Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Soltecken och ascendent

1

Ditt soltecken beskriver ditt grundläggande ego, medan ditt måntecken beskriver ditt känslomässiga inre jag och din ascendent beskriver den fasad som du visar mot din omgivning. Med hjälp av dessa tre komponenter kan en astrolog ta fram en beskrivning av din personlighet – snarare i grova drag snarare än en heltäckande sådan, men han eller hon kan ändå få en bra bild av dig. Det faktum att man använder sig av tre referenspunkter: ditt soltecken, ditt måntecken och din ascendent, istället för en enda referenspunkt, tydliggör varför inte alla som föds i ett visst stjärntecken har liknande personligheter.

Solen symboliserar din grundläggande personlighet. Det stjärntecken den befinner sig i beskriver dina personliga karaktärsdrag. Stjärntecknet är vanligtvis enklare att hitta. När någon säger att de är en stenbock eller en kräfta, vet du att det är deras stjärntecken de syftar på.

Solen beskriver utifrån tecknet och husets position de viktigaste karaktärsdragen din personlighet har. För en astrolog beskriver soltecknet kärnan av din personlighet. Många menar att därför att det är det viktigaste tecknet du har, men det stämmer inte riktigt. Ditt måntecken och din ascendent är lika viktiga, men vilka dessa är kan inte fastlås utan ditt födelsedatum, samt tiden och platsen för din födelse. Anledningen till detta är att solen byter tecken ungefär en gång i månaden, medan månens tecken ändras en gång per två och en halv dag. Din ascendent ändras oftare än så – varannan timme.

Även om information om enbart ditt soltecken är bättre än inget, innebär det också att informationen är ofullständig. Soltecknet kan ge dig en uppfattning om vad som händer dig på en medveten nivå och vad som händer din självbild, men du består inte bara av dessa delar.

Din ascendent

Din ascendent är det tecken som steg på den östra horisonten av skyn på den plats och i det ögonblick då du föddes. Eftersom detta tecken förändras varannan timme behöver du även veta den exakta tiden då du föddes. Din ascendent kommer endast vara detsamma som ditt soltecken om du föddes nära soluppgången, och det beror helt och hållet på ditt måntecken. Måntecknet, denna tredje del av ditt horoskop, ger dig mer gångbar information om hur du framstår i andra människors ögon samt hur du tar dig an världen.

Din ascendent beskriver ditt temperament, den lins genom vilken du betraktar världen, den personlighet du visar upp för omvärlden. Det är denna sida av din personlighet som du medvetet och avsiktligt visar din omgivning. Förändringar här förklarar varför till och med personer som fötts på samma dag kan ha helt olika personligheter, olika styrkor och intressen, samt olika erfarenheter i livet.

Prognoser som baserar sig på din ascendent kommer vara de mest tillförlitliga oavsett omständigheter i ditt liv och din omedelbara framtid. Detta gör att denna information till och med är viktigare än den som baseras på ditt soltecken. De tre delarna av din personlighet – ditt soltecken, din måntecken och din ascendent – är dock alla tre gångbara och giltiga. Det är viktigt att komma ihåg detta.

Dela.

Om skribenten

1 kommentar

  1. Karina den

    Tänker på min mamma som är svårt sjuk?

Lämna en tanke