra så att vapnet aldrig missar sitt mål, förutom de älgar hon rider på. Asaguden Oden sägs hysa agg mot Skogsrået och ha jagat henne likt ett villebråd i det som kallas Odens jakt eller Vilda jakten.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke