Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Ockultism – det mystiska och esoteriska

0

Ockultism – en resa in i den mystiska världen av kunskap och makt

I det stora universum av mänskliga trosföreställningar och läror som idag finns framstår ockultism som ett fascinerande och ofta missförstått område. Det förknippas ofta med det mystiska och esoteriska, och representerar en rik mylla av läror som försöker att förstå de dolda aspekterna av universum samt människans roll i det. Denna artikel syftar till att skingra missuppfattningarna om ockultismen och belysa dess principer, historia och inflytande på det kollektiva andliga landskapet.

Definition av ockultism

Begreppet “ockult” kommer från det latinska ordet “occultus”, som betyder “dold” eller “hemlig”. Ockultism syftar alltså på studerandet av dold visdom eller kunskap som överskrider den fysiska världens gränser. Den omfattar ett brett spektrum av esoteriska läror, såsom alkemi, astrologi, spådom, hermetisism och olika former av magi.

Ockultism representerar inte ett enskilt, enhetligt trossystem utan snarare en samling av flera olika metoder och filosofier. Dessa syftar till att förstå och utnyttja osynliga krafter och andliga verkligheter. Ockultismen bygger på den grundläggande övertygelsen att det finns mystiska lagar och energier i universum som den etablerade vetenskapen ännu inte till fullo förstår eller erkänner.

Historisk översikt

Ockulta metoder har varit en del av den mänskliga kulturen ända sedan antiken. Till exempel utövade egyptierna olika former av magi och spådom. De gamla grekerna rådfrågade också oraklet i Delfi i syfte att få profetiska insikter. Under renässansen väcktes intresset för ockultism på nytt. Detta uppsving i intresset för ockultismen var inspirerat av översättningar och studier av antika texter såsom Corpus Hermeticum.

Under 1800- och 1900-talet fick ockultismen ytterligare ett uppsving i och med bildandet av grupper som Hermetic Order of the Golden Dawn och Teosofiska Samfundet. Dessa grupper kombinerade element från österländska och västerländska esoteriska läror. Ockultismen har också haft ett stort inflytande på utvecklingen av modern hedendom och New Age-rörelsen.

Ockultismens nyckelprinciper

Ockultismen präglas av ett antal nyckelprinciper:

  • Det sammanlänkade universum. Ockulta läror är i allmänhet överens om principen om ett enhetligt, sammanlänkat universum. Detta koncept uttrycks ofta i det hermetiska axiomet “Som ovan, så nedan”, vilket innebär att händelser och energier på ett existensplan motsvarar dem på ett annat plan.
  • Existensen av subtila energier och plan. Enligt ockultismen består universum av olika subtila energier och existensplan bortom den fysiska sfären. Dessa är ofta i fokus för ockulta metoder, vilka syftar till att uppfatta, förstå och manipulera dessa energier.
  • Personlig transformation. Ett viktigt mål inom ockultismen är personlig transformation och upplysning. Många ockulta metoder, såsom alkemi och rituell magi, fungerar som symboliska processer för andlig utveckling och självförverkligande.
  • Användningen av symboler och motsvarigheter. Ockulta metoder använder ofta ett system av symboler och motsvarigheter. Det kan till exempel röra sig om astrologiska eller elementära associationer. Dessa används för att representera och manipulera osynliga verkligheter.

Dess inverkan och inflytande

Trots sin kontroversiella status i mainstreamkulturen har ockultism haft ett betydande inflytande på konst, litteratur och populärkultur. Ockulta teman förekommer i verk av författare som William Butler Yeats och H.P. Lovecraft, samt i texter av musiker som David Bowie och Led Zeppelin. De förekommer även i filmer och tv-serier såsom “The Ninth Gate” och “Stranger Things”.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke