Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Runor

0

Ordet runa återfinns från olika germanska språk och är även en bokstav i det alfabet som användes av olika germanska stammar, främst i norra Europa i slutet av antiken. Själva ursprunget av ordet är dock ej klarlagt utan är fortfarande dolt i dunkel.

Runor är vikingarnas skrivtecken och alfabet. Runorna (bokstäverna) ristades i ben, sten eller trä. De äldsta runristningar man har funnit i Sverige är från 200-talet med ett alfabet som hade 24 tecken, och kallas ibland för urnordiska runor eftersom det var det språk som talades i Norden vid den här tidpunkten. Vissa runor fanns kvar under en längre period men det latinska alfabetet tog över mer och mer. Man kan dock se att runor bland annat skrevs i Dalarna en bit in på 1800-talet!

Futhark

Den äldre runraden kallas för futhark och avser de första sex tecknen i raden, vilket också anses vara den vanligaste. Varje runa har ett specifikt namn. Vikingarna använde ett alfabet med 16 tecken, istället för de 24 som tidigare funnits. Runraden kunde skilja sig åt mellan olika byar över hela Norden. Runorna är uppbyggda på lodräta streck som kallas för huvudstavar. På denna huvudstav finns sedan andra streck som kallas för bistavar, vilka tillsammans bildar olika bokstäver (runor).

Runstenar

Runor skrevs på stenar som restes. De flesta runstenar ristades och restes under vikingatiden men runor fanns i Skandinavien flera hundra år tidigare. Runstenarna restes oftast på utvalda och synliga platser och kan beskrivas som dåtida annonspelare och berättar om olika saker. Det kan till exempel handla om resor, kristendomen och olika slags byggnationer.

Vissa historiska händelser som skett, till exempel Ingvarståget, ett vikingatåg som slutade illa, finns nedtecknat på runstenar. Vanligast var dock att runstenarna ansågs vara gravstenar och restes till minne av en speciell person, där till exempel frun eller vännen till den avlidne ville hedra minnet. En del runstenar ansågs vara juridiska dokument, där till exempel en person som ägde en gård reste en sten för att berätta för alla vem som skulle ärva gården efter dennes bortgång.

Vissa åkte runt och ristade stenar mot betalning. Ibland ristade man direkt på en bergshäll, även om detta arbete var mer förekommande under bronsåldern och tidiga järnåldern. Under vikingatiden fanns en berömd runristare vid namn Öpir som man tror har ristat mer än 50 stenar i bland annat Uppland och Gästrikland.

Runstenar i Sverige

I Sverige finns runstenar på många olika platser. Man brukar säga att det finns över 3 000 olika runstenar i Sverige, i Norge återfinns cirka 100 stycken och i Danmark finns det cirka 250 runstenar. Av de som finns i Sverige återfinns cirka 1 300 av dem i Uppland. I de länder där vikingar har rest till och besökt, återfinns också runstenar.

En av de mest kända runstenar i Sverige heter Rökstenen och finns belägen vid Röks kyrka i Ödeshögs kommun. Rökstenen har en runinskrift på 760 tecken, vilket bedöms vara världens längsta runinskrift. Man brukar också säga att Rökstenen är utgångspunkten för den svenska litteraturens historia och berättar en historia om olika kungar. Rökstenen är cirka 382 cm hög,138 cm bred och 19-43 cm tjock. Man tror att Rökstenen restes under början av 800-talet.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke