Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Nichiren-buddhism

0

Inom buddhismen finns flera olika inriktningar. En av dessa inriktningar är mahayana-buddhismen som sedan i sin tur kan delas upp i olika traditioner. En av dessa inriktningar kan du läsa mer om nedan.

En gren inom mahayana-buddhismen

Nichiren-buddhism är en japansk tradition inom mahayana-buddhismen. Mahayana är en av de tre större och huvudsakliga inriktningarna inom buddhismen, om man anser att den tredje inriktningen vajrayana är en egen inriktning. Vissa anser att den istället tillhör mahayana. Mahayana är den största inriktningen med drygt 53 procent utövande buddhister. Vissa undersökningar pekar dock på att upp mot 67 procent av alla buddhister i världen utövar mahayana. Nichiren-buddhism är alltså en gren, eller snarare en tradition inom mahayana-buddhismen tillsammans med andra traditioner som zen, yogacara och sukhavatibuddhismen.

Den japanske munken Nichiren

Nichiren-buddhismen omfattar olika slags skolor och inriktningar men det grundläggande är att de alla utgår från Nichirens lära. Nichiren är en japansk munk som föddes den 16:e februari år 1222 och dog 13:e oktober 1282. Nichiren blev en buddhistisk präst redan vid tolv års ålder och sedan munk som sextonåring. När han var 17 år reste han till huvudstaden i Japan för att studera klostren, och studerade bland annat tendai, som är en annan japansk inriktning inom mahayana-buddhismen.

Efter att Nichiren studerat i flertalet år framställde han en bil av att Lotussutran, som betyder Sutran om den vita lotusen av den storslagna dharman, var den fulländade sutran och att andra texter var sekundära. På 1250-talet spred han läran om att upplysning kan nås genom man citerar en specifik fras som betyder vördnad inför skriften av den storslagna dharmans lotusblomma. Det anses också vara det viktigaste inom utövandet för de buddhister som utövar nichiren-buddhismen. Nichiren skrev sedan texter som uppmanade bland annat regeringen att följa Lotussutran, varpå han blev kritiserad, arresterad och fördrevs till exil. Efter flera år flyttade han till ett berg där han skrev och lärde ut sin lära till lärjungar.

Nichiren-buddhismen

Inom Nichiren, oavsett vilken skola eller inriktning man tillhör, anser man som sagt att Nichirens Lotussutra är den ädlaste och mest fulländade av alla Buddhas läror. Dock har de olika inriktningarna också olika syn bland annat på vilken inställningen till andra buddhistiska läror och grupper de ska ha samt om båda delarna i Lotussutran är lika viktiga eller inte. Under mejiperioden i Japan som inträffade år 1868-1912, fanns det sex olika inriktningar inom nichiren-buddhism.

Soka Gakkai

Soka Gakkai, SGI, är en buddhistisk organisation som syftar till att sprida nichiren-buddhismen i världen, och är en av de största buddhistiska organisationerna i världen. Det var den japanske pedagogen Tsunesaburo Makiguchi som grundade organisationen 1928 som utifrån en buddhistisk filosofi skapade en ny pedagogik. Makiguchi blev sedan satt i fängelse då han vägrade underordna sig regeringens nya religiösa inriktning. Makiguchi dog sedan i fängelse under andra världskriget medan hans lärjunge Josei Toda släpptes fri strax innan Japan kapitulerade. Han började då bygga upp organisationen. Hans efterträdare, Daisaku Ikeda, fick FN:s fredspris 1983.

Organisationen har i många fall fått kritik, bland annat utifrån att de har nedvärderat andra religiösa motståndare.

SGI i Sverige

SGI finns även i Sverige, och har cirka 600 medlemmar och är uppdelade i tre olika geografiska delar. Organisationen byggdes upp på 60-talet då de som praktiserade nichiren-buddhism kom till Sverige. Organisationen organiserar olika slags möten och aktiviteter för medlemmar och i samhället, samt har diskussionsmöten varje vecka där människor som är intresserade av buddhism kan ställa frågor eller delta i meditation.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke