Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Nyhedendom – Exempel på inriktningar är wicca, asatro och druidism

0

Nyhedendom – ett samlingsbegrepp för flera olika inriktningar

Nyhedendom är en religionsform som har sin utgångspunkt i gamla förkristna, folkliga trosuppfattningar och traditioner. Begreppet “nyhedendom” används ofta som ett samlingsbegrepp för ett brett spektrum av moderna rörelser. Rörelserna ifråga eftersträvar att återskapa, tolka eller fortsätta den tro och det utövande som förknippas med forntida hedniska religioner.

Det kan vara svårt att måla upp en enhetlig bild av nyhedendom på grund av dess mångfacetterade och individualistiska karaktär. Men denna artikel ger en övergripande bild av dess ursprung, inriktningar och kulturella påverkan.

Historisk bakgrund

Nyhedendomen har sina rötter i 1800-talets romantiska rörelse, där det fanns ett intresse för naturen, mytologi och folklig kultur. Den blev dock inte en mer sammanhållen rörelse förrän på 1900-talet, och då främst i efterkrigstidens västerländska samhällen. Denna utveckling kan ses som en reaktion på modernitetens utmaningar, såsom industrialiseringen och sekulariseringen.

Olika inriktningar inom nyhedendom

Det finns en rad olika inriktningar inom nyhedendom, inklusive wicca, asatro och hellenismen, för att nämna några. Var och en av dessa inriktningar har sina egna specifika traditioner, gudar och rituella praktiker.

Wicca

Wicca är en av de mest kända formerna av nyhedendom. Den har sina rötter i tidiga brittiska traditioner. Den betonar en dualistisk världsbild som ofta är centrerad kring gudinnan och guden.

Modern asatro

Modern asatro är den moderna återupplivningen av den fornnordiska religionen. Den inkluderar tron på gudar som Oden, Tor och Freja, samt har en stark koppling till naturen och förfäder.

Forn sed

Forn sed är ett begrepp som används för att beskriva en svensk variant av nyhedendom. Den är mycket lik den moderna asatron men fokuserar mer på lokala traditioner och folksägen.

Hellenism

Hellenismen fokuserar på de forntida grekiska gudarna och ritualerna. Den har en akademisk tendens och är ofta mycket fokuserad på att återskapa det historiska utövandet av religionen på ett så exakt sätt som möjligt.

Kemetism

Kemetism är en rörelse som fokuserar på att återskapa den forntida egyptiska religionen. Den inkluderar vördnaden av gudar som Osiris, Isis och Ra. Den kan även omfatta utförandet av olika antika ritualer och ceremonier.

Druidism

Den moderna druidismen har sina rötter i den keltiska kulturen. Dess fokus ligger ofta på vördnaden av naturen, magi och skaldskap. Det finns flera olika ordnar och traditioner, var och en med sin  egen specifika lära och praxis.

Utövande och ritualer

De specifika sätten på vilka olika former av nyhedendom utövas varierar en hel del mellan de olika inriktningarna. Men ofta inkluderar utövandet element som magi, spådom, offer och ceremonier. Det finns även en stark koppling till naturen, och ceremonierna hålls ofta utomhus samt fokuserar på årscykeln.

Nyhedendomen fortsätter att växa

Nyhedendom är en komplex och varierad religionsform som engagerar människor på ett djupt personligt plan. Den erbjuder en mängd olika vägar för andlig utforskning och har en växande kulturell påverkan. Som med alla religioner har den dock sina egna utmaningar och kritiska frågor som fortsätter att forma dess utveckling.

Om du är intresserad av ämnet finns det mycket för dig att utforska vidare. Nyhedendomen är nämligen en rörelse som är lika dynamisk som den är mångfacetterad. Den fortsätter dessutom att utvecklas i takt med sin växande skara av anhängare.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

Lämna en tanke