Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Om Muladhara (rotchakra)

0

Rotchakrat är det första chakrat av de sju. Dess energi baseras på jordelementet. Det associeras med känslan av säkerhet. Det är beläget vid chakrasystemets bas, det vill säga ryggradens början, och lägger grunden för expansion i ditt liv. Detta chakra representerar ofta en kon av energi som börjar vid ryggradens början och rör sig nedåt och sedan något uppåt.

Vad kännetecknar Muladhara (rotchakrat?)

Detta första chakra associeras med följande funktioner och karaktärsdrag:

  • Säkerhet
  • Överlevnad
  • Basala behov (mat, sömn, självbevarande, tak över huvudet o.s.v.)
  • Stöd och grund för de liv vi lever
  • Den fysiska identiteten och aspekter av jaget

Rotchakrat ger den grund på vilken vi bygger vårt liv. Det stödjer oss när vi växer och gör att vi känner oss säkra när vi utforskar alla olika aspekter av livet. Det har en koppling till vår känsla av säkerhet, oavsett om det rör sig om ett fysiskt sådant, våra kroppsliga behov eller en metaforisk sådan såsom husrum och ekonomisk säkerhet. För att summera det hela, handlar det första chakrat om tanken om överlevnad och säkerhet. Rotchakrat är den plats där vi grundar oss själva i jorden och förankrar vår energi i den fysiska värld vi lever i.

Vad händer när Muladhara är i obalans?

På den känslomässiga nivån kan en obalans i det första chakrat vara kopplat till följande:

  • Illusion
  • En överdriven känsla av osäkerhet, att du hela tiden lever i överlevnadsläge
  • Girighet och avund
  • Ätstörningar
  • Överdriven negativitet och cynicism

För en person som har obalans i detta chakra kan det vara svårt att känna sig säker i världen och allt kan framstå som potentiella risker. Begäret för säkerhet är dominant och kan översättas till oro över karriären, fysisk säkerhet, hälsa eller tak över huvudet. Ett blockerat rotchakra kan resultera i beteenden som främst styrs av rädsla.

Om rotchakrat istället är överaktivt, kan rädslan förvandlas till girighet och paranoia, vilka är extrema manifestationer av obalans i Muladhara. Svårigheter att kontrollera matintaget och kosten är kopplade till detta chakra.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke