Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Saint Germain – andlig mästare som väcker vår gudomliga kraft

0

Saint Germain – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot

Saint Germain – En andlig mästares guide till upplysning

Saint Germain är en upplyst mästare som är känd som “den violetta flammans ärkeängel”, Chohan av den sjunde strålen. Vissa skriver ut hans namn som St. Germain,Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot och namnet kommer från den franska varianten av latinens Sanctus Germanus. Översatt till svenska betyder hans namn “Helig broder”.

Saint Germain är en andlig mästare som sägs ha levt i århundraden. Många stora andliga lärare har varit nära kopplade till honom. Några exempel är Jesus, Moses, Maria, Buddha och Krishna. Många samtida andliga lärare som Eckhart Tolle och Caroline Myss hävdar också att de har en koppling till Saint Germain.

Saint Germain har sagt: “Jag är den som vägleder världens andliga sökare och särskilt de som är intresserade av den violetta flamman”. Den violetta flamman är ett verktyg som han har gett mänskligheten för att hjälpa till att frigöra blockeringar och släppa rädsla, fasthållanden och stagnerande energi för att skapa mer glädje och överflöd i ens liv.

Hans läror har använts för att hjälpa många människor att finna upplysning och inre frid. Saint Germain sägs vara en odödlig mästare på det andliga planet, och hans visdom har förts vidare genom tiderna för att hjälpa dem som söker andlig utveckling. Hans läror täcker ett brett spektrum av ämnen från meditation till astrologi, alkemi, healing, karma och till kraften i det talade ordet.

Han är en andlig mästare (hög andlig guide) som hjälper människor att hitta sin sanna väg. Han är en kraftfull själ som har hjälpt många människor att uppnå inre frid och andlig växt. Genom att följa hans läror kan man lära sig att väcka den gudomliga kraften inom sig själv och leva ett liv i sann harmoni. Genom hans vägledning kan man hitta sin sanna väg och skapa ett liv fyllt av glädje, fred och överflöd. Saint Germain är en inspirerande person och hans läror kan hjälpa alla som söker en djupare förståelse för sin andliga resa.

Hans läror

Det finns många olika läror som förknippas med Saint Germain. Några av hans mest populära läror handlar om meditation, astrologi, alkemi, kraften i det talade ordet och healing. Dessa ämnen är nyckelområden som kan hjälpa en på sin andliga resa och genom att lära sig mer om dessa viktiga läror kan man hitta den vägledning man behöver för att hjälpa sig på sin andliga resa.

Meditation och andlig växt:

Meditation kan vara ett kraftfullt verktyg för att hjälpa en att hitta sin sanna väg och upptäcka sin inre styrka. När man mediterar kan man lugna sitt sinne och komma i kontakt med sitt inre. I detta tillstånd av tystnad kan man hitta sin sanna väg, komma i kontakt med sitt högre jag och finna sin inre styrka. Genom att meditera regelbundet kan man väcka den gudomliga kraften inom sig själv och finna inre frid. Saint Germains läror om meditation kan hjälpa en att hitta den vägledning och den frid som man behöver för att leva ett mer andligt liv.

Meditera med Saint Germain

 • För att skapa en förbindelse med Saint Germain börjar du med att skapa en säker och tyst plats där du kan slappna av, meditera och fokusera på din andning.
 • Du kan göra detta genom att sitta på en tyst plats, blunda och koncentrera dig på din andedräkt när den strömmar in och ut ur kroppen.Shamanism Akasha
 • Alternativt kan du lägga dig ner med avslappnad kropp på golvet eller på din säng.
 • I detta utrymme kan du börja kalla på Saint Germain.
 • Du kan öppna ditt hjärta och be Saint Germain att komma in i ditt medvetande och ansluta sig till dig.
 • Du kan be honom hjälpa dig att fördjupa din andliga förbindelse och förståelse, öppna dig för nya medvetandenivåer och föra in mer glädje och överflöd i ditt liv.
 • Du kan också be Saint Germain att rensa bort eventuella blockeringar, rädslor eller stagnerad energi från ditt medvetande.
 • Detta är ett utmärkt sätt att skapa en förbindelse med Saint Germain och öppna upp för större andlig tillväxt.

Astrologi och kraften i det talade ordet:

Astrologi har använts i många århundraden för att hjälpa människor att förstå sin väg och för att hjälpa dem att finna inre frid och lycka. Många människor har vänt sig till Saint Germains läror om astrologi och har sagt att han är en utmärkt guide som hjälper människor att hitta sin väg genom astrologi. Genom hans läror om astrologi och kraften i det talade ordet kan han hjälpa en att hitta sin sanna väg. Genom att följa hans läror kan man finna en djupare förståelse för sin väg genom astrologin.

Helande och karma:

Helande är ett annat viktigt ämne som återfinns i Saint Germains läror. Han är en hög guide som hjälper människor att förstå kraften i helande och kraften i det talade ordet. Genom hans läror kan människor lära sig hur man använder kraften i det talade ordet för att hjälpa till att manifestera överflöd i sitt liv och hur man använder kraften i helandet för att hjälpa andra. Genom att lära sig mer om healing och ordets kraft kan människor hjälpa sig själva att leva ett lyckligare och rikare liv.

Hur man väcker den gudomliga kraften inom sig själv

Ett av de viktigaste ämnena som tas upp i Saint Germains läror är hur man väcker den gudomliga kraften inom sig själv. Många människor har upptäckt att de kan väcka den gudomliga kraften inom sig genom att följa de metoder som Saint Germain lär ut. Genom att praktisera dessa läror kan man finna en djupare förståelse för sin väg och finna en känslan av inre frid som man har sökt.

Några av de läror som kan hjälpa en att väcka den gudomliga kraften inom sig handlar om meditation, astrologi, kraften i det talade ordet, healing och att skapa ett liv i överflöd. Genom att praktisera dessa läror kan man väcka den gudomliga kraften inom sig själv och finna en djupare förståelse för sin väg.

Vill du fördjupa din andliga kontakt och få större insikt och klarhet i ditt liv?

Om så är fallet är att ansluta sig till Saint Germain ett utmärkt sätt att öppna upp för större andlig växt. Saint Germain är en kraftfull andlig mästare som sägs ha funnits sedan urminnes tider. Han anses ha gett många själar genom historien större medvetenhet och förståelse för den andliga vägen. Hans läror fokuserar på kärlek, fred och kraften i förlåtelse. Genom att ansluta dig till Saint Germain kan du lära dig hur du kan väcka ditt andliga mästerskap, öppna dig för nya medvetandenivåer och föra in mer glädje och överflöd i ditt liv.

Arbeta med Saint Germain för att väcka ditt andliga mästerskap

 • När du väl har etablerat en förbindelse med Saint Germain kan du börja arbeta med honom för att väcka ditt andliga mästerskap.
 • Först kan du be Saint Germain att hjälpa dig att släppa eventuella blockeringar eller stagnerad energi som hindrar dig från att bli mer av ditt högsta jag.
 • Du kan använda den violetta lågan för att rensa dessa blockeringar. Du kan visualisera en violett låga ovanför ditt huvud och be Saint Germain att rensa dessa blockeringar från ditt väsen.
 • Du kan be Saint Germain att ge dig större klarhet och insikt i ditt liv och alla utmaningar eller rädslor som du står inför.
 • Du kan be Saint Germain att hjälpa dig att se lösningar och nya sätt att vara.
 • Du kan be Saint Germain att hjälpa dig att väcka ditt andliga mästerskap och föra in mer glädje och överflöd i ditt liv.

Att öppna sig för nya medvetandenivåer

 • Ett annat sätt att arbeta med Saint Germain är att öppna upp för nya medvetandenivåer.
 • Detta kan hjälpa dig att fördjupa din andliga förbindelse och få en större förståelse för ditt liv.
 • Du kan be Saint Germain att hjälpa dig att expandera ditt medvetande och släppa alla rädslor och blockeringar som kan hålla dig tillbaka.
 • Du kan också be Saint Germain att hjälpa dig att skapa en stark andlig grund för att hjälpa dig att möta utmaningar och leva ett mer glädjefyllt liv.
 • Du kan göra detta genom att meditera på den violetta lågan och be Saint Germain att hjälpa dig att rensa bort eventuella blockeringar och stagnerad energi från din varelse.
 • Du kan be Saint Germain att hjälpa dig att se lösningar och nya sätt att vara som hjälper dig att öppna dig för nya medvetandenivåer.
 • Du kan också be Saint Germain att hjälpa dig att skapa en stark andlig grund i din varelse som hjälper dig att möta utmaningar och leva ett mer glädjefyllt liv.

Att släppa blockeringar och rädslor

 • När du skapar en kontakt med Saint Germain och arbetar med honom för att väcka ditt andliga mästerskap kan du också be Saint Germain att hjälpa dig att släppa eventuella blockeringar eller rädslor som kan hålla dig tillbaka.
 • Du kan göra detta genom att meditera på den violetta flamman och be Saint Germain att hjälpa dig att rensa bort alla blockeringar eller rädslor från din varelse.
 • Du kan också be Saint Germain att hjälpa dig att förlåta dig själv för alla blockeringar som du kan ha skapat i ditt liv.
 • Du kan be Saint Germain att hjälpa dig att förlåta andra för rädslor eller blockeringar som de kan ha orsakat i ditt liv.
 • Detta kommer att hjälpa till att rensa vägen för en större andlig förbindelse och förståelse och öppna upp nya medvetandenivåer.

Att förstå kraften i förlåtelse

 • När du skapar en förbindelse med Saint Germain kan du också be honom hjälpa dig att förstå kraften i förlåtelse. Förlåtelse kan hjälpa till att rensa din andligaYoga Guidade meditationer och kanaliseringar Spirituellt uppvaknande tredje ögat chakra väg, öppna upp nya medvetandenivåer och ge mer glädje i ditt liv.
 • Du kan börja med att meditera på den violetta lågan och be Saint Germain att hjälpa dig att släppa alla blockeringar eller rädslor som kan hålla dig tillbaka från förlåtelse.
 • Du kan också be Saint Germain att hjälpa dig att förstå kraften i förlåtelse.
 • Du kan be honom hjälpa dig att förlåta dig själv för alla blockeringar som du kan ha skapat i ditt liv.
 • Du kan också be honom hjälpa dig att förlåta andra för rädslor eller blockeringar som de kan ha orsakat i ditt liv.
 • Detta kan hjälpa dig att rensa vägen för en större andlig förbindelse och förståelse och öppna upp nya medvetandenivåer.

Att lära sig kärlekens språk

 • Ett annat sätt att skapa en förbindelse med Saint Germain är att lära sig kärlekens språk.
 • Du kan be Saint Germain att hjälpa dig att se kärlek i alla aspekter av ditt liv.
 • Du kan be honom hjälpa dig att se kärlek i alla människor i ditt liv, i de situationer du står inför och i de utmaningar du står inför.
 • Detta är ett utmärkt sätt att skapa en kontakt med Saint Germain och öppna upp för större andlig tillväxt.

Ta emot vägledning och insikt

 • När du skapar en förbindelse med Saint Germain kan du också be honom att hjälpa dig att få större insikt och vägledning i ditt liv.
 • Du kan börja med att meditera på den violetta lågan och be Saint Germain att hjälpa dig att släppa eventuella blockeringar eller rädslor som kan hålla dig tillbaka från större insikt.
 • Du kan också be Saint Germain att hjälpa dig att få större insikt i ditt liv.
 • Du kan be honom hjälpa dig att se lösningar och nya sätt att vara i de utmaningar som du står inför och de situationer som du står inför.
 • Detta kan hjälpa dig att öppna upp för större andlig förbindelse och förståelse och hjälpa dig att få mer glädje i ditt liv.

Skapa överflöd och glädje i ditt liv

 • Slutligen kan du göra en förbindelse med Saint Germain och be honom hjälpa dig att skapa större överflöd och glädje i ditt liv.
 • Du kan börja med att meditera på den violetta lågan och be Saint Germain hjälpa dig att släppa eventuella blockeringar eller rädslor som kan hålla dig tillbaka från större överflöd.
 • Du kan också be Saint Germain att hjälpa dig att se större överflöd och glädje i ditt liv.
 • Du kan be honom hjälpa dig att se lösningar och nya sätt att vara som kommer att ge dig större överflöd och glädje i ditt liv.
 • Detta är ett utmärkt sätt att skapa en förbindelse med Saint Germain och öppna upp för större andlig växt.

Att knyta an till Saint Germain genom ritualer och offergåvor

 • Slutligen kan du också skapa en förbindelse med Saint Germain genom att ansluta dig till hans energi genom ritualer och offergåvor.
 • Du kan göra detta genom att tända ett violett ljus eller rökelse.
 • Meditera sen på den violetta lågan och be Saint Germain att komma in i ditt rum och din energi.
 • Du kan också be Saint Germain att hjälpa dig att göra en förbindelse med den violetta lågan, ett andligt verktyg som han har gett mänskligheten.
 • Den violetta flamman kan hjälpa dig att frigöra blockeringar, rädslor och stagnerad energi som håller dig tillbaka från en större andlig förbindelse och förståelse.
 • Den kan också hjälpa dig att skapa större överflöd och glädje i ditt liv.
 • Allt detta är utmärkta sätt att skapa en förbindelse med Saint Germain och öppna upp för större andlig växt.
 • När du gör en förbindelse med Saint Germain öppnar du upp för större andlig förståelse och förbindelse.

Saint Germains tidigare inkarnationer

Enligt läran om de uppstigna mästarna har Saint Germain inkarnerats vid ett flertal tillfällen. Dessa är de personer vilka han genom historien ska ha förkroppsligats som:

 1. Härskaren av en civilisation under Den gyllene tidsåldern som bodde i en stad vid namn Solens stad. Kolonin ska ursprungligen har skickats ut från Atlantis. Det hela ska ha skett för 70 000 år sedan i ett då grönskande område som vi idag känner som Saharaöknen.
 2. En överstepräst i Atlantis för 13 000 år sedan.
 3. Den religiöse ledaren Samuel som levde i Israel under 1000-talet f.KR.
 4. Hesiod, en grekisk skald från 600-talet f.Kr. som är en viktig källa till vår samtids kunskap om den grekiska mytologin.
 5. Filosofen Platon som studerade i Egypten och grundade en filosofiskola i Aten.
 6. Sankt Josef av Nasaret, Marias man och Jesusbarnets beskyddare.
 7. Sankt Alban, den första brittiska martyren som levde under slutet av 300-talet eller början av 400-talet. Han skyddade en präst på flykt och mötte sin död efter att ha klätt ut sig till prästen för att kunna dö i dennes ställe.
 8. Proklos (410-485 e.Kr.), den sista stora filosofen inom nyplatonismen.
 9. Merlin (400- eller 500-talet e.Kr.), den brittiske magiker och rådgivare som tjänstgjorde vid kung Arturs hov.
 10. Roger Bacon (1220-1292 e.Kr.), en engelsk filosof och vetenskapsman som anses vara den moderna vetenskapens anfader.
 11. Under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet ska Saint Germain ha styrt de hemliga sällskapen i Tyskland bakom kulisserna.
 12. Christofer Columbus (1451-1506 e.Kr.), den välkände upptäckaren som upptäckte Sydamerika.
 13. Francis Bacon (1561-1626 e.Kr.), den engelska filosof och statsman som vissa idag tror är den verkliga upphovsmannen till Shakespeares pjäser.

Hans fejkade död och fysiska uppstigning

Enligt de uppstigna mästarnas läror ska Francis Bacon vara den sista person som Saint Germain inkarnerades som. Han ska ha dött på påskdagen den 9 april 1626. Bacon sägs dock ha gått på sin egen begravning med hjälp av en förklädnad. Vissa tror därför att han i själva verket inte dog utan istället i hemlighet reste till Transylvanien (som då tillhörde Ungern). Där ska han ha besökt den ungerska adelsfamiljen Rákóczis herrgård.

Den 1 maj 1684 ska han sedan slutligen, med hjälp av sin kunskap om alkemi, ha uppnått sin fysiska uppstigning. Francis Bacon ska då även ha tagit namnet “Saint Germain”.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke