Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Romerska gudinnor

0

Inom den romerska mytologin fanns naturligtvis inte endast manliga gudar utan även kvinnliga sådana. Och de romerska gudinnorna var näppeligen mindre populära eller mäktiga än sina manliga motsvarigheter. Trots detta hör man vanligtvis mer om gudarna, men nedan listar vi några av de mest framstående gudinnorna.

Ceres – Jordbrukets gudinna

Ceres är den romerska gudinna som motsvarar den grekiska gudinnan Demeter. Hon är jordbrukets gudinna och har lärt människor inte bara att odla grödor utan även att växa som individ. Jordbrukets gåva gav hon till mänskligheten. Ceres var den enda gudinna som var involverad i vanliga människors vardagliga liv i romarriket.

Diana – Jakt- och mångudinnan

Diana är jaktens gudinna och även mångudinnan. Hon associeras med skogen och de djur som gav henne förmågan att kommunicera med djur samt styra dessa. I det antika Rom avgudade många människor henne och hon är en av tre gudinnor som allra mest kopplas samman med barnafödande och kvinnlighet. De två övriga är Vesta och Minerva. Precis som dem svor Diana att aldrig gifta sig.

Flora – Vårens gudinna

Flora är vårens gudinna och hon representerar naturens och blommornas skönhet. Denna romerska gudinna kopplas även samman med våren, vilket gör henne väldigt betydelsefull. Hon har inte bara en koppling till årstidens grönskande utan även till den spirande ungdomen. Chloris är hennes grekiska motsvarighet.

Fortuna – Turens gudinna

Fortuna är turens gudinna och sägs ge antingen tur eller otur. Det är därför inte särskilt konstigt att romarna i hög utsträckning avgudade henne. Hon framställs ofta som beslöjad och blind, och hon är även rättvisans och statens gudinna. När hon avbildas syns hon ofta hålla ett ymnighetshorn från vilket alla goda ting flödar i överflöd.

Juno – Moderskapets gudinna

Juno är moderskapets gudinna och den romerska motsvarigheten till Hera – drottningen av de grekiska gudinnorna. Juno är dotter till guden Saturnus och såväl syster som fru till gudarnas konung, Jupiter. Hon är den romerska gudinna som agerade beskyddare åt det romerska imperiet och framställs ofta med en påfågel som sin främsta symbol.

Minerva – Visdomens gudinna

Minerva är visdomens gudinna men även handelns, poesins, hantverkets och den strategiska krigföringens dito. Under de senaste tvåtusen åren har hon setts som motsvarigheten till den grekiska gudinnan Athena. Minerva tillhörde tillsammans med Juno och Jupiter den Kapitolinska triaden – en treenighet som ofta dyrkades tillsammans.

Venus – Kärlekens gudinna

Venus är mor till Cupido och Aeneas. Romarna gav henne de egenskaper och den symbolik som hennes grekiska motsvarighet Afrodite besatt. Venus ska ha varit den mest ursprungliga skapelsen i den romerska mytologin. Hon ska ha absorberat det manliga väsendet och symboliserar på så vis de bägge könens förening och ömsesidiga tillgivenhet.

Vesta – Eldhärdens gudinna

Vesta har sällan avbildats i mänsklig form utan istället representerats av elden i hennes tempel. I detta avseende påminner hon mycket om sin grekiska motsvarighet Hestia. Den romerska gudinnan Vesta var dotter till Saturnus och Ops. Hon var även syster till Ceres, Pluto, Juno, Jupiter och Neptunus. Endast prästinnor tillåts äntra hennes tempel och enligt legenden kunde hennes följare bli gravida på mirakulös väg.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke