Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Pentagram

2

Ett pentagram är en symbol som utgörs av en stjärna omgärdad av en cirkel. Ibland vänds stjärnan upp och ner medan den i andra fall behåller sin “naturliga” position.

Pentagrammet är i västvärlden en ganska laddad och kontroversiell symbol. Den har ofta ansetts ha en nära koppling till satanismen. Därför har den till och med förbjudits i vissa sammanhang.

Inom wicca, hårdrock och skräckgenren används dock pentagram flitigt. Det finns väldigt många teorier och påståenden om vad symbolen egentligen betyder.

Ursprungligen framställdes pentagrammen med stjärnan rättvänd. Med tiden kom den dock att vändas upp och ner. Detta ledde till spekulationer kring huruvida det var en symbol förknippad med djävulen. Om så är fallet, är då ett rättvänt pentagram en symbol för godhet och andlighet? Svaret på denna fråga är komplicerat och varierar beroende på vem du frågar.

Pentagrammets innebörd enligt ockultister och satanister

Enligt den franske författaren och ockultisten Éliphas Lévi (1810-1875) kan symbolen beskrivas på följande vis:

“Pentagrammet med  två punkter i ascendenten representerar Satan som sabbatens get; när en punkt är i ascendenten är det frälsarens tecken. Pentagrammet är människokroppens figur, med fyra lemmar och en enskild punkt som representerar huvudet. En mänsklig figur med huvudet nedåt representerar en demon, det vill säga intellektuell omstörtning, oordning eller galenskap. Så om magi vore en verklighet, om ockult vetenskap verkligen var den sanna lagen i de tre världarna, borde och har just detta tecken, detta tecken lika gammalt som historien och äldre än så, en oöverskådlig inverkan på andar frigjorda från sina materiella höljen.”

Citatet ovan är hämtat från Lévis bok från 1855, Dogme et Rituel de la Haute Magie. Denna bok går för övrigt att köpa än idag då flera nyutgåvor har släppts under det senaste decenniet.

Förekommer i Church of Satans symbol

Kopplingen mellan pentagrammet, djävulen och geten skulle senare komma att anammas av den nyreligiösa organisationen Church of Satan (grundad 1966) av Anton LaVey (1930-1997). Organisationens logotyp är ett pentagram med ett gethuvud inuti en uppochnervänd stjärna, prydd av de bägge namnen “Samael” och “Lilith”. Det förstärker ytterligare bilden av att symbolen ska ha en koppling till den kristna djävulen. Detta trots att Church of Satan beskriver sig som en ateistisk och materialistisk organisation.

Än idag gör man skillnad på “rättvända” och “felvända” pentagram. Men med det sagt kan man inte hävda att det finns något verkligt konsensus kring vad som är rätt eller fel kring hur de bägge varianterna ska tolkas.

Sammanlänkas även med element, planeter och andra ting

Den tyske naturfilosofen Agrippa av Nettesheim (1486-1535) hade en helt annan tolkning av symbolen. Han förknippade pentagrammets fem punkter med nyplatonismens fem element. Men han menade att man även kan se en koppling till de fem klassiska planeterna, d.v.s. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. Dessa fem planeter associeras för övrigt inom vissa kretsar till alkemin.

Som du märker är det svårt att på ett tillförlitligt sätt spåra symbolens ursprung och verkliga betydelse. Pentagrammet har helt enkelt olika betydelse för olika människor. Det står dig därför fritt att använda symbolen på det sätt som du själv finner passande.

Inom nyandligheten

Inom nyandligheten ses pentagrammet som en positiv symbol som ger kraft och den används ofta i magiska cirklar där den representerar väderstrecket nord och elementet jord. De allra flesta ser där inte alls det djävulska i symbolen utan att när spetsen i stjärnan pekar uppåt så pekar den mot Skaparen (Gud eller Det högre medvetandet) och när den pekar nedåt så riktar den sig mot Moder Jord.

Dela.

Om skribenten

2 kommentarer

  1. S den

    Det finns så många olika förklaringar av pentagrammets betydelse men det här gjorde innebörden mer begriplig. Och jag vet att du är en pålitlig källa.Tack för sammanställningen!

    • Vivi den

      Fint att höra, kram vivi

Lämna en tanke