Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Samhain är en hednisk högtid som härstammar från en forntida keltisk spirituell tradition

0

Samhain är en hednisk högtid som härstammar från en forntida keltisk spirituell tradition. Nuförtiden firas högtiden vanligtvis mellan den 31 oktober och den 1 november. Syftet med högtiden är att välkomna skörden och markera övergången till den mörkare hälften av året.

De nyhedningar som firar samhain tror att barriärerna mellan den fysiska världen och den andliga världen bryts ner under samhain. Detta menar de möjliggör fler interaktioner mellan människor och andevärldens invånare.

Det forntida samhain

För de forntida kelterna var samhain den viktigaste högtiden av de fyra årliga eldhögtiderna. Denna höstliga högtid äger rum mellan höstjämdagen och vintersolståndet. Under denna tid på året lät man eldarna i eldstäderna i hemmen brinna ut medan man samlade in skörden.

Efter att skördearbetet avslutats anslöt sig de firande kelterna med druiderna. Detta för att tända en gemensam eld i samhället med hjälp av ett hjul och dess friktion. Från detta skulle gnistor slå och hjulet representerade solen. I samband med detta passade man även på att be. Dessutom offrades boskap och deltagarna tog även med sig en flamma från den gemensamma brasan tillbaka till hemmet. Denna använde man för att på nytt tända eldstaden därhemma.

I tidiga keltiska texter nämns samhain som ett obligatoriskt firande som pågick i tre dagar och tre nätter. Invånarna i samhället var under firandet tvungna att vara närvarande och visa sig för de lokala hövdingarna eller kungarna. Om man inte lyckades närvara skulle man straffas av gudarna, vanligtvis i form av sjukdom eller död.

I vissa texter nämner man dock att firandet pågick i hela sex dagar. Firandet ska enligt dessa dokument ha varit förknippat med överdriven alkoholkonsumtion. Vanligtvis var det mjöd eller öl som man inmundigade. Detta kombinerades med ett frossande genom stora festmåltider.

Under samhain ska det ha varit förbjudet att ta till vapen. Alla som begick ett brott eller använde sitt vapen under högtiden dömdes till döden.

Det nyhedniska samhain

Samhain kom att förändras i samband med medeltidens intåg. I olika former lyckades högtiden dock leva kvar även under kristendomens storhetstid. Den hade dock en mer lågmäld profil under flera århundraden innan den fick ett uppsving under 1980-talet. Orsaken till dess ökade popularitet var att den nyhedniska religionen wicca blev allt mer populär.

Följare till wicca firar samhain i flera olika former. Det kan röra sig om allt från det traditionella firandet med eldar till festligheter som mer liknar det nutida halloween. Många passar även på att hedra naturen eller sina förfäder under denna tid på året.

Kopplingen till halloween är för övrigt fullt logiskt. För med tiden utvecklades samhain i Irland till någonting som sedermera skulle komma att bli just halloween. Irländska migranter kom med tiden att föra med sig denna högtid till USA. Till skillnad från vad många tror härstammar den alltså inte från det stora landet i väst utan istället från den gröna ön.

Men de nyhedningar som är hängivna forntida traditioner ser samhain som en religiös högtid snarare än en kommersiell sådan. Kopplingen till döden finns dock fortfarande kvar och kan härledas till att högtiden innebär slutet för skördesäsongen.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke