Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Spå i Tarot – Tarotguidernas tarotlinje

Spå i Tarot – Sveriges största mediala portal – Tarotlinje, Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer.Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot

Vad innebär att spå i tarot?

Vad är tarotkortsläsning?
Tarotkortläsning är en metod där man kan spå i tarot för att få insikt i sitt liv och hitta lösningar på hinder som man har mött, möter och kommer att möta i framtiden. Tarotkortläsning kan också ge mycket information om en persons nuvarande liv också. När personen blir fullt medveten om sin samtid får han eller hon möjlighet att ändra sitt sätt att tänka och agera. Individen kan med hjälp av denna teknik göra nödvändiga förändringar i sitt liv för att övervinna problemen i nuet samt föregripa vägspärrar i framtiden.

Tarotläsning är en metod för att spå vår livsväg och ge vägledning genom en via en läggning eller stjärna.  Att spå i tarot är avsett att ge insikt i ditt högre själs innersta sanningar. Med andra ord ger korten en utvecklad medvetenhet om vad du redan vet djupt inom dig. Tarots ursprung är okänt, men vi har dokumenterade hänvisningar om användning av tarotkort tillbaka till fjortonhundratalets Europa. Tarot har använts som ettVivi Lindes bok orakel, i den grundläggande form vi känner till idag, sedan början av 1600-talet.

Tarotkortens betydelse
Det finns 22 kort i Major Arcana, som avslöjar större hemligheter, och 56 kort i Minor Arcana, som avslöjar mindre hemligheter och som dessutom är indelade i fyra färger. Färgerna i de mindre arkanorna är stav, svärd, bägare och pentakler. De fjorton korten i varje färg är numrerade från ess till tio, plus hovkorten: Page (prinsessa), Knight (prins), Queen (drottning) och King (kung). Korten kan variera en del i namngivning. När man ska spå i tarot så kallas färgerna och de enskilda korten inte alltid samma sak, men deras kärnbetydelse är ganska universell. I vissa kortlekar motsvarar till exempel riddaren kungen och inte prinsen i vissa kortlekar. De flesta kortlekar kommer med ett häfte som du kan använda för att bekanta dig med dess särdrag. Tarots mindre arkana symboliserar dagliga aspekter av livet och ger insikt i våra utmaningar, talanger, möjligheter och erfarenheter av upp- och nedgångar. Varje färg representerar ett element när man ska spå i tarot: Stavar är eld, svärd är luft, bägare är vatten och pentakel är jord. Färgerna kan återspegla attityd och temperament, t.ex. en eldig person eller någon som är “upp i luften” eller “jordnära”. Att bestämma ett korts betydelse beror på frågan, läsaren, den person som får läsningen och placeringen av andra kort i spridningen. Major Arcana är numrerade från 0 till 21 och börjar med The Fool och slutar med The World. Dessa kort stämmer överens med milstolparna i livets historia eller The Hero’s Journey som kan utforskas ytterligare med Joseph Campbells bok “The Hero With a Thousand Faces”. I denna mening representerar korten i Major Arcana de 22 oundvikliga faserna eller passagerna i varje resa, som vi alla kommer att möta under våra liv (inte nödvändigtvis i denna ordning). Det är också möjligt att dessa faser upprepar sig själva och återkommer flera gånger under ens liv, vilket skapar en cyklisk natur där det inte finns någon riktig början eller slut.

Spådam sierska

Omvända tarotkort
Tarotkortillustrationer är i allmänhet en enda bild i upprätt läge när man ska spå i tarot till skillnad från vanliga spelkort som visar en dubbel bild som är vänd både upp och ner på rätt sida. När tarotkorten samlas ihop och blandas eller flyttas runt kan de dyka upp upp och ner i en läsning. Det omvända tarotkortet kan tolkas på olika sätt. Många tror att det helt enkelt betyder att kortets betydelse finns i ditt liv, men att dess krafter är försvagade eller blockerade av något. Andra tror att det betyder att du är ovillig att arbeta med den energi som kortet betecknar. Och ytterligare andra tolkar ett omvänt tarotkort som att motsatsen eller det omvända av kortets betydelse är närvarande. I vissa häften med kortlekar (t.ex. den klassiska Rider-Waite) får du en officiell “omvänd” betydelse tillsammans med den huvudsakliga divinatoriska betydelsen av varje kort. När man lär sig Tarot är det lämpligt att hålla sig till rättvänd tolkning och helt enkelt vända på kortet om det faller upp och ner, åtminstone i början. Många människor utelämnar den potentiella förvirringen med omvända kort när de ska spå i tarot genom att vända alla korten med rätt sida uppåt och utforska hela spektrumet av energi som är på spel, inklusive både skugg- och ljusuttryck.

Vad är Tarot?
Tarot är ett spådomssystem som använder när man ska spå i tarot och en uppsättning kort för att få insikt och uppnå större kontroll över frågor som rör relationer, möjligheter och livsförändringar. Tarotleken är över 500 år gammal. Med arketypiska rötter som sträcker sig nästan 2 000 år tillbaka i tiden har Tarot blivit en förvaringsplats för uråldrig visdom. Intressant nog är våra moderna spelkort en delmängd av Tarot. Tarots symboliska historia är höljd i mystik. En del av tarotsymbolerna tros ha sitt ursprung i Kina, Indien eller Egypten. Tarotkorten går tillbaka till 1400-talets Spanien, Italien och Frankrike.

Kan Tarot spå framtiden?
En tillräckligt stor Tarotspridning när du ska spå i tarot kan ge dig en mycket tydlig känsla för de sannolikheter som finns i en situation, men det specifika sättet som saker och ting blir beror i slutändan på dig – hur väl du anpassar dig till de ständigt föränderliga förhållanden som din Tarotavläsning återspeglar. En tarotläsning ger en ögonblicksbild av vad som pågår i nuet, den tid då du plockar korten. Den kan hjälpa dig att se aspekter av en situation som varit osynliga för ditt ego. I motsats till den allmänna uppfattningen är Tarot en värdefull information ögonblicket som ger insikter och råd. Även om den återspeglar sannolikheter är den INTE en form av spådom.

Hur fungerar Tarot?
En tarotlek består av 78 kort som du lägger ut i någon av ett antal spridningar. Varje kort symboliserar en energi eller andlig sanning, vars relevans beror på dess position i spridningen. Det finns så många möjliga utfall att tarotläsare tillbringar årtionden med att behärska betydelsen av alla kort i alla olika kombinationer. Böcker är en resurs, men kan bara hjälpa till i viss mån.

Tarot använder synkronicitetens kraft och utnyttjar både det undermedvetna och det övermedvetna sinnet, som är centrum för våra psykiska förmågor. Vem som helst kan spå i tarot. Men en begåvad tarotläsare är mycket mer än någon som utövar medfödda psykiska förmågor. En uppskattning av kraften hos de arketyper som finns i bilderna på korten kräver en klassisk förståelse.

Är Tarot något att vara rädd för?
De flesta människor tycker att den insikt vi kan få när vi ska spå i tarot är spännande, men det finns en del som tycker att processen är skrämmande eller skrämmande. Människor kan vara rädda för att de ska höra något hemskt eller att de inte kommer att kunna ändra på det de hör. Men det är inte sant. Om du är rädd för Tarot är det dags att gå förbi det och lära dig varför Tarot inte är något att frukta. Det är helt enkelt ett verktyg för att ge dig den insikt och de råd du behöver för att förändra ditt liv till det bättre.

Vad är den lilla och stora arkanan?

De flesta klassiska tarotdäck består av 78 kort, uppdelade i en Major Arcana (22 kort) och en Minor Arcana (56 kort). Major Arcana-korten, även kallade trumfkort, är viktiga eftersom de representerar viktiga livshändelser i stor skala och förmedlar budskap med större tyngd än Minor Arcana-korten. Nybörjare inom tarotläsning bör först lära sig innebörden av Major Arcana och sedan fortsätta att lära sig korten i Minor Arcana, som representerar det dagliga livet och alla dess upp- och nedgångar innan de börjar spå i tarot.’

Vilka är de fyra färgerna i Tarotkortet?
Tarots Minor Arcana består av fyra färger: Stavar, bägare, svärd och mynt. Varje färg består av 14 kort, som börjar med esset, fortsätter genom nummer två till tio och avslutas med fyra hovkort: Page, knäckt, drottning och kung.

Varje färg representerar ett övergripande tema: Bägare styr känslor, Mynt styr den fysiska världen, svärd symboliserar utmaningar och stavar indikerarTarot Tarotguiderna handling.

Det är mycket lättare att spå i tarot en tarotläsning när du är bekant med Major Arcana, Minor Arcana och alla fyra Tarotfärgerna och lär dig hur de arbetar tillsammans för att berätta historien om ditt liv.

Vilka typer av frågor lämpar sig Tarot för?
Att spå i tarot är utmärkt att göra för att få klarhet i problem eller frågor som logiken i sig själv helt enkelt inte kan hantera (de flesta viktiga frågor i livet!). Relationer, förhandlingar, arbetsdynamik, kontorspolitik, familjefrågor, andligt välbefinnande.

Hur viktigt är det att välja rätt Tarotlek?
Tack vare modern produktions- och distributionsteknik finns det idag hundratals tarotdäck tillgängliga för vem som helst till ett blygsamt pris. Tarot.com kommer snart att erbjuda mer än 50 olika deckar som du kommer att kunna välja mellan när du vill. De flesta människor kommer att välja ett favoritdeck. Alla deckar på Tarot.com är bra, med en rimlig koppling till den klassiska tarottraditionen, så du kan verkligen inte gå fel.

Hur väljer du en tarotlek när du ska spå i tarot
Det är till stor del en fråga om smak. Prova att titta igenom olika lekar tills du hittar den eller de två som du tycker bäst om. Även efter det är det roligt att se hur ett speciellt kort kan se ut i andra deckar. Detta är svårt att göra i den fysiska verkligheten, oavsett hur många kortlekar du äger. Tarot.com låter dig göra detta med lätthet. Bläddra bland våra tarotlekar

Hur väljer du en Tarotläggning?
Det finns hundratals läggningar när du vill spå i tarot, och tarotexperter skapar hela tiden nya. En läggning är layouten av korten, med en kategori av betydelse som tilldelas varje position. Att skapa användbara och kraftfulla spridningar är en konst. Tarot.com erbjuder två kostnadsfria spridningar – en spridning med tre kort som består av de tre första positionerna i det keltiska korset – Själv, Situation och Möjligheter – och en spridning med ett kort där du kan välja vilken som helst av tolv positioner att se kortet i, inklusive Råd som är standard.

Vad är en tarotkortläsning och hur fungerar den?

Universum och hur det fungerar förblir ett mysterium som ingen människa kan förstå. Ingen vet vad deras liv innehåller. För vissa leder ångest och rädsla för det okända till att de konsulterar medier, synska, numerologer och astrologer i sin strävan att förstå och lösa sina livsproblem. Medierna använder olika tekniker för att göra tolkningar för sina klienter, och en metod är att använda ett spådomsverktyg som kallas tarotkort.

Så vad innebär det att spå i tarot och hur fungerar det? Läs den här guiden för att förstå det nitty-gritty som kretsar kring tarotkortsläsning och dess roll i spådomar.

Tarotkortens uppbyggnad:

Man tror att tarotkorten har sitt ursprung i Egypten och Indien. Men dess användning går många århundraden tillbaka så långt tillbaka som till Europa. Dagens standardtarotlek är baserad på den venetianska tarotleken som består av 78 kort uppdelade på de stora arkanerna (22) och de mindre arkanerna (56).

Major Arcana tolkar betydelsefulla frågor om livshändelser, medan Minor Arcana tolkar mindre betydelsefulla och dagliga händelser i livet. Korten har en kronologisk ordning som skildrar större och mindre teman som förekommer över tid.

Minor Arcana-korten består av fyra tarotfärger som fokuserar på olika livsaspekter. Dessa inkluderar: stav, bägare, svärd och mynt. Stavar representerar sexualitet, energi, passion och kreativitet. Cups anses vara kärlekens färg och representerar känslor, känslor och intuition. Svärden representerar dina tankar, handlingar och ord. Slutligen omfattar Mynten världens materialism och täcker ekonomi, rikedom och karriärvägar.

Major Arcana-korten har ett betydande inflytande på tarotkortläsningar och kräver mer uppmärksamhet från läsaren.

Vad är tarotkortsläsning?

Som tidigare nämnts använder spåmän olika typer av divineringsverktyg när de ska spå i tarot, och ett av dem är tarotkort. Varje kort i kortleken har sin betydelse och du kan inte tolka den själv, därav behovet av att konsultera en certifierad tarotläsare. Kom ihåg att olika läsare kommer att använda olika tolkningstekniker.

Hur sker läsningen av tarotkort?
Innan tarotkortsessionen börjar måste du komma med en fråga som du vill ha tolkad.

Du kan till exempel fråga varför du känner att det finns mycket ångest inom dig? Frågan du ställer kommer att bana väg för läsaren att ge dig en tolkning. Läsaren kommer sedan att blanda kortleken noggrant och lägga ut dem i vad som kallas en tarotkortspridning. Läsaren kommer att använda vilket spridningsformat som helst beroende på vilken tolkning du söker.

En av de populära spridningsmetoderna är spridningen med tio kort, allmänt känd som Celtic Cross Spread. Den används för att ge en omfattande tolkning för att besvara den fråga som du vill ha svar på.

Andra typer av tarotkortspridningar är trespridning, femspridning, 7-dagarsspridning och 12-månadersspridning. Kom ihåg att varje position på kortet har en viktig och specifik betydelse. Tre spridningen är bäst för att ge en tolkning om ditt förflutna, din nutid och din framtid utifrån den fråga du har ställt.

De flesta människor föredrar att genomföra tarotkortsessioner personligen. Men om det inte är möjligt kan du välja tarotläsningar online, som är okomplicerade och har många fördelar, bland annat tillgång till många tarotläsare, integritet och bekvämlighet.

Finns det en filosofi om tarotkort?

Hur kan slumpmässigt dragna kort ha någon betydelse för ditt liv och allt som händer i det? Jo, de flesta expertläsare som brukar spå i tarot informerar om att tarotkort inte talar om vad du bör göra eller detaljer om hur ditt liv kommer att utvecklas.

Däremot är det ett verktyg för att upplysa dig om de val som står till ditt förfogande och de möjligheter som varje val har beroende på vilken väg du tar. Följaktligen bör den tolkning du får från läsningen varken skrämma dig eller göra dig upphetsad. Istället ska den hjälpa dig att ta kontroll över ditt liv och ge dig klarhet för att fatta välgrundade beslut. För att få ut det mesta av tarotsessionerna måste du ha ett öppet sinne, komma förberedd och undvika att ljuga.

Krävs det expertis för att spå i tarot?

Tja, i de flesta fall kan du utföra tarotläsning själv, men det rekommenderas att söka tjänster av en professionell tarotmästare.

Precis som alla andra jobb kräver tarotläsning grundläggande färdigheter, kunskap och erfarenhet som byggs upp med tiden. En utmärkt kortläsare bör känna tillÄnglar Pendel, pekare, spådom, kristaller kortens betydelse, ha god kommunikationsförmåga, specialisera sig på minst tre spridningsmetoder för tarotkort och tolka klienternas problem korrekt.

Det finns certifieringskurser på nätet för att spå i tarot, till exempel Certified Tarot Grand Master och Certified Tarot Master. Nätkurserna erbjuder en ordentlig grund för att lära sig och öva dina färdigheter i tarotläsning.

Vad är tarotläsning?
Vad innebär det att spå i tarot? Tarot har ett rykte om sig att vara ett verktyg för spådomar, och användes faktiskt ofta som sådant, men på senare år har tarotproffs och -entusiaster blivit mer sofistikerade i hur de använder denna kortlek med 78 illustrerade kort. Numera erkänns tarot, förutom som ett verktyg för intuition, som ett imponerande medel för personlig utveckling.

Vad är tarot? 
Tarot som vi känner till den dök först upp under senmedeltiden i Europa. Korten var dekorerade med tidens arketyper, en rad attityder och karaktärer som i hög grad påverkades av folkliga föreställningar och sedvänjor, varav många hade gamla rötter. Vi vet att korten användes i ockulta praktiker – vilket var mycket vanligt vid den tiden – och även som spel.

Den moderna taroten har mycket att tacka för Order of the Golden Dawn, en esoterisk grupp baserad i London som var aktiv i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Arthur Edward Waite beställde teckningarna till korten, enligt sina specifikationer, av en annan Golden Dawn-medlem, Pamela Colman Smith, en begåvad konstnär. I ett fantastiskt stycke orättvisa blev Pamela Smith inte hyllad och kortleken var under många år känd som Rider-Waite (efter Rider, förläggaren, och A. E. Waite). Numera är vi kanske mer benägna att erkänna Smiths avgörande roll i skapandet av kortleken och kalla den Smith Waite eller Rider Waite Smith.

Smith Waite-däcket har blivit en klassiker i vår tid och majoriteten av de moderna däcken är på något sätt baserade på dessa vackra och rikt symboliska illustrationer. Andra klassiska däck är bland annat Tarot of Marseille och Aleister Crowleys Thoth Tarot.

Vad är en tarotläsning?
Vad händer egentligen när någon ska spå i tarot? Tja, det beror mycket på läsaren. Mitt råd till alla som funderar på att låta sig läsas är att först kontakta läsaren för att få reda på mer om deras stil.

Jag personligen gör till exempel inte spådomar, och jag fattar inte heller beslut för mina kunder. Vad jag kan göra är att hjälpa dem att formulera sin fråga till korten på ett sätt som ger dem utrymme att erkänna vad som händer för dem, och ibland också vad de vill att resultatet ska bli.

Sedan fungerar själva läsningen – att titta på korten och hur de påverkar varandra – bäst som ett samarbete. Min förmåga ligger i att använda korten som uppmaningar för att hjälpa den frågande (Tarotklienten) att upptäcka sina egna, ibland dolda, motivationer och beteendemönster och att förstå hur de olika delarna av deras situation förhåller sig till varandra. Ofta kommer det att finnas lite eller ingen ny information i en läsning, men korten återger den för frågeställaren på ett sätt som gör det möjligt för honom eller henne att veta hur han eller hon ska lösa sig. Ibland hjälper det dem bara att erkänna något som de redan visste, men som de behövde lite bekräftelse på.

Fem tips om tarot för nybörjare – från rätt sätt att blanda korten till att sätta upp rätt intentioner.

Rätt kort kommer till rätt personer när man ska spå i tarot
Det skulle vara lätt att säga att det är en slags Barnum-effekt – frågeställaren kan få vilket kort eller vilken uppsättning kort som helst presenterat för sig och tillämpar det på sin egen situation. Erfarenheten säger mig att detta inte riktigt är fallet. Jag vet inte hur det går till, men jag vet att det är sant, att rätt kort alltid kommer fram för rätt person. Jag har stött på detta många gånger under årens lopp.

Det mest dramatiska exemplet var en kvinna som jag läste för när jag började öva på denna färdighet. Vi gjorde en läsning med sex kort, men hon gillade inte vad hon fick. Så vi blandade var och en korten och läste igen – fyra av samma sex kort. Vi försökte igen, en tredje gång, igen, var och en av oss blandade innan läsningen, bara för att dra samma sex kort, den här gången omvända. Det hände bara en gång, men jag har upptäckt att läsningarna inte kunde vara utbytbara. När jag brukade läsa på mässor och hade flera personer som kom genom min monter en efter en, såg jag hur varje läsning var mycket specifik för den personens omständigheter. Jag vet inte hur det fungerar, jag vet bara att det gör det.

Tarot och det omedvetna sinnet
Bortsett från mysteriet om hur rätt kort alltid kommer fram arbetar Tarot genom det omedvetna sinnet och levererar budskap genom symbolik och arketyper. Vanligtvis kombinerar korten delar av kollektiva berättelser och delar av personlig betydelse för frågeställaren. Det finns numera ett så fantastiskt utbud av kortlekar att det finns en tarot för alla.

Väva detta med noggrant utformade övningar och du har ett otroligt kraftfullt verktyg för både personlig och professionell utveckling. Tusentals elever i mina tarotklasser har funnit att spå i arot är ett underbart verktyg för att lära känna sig själva, med de rika gåvor som följer av detta. De använder Tarot för att avslöja hemligheter om sig själva och använder denna information för att skapa det liv de verkligen vill ha.

Att spå i tarot är ett perfekt coachningsverktyg som gör det möjligt att uttrycka sig själv, upptäcka sin egen förmåga och kommunicera med det omedvetna sinnet genom de rika och vackra bilderna.

Och eftersom det är ett verktyg som har älskats av så många under så många år, uttrycker Tarot inte bara det kollektiva omedvetna utan har också tagit plats i det kollektiva omedvetna. Det är därför som deckar som skapats för kollektivt stärkande och helande arbete, liksom de som kombinerar Tarot med andra arketypiska krafter.

Jag har till och med tagit Tarot med mig in i organisationer och underlättat samtal mellan grupper och utforskat företagskultur. Detta har visat sig vara ett roligt och samtidigt meningsfullt sätt att engagera medarbetarna.

Vad du kan göra med Tarot begränsas endast av gränserna för din fantasi. Jag är glad över att ju mer jag läser och undervisar i Tarot, ju mer jag delar med andra, desto mer lär jag mig och blir inspirerad. Jag kan inte vänta på att se vart Tarot tar mig nästa gång!

Vad är Tarotkortläsning – fungerar Mystic Card verkligen?
Tarotkortläsning, särskilt på 1700-talet, användes för ockulta och spådomssyften. Dess roll var begränsad till vanliga spelkort på 1400-talet. Totalt sett finns det 78 tarotkort, vart och ett med sitt eget bildspråk, sin egen symbolik och sin egen berättelse.

Hur fungerar det att spå i tarot?

Steg:
Blanda Tarotkortleken ordentligt. Du bör också lägga kortleken upp och ner på ett bord och sprida ut den i en halvcirkel.
Beroende på arten av den fråga som den sökande/klienten ställer bestäms antalet kort som ska väljas. Det kan vara en lösning med ett kort eller en lösning med flera kort. I allmänhet har klienten privilegiet att välja korten.
Beroende på om kortet är positivt eller likartat svarar läsaren på klientens fråga. Det är viktigt att förstå att varje kort har en unik karaktär och olika betydelser som är förknippade med det.
Låt oss förstå detta i detalj…
Generellt sett består en tarotkortlek av 2 sektioner; de mindre arkana och de större arkana.

Minor Arcana-korten skildrar triviala och dagliga händelser och händelser som inträffar i en individs liv. Major Arcana skildrar större och djupgående lektioner som har en betydande roll i livet.

Mindre arkana Tarotkort
Minor Arcana består av 56 kort i den 78-korts Tarotkortleken. I allmänhet finns det i Minor Arcana fyra färger med 14 kort vardera. Varje svit består också av 14 kort och är numrerade från 1 (ess) till 10. Dessa 10 kort är dessutom kända som “Pip”-kort. De följs av fyra “hovkort”, kung, drottning, riddare och Page.

Varje svit tillhör kategorin en symbol, till exempel mynt, stav, bägare eller svärd.

Bägarnas färg
Detta är analogt med elementet vatten.
Representerar känslor och känslor.

Pentacles Suit of Pentacles
Motsvarar jordelementet.
Representerar: Hälsa, pengar och ekonomi.

Svärdets färg
Detta är analogt med luftelementet.
Representerar kunskap och intellekt.

Suit of Wands
Detta är analogt med elementet eld.
Representerar inspiration och ambition.

Stora arkananans tarotkort
Major Arcana eller trumfkort består av 22 kort i den 78-korts Tarotkortleken. Major Arcana är dessutom numrerade från 0 till 21. Dessutom visar varje Major Arcana en scen med en eller flera personer och många symboliska element.

Dåren
Representerar nystart och initiativ.

Magikern
Representerar innovation och kreativitet.

Översteprästinnan
Representerar tur, hemlighet och mystik.

Kejsarinnan
Representerar stabilitetens pelare, band och kvinnlig kraft.

Kejsaren
Representerar pelaren för styrka, regler och maskulin makt.

Hierofanten
Representerar tro, tradition och religion.

De älskande
Representerar mognad, relation och kärlek.

Vagnen
Representerar viljestyrka, beslutsamhet och seger.

Styrkan
Representerar mod, passioner, styrka, självförtroende, tålamod och medkänsla.

Eremiten
Representerar nyfiken natur och sökare.

Lyckohjulet
Representerar ödet.

Rättvisan
Representerar sanning, lag och rättvisa.

Den hängde mannen
Representerar planlöst och utan mål.

Döden
Representerar slutet och slutförandet.

Temperament
Representerar Stor balans och styrka mellan de olika områden och människor i ditt liv som arbetar tillsammans.

Djävulen
Representerar beteende, begär, rädsla tvång och beroende.

Tornet
Representerar störningar och hinder.

Stjärnan
Representerar optimism, hopp och lycka.

Månen
Representerar illusioner, osäkerhet och ångest.

Solen
Representerar framgång, glädje, värme och lycka.

Domen
Representerar handling, ansvar, handling och opartisk natur.

Världen
The World är det sista Major Arcana-kortet Representerar mål, destination, uppfyllelse och framgångsrikt slutförande av ett mål.

Myter om Tarotkortläsning
Du kan inte läsa dina egna tarotkort.
Detta är en myt, du kan definitivt lära dig och öva dig i att läsa dina egna tarotkort.

Andra människor bör inte röra dina tarotkort
Detta är en vidskepelse. Faktum är att vissa människor är försiktiga och konservativa och låter inte andra röra deras kort.

r.