Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Pilgrimer och pilgrimsresor

0

Pilgrimsresor kallas de resor som har ett religiöst syfte. Vissa pilgrimer har vandrat utan ett fast mål i sikte, men vanligare är att man som pilgrim uppsöker en specifik plats som anses vara helig eller på annat sätt ha en betydande andlig betydelse. Pilgrimer och pilgrimsresor förekommer inom alla stora nutida religioner i världen och har även förekommit i det antika Grekland och romarriket.

Sedan 100- eller 200-talet e.Kr. har kristna pilgrimer utfört pilgrimsresor i spåren av Jesus, genom besök till det Heliga landet. Mecka är en plats som årligen besöks av muslimska pilgrimer, vilka menar att Adam bodde på platsen efter att han uteslutits från paradiset. Mecka är även profeten Muhammeds födelseort. Hinduer gör istället pilgrimsresor till Varanasi, en indisk stad som ska ha grundats i skapelsens begynnelse och som är Shivas hem på Jorden.

Pilgrimer uppsöker ofta en specifik plats och tid

En pilgrim är en person som ensam eller i grupp ger sig av hemifrån, ofta mot ett specifikt mål. Denne kan ibland markera sin nya identitet som pilgrim genom att bära särskilda kläder eller genom att avstå från fysiska bekvämligheter. Målet för pilgrimsresan är ofta mer än bara en helig plats – inte sällan är denna också kopplad till en specifik tidpunkt. Till exempel inträffar Hajj på den 8:e till 10:e i månaden under det muslimska årets sista månad. Judar besöker Jerusalems tempel tre gånger per år i samband med årliga festivaler, på samma sätt som Moses gavs instruktioner att det judiska folket tre gånger om året skulle framträda inför Herren (mer om det nedan).

Även inom andra religioner är det vanligt att pilgrimsresan är kopplad till såväl en plats som en specifik tid. Och med tanke på det stora antal historiska och kulturella kontexter inom vilka pilgrimer och pilgrimsresor förekommer, går det inte att peka ut en enskild pilgrimsresa som den enda rätta för en pilgrim.

Åtskilda pilgrimsresor för pilgrimer av olika tro

I Nya Testamentet åläggs inte troende skriftligen att ge sig ut på pilgrimsresor, men detta fenomen förekommer inom andra religioner. Till exempel utgörs en av islams fem pelare av Hajj, en formell pilgrimsresa till Mecka. Enligt bibeln ska också den hebreiska profeten Moses efter att ha givits de tio budorden fått instruktioner på berget Sinai som krävde att det judiska folket tre gånger om året framträdde inför Herren.

Enligt Mahabharata (“Den stora berättelsen om Bhāratas”), en viktig hinduisk skrift från det första årtusendet f.Kr., rekommenderas hinduer att besöka flertalet heliga platser runtom i Indien. Även Buddha ska ha valt ut platser med en koppling till viktiga händelser i hans liv och uppmanat sina följare att utföra pilgrimsresor till dessa.

I takt med att befolkningsutvecklingen fortsätter att ske världen över, har pilgrimsresor till nygrundade andliga platser givit ett sätt för migranter att upprätthålla kontakten med sina hemländer. Till exempel har strömningarna av hinduer till Nordamerika och Europa lett till att nya hinduiska platser för pilgrimsresor har skapats på dessa kontinenter. Detta visar att en anrik religiös tradition kan fortsätta att frodas även på en ny plats, med nya sociala och kulturella strukturer.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke