Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Om déjà vu

0

Déjà vu är ett franskt begrepp som betyder “redan sett”. De personer som någon gång har upplevt denna känsla beskriver den som en överväldigande känsla av att man redan har upplevt den aktuella situationen. Det kan till exempel röra sig om att du för första gången reser till ett annat land. Du besöker de lokala sevärdheterna och plötsligt verkar det som att du tidigare har varit på denna plats. Eller så kanske du äter middag tillsammans med några vänner och diskuterar ett visst ämne, bara för att få en känsla av att du redan har upplevt exakt samma sak, det vill säga diskuterat detta ämne under den här middagen tillsammans med samma vänner.

Det är ett ganska komplext fenomen och det finns flera olika teorier kring varför déjà vu inträffar. Den schweiziske forskaren Arthur Funkhouser tror att det finns flera olika déjà vu-upplevelser och att man för att kunna studera detta fenomen behöver kunna urskilja skillnaderna mellan dessa upplevelser. Den första upplevelsen vi beskrev här ovan – att du känner igen dig på en plats du aldrig tidigare har besökt – är vad Funkhouser skulle beskriva som en “redan besökt-upplevelse”, medan den andra upplevelsen skulle klassificeras som en “redan upplevt-upplevelse”.

Möjliga orsaker till déjà vu

Så många som 70 procent av befolkningen tror sig ha upplevt déjà vu i någon form. En stor andel av dessa upplevelser inträffar hos människor mellan 15 till 25 års ålder än i någon annan ålderskategori. Fenomenet har associerats med temporallobsepilepsi. Enligt uppgift ska déjà vu kunna inträffa precis före ett sådant anfall. Personer som drabbas av temporallobsepilepsi kan få en déjà vu-upplevelse under själva anfallet eller under de efterföljande krampanfallen.

Eftersom fenomenet inträffar hos såväl personer som har olika medicinska tillstånd som friska människor, spekuleras det mycket kring hur och varför fenomenet inträffar. Vissa psykoanalytiker menar att déjà vu bara handlar om inbillning eller en önskan om att det uppfylls, medan andra tror att människor får dessa upplevelser på grund av att hjärnan gör ett misstag där den inte kan skilja på nutid och dåtid. Många parapsykologer tror att det istället handlar om en upplevelse man haft i ett tidigare liv. Oavsett vilket står det klart att det behövs utföras ytterligare forskning på området.

Det vi idag känner till är att vissa läkemedel kan öka möjligheterna för att en person får en déjà vu-upplevelse. Vissa farmaceutiska läkemedel kan interagera med varandra när de tas tillsammans, vilket också kan leda till detta fenomenet. I en finsk rapport från 2001 beskrev två psykologer hur en i övrigt frisk man började uppleva återkommande och intensiva déjà vu-upplevelser i samband med att han tog läkemedlen fenylpropanolamin och amantadin för att lindra sina influensasymptom.

Mannen i fråga tyckte att upplevelsen var så pass intressant att han genomförde hela sin behandlingskur och rapporterade om sina upplevelser för psykologerna som använde materialet som en fallstudie. På grund av läkemedlens dopaminerga verkan och tidigare fynd från stimulering av hjärnan med hjälp av elektroder, drog de bägge psykologerna slutsatsen att déjà vu inträffar till följd av en dopaminergisk verkan i mitten av de temporala områdena av hjärnan.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke