Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Spådam och medium

Spådam – Sveriges största mediala portal – Tarotlinje, Bloggportalen – Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer. Hos oss påTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot Tarotguiderna kan du du prata med en spådam eller medium. Alla som är verksamma hos oss är testade och erfarna inom sin gebit.

Vivi Linde är ett känt medium och spådam som varit med i tv (bl.a i “Lets Dance” som Elin Klings spådam, och i tv-serien “Livet på andra sidan som gick i åtta avsnitt där hon var ett av tre medium som man kunde följa). Vivi har även Mediumpodden tillsammans med Camilla Elfving.

Är du en häxa? Testa här!

Är du en jordängel? testa här!

Räkna ut din livsväg här!

Räkna ut ditt personliga år här!

Hur du kan avgöra om du är en spådam eller ett medium

Vilka är skillnaderna mellan att kanalisera och att vara synsk? Är de en och samma sak, eller finns det subtila nyanser i dessa två olika metoder? Många människor förstår inte helt och hållet vad det innebär att vara en medium kontra en spådam, så vi vill reda ut all förvirring och missförstånd som kan finnas. När du läser om att någon är en kanalisera eller ett medium kanske du inte vet vad som skiljer dem från en annan person som också gör anspråk på dessa titlar. En kanaliserare är en person som har kontakt med andar på andra sidan genom guidad meditation, bön eller ceremoni. Ett medium är någon som kanaliserar dessa andar så att andra kan kommunicera med dem. Ett medium är någon med förhöjd intuition som kan koppla sig till universell energi och ta del av dina tankar utan att någonsin träffa dig ansikte mot ansikte.

Vad innebär det att vara en spådam?
Ett medium är någon med förhöjd intuition som kan koppla sig till universell energi och ta del av dina tankar utan att någonsin träffa dig ansikte mot ansikte. EnVivi Lindes bok spådam skiljer sig från ett medium eftersom de endast ger dig information om dig själv. De ger inte information om de döda, framtiden eller andra människors energier och känslor. En spådam ger dig en läsning om dina nuvarande livssituationer och vad dina nästa bästa steg är. De kopplar in sig på den kollektiva energin i världen och universum, och de kopplar in sig på dina aktuella tankar och känslor. Den kollektiva energin i världen och universum är kopplad till våra tankar och känslor, och synska personer kopplar sig till dessa energier och får information om dig.

Vad innebär det att vara ett medium?
Ett medium är en person som kopplar samman med andar på andra sidan genom guidad meditation, bön eller ceremoni. Ett medium är någon som kanaliserar dessa andar så att andra kan kommunicera med dem. Ett medium är mellanhanden mellan de levande och de döda. De andar som har gått bort kan inte tala till oss, men mediet hjälper oss att höra vad de har att säga. Det är en process där man kommunicerar med andarna via sitt sinne. Ett medium är ett kärl för informationen. De talar inte för sig själva eftersom de befinner sig i ett meditativt, bönemässigt eller hypnotiskt tillstånd när de tar emot budskapen. De använder sin röst för att uttala orden från anden som kommer igenom. De hör inte heller bara ord – de ser också visioner och känslor.

Kan man bestämma sig för att bli en spådam?

Om du vill ha en karriär som ger dig mycket frihet och flexibilitet bör du definitivt överväga att bli spådam. Du kan arbeta hemifrån och bestämma dina egna arbetstider. Det finns många människor som vill ha råd från ett medium eller spådam men som inte vill betala för det. Om du vill försörja dig på att göra läsningar måste du ta ut ett rättvist pris som är värt din tid och ansträngning. Det finns ett par saker att tänka på innan du bestämmer dig för att börja ta betalt för läsningar. För det första måste du se till att dina psykiska förmågor är verkliga och autentiska. För det andra ska du se till att du har en god förståelse för hur lagen skyddar dig och dina klienter. Du vill inte hamna i trubbel för att du inte vet var gränsen går.

Kan du bestämma dig för att bli ett medium?
Att vara ett medium är en intensiv och utmanande väg. Du måste kunna kontrollera din energi och växla mellan två olika personligheter – ditt normala jag och den person som kanaliserar andar. Om du bestämmer dig för att bli ett medium så måste du vara försiktig med vem du bestämmer dig för att kanalisera. Du vill inte kanalisera någon som kan skada dig eller dina nära och kära. Det är viktigt att du lär dig hur man kanaliserar andevärlden. Du vill också se till att du har energi, mental styrka och uthållighet för att kunna kanalisera andar under lång tid. Att kanalisera andar är en bra sak att göra om du vill ha en nära relation med den andra sidan. För att kunna kommunicera med de döda måste du kanalisera deras andar. Det finns många likheter mellan att kanalisera och att vara synsk, men det finns också subtila skillnader. Det är viktigt att förstå hur varje yrke fungerar för att kunna avgöra om det är rätt väg för dig.

Tips för att utveckla din mediala förmåga

Känner du ibland att det finns en helt annan värld där ute som väntar på att bli upptäckt? Du är inte den enda. Många av oss dras till det okända och är nyfikna på vad som kan vara dolt från synhåll. Lyckligtvis är det lättare än du tror att utveckla mediala förmågor även om alla kanske inte blir ett medium eller en spådam. Så låt din inre knäppgök komma fram, läs vidare för att få våra  bästa tips för att utveckla din psykiska förmåga. Om du någonsin har känt att det är något konstigt och oförklarligt som pågår runt omkring dig kan du ha en outnyttjad källa av potential som väntar på att släppas lös. Psykiska förmågor är helt enkelt naturliga förlängningar av våra sinnen – förmågor som vissa människor föds med och andra utvecklar med övning och beslutsamhet. Med rätt tekniker och strategier kan vem som helst väcka sitt sjätte sinne och frigöra sin dolda potential.

Håll en dagbok över dina drömmarSpådam Tarotguiderna
Drömmar är ett fantastiskt sätt att få kontakt med ditt undermedvetna och börja utforska vad som pågår i ditt sinne. Du behöver ingen avancerad utrustning, bara en anteckningsbok och en penna för att föra dagbok över dina drömmar. Du kan också använda en app på din telefon för att registrera dina drömmar. Det du drömmer om kan ge dig en inblick i din oro, dina önskningar och vad som pågår i ditt undermedvetna. När du börjar uppmärksamma dina drömmar och registrera dem kommer du att börja märka återkommande teman och symboler. Detta kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för din egen inre process och fördjupa din psykiska förmåga.

Utveckla dina färdigheter i klärvoajans
Clairvoyance är förmågan att se saker som antingen befinner sig i nuet eller i framtiden. Ordet “clairvoyance” kommer från de franska orden “clair” som betyder “klar” och “voyance” som betyder “vision”. Clairvoyance innebär att man inte ser med de fysiska ögonen utan med sinnet. Du kan göra detta på två sätt: Du kan “se” en vision i ditt sinne som om du tittade på en bild framför dig eller du kan “höra” ord och fraser i ditt huvud. För den första metoden måste du tysta bruset i huvudet och fokusera på det du försöker se. Du kanske ser en bild eller en symbol. Du kan skriva ner detta i din dagbok och utforska vad det betyder för dig. Du kan använda andra sinnesupplevelser som ljud eller lukter för att hjälpa dig med den här typen av klärvoajans också. För den andra metoden måste du lugna ditt sinne och fokusera på känslan i din kropp. Du kan börja höra ord och fraser i ditt huvud. Du kan skriva ner dessa i din dagbok och utforska deras betydelse för dig. Om du har klärvoajans känner och förstår du saker i andras energi runt omkring dig och i din omgivning. Du kanske kan “stämma in” på andra människors känslor eller kan “känna” hälsotillståndet hos växter eller djur i din närhet. En spådam kan ha denna förmåga. Du kanske kan uppfatta vad som händer i ett annat rum och känna närvaron av spöken eller andar. För den här typen av psykisk förmåga måste du fokusera på dina känslor och förnimmelser i din kropp. Du måste fokusera på att ställa in dig på dina känslor och hur de förändras. Fokusera på hur känslorna i din kropp förändras och försök att lägga märke till alla känslor i din kropp som är annorlunda eller ovanliga.

Claircognisance gör det möjligt för dig att “veta” något utan att ha några bevis eller bevis för det. Det är ett vetande som kommer inifrån. Du kan gå på gatan och veta att din vän är försenad eller du kan sitta i ett möte på jobbet och veta att ett nytt projekt kommer att tas in som skulle passa dig perfekt. Du kanske också kan “veta” när någon ljuger eller så kan du veta när du behöver ta en paus från ditt hektiska schema och ta en promenad i naturen. För den här typen av psykisk förmåga behöver du lugna ner ditt sinne och fokusera på din andning. När du fokuserar på din andning börjar du lugna ner ditt sinne och det blir lättare att fokusera på din intuition. Du kan ställa frågor till dig själv om framtida händelser och märka om du har någon “vetskap” om utgången av händelser, människors planer eller vad som kommer att hända i framtiden. Claircognizance är en psykisk förmåga som låter dig veta att något händer baserat på en “känsla” och inte en “vetskap”. Du kan plötsligt få en stark känsla av att någon du känner är i fara. Du kanske känner ett behov av att ta en promenad i skogen och hitta ett försvunnet barn. Du kan få plötsliga känslor av att det inte är värt att investera i en viss aktie. För den här typen av psykisk förmåga måste du lugna ner ditt sinne och fokusera på din andning. Fokusera på att känna din kropp och lägga märke till hur den känns. Fokusera på hur din kropp känns när du andas in och ut. Ställ dig själv frågor om vad du behöver göra härnäst och lägg märke till om du har några känslor eller “vetanden” om vad du behöver göra.

Lär dig att meditera
När du vill utveckla din medialitet och kanske bli en spådam eller ett medium så är meditationen en bra grund. Meditation är ett fantastiskt sätt att lugna ner ditt sinne, frigöra dig från distraktioner och komma i kontakt med ditt inre jag. Du behöver ingen speciell utrustning eller sitta i en speciell ställning. Hitta helt enkelt en lugn plats där du inte blir störd och sätt dig eller lägg dig ner. Blunda och försök att fokusera på din andning. När du andas in, fokusera på hur dina lungor expanderar och fylls med luft. När du andas ut, fokusera på hur de töms på luft och töms på luft. Fokusera på din andedräkt som går in i och ut ur kroppen och försök att rensa ditt sinne från alla tankar. Om en tanke dyker upp i ditt huvud, erkänn den helt enkelt, släpp den och återgå till att fokusera på din andning. Du kan också använda en app som Headspace för att hjälpa dig att meditera. Eller så kan du köpa en meditationskudde som ger dig extra stöd och komfort.

Var uppmärksam på vad som känns bra i din kropp och vad som inte känns bra.
När du blir mer närvarande i nuet och börjar lugna ner ditt sinne kommer du att börja lägga märke till olika känslor i din kropp. Du kanske märker att dina händer och fötter känns varma eller att din mage känns spänd. Du kanske märker att du trots att du just har ätit en stor måltid känner dig lätt och energisk i stället för tung och slö. Detta är alla tecken på att din kropp försöker berätta något för dig. Utforska vad var och en av dessa känslor betyder för dig och tillåt dig själv att vara nyfiken på vad de kan betyda. Du kan också föra dagbok för att skriva ner alla känslor du känner.

Sanningen om runor och deras krafter: Hur man läser dem och vad de betyder

När man tittar på symbolerna och bokstäverna på dessa runstenar tänker man på sagor, magi, trollformler, trollformler, drycker och mystik. Hur skulle du reagera om någon berättade att de är verkliga och inte bara påhittade? Runor tros vara magiska eller mystiska tecken från gamla nordeuropeiska språk. De används för spådomar och spådomar. Ordet “runa” kommer från fornnordiskan och betyder “hemlighet” eller “viskning”. Idag har runor blivit populära som ett verktyg för självutforskning, insikt och kunskap i många kulturer runt om i världen. De används även för att se på framtiden via en spådamLåt oss ta en närmare titt på sanningen om runor och deras krafter nedan:

Vad är en runa?
En runa är en bokstav eller symbol från ett alfabet som användes av forntida nordeuropeiska människor för andlig praktik och spådomskonst. De tros vara magiskaTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot eller mystiska tecken från gamla nordeuropeiska språk. Runor användes i många kulturer i norra Europa och Asien som ett skriftsystem. De ristades på stenar och vapen och användes för att registrera information. Runor spelade också en viktig roll inom religion och magi i dessa regioner.

Varifrån kommer runorna?
Runornas ursprung är inte helt känt. De tidigaste exemplen på detta alfabet hittades i norra Europa, särskilt i Skandinavien. Vissa historiker tror att runorna kan ha utvecklats från etruskerna i Italien, de keltiska folken eller hettiternas alfabet från Mindre Asien. Det finns flera teorier om runornas ursprung. En teori är att de utvecklades i Asien och flyttades till norra Europa. Enligt denna teori skrevs runorna en gång i tiden från vänster till höger, precis som bokstäverna i det latinska alfabetet, som är det alfabet som används för de flesta språk i Europa och Amerika. En annan teori är att människorna i norra Europa utvecklade alfabetet oberoende av andra människor i världen.

Vad betyder en runa?
Det finns många teorier om vad varje runa betyder även om det inte finns någon officiell lista. Detta beror på att varje runa kan betyda olika saker i olika kulturer. Vissa människor tror att varje runa har sin egen magiska kraft och betydelse. När du använder dem i ditt dagliga liv hjälper de dig att hitta din väg och lösa dina problem. En annan teori är att varje runa är förknippad med ett visst träd, en viss växt eller blomma. Detta hjälper människor att hitta rätt runa att använda i olika situationer. Det finns också många som tror att varje runa representerar ett andligt tecken eller element i universum.

Hur läser man runor?
Att läsa runor är inte lätt och kan bara läras när man har fått erfarenhet av dem. Om du är nybörjare är det bättre att låta en spådam hjälpa dig. Runor kan användas för olika ändamål – från spådomar till helande och skydd. – För att bestämma din framtid – För att besvara en specifik fråga – För insikt och visdom – För att läka ett problem i ditt liv – För att attrahera positiv energi och tur – För att stöta bort negativ energi från ditt liv – För att bli positiv och självsäker.

Är runor magiska?
Runor är magiska på sitt eget sätt och har stora krafter, men de är inte övernaturliga. De användes helt enkelt som ett verktyg för att uttrycka tankar och känslor och var en del av gamla andliga metoder. Runor är ett system av symboler som användes för att uttrycka tankar precis som ord används idag. Om du som spådam använder runor för divination kan du använda dem för att ställa frågor om framtiden och få svar. Du kan även använda dem för att ställa frågor om dina nuvarande problem och hitta en lösning.

Varför är de så kraftfulla?
Runor har använts i tusentals år som ett verktyg för spådomar, spådomar och healing. De har hjälpt människor att lösa sina problem och uppnå sina drömmar. De sägs ha krafter som kan ge positiva förändringar i ditt liv om du använder dem på rätt sätt. De kan hjälpa dig att hitta rätt väg i livet och till och med läka dina problem och frågor. Runornas krafter kan användas på många olika sätt. Du kan skriva dem på papper eller använda dem som tatueringar på din hud. Du kan också rista dem på stenar eller kristaller.

Är runor ett effektivt verktyg för spådomar?
Runor är ett av de magiska verktyg som du kan användas av en spådam. De kan hjälpa dig att se din framtid och attrahera positiv energi. De kan hjälpa dig att hitta rätt väg i livet och hitta lösningar på dina problem. Med deras hjälp kan du förstå ditt inre bättre och leva ett lyckligt och stressfritt liv. Om du lär dig att läsa och använda runor för spådomar kan du använda dem även för spådomar. Du kan använda dem för att ställa frågor om din framtid, din karriär, ditt kärleksliv, din hälsa och många andra saker.

Hur tillverkas runor?
Runstenar är stenar som är utskurna med speciella mönster och bokstäver som representerar runalfabetet. De användes av germanska stammar som ett verktyg för magi och spådomar. Runorna som är inristade i stenarna är magiska symboler som har speciella krafter. Man trodde att stenarna var magiska föremål som kunde skydda de människor som bar dem. Stenarna användes för att representera stammar och deras ledare. De användes också som ett särskilt verktyg för spådomar. De var ristade med speciella symboler och bokstäver som representerade runalfabetet. Varje sten hade en särskild kraft som hjälpte de människor som bar dem.

Vilken runa betyder vad?
Det finns många teorier om vad varje runa betyder. Vissa människor tror att var och en har sin egen betydelse och kan användas för olika ändamål. Betydelsen av varje runa kan variera beroende på kultur. Runan “Ansuz” betyder till exempel “svar” i den tyska kulturen, “hjälp” i den svenska kulturen och “öppning” i den danska kulturen. Sanningen om runor är att de inte är inbillade. De är verkliga symboler och bokstäver i ett alfabet som användes i norra Europa för många år sedan. Än idag studeras de av många människor och används för olika ändamål. De har hjälpt människor att lösa sina problem och uppnå sina drömmar i tusentals år.

Runorna: Futhark och betydelser

Vikingarna är bland de mest intressanta och mystiska personerna i historien. De lämnade få spår av sin kultur, men det som finns kvar har använts för att sätta ihop mycket om deras livsstil. När vi tänker på vikingar kommer bilder av hornhjälmar och skepp fyllda med plundrare att dyka upp. Men dessa våldsamma krigare från norra Europa hade också en rik och komplex kultur genomsyrad av traditioner och ritualer som fördes vidare muntligt genom generationer. Vikingarna, som felaktigt uppfattas som en enda enhet eller stam, var i själva verket löst organiserade grupper som bodde i Skandinavien. Ordet viking kommer från det fornnordiska ordet “vikingr” som betyder “räder” eller “attack”. De var dock människor med en gemensam tro som delade vissa liknande egenskaper – till exempel deras kärlek till den komplicerade symbolik som återfinns i nordiska runor – vilket gjorde att de kunde agera i samförstånd under expeditioner.

Runornas historia
Vikingatiden (700-1100 e.Kr.) var en period i den skandinaviska historien som kännetecknades av segling, utforskning och handel. Den anses ofta vara en del avTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot järnåldern, en term som tillämpas på en rad olika perioder i människans historia, som var och en definieras av användningen av järn som en viktig metall, som ersatte brons (koppar/tennlegering) som den främsta metallen i industrin och utvecklingen av järnbearbetning som ett verktyg för både smältning och smide. Vikingarna kom från de skandinaviska länderna Danmark, Norge och Sverige. De reste ofta österut till Ryssland och söderut till områden som nu ligger i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Vikingarna utforskade nordliga områden som Grönland, Island och Nordamerika långt före andra européer.

Varför användes runor?
Runor användes under vikingatiden (700-1100 e.Kr.) som ett skriftsystem men också av en spådam samt för magi, spådomarverksamhet och healing. Vikingarna använde inte bara runor som ett skrivet alfabet utan använde dem också i form av snidade stavar, knutar och dekorativa mönster. Runor användes ofta av vikingarna för att märka svärd, sköldar och andra tillhörigheter samt för att skriva ner myter och legender. Utöver dessa funktioner användes runor också som magiska trollformler och charm. De användes också i form av amuletter för att vägleda människor på deras resor, som talismaner för att skydda människor i strid och för att bota människor som var sjuka. Vikingarna använde också runor för att förutsäga framtiden genom att kasta lott och läsa dem enligt symbolerna på dem.

Futharkens utveckling
Vikingarna använde futharken, eller det runiska alfabetet med 24 tecken, i ungefär 1000 år innan det ersattes av det latinska alfabetet när Europa började bildas i nationalstater. På många sätt var vikingarna, som levde i norra Europa, isolerade från resten av världen under den tidiga medeltiden, då få platser var civiliserade. Därför är många av de traditioner, trosuppfattningar och sedvänjor som vikingarna höll fast vid under hela sin historia de som vi vet minst om. Runorna var en viktig del av vikingakulturen. Vid olika tidpunkter användes de inom magi, spådomar och skriftlig kommunikation. Vikingarna använde dem också för att märka sina tillhörigheter, till exempel svärd och sköldar.

Slutsats
Vikingarna är förmodligen en av världens mest fascinerande kulturer och det finns så mycket vi kan lära oss av dem. En av de mest intressanta aspekterna av vikingakulturen är deras användning av runor, som de ristade in i olika föremål och använde för både dekoration och magiska trollformler. Även om många människor förknippar runor med Nordeuropa användes de av många olika kulturer genom historien. Runor är ett uråldrigt språk som många forskare tror utvecklades av de germanska stammar som en gång levde i norra Europa.

Pendelavläsning: Hur man använder en pendel – en nybörjarguide

Under det senaste decenniet eller så har det skett en explosion av intresse för allt som har med New Age och alternativt att göra, både medium och att besöka en spådam har blivit väldigt populärt. Detta förnyade intresse kommer från en önskan bland människor att förstå sin plats i världen, varför de är här och vad deras framtid kan innehålla. Vår intuition är ett av de mest kraftfulla verktyg vi har som människor. Det är den där lilla rösten i huvudet som vid oväntade tillfällen hör av sig med en information eller en varning som du inte kan förklara. Det är också samma instinkt som låter dig veta om någon är pålitlig, hungrig eller arg innan de ens har sagt något. Kort sagt är vår intuition ett slags sjätte sinne som vi alla har men som vi inte alltid uppmärksammar. Därför är det logiskt att det finns vissa ritualer och övningar som kan hjälpa oss att återknyta kontakten med denna dolda del av oss själva och låsa upp dess krafter på begäran.

Vad är en pendel?
En pendel är ett verktyg som kan användas för att spå, heala och för att skapa trollformler. En pendel är ett föremål som hängs i en kedja eller ett snöre och får svänga fritt. De har använts i århundraden och något som en spådam kan spå med. När en pendel används för divination är syftet med den att få tillgång till våra intuitiva förmågor. Eftersom vi alla har en intuitiv känsla för framtiden är vår intuition ofta det enda sättet för oss att se skillnaden mellan våra egna önskningar och önskemål och verklighetens “sanning”. En pendel är ett bra verktyg att använda när du försöker spå framtiden eller lösa ett problem eftersom det är ett enkelt och lätt sätt att koppla upp dig mot din intuition.

Varför sia med en pendel?
Att läsa med en pendel hjälper oss att träna vårt sinne att fokusera på nuet. Det hjälper oss att stänga ute buller och distraktioner i det dagliga livet och fokusera på den uppgift vi har framför oss. Genom att använda en pendel lär du dig att stänga ute alla tankar, känslor och distraktioner och i stället fokusera på de svar som din pendel försöker ge dig. Genom att som spådam använda en pendel tar du kontroll över ditt liv och din framtid. Du förlitar dig inte längre på ödet, slumpen eller turen. Istället tar du din framtid i dina egna händer och tar kontroll över situationen. Du tar kontroll över ditt eget liv och du är ansvarig för din egen framtid, bra eller dålig. Du hjälper till att träna din intuition och ger din intuition något fysiskt att “hålla fast vid”. Du ger också din intuition en uppgift att fokusera på och hjälper den att växa sig starkare.

Hur en spådam använder en pendel 
När du använder en pendel för spådom är det viktigt att komma ihåg att det inte är pendeln i sig själv som gör spådomen. Pendeln är helt enkelt verktyget som hjälper dig att ansluta till din intuition och kanalisera denna energi till den fysiska världen. Det enda en pendel kan göra är att reagera på den energi som flödar genom den, ingenting annat. Som sådan måste du sätta upp ett mål innan du börjar. När du har satt upp ett mål är allt du behöver göra att följa stegen nedan. Denna ritual görs bäst när du sitter i en tyst och lugn miljö. Du behöver också en pendel, ett anteckningsblock och några ljus för att hjälpa till att sätta in scenen.

Hur man använder en pendel för manifestation
När du använder en pendel för att manifestera sätter du upp ett mål. Du deklarerar vad du vill ska hända och ber sedan universum att få det att hända. När du har satt upp ett mål är allt du behöver göra att följa stegen nedan. Denna ritual görs bäst i en tyst och lugn miljö. Du behöver också en pendel, ett anteckningsblock och några ljus för att hjälpa till att sätta in scenen.

Tips för pendelavläsning
– Försök att slappna av
– Ångest gör det ofta svårare för oss att få tillgång till vår intuition.
– Försök att rensa ditt sinne
– Se till att det inte finns några distraktioner och försök att fokusera på här och nu.
– Fokusera på ett enda mål
– Om du försöker göra för mycket på en gång kommer det att sluta med att du förvirrar dig själv.
– Var konsekvent
– Ju oftare du använder din pendel desto starkare blir din intuition.

Pendel för att rensa och renodla
Pendla är en form av spådomskonst som har använts i århundraden för att besvara frågor och lösa problem. Det är också ett utmärkt sätt att rensa bort negativ energi och rensa ditt hem, dina tillhörigheter och till och med dig själv! Med en pendel kan du rensa allt från dina chakran och din aura till ditt hem och till och med din mat. Med ett rent och klart hem och liv har du bättre möjlighet att fokusera på dina mål och drömmar och göra dem till verklighet.

Pendelmagi för att manifestera
Om du vill manifestera mer pengar i ditt liv kan du prova att hänga en kvartskristall över din dörr. Kvarts är en kristall som attraherar rikedomar, så genom att placera den ovanför din dörr kommer rikedomarna att “falla” in i ditt liv. Du kan också begrava en docka gjord av majsskal i din trädgård som ett offer till jordens andar. Detta kommer att hjälpa dig att skörda mer överflöd från din trädgård. Om du vill dra till dig kärlek i ditt liv kan du försöka placera en hjärtformad rosenkvarts i ditt sovrum. Detta kommer att attrahera ett hälsosamt och kärleksfullt förhållande till ditt liv.

Ritual för pendelavläsning
Många människor väljer att utföra en ritual innan de gör en pendelavläsning. Ritualer hjälper dig att sätta dig i rätt sinnesstämning och gör att du kan fokusera dina tankar och energier på uppgiften. Du kan skapa din egen ritual eller följa ett av dessa exempel:
– Tänd ett ljus och sätt dig i en bekväm ställning. Blunda och ta några djupa andetag. Be ditt högre jag att avslöja den information du behöver för att kunna gå vidare.
– När du känner dig avslappnad och redo ber du pendeln att avslöja den information du behöver veta.Pendel Tarotguiderna

Slutsats
Pendlar är ett enkelt och roligt sätt att komma i kontakt med din intuition och besvara viktiga frågor. Dessa verktyg kan användas av en spådam för allt från rensning till magi, och de är ett bra tillägg till varje häxas eller trollkarls verktygslåda. Med lite övning kommer du att bli förvånad över vad du kan åstadkomma med en pendel.

Vad är en kaffeläsning i sump?

En kaffeläsning är något som en spådam gör där man använder en kopp kaffe eller te som ett extra verktyg för att få en inblick i frågeställarens nuvarande situation eller framtidsutsikter. Det finns många sätt att utföra en läsning, men en av de mest populära metoderna är att använda koppar med svart kaffe. Branschtermen för denna typ av läsning kallas normalt för “kaffeläsning”, och därför används den mer specifika termen “kaffeläsning” för att beskriva denna särskilda metod. Det finns många fördelar med att ha en till exempel en Tarotläsning med kaffe jämfört med någon annan dryck. Låt oss ta en titt på några skäl till varför:

Kaffesumpen ger värdefulla insikter.
Den första och viktigaste anledningen till att kaffeläsningar är så populära är att sumpen ger en inblick i frågeställarens nuvarande mentala tillstånd, eller deras allmänna energier, intentioner och vad som pågår internt. Du kanske inte får en klar och koncis läsning, men du kommer att kunna uppfatta vissa energier som omger frågeställarens nuvarande mentala tillstånd, eller deras allmänna humör och inre tillstånd. För en spådam som är bekant med tekniken för kaffeläsning kan förstår varför kaffesumpen ger värdefulla insikter. Vid kaffeläsning använder frågeställaren kaffebönor snarare än malet kaffe för att skapa läsningen. De häller sedan kaffebönorna i en kopp med kaffe och/eller vatten och låter dem sedan sitta så att kaffesumpen sjunker till botten av koppen. Detta kan sedan läsaren läsa och ger en stor insikt i frågeställarens mentala och känslomässiga tillstånd. Med en kaffeläsning är det mycket lättare att läsa och tolka kaffesumpen än med en vanlig läsning. Detta beror på att du läser sumpen som redan har hällts i koppen, snarare än att tolka slumpmässiga kort som du kanske är bekant med eller inte. Vanligtvis, när människor först börjar med tarotkortläsningar, uppmuntras de att använda kaffeläsningar eftersom det är mycket lättare att tolka kaffesumpen än själva korten.

Du kan se frågeställarens energi och avsikt.
En annan anledning till att kaffeläsningar är så populära är att du kan se frågeställarens energi, eller den övergripande avsikten bakom läsningen. En spådam kan se saker som färger, former och till och med siffror och ord i kaffeskornen. Detta beror på att energi är precis som materia – den har en form. Den energi som skapas av frågeställarens avsikt (t.ex. när de tänker på sin läsning, vad de vill veta osv) kommer att manifesteras i kaffesumpen. Du har också möjlighet att se om frågeställaren är ärlig eller om han eller hon undanhåller information.

Det ger en mer omfattande läsning.
Eftersom du kan få en bättre förståelse för frågeställarens mentala och känslomässiga tillstånd, liksom intentionerna bakom deras läsning, kan du ge en mer omfattande läsning. Du kommer inte bara att kunna uppfatta frågeställarens energier, utan även de allmänna energierna i frågeställarens omgivning och de energier som omger frågeställaren själv. Detta görs genom att tolka kaffesumpen, eftersom den kan ge en inblick i de olika energier och entiteter som kan påverka frågeställaren. En annan anledning till att kaffeläsningar är så populära är att de hjälper läsaren att fokusera och jorda sig själv. När du utför kaffeläsningen kommer du att fokusera all din uppmärksamhet på kaffeskornen. Detta hjälper dig att bli jordad och få ett klarare och mer fokuserat tillstånd. Detta kan vara till hjälp för dem som är nya för tarotkortläsningar, eftersom det hjälper dig att bli av med all nervositet eller ångest som du kanske upplever.

En spådam kan använda kaffesumpen som ett verktyg.
Eftersom kaffesumpen ger en inblick i frågeställarens energier kan du använda dem som ett verktyg när du utför läsningen. Det innebär att du kan använda sumpen för att få en bättre insikt i frågeställarens situation och i dennes energier. Du kan använda kaffesumpen för att fånga upp frågeställarens energi och använda den som ett verktyg för att hjälpa dig att få mer insikt i deras situation. Om du till exempel vill få mer insikt i frågeställarens förhållande kan du använda läsningen för att få hjälp med att fånga upp energin mellan dem och deras partner.

Kaffeavläsningar används ofta för kärleksavläsningar.
Kaffeavläsningar används ofta för kärleksavläsningar. Kaffesumpen ger en inblick i de allmänna energierna som omger frågeställarens kärleksliv, liksom deras allmänna mentala och känslomässiga tillstånd när det gäller kärlek. Detta kan hjälpa spådamen att få en bättre förståelse för frågeställarens nuvarande kärleksliv, samt vad som händer med deras känslor när det gäller kärlek. Med hjälp av kaffesumpen kan du få en inblick i frågeställarens kärleksliv och hjälpa dem att få en bättre förståelse för var de befinner sig för närvarande i sitt kärleksliv.

Kaffeläsningar hjälper till att identifiera roten till ett problem.
En annan anledning till att kaffeläsningar är så populära är att de kan hjälpa till att identifiera roten till ett problem. Detta görs genom att man tolkar kaffesumpen och tittar på de siffror och färger som finns. Om frågeställaren till exempel har problem med ekonomin kan du titta på siffrorna, färgerna och formerna i kaffesumman för att få en inblick i varför han eller hon har problem med ekonomin. Du kan sedan använda den insikten för att hjälpa frågeställaren att identifiera roten till problemet. Detta är fördelaktigt eftersom det kommer att göra det möjligt för frågeställaren att övervinna problemet och förstå varför de hade problem från början.

En kaffeläsning är ett utmärkt sätt att utföra en omvänd läsning.
En kaffeläsning kan också användas som ett utmärkt sätt att utföra en omvändningsläsning. En omvänd läsning är när läsaren vänder på läsningens riktning och tillämpar samma läsning på frågeställarens situation, men med motsatt resultat. Detta görs genom att tolka kaffesumparna och titta på de siffror, färger och former som finns. Om frågeställaren till exempel har det svårt ekonomiskt kan du titta på siffrorna, färgerna och formerna i kaffesumman för att få en inblick i varför han eller hon har det svårt ekonomiskt. En spådam kan sedan använda den insikten för att hjälpa frågeställaren att identifiera roten till problemet. Detta är fördelaktigt eftersom det kommer att göra det möjligt för frågeställaren att övervinna problemet och förstå varför de hade problem från början.

En spådam kan använda kaffe som ett scryingverktyg i allmänhet.
Kaffeavläsningar används inte bara för kärleksavläsningar. Läsare kan också använda kaffe som ett scryingverktyg för att scrya allmän information. Det kan vara allt från ekonomisk information till information om din hälsa och ditt välbefinnande. Detta görs genom att tolka kaffesumpen och titta på de siffror, färger och former som finns där. Detta hjälper dig att få en bättre förståelse för din allmänna situation och vart du är på väg.