Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Shamansk healing

0

Shamansk healing är en forntida tradition i modern tid

Shamansk healing är en uråldrig metod som har förekommit i olika samhällen under tusentals år. Den härstammar från inhemska kulturer över hela världen och bygger på tron att en shaman besitter helande krafter. Shamanen tros kunna få tillgång till dolda världar och dimensioner vilka kan användas för att hela oss människor. Denna praxis förekommer fortfarande i många kulturer idag och det finns även individer i moderna samhällen som har tagit den till sig.

Vad är shamansk healing?

Shamansk healing bygger på den shamanistiska uppfattningen att all sjukdom, oavsett om den är fysisk, känslomässig eller andlig, har sitt ursprung i en obalans i individens energi. Shamaner tror att denna energi är den livskraft som driver människokroppen och att störningar i denna kraft kan yttra sig i form av sjukdomar.

Shamaner ska kunna färdas genom andliga världar samt få kontakt med andliga guider och förfäders andar. De kan kanalisera helande energier och fokusera dessa till den person som har drabbats av en sjukdom. Detta genom att använda sig av en rad olika metoder, inklusive växtmedicin, ritualer, själshämtning, spådom, drömarbete och trummor. Med hjälp av dessa redskap återställer shamanen harmonin och balansen i kroppen hos den drabbade.

Shamansk healing förknippas traditionellt sett med ursprungsbefolkningar. På senare år har dock denna form av healing fått en allt större spridning i moderna samhällen. Detta hänger ihop med det växande intresset för holistisk och alternativ healing. Många utövare menar att den shamanska healingen kan utgöra en viktig källa till läkning utöver den konventionella läkekonsten.

Exempel på metoder för shamansk healing

Inom ramarna för shamansk healing kan en mängd olika metoder användas. Några av de mest välkända metoderna är:

  • Själshämtning. Man tror att ett trauma kan leda till att delar av själen kopplas bort eller går förlorade. Genom att resa in i andevärlden kan shamanen hitta dessa fragment och återintegrera dessa. Därmed kan patientens andliga helhet återställas.
  • Psykopomp är en slags varelse som finns i diverse religioner och deras respektive mytologier. Detta är också en roll som shamanen kan anta i syfte att vägleda avlidna personers andar så att de på ett säkert sätt kan färdas till livet efter detta. Genom att göra detta förhindrar shamanen att de dröjer sig kvar och eventuellt orsakar obehag för de levande.
  • Spådom. Shamaner använder ofta spådom som en del av shamansk healing. Detta görs för att få insikt i det förflutna, nuet eller framtiden. Genom spådom kan shamanen även erbjuda vägledning och hjälpa personer att fatta de rätta besluten.

Den shamanistiska resan är ett viktigt inslag

Ett viktigt inslag i shamansk healing är den så kallade shamanistiska resan. Detta är ett transliknande tillstånd som ofta framkallas med hjälp av rytmiska trummor, dans eller användning av psykoaktiva växter. Shamanen förflyttar sig till andevärlden, där denne kommunicerar med andliga väsen. I samband med den shamanistiska resan kan shamanen även söka vägledning eller hjälp med att behandla patientens sjukdom.

Under dessa resor kan shamanen stöta på patientens andedjur eller totem. Dessa tros representera vissa aspekter av individens sinne och ande. Mötena med dessa varelser ger shamanen insikt i patientens tillstånd. Därmed får denne enklare att ta itu med grundorsaken till sjukdomen.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

Lämna en tanke