Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Ritualarbete

0

Ritualarbete finns idag inom de flesta inriktningar av religioner och kulter. Nedan kan du läsa om några få av dessa inriktningar och hur ritualarbetet ser ut i dessa.

Ritualarbete inom ordenssällskap

Inom flera, om inte alla, ordenssällskap i Sverige finns ritualarbete. I till exempel det svenska kristna ordenssällskapet S:t Michaelsorden, som grundades år 1959, sägs ritualarbetet endast ske på latin.

Även det svenska ordenssällskapet Bifrostorden som grundades i Örebro redan år 1925, är ett annat exempel på utövande av rituellt arbete. I en av de så kallade grundlogerna i orden, beskrivs deras ritualarbetet noggrant men är tyvärr hemligt för alla utomstående, och även de som har en lägre grad.

Det finns tio grader och varje grad har en ritual bunden till sig. Denna ritual belyser på olika sätt ordens budskap, och på sin väg genom graderna får man allt mer insikt och kunskap om meningen med orden. De rituella mötena hålls i loger, ingen annanstans. Ordens ritualer skrevs av författaren K. G. Ossiannilsson som då fick uppdraget att skriva riterna med “ett starkt inslag av mystik framför allt vara vacker och stämningsfull och med stegrad från grad till grad”.

Ritualarbete inom wicca

Religionen wicca har en stor del olika slags inriktningar, vilket gör att mycket inom dessa inriktningar skiljer sig åt. Det gör även deras ritualarbete. Det som är likadant är att ritualer sker för att wiccaner ska praktiskt kunna utöva religionen. De anser att i just ritualerna får de en ökad personlig kontakt med det Gudomliga, utför magi och får en ökad förståelse för bland annat Gudinnan och Guden. Det verkliga syftet med ritualerna är kontakten med gudarna, oavsett vilken inriktning man har.

Som sagt, ritualerna inom de olika inriktningarna kan skilja sig åt väsentligt. Medan vissa inriktningar arbetar utifrån fasta och tydliga mallar, arbetar andra åt det mer spontanare hållet och utifrån vad som passar just för stunden. Man anser att man kan också välja olika, beroende på vad som passar bäst, men också att man provar olika alternativ för att se vad som passar en bäst.

Inom wicca finns ett antal olika ritualer som också har olika slags syften. Det finns ritualer för att utöva magi, för att åkalla en viss gudinna eller gud och högtidsritualer där man som wiccan firar någon av de åtta högtider som finns inom religionen. Det finns också månritualer, passageriter, initieringar samt dedikeringar. Man kan också skapa en egen ritual och även variera den utifrån vad du själv tycker är bekvämt och vad du vill åstadkomma med den specifika ritualen.

Det som är viktigt att notera med en wiccansk ritual, är att du gör ritualen för din egen skull och ingen annans! Det är du som ska ha kontakt med gudarna och ingen annan. Och det är därför det är viktigt att du vet varför du gör den specifika ritualen. Du behöver alltså ha en förståelse och en tydlig mening med det du säger i ritualen för att den ska ge effekt. Det enklaste, och kanske det bästa, är att använda dig av enkla och direkta texter. Det är ingen mening att kopiera någon annans text för att den ska låta bättre.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke