Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Om manipurachakra (solarplexuschakra)

0

Här går vi in på djupet om Manipurachakrat, eller chakra solarplexus. Detta chakra är beläget i solar plexus (övre delen av magen). Det är det tredje chakrat nedifrån i det traditionella system som består av sju olika chakran. Dess färg är gul (högre frekvenser av detta chakra kan ha en gyllengul färg). Symbolen är en cirkel med 10 blomblad vilka cirkulerar kring en nedåtpekande triangel. Dess element är eld och dess namn i sanskrit är Manipura.

De främsta innebörderna som associeras med detta tredje chakra är följande:

 • Viljekraft
 • Ansvarstagande för ens eget liv, att ta kontroll
 • Mentala förmågor, intellektet
 • Att bilda sig personliga uppfattningar
 • Att fatta beslut och bestämma riktning
 • Klarhet i bedömningar
 • Personlig identitet och personlighet
 • Självförtroende
 • Självdisciplin
 • Oberoende

Chakrats innebörd, element, färg, plats och symbol

När chakra solarplexus är öppet och energin i dess mitt är balanserad, kommer dessa funktioner sig naturligt och utan ansträngning. Om energiflödet störs, oavsett om det beror på att Manipurachakrat är överaktivt eller blockerat, kan symptomen på detta variera från energiska och känslomässiga till fysiska sådana.

Manipurachakrats element

Manipurachakrat sammanlänkas traditionellt med eldelementet, även om vissa moderna rörelser istället relaterar det till luftelementet. Det har även en koppling till solen, värme, ljusets energi och kraft av alla de slag.

Manipuras färg

Solarplexuschakrat representeras vanligtvis av färgen gult. Eftersom den har en koppling till eldelementet kan det ibland även avbildas som brandgult.

Solarplexuschakrats plats

Den plats där det tredje chakrat oftast sägs vara beläget är i området kring solarplexus, mellan naveln och den nedre delen av magen. Det är därför det ofta kallas för just “solarplexuschakrat”. Ibland kan det även sägas vara mer löst beläget i navelområdet.

Manipurachakrat är kopplat till matsmältningssystemet, och dess främsta funktion är att omvandla materia till energi för att ge bränsle till kroppen. Det styr över ämnesomsättningen och associeras ofta med bukspottkörteln.

Manipuras symbol

De viktigaste elementen i symbolen för Manipurachakrat är en cirkel med tio blomblad samt den nedåtpekande triangeln. Triangeln representerar eldelementet och den omvandlingsbara energi som finns i energins mittpunkt. Eld omvandlar materia till energi som kan användas för att driva saker framåt och röra sig framåt. De tio blombladen representeras ofta av färgen blått, som den blå färgen i en eldflamma.

Vad betyder Manipura på sanskrit?

Det namn som inom sanskrit främst används för solarplexuschakrat är “Manipura”, vilket betyder “pärlornas säte” eller “juvelernas stad”. Ibland kallar man även detta tredje chakra för “solarplexuschakrat” eller bara “Manipura”.

Vad är solarplexuschakrat känt för?

Solarplexuscharkat associeras med följande beteenden och psykologiska funktioner:

 • Ett uttryck för vilja
 • Intellektuella förmågor
 • Det beräknande sinnet som kategoriserar allt och utvärderar fördelar och nackdelar i livet
 • Personlig kraft
 • Förmågan att förverkliga idéer och planer
 • På högre nivåer frambringar det visdom

Den främsta funktionen med detta energicenter är att ge faktiskt momentum för att skapa en rörelse framåt och förverkliga personliga begär och intentioner i världen. Det spelar en viktig roll i utvecklingen av personlig kraft. Det föder även ens riktning i livet och de handlingar du tar för att nå dina mål. Det påverkar också din uppmärksamhet kring social status och självbild.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke