Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Om-tecknet

0

Om, även kallat aum, är ett välkänt tecken som härstammar från hinduismen och den spiritualism som associeras med denna. Det är en helig symbol och även ett heligt ljud som ofta uttalas i samband med meditation eller yoga. Aum förekommer även i flera av hinduismens grundläggande filosofiska skrifter.

Om har ofta beskrivits som det allra viktigaste mantrat för dyrkan och tillbedjan. Tanken är att det ska uttalas i såväl inledningen som i avslutningen av böner, meditationer och liknande. Detta för att rensa bort eventuella andliga hinder och ånyo bekräfta intentionerna med ritualen när den väl är över.

Detta betyder om-tecknet

Om-tecknet är ett tecken som består av flera beståndsdelar. Det är en kombination av båglinjer, en månskära och en punkt. Symbolens innebörd, om man enbart ser till dess visuella form, kommer från de olika tillstånd av medvetenhet som aum representerar. Bokstaven “A” står för det vakna tillståndet medan “U” är drömtillståndet och “M” representerar djupsömnen eller det omedvetna tillståndet.

Den nedersta båglinjen (längst ner till vänster) representerar det vakna tillståndet, den mellersta (neders till höger) står för drömtillståndet och den översta linjen till vänster (den översta hälften av “trean”) för djupsömnen och omedvetandet. Månskäran ovanför dessa är maya (illusionen) – det hinder som står mellan dig och den högsta lycksaligheten.

Den punkt som är belägen högst upp på symbolen representerar det absoluta tillståndet, närmare bestämt medvetandets fjärde tillstånd och den absoluta friden och lycksaligheten. Detta tillstånd tros vara det i vilket man på riktigt kan skapa en förbindelse till det gudomliga. Det tros man kunna åstadkomma genom att skingra illusionen och bli ett med ens oändliga jag. Punkten döljs nämligen från den enskilda individen av illusionen och symboliserar det som man inom hinduismen (och buddhismen) anser vara gud.

De olika tillstånden

Djupsömnen, det omedvetna tillståndet, är det tillstånd där sinnet stängs av och man varken drömmer eller har något begär. Det vakna tillståndet är det allmänna medvetandet då vi blickar utåt och upptäcker världen med hjälp av våra fem sinnen. Drömtillståndet är ett tillstånd då medvetandet vänds inåt och vi upplever en annan värld genom våra drömmar. I det absoluta stadiet vänds medvetandet varken inåt eller utåt – det är istället tyst och lycksaligt i detta ultimata andliga tillstånd.

Campbells tolkning av om

Den amerikanske författaren och mytologen Joseph Campbell bryter i sin bok ‘Hjälten med tusen ansikten’ ner om (eller aum) i tre språkljud:

  • A står enligt Campbell för den vakna upplevelsen med ett yttre universum som är upplyst av solen och gemensamt för oss alla.
  • U representerar den drömmande upplevelsen som består av flytande och subtila former av en personlig inre värld som är självupplyst och unik för drömmaren.
  • M står för djupsömnens värld vilken är drömlös och väldigt vacker. Campbell menar att man som individ i detta tillstånd är förenad med det undermedvetna och det större jaget.

Enligt Campbell är inte det viktigaste med om det ljud som uttalas och mässas utan snarare den tystnad som omger detta. Han beskriver tystnaden som okänd och att aum är Gud själv som skapare, bevarare och förstörare.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke