Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Österländsk mysticism

0

Österländsk mysticism – Andliga filosofier från Öst

Världen av andlig utforskning är mångsidig, och i denna värld ses österländsk mysticism ofta som visdomens och den inre upplysningens högborg. Den ger oss en bro till det förflutna, en väg till nutidens självinsikt och en ledstjärna mot framtiden. Därför är den en viktig kompass för de som söker djupare mening och en starkare koppling till universum.

Andliga personer som är aktiva inom New Age-rörelsen har ofta en sak gemensamt: de är vanligtvis på jakt efter personlig omvandling och vill få en djupare förståelse för kosmos. Om du tillhör denna skara kan österländsk mysticism erbjuda unika perspektiv som du kan anamma och ta med dig på din egen andliga resa.

Österländsk mysticism är ett brett begrepp som innefattar flera traditioner

Österländsk mysticism är inte en enhetlig tradition utan snarare en samlingsbeteckning för de mystiska strömningar som härstammar från Asien. Dessa är ofta sprungna ur mysticismen i länder som Indien, Kina, Japan och Tibet. De innefattar hinduismen, buddhismen, taoismen och zen, men även ytterligare strömningar. Trots denna mångfald finns det en gemensam röd tråd i strävan efter upplysning och förståelse för den absoluta verkligheten.

Hinduismens filosofi vedanta, buddhismens dharma, taoismens väg och zen-buddhismens meditation är allesammans exempel på österländska mystiska vägar. De leder sökande mot inre frid, självinsikt och en djupare koppling till allt levande.

Meditation, yoga, mantra och mindfulness är viktiga komponenter

Österländsk mysticism har många olika koncept och metoder som syftar till att främja andlig utveckling och upplysning. Meditation, yoga, mantran och mindfulness är bara några av dessa. De används för att främja närvaro, självmedvetenhet och harmoni:

  • Meditationen är en central del av många österländska traditioner. Den kan utövas på olika sätt, däribland som stillasittande koncentration till aktiv meditation. Den senare varianten går ut på att utföra vardagliga handlingar med full närvaro och medvetenhet.
  • Yogan härstammar ursprungligen från Indien. Det är inte bara en metod som utövas fysiskt utan även en andlig disciplin som syftar till att förena kropp, sinne och själ.
  • Mantran sjungs genom att man upprepar heliga ljud eller fraser. Detta görs för att rena sinnet och uppnå ett tillstånd av djup meditation och inre lugn.
  • Mindfulness är förvisso populärt i väst idag. Men detta koncept har sina rötter i österländsk mysticism. Det handlar om att vara fullt närvarande i nuet, fri från dömande och störningar.

Österländsk mysticism och New Age bygger broar mellan Öst och Väst

New Age-rörelsen har som bekant sin betoning på personlig andlighet och utforskandet av olika andliga läror och traditioner. Därmed har denna rörelse helhjärtat omfamnat österländsk mysticism. Många av dess filosofier och metoder har integrerats i New Age-tänket. De har dock ofta anpassats och tolkats för att möta behoven hos moderna sökare.

Denna integration av olika filosofier och metoder har lett till en ökad uppskattning för österländska traditioner hos allt fler människor. Detta samtidigt som den även har bidragit till en dialog och ett kulturellt utbyte mellan Öst och Väst. Därmed har en bro skapats mellan gamla visdomar och nya andliga sökare. I detta gränsland kan båda parter berika varandra på vägen mot en djupare förståelse för livets mysterier.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke