Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Psykiska attacker, svart och mörk magi

2

Magi  – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer. 

Vivi Linde bok medialitet Medium Sierska

Om psykiska attacker, mörk magi och svart magi

Inom flera olika kulturer finns det diverse sätt att skydda sig mot psykiska attacker och mörk magi som traditionellt sett har använts. Dessa metoder innefattar ofta användningen av amuletter eller andra föremål som tros ha skyddande krafter. I vissa fall kan föremålen också ha välsignats för att på så vis verkligen genomsyras av en skyddande energi.

Det är viktigt att tänka på en sak när vi diskuterar detta ämne och det är att psykiska attacker, mörk magi och svart magi förknippas ofta med ett uppsåt att skada. Men långt ifrån alla som ägnar sig åt andlighet har förstås en intention att skada någon annan. I själva verket är det endast ett väldigt litet antal personer som försöker att skada andra personer på andliga eller övernaturliga sätt. Det är även väldigt få som har förmågan och kraften att verkligen lyckas.

De allra flesta andliga personer fokuserar istället på att hela, skydda och främja positiv energi. Det är även viktigt att vara medveten om att enligt den universella lagen om orsak och verkan (karmalagen) så slår oftast dessa negativa handlingar, tankar och känslor tillbaka mot personen med ont uppsåt i slutändan. Både ljus och mörker existerar i universum, vad som kommer ur vårt magiska arbete beror på vår intention och hur vi hanterar energierna.

Psykiska attacker, mörk magi och svart magi är tre begrepp som allesammans beskriver en ansträngning att skada en annan person med hjälp av det andliga eller det övernaturliga. Utövandet av dessa ting förknippas ofta med det ockulta och häxkonst, men de utövas även inom många olika andliga läror runt om i världen. Det handlar om att fokusera på den negativa kraften och verka utifrån den. Vad vi normal strävar efter är balans och då använder man sig av både yin och yang som består av både vitt och svart, positivt och negativt, passivt och aktivt, dag och natt mm.

Vi är extra mottagliga när vi har låg energi, känner oss osäkra, misstänksamma, negativa eller låter oss manipuleras.

 

Vad är psykiska attacker, mörk magi och svart magi?

Innan vid dyker djupare ner i detta ämne bör vi reda ut vad psykiska attacker, mörk magi och svart magi egentligen är. Dessa tre begrepp kan delas in i två olika kategorier:

 • Psykiska attacker är en slags negativ energi som kan riktas mot en annan person. Denna energi kan ha någon av flera olika former, däribland negativa tankar, känslor eller intentioner. En psykisk attack kan ske antingen avsiktligen eller oavsiktligen. Den kan också orsakas av flera olika faktorer, såsom ilska, avundsjuka eller en allmän känsla av negativitet.
 • Mörk magi och svart magi påminner om varandra på så vis att bägge dessa varianter innefattar användningen av övernaturliga eller andliga sätt att skada en annan person.
  Mörk magi är dock ett begrepp som ofta används för att beskriva en mer generell negativ energi.
  Svart magi kallas istället den typ av magi eller ritual som avsiktligen används för att skada någon annan. 

Vad är en psykisk attack?

En psykisk attack är ett fenomen som inträffar när någon eller något avsiktligt skickar negativ energi eller skadliga intentioner mot en annan person.

Detta kan ta sig många uttryck, till exempel manipulation av tankar, känslor eller den fysiska kroppen, orsaka sjukdom eller dränera en persons energi. Psykiska attacker kan ske medvetet eller omedvetet, och avsikten bakom dem kan vara illvillig eller oavsiktlig. Vissa människor tror att psykiska attacker kan orsakas av entiteter, såsom negativa andar eller demoner, medan andra tror att de är ett resultat av negativ energi från andra människor.

Vanliga tecken på psykiska attacker

Det finns flera vanliga tecken som kan tyda på att du är utsatt för en psykisk attack.

 • Dessa inkluderar att känna sig dränerad på energi. Du kan känna dig trött, slö eller omotiverad, även om du har sovit tillräckligt och ätit bra. Detta kan vara ett tecken på att någon eller något avsiktligt dränerar din energi.
 • Ett annat tecken på en psykisk attack är att uppleva oförklarliga fysiska symtom. Det kan handla om huvudvärk, muskelvärk, illamående, yrsel eller andra fysiska besvär som inte har någon uppenbar orsak. Om du har varit hos doktorn och de inte kan hitta något fel på dig kan det vara ett tecken på att du är utsatt för en psykisk attack.
 • Ett tredje tecken på en psykisk attack är att ha återkommande negativa tankar. Du kanske upptäcker att du tänker negativa tankar som inte är typiska för dig, eller som verkar komma från ingenstans. Dessa tankar kan vara relaterade till ångest, depression eller andra psykiska sjukdomar, men om de är ihållande och oförklarliga kan de vara ett tecken på en psykisk attack.
 • Psykiska attacker kan också yttra sig i fysiska symtom som kan vara svåra att förklara. Dessa symtom kan bland annat vara följande:
  Huvudvärk – Huvudvärk är ett vanligt symptom på psykiska attacker. Du kan uppleva en matt värk eller en skarp smärta i huvudet som inte orsakas av någon fysisk skada eller sjukdom.
  Muskelvärk – Muskelvärk är ett annat vanligt symtom på psykisk attack. Du kan uppleva ömhet eller stelhet i musklerna som inte orsakas av träning eller fysisk aktivitet.
  Illamående – Illamående är ett symptom som kan följa med psykisk attack. Du kan känna dig illamående eller magsjuk utan någon uppenbar anledning.
  Yrsel – Yrsel är ett annat symptom som kan orsakas av psykisk attack. Du kan känna dig yr eller yr, även om du inte är benägen för detta symptom.
 • Humörsvängningar är ett annat symptom som kan följa med psykiska attacker. Du kan finna dig själv uppleva extrema toppar och dalar, även om dina livsvillkor inte har förändrats.
 • Mardrömmar är ett vanligt symptom på psykiska attacker. Du kan ha livliga, störande drömmar som gör att du känner dig rädd eller orolig.
 • Känner dig iakttagen eller förföljd? Det kan kännas som om någon iakttar dig eller följer efter dig, även om det inte finns någon i närheten.
 • Intensiva känslor. Du kan uppleva intensiva känslor som inte är typiska för dig. Dessa känslor kan vara rädsla, ilska eller sorg.
 • Känner dig bortkopplad från din andlighet. Du kan känna dig bortkopplad från din andlighet eller tro, även om den har varit en viktig del av ditt liv.

Hur du skyddar dig från en psykisk attack

Om du misstänker att du är utsatt för en psykisk attack finns det flera saker du kan göra för att skydda dig själv. Dessa inkluderar:

 • Jordning – Jordning är en teknik som innebär att du ansluter dig till jordens energi. Detta kan hjälpa dig att känna dig mer stabil och balanserad och kan också skydda dig från negativ energi. För att jorda dig själv kan du gå ut och gå barfota på gräs eller jord eller föreställa dig att rötter växer från dina fötter ner i jorden.
 • Skydd – Sköldning är en teknik som går ut på att skapa en skyddande barriär runt dig själv. Detta kan förhindra att negativ energi kommer in i ditt utrymme. För att skydda dig själv kan du föreställa dig en bubbla av vitt ljus som omger dig, eller visualisera dig själv inuti en rustning.
 • Energihealing – Energihealing är en teknik som innebär att man använder positiv energi för att motverka negativ energi. Detta kan göras genom metoder som Reiki, akupunktur eller kristallhealing. Dessa metoder kan hjälpa till att balansera din energi och skydda dig från psykiska attacker.
 • Stöta bort – Man kan även skapa ett skydd med hjälp av meditation, bön eller visualisering. Alla dessa metoder kan användas för att stärka en persons andliga energi och stöta bort negativ energi.

Praktiker för att stärka ditt psykiska skydd

Förutom dessa tekniker finns det flera övningar som du kan införliva i din dagliga rutin för att stärka ditt psykiska skydd. Dessa inkluderar:

 • Meditation – Meditation är en övning som kan hjälpa dig att komma i kontakt med ditt inre jag och stärka ditt psykiska skydd. Den kan också hjälpa dig att rensa ditt sinne och minska stress.
 • Visualisering – Visualisering är en teknik som innebär att skapa mentala bilder för att uppnå ett önskat resultat. Du kan använda visualisering för att föreställa dig att du är skyddad från negativ energi eller för att skicka positiv energi till någon annan.
 • Affirmationer – Affirmationer är positiva uttalanden som du kan upprepa för dig själv för att förstärka ett önskat resultat. Du kan använda affirmationer för att stärka ditt psykiska skydd eller för att motverka negativa tankar.
 • Vikten av energihygien – Precis som fysisk hygien är viktig för att hålla din kropp frisk är energihygien viktig för att hålla ditt andliga välbefinnande intakt. Detta innebär att du tar hand om din energi genom att utöva självvård, sätta gränser och omge dig med positiva människor och miljöer.
 • Att söka professionell hjälp – Om du upplever ihållande fysiska eller psykiska symtom är det viktigt att söka professionell hjälp. Detta kan innebära att du går till en läkare, terapeut eller energihealare. Dessa professionella kan hjälpa dig att identifiera grundorsaken till dina symtom och ge dig lämplig behandling.

Svart och mörk magi

I århundraden har magi använts som ett kraftfullt verktyg för att manifestera önskningar, helande och andlig tillväxt. Det finns dock en mörkare sida av magi som ofta missförstås och fruktas. Svart magi, även känd som mörk magi, är en kontroversiell praktik som innebär att man använder övernaturliga krafter för att skada andra eller uppnå själviska mål. Även om många människor dras till tanken på att använda magi för egen vinning är det viktigt att förstå de potentiella konsekvenserna av att pyssla med mörkare krafter.

Farorna med att utöva svart magi

Även om svart magi kan lova snabba resultat och omedelbar tillfredsställelse, är den förenad med betydande risker.

 • En av de största farorna med att praktisera svart magi är risken att skada sig själv eller andra. Denna skada kan visa sig på fysiska, känslomässiga eller andliga sätt och kan få långvariga konsekvenser.
 • En annan fara med svart magi är risken att dra till sig negativa energier eller entiteter. Medan vissa utövare tror att de kan kontrollera dessa krafter, varnar andra för att de snabbt kan hamna utom kontroll och orsaka allvarlig skada.
 • Slutligen kan utövandet av svart magi få sociala konsekvenser. Många samhällen anser att det är oacceptabelt att använda magi i skadliga syften och kan vidta  åtgärder mot dem som ägnar sig åt dessa metoder. Dessutom kan de som utövar svart magi finna sig isolerade från sina samhällen och drabbas av social stigmatisering.

Den etiska och moraliska aspekten av svart magi

Användningen av svart magi väcker många etiska och moraliska frågor. Vissa utövare hävdar att det är ett personligt val och att de har rätt att använda magick för sina egna syften. Andra anser att svart magi bryter mot magikerns grundläggande principer och att den bör undvikas till varje pris.

En av de viktigaste etiska övervägandena inom black magi är avsikten bakom utövandet. De som använder magi för själviska syften, till exempel för att vinna rikedom eller makt, betraktas ofta som oetiska av andra utövare. Däremot kan de som använder magi för att skydda eller bryta förbannelser ses mer positivt.

Ett annat etiskt övervägande är hur svart magi påverkar andra. Utövare måste överväga den potentiella skada som deras handlingar kan orsaka och väga detta mot sina egna önskemål. Detta kräver en djup förståelse för konsekvenserna av ens handlingar och ett åtagande att agera med medkänsla och empati.

Skillnaden mellan svart och vit magi

En av de viktigaste skillnaderna mellan svart magi och vit magi är avsikten bakom utövandet.

 • Vit magi, även känd som ljus magi, är inriktad på att använda övernaturliga krafter i positiva syften, såsom helande, skydd och andlig tillväxt.
 • Svart magi, å andra sidan, är inriktad på att använda övernaturliga krafter för personlig vinning på andras bekostnad. Detta kan innefatta att skada andra, manipulera situationer till ens egen fördel och söka makt och kontroll.

En annan skillnad mellan svart magi och vit magi är de metoder som används i utövandet.

 • Svart magi innebär ofta att man använder ritualer, trollformler och besvärjelser som är utformade för att manipulera universums krafter på ett negativt sätt.
 • Vit magi, å andra sidan, fokuserar ofta på meditation, visualisering och energiarbete för att uppnå de önskade effekterna.

Skydd mot svart magi

För dem som är oroliga för de potentiella effekterna av svart magi finns det flera sätt att skydda sig själv.

 • En av de mest effektiva metoderna är att utöva vit magi, som kan hjälpa till att motverka de negativa effekterna av svart magi.
 • Dessutom finns det många skyddande kristaller, som svart turmalin och obsidian, som kan hjälpa till att avvärja negativa energier.
 • Att bränna salvia eller andra örter kan också hjälpa till att rena ens miljö och skydda mot skada.
 • Slutligen kan man söka hjälp av en professionell person, till exempel en andlig helare eller ett medium, ge värdefull vägledning och stöd till dem som är oroliga för effekterna av svart magi.
 • Man kan skapa en amulett för skydd eller beskydd.
 • Man kan även skapa ett skydd med hjälp av meditation, bön eller visualisering. Alla dessa metoder kan användas för att stärka en persons andliga energi och stöta bort negativ energi.

Att bryta förbannelser och förhäxningar

Om du tror att du har blivit förbannad eller förhäxad av någon som utövar svart magi finns det flera steg du kan ta för att bryta förbannelsen.

 • En av de mest effektiva metoderna är att använda en ritual eller besvärjelse för att bryta förbannelsen och skydda dig från ytterligare skada.
 • Att söka hjälp av en professionell person kan dessutom ge värdefull vägledning och stöd när det gäller att bryta förbannelser och förhäxningar.
 • En andlig helare eller ett medium kan hjälpa till att identifiera källan till förbannelsen och ge vägledning om hur man bryter den.

Så kan du skydda dig mot psykiska attacker, mörk magi och svart magi

Inom flera olika kulturer finns det diverse sätt att skydda sig mot psykiska attacker och mörk magi som traditionellt sett har använts. Dessa metoder innefattar ofta användningen av amuletter eller andra föremål som tros ha skyddande krafter. I vissa fall kan föremålen också ha välsignats för att på så vis verkligen genomsyras av en skyddande energi.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är alltså psykiska attacker, mörk magi och svart magi tre olika exempel på negativ energi som kan riktas mot en annan person. Det finns dock traditionella metoder och andliga sätt att skydda sig mot dessa former av negativ energi. Detta görs framför allt genom att främja positiv energi samt genom att fokusera på kärlek och medlidande. Genom att göra detta kan du skapa en slags skyddande sköld som stöter bort negativ energi. Detta gör att du kan göra det möjligt att leva i en mer harmonisk och rofylld värld.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

2 kommentarer

 1. Anita den

  Tyvärr är det fá medium i nord evropa som kan intifisera svart magi och hjälpa offret. ????

  • Vivi den

   I Sverige så har vi inte haft religioner som utövat detta så därför har det inte riktigt legat i fokus. Många vill inte heller jobba med dessa krafter. Kram vivi

Lämna en tanke