Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Påverkas växter av musik?

0

För den skeptiske kan det låta rent av löjligt att växter skulle kunna ha känslor, höra ljud och tycka om musik. Under årens lopp har dock flertalet studier utförts som pekar på att växter faktiskt påverkas av ljud. Med det sagt är det fortfarande ett ämne som debatteras flitigt i vetenskapliga kretsar. Här tittar vi närmare på resultatet av några av dessa studier.

Studier på musikens inverkan på växter

Om det nu är så att växter påverkas av de ljudvågor och vibrationer som skapas av musik, hur går då det hela till? I flera studier har forskare försökt bena ut detta, särskilt när det gäller musikens förmåga att få växter att växa. Redan 1962 experimenterade en indisk forskare musikens inverkan på växters tillväxt. Han fann att balsamväxter ökade sin tillväxttakt med 20 procent i höjd och 72 procent i biomassa när de utsattes för musik.

Han började experimentera med klassisk musik, men gick senare över till en klassisk indisk musikstil som kallas raga. Han fann även fortsättningsvis liknande effekter på växternas förmåga att växa till sig. Han fortsatte sina experiment på grödor som växte på fält och använde sig av en särskild typ av raga som han spelade upp med hjälp av en grammofon och högtalare. Grödorna växte sig mellan 25 och 60 procent större än genomsnittet i regionen.

Genom sina många experiment fann Dr. Singh, som mannen hette, att det musikinstrument vars ljud hade störst effekt på växternas tillväxt var fiolen. Han undersökte även vilka effekter vibrationerna av barfota dansande hade. De blommor som utsattes för dessa vibrationer blommade två veckor före de blommor som inte utsattes för vibrationer. Dr. Singhs experiment på området hade föregåtts av flera andra forskare som undersökt hur växter reagerar på sin omgivning.

En annan indisk forskare vid namn Jagadish Chandra Bose ägnade en livstid åt att forska och studera det sätt på vilket växter svarade på sin omvärld. Han fann att växter är känsliga för olika faktorer i omgivningen, såsom ljus, kyla, värme och oljud. De slutsatser han drog av sin forskning var att växter kunde känna smärta och förstå tillgivelse. En amerikansk botaniker vid namn Luther Burbank studerade hur växter reagerar när de förflyttas från sin naturliga miljö. Han pratade med sina växter och inspirerades av Charles Darwins arbete.

Växter verkar ogilla rockmusik

1973 utförde Dorothy Retallack ett experiment på tre grupper av växter som utsattes för olika typer av musik. För en grupp spelades tonen F under åtta timmar. För den andra gruppen spelades en liknande not i tre timmar, medan den tredje gruppen var en kontrollgrupp som inte utsattes för något ljud. Den första gruppen växter dog inom två veckor, medan den andra gruppen hade klarat sig bättre än kontrollgruppen. Två andra studenter utförde liknande experiment. De växter som de spelade Brahms, Beethoven, Schubert och Hayden för växte mot högtalarna och slingrade sig runt dessa. En annan grupp växter växta bort från en högtalare som spelade rockmusik.

Retallack försökte senare återupprepa experimentet med rockmusik på olika växter. Hon upptäckte att växterna växte annorlunda på höjden och fick mindre blad. Växterna hade även skadats på ett liknande sätt som växter som övervattnats. Hur växterna än växte, växte de alltid bort från den källa som spelade upp rockmusik.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke