Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Rosenmetoden (rosenterapi)

0

Rosenmetoden (rosenterapi) läker kroppen genom beröring och ord

Rosenmetoden är en metod som även kallas rosenterapi och kombinerar beröring, samtal och medkännande närvaro. Metoden används som en unik form av kroppsterapi för att främja emotionell och fysisk läkning. Den har utvecklats av den tysk-amerikanska fysioterapeuten Marion Rosen (1914-2012) och fokuserar på samspelet mellan den fysiska kroppen, känslor och omedvetna mönster. Man kan därmed hävda att den representerar ett holistiskt synsätt på välbefinnande och den syftar till att förbättra såväl den psykiska som den mentala hälsan.

Rosenmetoden innefattar beröring och verbal interaktion

Rosenmetoden bygger på tanken om medvetenhet och kontakt. Rosen ansåg att kroppen är en sanningsenlig spegel av vårt inre jag samt våra undermedvetna tankar och känslor. Denna övertygelse ligger till grund för de två grundläggande komponenterna i rosenterapi – beröring och verbal interaktion. De bägge komponenterna används för att förbättra den psykiska och fysiska hälsan genom att uppmuntra självkännedom och acceptans.

Det hela går till på följande sätt:

  • Beröringen används på ett icke-påträngande, mottagligt och medvetet sätt. Behandlare som använder sig av rosenmetoden nyttjar sina händer för att lyssna på kroppen snarare än att direkt ingripa. I detta hänseende skiljer sig metoden från andra mer direkta metoder för kroppsligt arbete, vilka aktivt syftar till att förändra kroppsliga strukturer eller lindra smärta.
  • Den verbala interaktionen syftar till att skapa en trygg och accepterande miljö där klienten kan känna sig hemma och uttrycka sina känslor. Genom att kombinera beröring och samtal kan behandlare som använder rosenterapi få kontakt med sina klienter på en djupare nivå. Därmed underlättas frigörandet av undertryckta känslor, spänningar och stress.

Så går en session med rosenterapi till

En typisk session med rosenterapi börjar med att klienten klär sig i bekväma kläder och sedan lägger sig på en massagebänk. Behandlarens händer vilar försiktigt på olika delar av klientens kropp, inklusive på de områden där spänningar noteras. Beröringen är mjuk och uppmärksam, och den syftar till att identifiera och ta itu med muskelspänningar i kroppen. Rosen menade att dessa muskelspänningar är sammankopplade med förträngda känslor hos klienten.

När behandlaren upptäcker små förändringar i muskelspänningarna och andningsmönstret kan denne dela med sig av sina observationer muntligen. Detta gör att klienten får en möjlighet att bli medveten om sin förkroppsligade upplevelse. Denna medvetenhet kan bidra till att de fysiska spänningarna och de tillhörande känslomässiga tyngderna släpper.

Dessa är fördelarna med kroppsligt arbete enligt rosenmetoden

Det finns många fördelar med rosenmetoden, både fysiska som psykologiska sådana. På det fysiska planet kan rosenterapi användas för att lindra muskelspänningar, förbättra andningen och öka kroppsmedvetenheten. Psykologiskt kan metoden istället användas för att främja en känslomässig medvetenhet och frigörelse. Därmed kan den underlätta för klienten att hantera sin stress och samtidigt skapa en allmän känsla av välbefinnande.

Rosenmetoden har framför allt många fördelar för personer med kronisk stress, trauman och andra känslomässiga besvär. Rosenterapi är därmed ett kraftfullt verktyg för känslomässig frigörelse och självupptäckelse. Med detta sagt bör den inte ersätta traditionell psykologisk eller medicinsk behandling utan snarare fungera som ett komplement till dessa båda mer konventionella behandlingsformer.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke