Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Shamanism

0

Shamanism stavas också ibland schamanism, sjamanism eller chamanism men man åsyftar samma sak. Ordet betyder “den som vet” och talas bland det tungusiska folket, som också beskrivs som evenker och är ursprungsbefolkningen i Sibirien.

Vad shamanism är

Inom shamanismen tror man att världen är fylld av olika slags andar och krafter som påverkar de levande. Det är från andevärlden som allt styrs ifrån medan vår verklighet är en illusion. Man brukar säga att det finns ett världsträd som omsluter världarna och universum. Naturen anses vara besjälad och består av gudar och andar. Shamanen används för att förmedla mellan olika världar. De kan vandra in i andra världar, oftast tillsammans med ett kraftdjur, och inhämtar information eller annat som människorna kan vara hjälpta av.

En shaman kan också ibland kallas för trollpräst, medicinman eller doktor men även drömmare eller drömfarare. Shamanen anses ha gudomliga krafter och utför olika religiösa riter. Shamanen vägledde också andarna till avlidna till deras dödsrike. Man ansåg att om inte andarna kommer till dödsriket fastnar de på jorden och blir spöken. En shaman helade även människor.

Trummor har en viktig roll inom shamanismen då de bland annat används för att försätta människor i trans. Det är under transen som resan till ande eller drömvärlden sker. 

Historia

På exempel Grönland och i norra Nordamerika lever ursprungsbefolkning som har samma religiösa arv. Tidigare trodde man att på grund av deras animaliska föda har gjort att djur fått en stor plats i religionen, och att olika faktorer såsom svält och bistert klimat kan ha lett till att shamanismen kom till. Forskningen har dock kommit fram till att så inte är fallet, utan snarare att himlen med dess stjärnor har påverkat synen på olika gudsväsen.

Bland dessa folk var även shamanen en central figur och sågs som en gestalt som skapats av det Högsta Väsendet. Denna figur var en koppling mellan gudomen och människan, och att denne skulle ordna världen ur både materiell men också andlig aspekt. Vissa anser att shamanen var den som lärde människan att jaga, hur elden fungerar, bestämt kläder med mera.

Utbredning

Shamanism finns över hela världen. Den traditionella shamanismen återfinns i Nordamerika, Sydamerika, Asien, Arktis och Sibirien, medan det i Afrika och Indien finns den så kallade besättelse-shamanismen. Det som skiljer dessa olika typer av shamanism åt är deras sätt att försätta sig i trans.

Idag finns flertalet olika nätverk i olika länder, till exempel internetforum och centrum, men även olika slags indiankulturer och naturfolk som praktiserar shamanism.

Shamanism i Sverige

Shamanismen i Sverige återfinns hos samerna, där shamanen kallas vid nåjd. De använder också trumma, en nåjdtrumma, för att framkalla trans och för att kunna spå in i framtiden. En nåjd var tidigare en vishetslärare i samisk mytologi och hade mycket inflytande i samhället. Nåjden beskrivs ofta som en medicinman som också kunde spå och hade även en religiös funktion i det samiska samhället.

Enligt tradition var nåjder äldre män som hjälpte andra människor i olika frågor som till exempel hur man skulle sköta om sina renar. Vissa såg nåjder som redskap till djävulen och i vissa delar i Norge brändes till och med nåjder på bål.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke