Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Runor och dess historia

0

Runor är skrivtecken och utgör det första alfabetet hos oss nordbor. Runorna ristades i olika material som ben, trä eller sten, men också på olika personliga ägodelar som till exempel kammar. Vi är kanske mest vana att se runor på stora stenar som finns uppställda över hela Sverige eftersom trä förmultnar med tiden. Dessa kom till på vikingatiden, men faktum är att runor användes i Skandinavien flera århundraden tidigare.

Runor användes av de så kallade germanerna. Detta är en romersk beteckning på de folk som bodde i norra Europa och de som talar germanska språk. Det var dock främst i Skandinavien som utbredningen var störst och där runorna även användes som längst.

Runstenar

Som sagt, eftersom trä förmultnar är det de stora runstenarna som vi kanske främst förknippar med runor. Stenarna var oftast uppställda på olika synliga platser i landskapet. Runstenar anses vara monument över viktiga händelser och personer, till exempel för personer som avlidit.

Det fanns till och med speciella runristare som reste runt och ristade stenar. Den mest kända av runristarna är Öpir som ristade mer än 50 stenar, främst i trakterna kring Gästrikland och Uppland.

En av de mest kända runstenen i Sverige är Rökstenen. Denna runsten restes på 800-talet och har faktiskt världens längsta runinskrift med hela 760 tecken. Den finns belägen i Ödeshögs kommun. Man anser att det är det äldsta bevarade litterära verket i Sverige.

Runradens utveckling

Runalfabetet, eller runraden som det också kallas, såg olika ut mellan de olika länderna i Norden. Runalfabetet heter futhark och baseras på de sex första tecknen i raden. Ordet bokstav betyder faktiskt “runa ristad (på tavla) av bokträ”.

Den äldre (urnordiska) runraden

Urnordiska runor var ett äldre alfabet som hade 24 runtecken. Varje runa hade ett namn som började med det ljud som runan användes för. Dessa runor hade flera likheter med de alfabet som fanns runt Medelhavet omkring Kristi födelse. Idag tror man att det är det latinska alfabetet som är förebilden till dessa urnordiska runrader. Den äldsta runraden som hittats i Sverige med urnordisk runrad är Kylverstenen som återfinns på Gotland.

Den yngre (vikingatida) runraden

Den futhark som fanns under vikingatiden hade 16 tecken och utvecklades från de urnordiska runorna. Denna utveckling skedde i Skandinavien omkring år 500-700 e.Kr. eftersom språket under denna period förändrades väldigt mycket. Därför valde man att även omformulera skriftspråket, och på 700-talet skapades den nya runraden med färre tecken runt om hela Skandinavien.

Runor under medeltiden

Även när kyrkan etablerades i Norden och därmed även det latinska alfabetet, försvann inte runorna. Runorna fanns istället kvar dels som en folklig skrift och dels inom kyrkan. Man kan till och med finna runor i olika medeltida kyrkor, till exempel på kyrkdörrar eller väggar. Runorna influerades dock av det nya latinska alfabetet. Det skapades därför nya tecken som innehöll lika många tecken som det latinska alfabetet. Dock förändrades aldrig själva runraden med sina 16 tecken.

Efter medeltiden

Framförallt på Gotland användes runorna ända in på 1500-talet, och i Dalarna fanns de speciella dalrunorna en bit in på 1800-talet.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke