Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Om rotchakrat

0

Rotchakrat är det första chakrat. Dess energi baseras på jordelementet och det associeras med en känsla av säkerhet och att man har bägge fötterna på jorden. Det är beläget vid chakrasystemets bas och lägger grunden för expansion i ditt liv. På det fysiska planet är rotchakrat beläget vid ryggradens början. Det representeras ofta av en kon av energi som börjar vid ryggradens bas och därifrån fortsätter nedåt och sedan böjs något uppåt.

Rotchakrats huvudsakliga egenskaper

Rotchakrat associeras med följande funktioner och och beteendemässiga egenskaper:

● Säkerhet och trygghet
● Överlevnad
● Grundläggande behov såsom mat, sömn, skydd, självbevarande osv.
● Kroppslighet och fysisk identitet
● Stöd och fundament för att leva våra liv
● Jordnärhet

Rotchakrat ger en grund på vilken vi bygger vårt liv. Det ger oss stöd genom att låta oss växa och känna oss säkra när vi utforskar livets olika aspekter. Det är sammankopplat med vår känsla av säkerhet och trygghet, oavsett om det rör sig om vår fysiska sådana eller våra kroppsliga behov, eller metaforisk säkerhet såsom ekonomisk trygghet och vår boendesituation. För att summera det hela så har det första chakrat (rotchakrat) att göra med överlevnad och säkerhet. Det är genom detta chakra vi grundar oss själva i jorden och förankrar vår energi i den fysiska världen.

Chakrats färg och symbol

Rotchakrat representeras vanligtvis av en vermilionröd färg. Denna färg används på de blomblad som dess symbol innehåller. Traditionellt har rotchakrat också associerats med färgen gul eller guld (vilket är den färg som dess element har snarare än dess blomblad). Den röda färgen symboliserar styrka och vitalitet.

Chakrats symbol består av en lotusblomma med fyra blad. Den illustreras ofta som en cirkel med fyra blomblad och en triangel som pekar nedåt. Denna nedåtpekande triangel är en symbol som representerar själens koppling till materian, samt grundandet i jorden och vår jordliga existens i våra kroppar. Symbolen anses vara i centrum av vår vitala livskraft och är det säte där kundalinin förblir lindad och vilande, tills den vaknar upp och fördelar sin energi genom alla andra chakran.

När det första chakrat är i obalans

När rotchakrat är i obalans kan vi känna följande känslor och tillstånd:

● Överdriven negativitet eller ett cyniskt förhållningssätt
● Ätstörningar
● Girighet och snikenhet
● Överdriven osäkerhet där vi konstant befinner oss i ett överlevnadsläge
● Villfarelse

För en människa vars första chakra är i obalans kan det var svårt att känna sig trygg i världen och allt runtomkring kan upplevas som en potentiell fara. Önskan om säkerhet dominerar och det kan till exempel röra sig om trygghet i arbetslivet, fysisk trygghet, skydd eller god hälsa. När rotchakrat är blockerat är de beteenden som personen har huvudsakligen styrda av rädsla. Om rotchakrat istället är överaktivt kan rädslan förvandlas till paranoia och girighet. Dessa är extrema uttryck av obalansen i det första chakrat. Ätstörningar är ett exempel på problem som är relaterade till denna obalans

Så kan rotchakrat öppnas

Det finns flera olika sätt på vilka rotchakrat kan öppnas. Du kan till exempel delta i fler grundande och jordnära aktiviteter (exempelvis aktiviteter som har en koppling till naturen såsom trädgårdsarbete, vandring eller hälsosam matlagning). Syftet är att låta dina “rötter” växa i en bekväm och säker miljö. Du kan uppnå detta genom att omge dig med jordiga färger och föremål som för dina tankar till naturen och stabilitet. Om du vill känna dig mindre fast kan du göra det motsatta. Yoga kan vara ett mer fysiskt sätt att öppna rotchakrat genom att skapa en koppling till kroppen och sinnet samt åstadkomma ett mer balanserat energiflöde.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke