Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Tarot – Tarotguiderna tarotlinje

Tarot – Tarotguiderna 

Tarot – Tarotguiderna tarotlinje – Sveriges största Mediala portal – Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationer mm.Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot Sveriges största tarotlinje. Drivs av  Vivi Linde medium som är känd från tv, Mediumpodden och författare. Vivi Linde är ett känt medium som även spår i tarot. Hon driver Sveriges största mediala portal – Andlig Livsstil där man kan ringa tarotlinjen och bland annat bli spådd i Tarot. Vivi Har även Mediumpodden tillsammans med Camilla Elfving samt skrivit böcker.

Låt inte en spådam, sierska eller ett medium styra dig

Spådam och sierska – Tarotguiderna

Tarot är en kortlek som har sitt ursprung i 1600-talets Europa. Den har funnits i århundraden och används flitigt på Tarotguidernas tarotlinje, det har nyligen återigen blivit populär som en alternativ form av spådom och som ett verktyg för självreflektion och insikt. Varje kort i Tarotleken representerar ett budskap eller insikter. Många människor använder tarot vid viktiga beslut i livet, till exempel att välja en karriärväg eller avgöra om man ska avsluta ett förhållande. Här kommer vi att bland annat utforska Tarots historia och dess betydelse idag, hur du väljer din första kortlek, vad varje kort betyder och hur du kan läsa Tarotkort för dig själv eller andra.

Tarot har funnits i århundraden och ger oss insikter om vårt förflutna, vår nutid och vår framtid. Tarotkorten kallas också för universella orakel. När man läser tarot finns det många olika betydelser som dyker upp. Kortets betydelse härleds från bilderna på framsidan av varje kort samt deras omvända betydelser på baksidan. Att förstå hur man läser Tarotkort kan vara ganska utmanande till en början, men när du väl får grepp om det kommer du att kunna förutsäga allt om din framtid! Vi som finns på Tarotguidernas tarotlinje har lång erfarenhet av att jobba med tarotkort,

Det finns många olika typer av tarot lekar tillgängliga, var och en med sitt eget unika budskap; men de flesta kortlekar har liknande egenskaper. Att lära sig läsa tarot öppnar en helt ny värld av möjligheter och hjälper dig att förstå livet bättre genom att ge dig insikt i tidigare händelser och framtida utfall.

Hur man läser tarotkort

Oavsett om du läser för dig själv eller någon annan är det viktigt att förstå hur man läser av Tarotkort. När du läser Tarot måste du förstå att du inte förutspår någons framtid eller ger råd; du ger bara din insikt om vad som med största sannolikhet kommer att hända. När du läser korten måste du fastställa en intention för läsningen genom att först ställa dig själv några frågor. Varför läser du korten? Vem kommer att läsa korten för? Hur mycket tid har du på dig? Vad är ditt mål med läsningen? Dessa frågor hjälper dig att fokusera på vad du försöker uppnå med läsningen och håller dig på rätt spår. Det är också viktigt att blanda korten innan du börjar läsningen , man blandar in energierna i leken. Om du inte blandar  i förväg kan det hända att du uppfattar korten fel eller att du inte ser det budskap som de försöker skicka till dig på rätt sätt.

Vad är tarot?

Tarot är en kortlek med 78 kort som innehåller både större och mindre arkaner. Major Arcana-korten är de 22 kärnkorten som utgör grunden för alla Tarotlekar, medTarot Tarotguiderna bilder och symboler som återfinns i nästan alla kortlekar. Minor Arcana är de 56 korten som är specifika för en viss kortlek. Läsning av tarotkorten: En nybörjarguide för att förstå och tolka korten.

Varför vill man spå i tarot? 

Vi på tarotguidernas spålinje älskar att sia i tarot. Det finns många anledningar till varför du kanske vill prova tarotkort. För det första har dessa kort använts i hundratals år och har stått sig väl genom tiderna. De har överlevt i århundraden eftersom de ger visdom och insikter som är användbara för människor i alla åldrar och i alla samhällsskikt. För det andra är tarotkorten icke-religiösa och öppna för alla människor. Oavsett vad du har för religiös övertygelse, eller om du inte har någon som helst religiös tillhörighet, kan du ändå använda tarotkorten för att få vägledning och riktning. För det tredje är tarot ett utmärkt sätt att lära känna sig själv bättre. Korten ger insikt i din personlighet, dina styrkor och svagheter och dina områden med störst potential.

Så här rekommenderar vi på tarotguidernas tarotlinje att du väljer ut din första tarotlek

Om du är redo att köpa din första tarottlek är det bästa du kan göra att börja med att förstå din personlighet och vad du letar efter i en kortlek. Den leken du väljer ska kännas rätt för dig. När du har bestämt dig för vilken typ av tarot kort du vill ha, kan du se här vad du ska tänka på när du köper ditt första lek.

Antalet kort i kortleken:

De flesta kortlekar innehåller 78 kort, men vissa innehåller 80 kort och andra innehåller 22 kort. Antalet kort i en kortlek förändrar inte läsningen på något sätt, det påverkar bara tolkningen.

Tarot – Tarotguiderna tarotlinje – Sveriges största Mediala portal – Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationer mm

Namnet på tarotleken:

Det finns hundratals olika tarot lekar tillgängliga, så du har ett stort utbud att välja mellan. Du kan hitta kortlekar som är baserade på ett specifikt tema, som djur, mytologi eller sagor. Du kan också välja ett kortspel baserat på kortkonstnären. – Bildspråket och konstverket på korten: Generellt sett gäller att ju mer realistiskt Tar- otkorten ser ut, desto mindre mystisk blir läsningen. – Hur kortleken känns i dina händer: En kortlek som känns rätt för dig är en kortlek som du kommer att använda och njuta av i många år framöver. På tarotguidernas tarotlinje använder vi alla olika kort, det är lite “don efter person”.

Att lära sig tarot och grunderna för tolkning

När du först lär dig att läsa tarotkort kan det vara bra att känna till i vilken ordning korten visas i kortleken. I de flesta kortlekar kommer de stora arkanakorten först, följt av de mindre arkanakorten. Här är korten som du sannolikt kommer att hitta i en standardlek, tillsammans med deras betydelse. – De stora arkanakorten: Major Arcana-korten har bilder och symbolik som förekommer i nästan alla kortlekar. Dessa kort representerar stora händelser eller milstolpar i ditt liv. De förknippas med djup förändring och omvandling och med att hitta ditt syfte i livet. Det finns 22 tarotkort i Major Arcana, ett för varje kort i en standardlek. – De mindre arkanakorten: Minor Arcana-korten är unika för varje kortlek, men de är mindre betydelsefulla än Major Arcana-korten. Dessa kort representerar det dagliga livet och din omgivning samt dina interaktioner med andra människor.

seriekorten:

Det finns fyra typer av seriekort i Minor Arcana, som var och en representerar en annan aspekt av livet. Serierna är följande: Stav bägare, svärd och pentagram/myny.

Tarot TarotguidernaHur man utför en tarot läsning för sig själv

Vi som jobbar på tarotguidernas tarotlinje har jobbat länge med tarot och tycker att det är både spännande och upplyftande att utforska kortens mysterium. Om du precis har börjat med tarotkort är det bästa sättet att börja med att lära känna korten och vad de betyder. Detta kan du göra genom att slå upp varje korts betydelse på nätet eller genom att köpa en bok om tarotkort som ger en detaljerad förklaring av varje korts betydelse. När du väl förstår varje korts betydelse kan du börja läsa själv. Här är några tips för att göra en läsning för dig själv, inklusive hur du blandar korten, väljer vilka kort du ska använda och lägger ut dem på bordet.

Blandning:

Det första du behöver göra är att blanda korten. Du kan blanda korten hur du vill, men du bör blanda dem minst sju gånger. När du är klar med att blanda dem lägger du ner korten på bordet och rör dem inte igen förrän du är klar med din läsning.

Val av kort:

Nästa sak du behöver göra är att välja ut de kort som du ska använda i din läsning. Det finns flera olika metoder för att välja vilka kort som ska användas i en läsning, men det vanligaste sättet är att välja tre kort som representerar dåtid, nutid och framtid.

Avslutande ord om Tarot

Tarotkorten har stått sig genom tiderna och kan ge insikt och vägledning för människor i alla åldrar och i alla samhällsskikt. Oavsett om du vill få insikt i det förflutna, nuet eller framtiden, eller om du vill utforska ett visst ämne, kan tarot hjälpa dig att få de svar du behöver. Oavsett om du vill prova tarotkort för första gången eller om du är en erfaren läsare kan dessa kort ge värdefulla insikter som kan hjälpa dig att vägleda dig i livet.

Korten i tarot

Så här läser du kortlayouten

De flesta kortlekar har samma layout och läses i samma riktning, så när du väl har lärt dig ett kort ska du kunna förstå alla! Stora arkanan finns alla i den första halvan, medan den lilla Arcanan finns alla i den andra halvan. Den översta raden är vanligtvis stora arkanan och den nedersta raden är mindre arkanan. De övre vänstra korten är numrerade kort från ess till 10, medan de nedre vänstra korten från ess till 10 är hovkorten. De övre högra korten är de “öppna korten”: Kejsarinnan, Kejsaren, Hierofanten, De älskande osv. De nedre högra korten är diverse kort som inte har några titlar, t.ex. eremiten, lyckohjulet, den hängde mannen, döden osv.

Stora arkanan i tarot

Stora arkanan är de kort som har funnits sedan Tarotkortens början. Dessa kort är de “stora bilderna” som avslöjar de viktigaste händelserna och den övergripande innebörden av din situation. de kan delas in i två kategorier: De positiva och de negativa. De positiva korten är dåren, magikern, översteprästinnan, kejsarinnan, kejsaren och hierofanten. De negativa korten är The Lovers, The Hanged Man, Döden, Temperance, Djävulenl och Tornet.

Lilla arkanan i tarot

Lilla arkanan är de kort som avslöjar de “små sakerna” i din situation och hur de kommer att påverka dina nuvarande omständigheter. Du kan tolka de korten för att förstå hur andra känner sig och vad de gör. De delas in i två kategorier: De positiva och de negativa. De positiva korten är stavessen, bägaressen, svärdsessen, pentagramsesset, två stavar, två bägare, två svärd och två pentagram. De negativa korten är 3 i stav, 3 i bägare, 3 i svärd, 3 i pentagram, 4 i stav, 4 i bägare, 4 i svärd och 4 i pentagram.

Förståelse för kombinationer av tarotkort

AKorten har en betydelse men man kan ända ha lite olika uppfattningar om deras exakta betydelse. Så här ger jag exempel utifrån mig. När du läser Tarotkort kan du tolka situationen mer exakt genom att titta på de kort som ligger bredvid varandra. Om du till exempel har 10 of bägare bredvid 10 i pentagram betyder det att du har uppnått det du ville. Om 10 of bägare ligger bredvid 10 of svärd betyder det att du har uppnått dina mål, men med mycket ansträngning och smärta. Om du har 10 av pentagram bredvid 2 av pentagram betyder det att du har uppnått dina mål med hjälp av en älskad person. Om 10 i bägare står bredvid 2 i pentagram betyder det att din älskade har hjälpt dig att uppnå dina mål med monetär hjälp. Du kan tolka vilken annan kortkombination som helst som ligger “bredvid” varandra genom att följa samma logik. Detta kommer att hjälpa dig att förstå situationen ännu bättre och ge dig en bättre uppfattning om vad som kommer att hända i framtiden!

Att läsa tarot kan vara mycket insiktsfullt när du vet hur du ska läsa korten. Korten kan avslöja vad som helst från ditt förflutna, din nutid och din framtid. De kan avslöja dina styrkor, svagheter och de saker som kommer att hjälpa dig att växa som person. Att ha kunskap om korten kan hjälpa dig att fatta bättre livsbeslut och förstå varför vissa saker har hänt i ditt liv. Korten kan hjälpa dig att förbereda dig för det som väntar dig så att du snabbare kan ta dig förbi dina utmaningar.

Intuitionens kraft – ökar dina mediala förmågor och möjligheten att kunna spå i tarotTarot Tarotguiderna

Vi på Tarotguiderna tarotlinje tyckeratt det är viktigt att även uppmärksamma betydelsen av vår intuition när man ska spå i tarot. Intuition är din inre röst, din magkänsla eller ditt sjätte sinne – den outtalade medvetenheten om att något inte är rätt eller att en viss handling kommer att få konsekvenser. Det är den lilla rösten inom oss som talar om för oss när något känns fel, och den är avgörande för vår förmåga att fatta bra beslut. Intuition är inte alltid lätt att få tillgång till, men med övning kan du utveckla din intuition och din förmåga att kunna spå i tarot. Intuition är en förmåga som alla har, det handlar bara om att låsa upp den och lära sig att använda den i det dagliga livet. Med det sagt krävs det tålamod och övning för att låsa upp din intuition. Intuition är inte något man “har” eller “inte har”, utan snarare något man antingen får tillgång till eller inte får tillgång till varje dag. Alla kan förbättra sin intuition med tid, engagemang och övning – här är några sätt att göra det:

Stanna upp, andas och lyssna

När du är stressad förlorar du din förmåga att lyssna på din intuition. När du du har fullt upp i ett projekt på jobbet är det svårt att “höra” din intuition när den säger åt dig att ta en paus. När du däremot gör något som inte kräver någon ansträngning – som att köra bil i tystnad, sitta tyst eller ta en promenad i naturen – är det lättare att lyssna på din intuition. Försök att skapa lugna stunder under dagen då du bara kan vara i tystnad och lyssna på vad din intuition säger dig.

Spåra din intuitioner och utveckla din förmåga till att kunna spå i tarot

Om en tanke eller föraning dyker upp i ditt huvud, skriv ner den. Om du är osäker på vad du ska göra i en situation och du har en gnagande känsla, försök att erkänna och spåra den. Låt oss till exempel säga att du tvivlar på en relation eller ett projekt som du är involverad i. Du kan inte sätta fingret på exakt vad som får dig att känna så här, men känslan finns där ändå. Försök att skriva ner dina tankar, känslor och bekymmer om situationen – även om du inte vet vad de betyder. På så sätt får du en bättre uppfattning om var din intuition kom ifrån när du tittar tillbaka.

Var uppmärksam på din omgivning

Om du befinner dig i en högrisksituation – som att befinna dig i ett missbruksförhållande – kommer din intuition att skrika åt dig att ta dig därifrån. Om du befinner dig i en situation som inte känns säker men du har kunnat ignorera din intuition, försök att vara mer uppmärksam på din omgivning. Var uppmärksam på din omgivning, de människor du är med och hur du känner dig i situationen. På så sätt kan du bättre stämma av din intuition och hur den försöker kommunicera med dig. Vi på Tarotguidernas tarotlinje använder oss av vår intuition när vi känner av en person som ringer, vi vill komma i kontakt med avsikten bakom samtalet för att på bästa sätt kunna spå i tarot.

Fråga dig själv: “Känns det här rätt?”

Om du befinner dig i en situation och är osäker på hur du känner för den, försök att fråga dig själv: “Känns det här rätt?”. Ställ dig den här frågan om saker som ditt jobb, relationer, var du bor, vad du gör på din fritid och så vidare. Detta kommer att hjälpa dig att stämma av din intuition och även om du inte vet vad din intuition säger dig, kommer det att hjälpa dig att arbeta för att bli bättre på att lyssna på den.

Slutsats

Intuition är din inre röst, magkänsla eller ditt sjätte sinne – den outtalade medvetenheten om att något inte är rätt eller att en viss handling kommer att få konsekvenser. Det är den lilla rösten inom oss som talar om för oss när något känns fel, och den är avgörande för vår förmåga att fatta bra beslut. Intuition är inte alltid lätt att få tillgång till, men med övning kan du utveckla din intuition. Intuition är en förmåga som alla har, det handlar bara om att låsa upp den och lära sig att använda den i det dagliga livet. Med det sagt krävs det tålamod och övning för att låsa upp din intuition. Intuition är inte något man “har” eller “inte har”, utan snarare något man antingen får tillgång till eller inte får tillgång till varje dag. Alla kan förbättra sin intuition med tid, engagemang och övning – här är några sätt att göra det: stanna upp, andas och lyssna, spåra dina föraningar, var uppmärksam på din omgivning och fråga dig själv om något “känns rätt”.

 

En värld av spådomar

Vi på Tarotguidernas tarotlinje använder oss inte endast av tarot utan det finns flera sätt att spå på. Här berättar vi om andra spådomssätt.

Den gamla konsten att spå är en metod som har funnits i århundraden, och den har också utvecklats med tiden. I dag finns det så många olika sätt att se in i framtiden och förutsäga utfall. De olika kulturenas föreställningar om betydelsen av spådomar är lika varierande som deras metoder. Vissa människor kan vara försiktiga med att prova tarot och andra spådomstekniker eftersom de inte tror på dem eller är rädda för att bli avslöjade som bedragare. Andra har dock kommit att förstå värdet av spådomar och dess förmåga att öppna nya dörrar i livet.

Spådomar eller spådomskonst är ett sätt att förutsäga framtida händelser baserat på en övernaturlig visdom. Det har funnits i tusentals år och är fortfarande populärt i många kulturer. Om du är intresserad av att lära dig att läsa tarotkort, säga din framtid med en pendel eller hitta ett omen i en fågels flygning kan du läsa vidare för att få några användbara tips. Dessa urgamla tekniker tros kunna avslöja vad som ligger framför oss, oavsett om det handlar om kärlek, ekonomisk trygghet eller fara. Oavsett om du tror på dem eller inte förblir spådomsmetoderna roliga och fascinerande sätt att få en inblick i vad som kommer att hända i ditt liv.

Det finns olika metoder för att se in i framtiden, bland annat tarotkort, handavläsning, kristallkulor, astrologi, numerologi och till och med häxritualer.

Detta är bara några exempel på spådomstekniker som du kan använda på egen hand hemma eller under en kväll med vänner för att ge insikt i vad som kommer härnäst i livet.

Tarot – spå i kort

Tarotkorten är ett av de mest omedelbart igenkännbara verktygen för spådomar. Människor använder dessa kort för nästan alla typer av spådomar, från att se in i det förflutna till att göra förutsägelser om framtiden. Tarotkorten har en lång och rik historia som går tillbaka till 1400-talet. De tros ha sitt ursprung i Italien. Korten förknippas dock med flera olika kulturer och regioner, bland annat Frankrike, Tyskland och Nordafrika. Själva korten har bilder som varierar beroende på vilken tradition man följer. Varje tradition har sin egen tolkning av bilderna och deras betydelse.

Handavläsning: Hitta svaren i handens linjer

Formen på dina handflator och linjerna som löper över dem är som en vägkarta till ditt förflutna och din framtid. Handavläsning är en gammal form av förutsägelse som tros gå 5 000 år tillbaka i tiden. Vid handavläsning undersöker man handens form för att avgöra en persons karaktär, vad den är kapabel till och vilken potential den har för framgång i framtiden. Man undersöker också linjerna på handflatan för att få en uppfattning om vad som har hänt i det förflutna, när du kommer att uppleva en viktig livshändelse och vad du är kapabel att uppnå. Vid handavläsning finns det tre huvudlinjer som ger en inblick i ditt förflutna, din nutid och din framtid. Den övre linjen representerar ditt förflutna, den nedre linjen representerar din nutid och den mellersta linjen representerar din framtid.

Kristallkulor: Se in i det okända

Att titta på kristallkulor är en klassisk metod för att se in i framtiden. Med denna metod tittar du in i en kristallkula för att se visioner och bilder av vad framtiden har att erbjuda. Att titta på kristallkulan är en teknik som har använts av spåmän i århundraden. Kristallkulan tros vara en portal in i framtiden och ger glimtar av vad som ligger framför oss. Kristallkulan kan vara något transparent eller genomskinligt föremål, inklusive en glaskula eller en skål fylld med vatten. Du kan titta in i bollen i mörker eller i svagt ljus. Det finns inga fastställda regler för denna typ av spådom. Att titta på kristallkulan är en öppen metod. Syftet med övningen är att låta ditt sinne vandra och se vad det kommer på. Du kan ställa frågor eller försöka visualisera din framtid på ett positivt sätt. Du kan bli förvånad över vad du ser.

Astrologi: Stjärnornas inflytande – En del skådar på himlavalet och andra i tarot.

Astrologi bygger på tron att positionen hos himlakroppar (planeter, stjärnor och andra rymdobjekt) vid tiden och platsen för din födelse kan påverka din personlighet och framtid. Astrologer använder denna information för att skapa ett födelsehoroskop, ett horoskop som visar himlakropparnas positioner vid tiden för din födelse. Astrologer använder också astronomiska kroppars rörelser för att förutsäga vad som väntar dig. Astrologer associerar varje planet med en viss kvalitet eller egenskap, till exempel Mars (associerad med handling) eller Venus (associerad med kärlek). Planeternas position vid en viss tidpunkt kan avslöja viktig information om ditt liv. Astrologer anser att planeternas position och stjärnornas sträckning vid tiden för din födelse kan avgöra många saker om ditt liv, bland annat din hälsa, ditt kärleksliv, din karriär och din ekonomiska status. Astrologin bygger på idén att stjärnornas linje kan påverka händelser på jorden. Astrologi kallas också för astronomi, vilket är studiet av stjärnor och planeter och hur de påverkar livet på jorden.

Astrologi är en metod som använder stjärnornas och planeternas position för att göra förutsägelser om framtiden. Eftersom planeternas och stjärnornas kosmiska krafter medför förändringar och påverkar våra personligheter, övertygelser och handlingar förklarar astrologin hur stjärnorna och planeterna också kan avgöra vår framtid. I gamla tider observerade människor natthimlen och märkte att vissa stjärnor och konstellationer dök upp vid vissa tider på året. Eftersom man trodde att dessa datum hade betydelse började man förknippa stjärnornas placering med tidens gång och de händelser som inträffade vid vissa datum. Astrologi används i många kulturer och samhällsskikt. Den används till och med av psykologer som ett verktyg för att förstå en människas personlighet och hennes möjligheter till förändring.

Numerologi: Beräkning av meningsfulla tal – Även tarot bygger på ett nummersystem

Numerologi är en metod som tittar på siffrorna i en persons namn. Siffrorna i ditt namn anses avslöja din personlighet och din potential för framgång. Numerologi är ett system för divination som bygger på det numeriska värdet av bokstäver i ord. Numerologer använder en persons namn och födelsedatum för att beräkna ett tal som representerar personens egenskaper och personlighet. Numret kan också användas för att förutsäga framtiden. Genom att beräkna siffrorna i ditt namn kan en numerolog avgöra din potential för framgång, dina styrkor och svagheter och din bästa väg för utveckling. Numret kan också användas för att förutsäga din framtid. Numerologi är en gammal metod som har använts för att se in i framtiden och förutsäga resultat i århundraden. Siffrorna i en persons namn anses avslöja mycket om personens egenskaper och personlighet. Siffrorna kan också användas för att förutsäga framtiden, till exempel för att förutsäga när en person kommer att finna kärleken eller bli rik.Att spå framtiden med en pendel

Pendel – Används många gånger som ett komplement till tarot

Vi har flera vägledare på Tarotguidernas tarotlinje som använder sig av pendeln, det är både ett intressant och roligt verktyg. En pendel är ett enkelt verktyg som används för att spå framtiden genom att ringa med hjälp av en pendel. Att använda en pendel för att hitta dolda föremål eller ämnen, som vatten eller mineraler, är att använda en spådomsstav eller en pendel för att hitta dolda föremål eller ämnen. Du kan använda en pendel till många olika saker, till exempel för att hitta förlorade föremål eller för att förutsäga framtiden. För att använda en pendel för att spå framtiden måste du först tillverka en pendel. Du kan göra detta genom att hitta en sten eller kristall som är i resonans med dig och tejpa fast den på en tråd. Du kan också använda ett föremål som har stor betydelse för dig – som ett arvgods eller ett smycke. När du är redo att använda den håller du pendeln i tråden eller snöret och låter föremålet dingla. Det är bäst att göra detta när du är ensam, eftersom andra kan påverkas av pendelns rörelser. Håll ut din andra hand med handflatan uppåt och fokusera på en fråga som du vill ställa till pendeln. Börja sedan försiktigt att flytta pendeln fram och tillbaka. Den kommer att börja röra sig av sig själv så snart du befinner dig i ett meditativt tillstånd.

Läsa av molnen

Att läsa av molnen är lite som att skåda in i en kristallkula. Inte så vanligt och jag tror inte vi har några vägledare på Tarotguiderna som har detta som en tjänst. Sitter man inomhus så är det ju enklare med tarot.

Moln är mystiska och fascinerande objekt som ständigt ändrar form och färg. Molnen förändras alltid och kan läsas för att hitta tecken om framtiden. När du tittar på moln kan du hitta former och tolka deras betydelse. Hitta en lugn plats utomhus, lägg händerna bakom huvudet och titta upp mot himlen. Du behöver inte stirra på ett specifikt moln för att hitta en symbol eller ett tecken. Titta bara upp mot himlen och låt dina tankar vandra när du blir uppslukad av molnen. Molnen ändrar alltid form och färg, så det finns alltid nya symboler att hitta. Oavsett vilken form eller symbol du ser kan du tolka den som ett tecken om din framtid. Det finns inga felaktiga tolkningar; den enda rätta är den du känner. Ett stormmoln kan till exempel betyda att stora förändringar är på väg, eller en fågel som flyger genom himlen kan signalera en ny vänskap. Vad du än ser, försök att förstå det på ett djupt plan och låt budskapet vägleda dig.

Att hitta ett omen i fåglarnas flygning

En flock fåglar som flyger genom himlen är alltid en vacker syn. Men visste du att olika fåglar har olika betydelser? Håll en lista över vilka fåglar du ser och vad de betyder för dig. Om det plötsligt dyker upp en mängd fåglar på din bakgård ska du inte ignorera dem, utan försöka hitta en mening i deras närvaro. Du kan också slå upp vilka typer av fåglar som bor i ditt område och använda deras närvaro som ett tecken. Att se rödhakar flyga runt nära jul sägs till exempel vara ett positivt tecken på att du kommer att få en lycklig och glad julhelg.

Häxeri och spiritualism i kaffeläsning

Att spå i kaffesump i stället för tarotkort fungerar riktigt bra, men man får en annan typ av känsla och svar. Det finns flera vägledare på Tarotguiderna som spår i kaffesump men inte på själva tarotlinjen, där är det enklare att använda sig av tarot.

På 1800-talet var kaffe mer än en morgonritual, det var en port till det övernaturliga. Människor trodde att om de läste kaffeträsket efter att ha druckit kaffe kunde de se om de skulle gifta sig, få barn eller till och med bli sjuka under det kommande året. 1800-talet var den ockulta boomen i full gång och spåmän och spiritister nådde nya höjder av popularitet. Detta var dock ingen ny trend. Kaffeläsning var en del av den ockulta traditionen att läsa teblad och kaffesump som ett sätt att spå. Vissa människor trodde att andar skulle avslöja sig själva i de slumpmässiga markeringar som kaffesumpen gjorde. Samma personer trodde också att andar kunde tillkallas genom att bränna rökelse och ljus. I själva verket använde kaffeläsare ofta en kombination av kaffesump och rökelse för att kalla på andar. De ställde sedan frågor till andarna om deras framtid och tolkade sedan markeringarna i kaffesumpen utifrån andarnas svar. Kaffeläsning blev så populärt att det publicerades böcker med tabeller med möjliga bilder och deras betydelser. En del av dessa tolkningar tros fortfarande i dag. Dessa korta artiklar belyser några mindre kända föreställningar om kaffesump samt deras koppling till häxkonst och andar från andra världen.

Spå i kaffesump enligt gamla traditioner. Här berättar vi på Tarotguiderna hur man brukade tyda kaffesumpen.

Goda omen

Det finns både positiva och negativa omen förknippade med kaffesump. Här är några exempel på de positiva. Om det bildas en ring i ditt kaffe betyder det att du snart får nyheter om en förlovning. Om du ser ett brev i din kaffesump betyder det att du kommer att få nyheter om arv. Om du ser ett par hjärtan i din kaffesump betyder det att du snart kommer att få ett kärleksbrev. Om din kaffesump ser ut som en liten blomma betyder det att du kommer att få en bra dag i dag.

Dåliga omen

Om du ser bokstäverna AB eller ABG i din kaffesump betyder det att du snart kommer att få ett gräl. Om du ser en uggla i din kaffesump betyder det att du snart kommer att få höra dåliga nyheter. Om du ser ett skepp i kaffesumman betyder det att du snart ska segla. Om du ser en dödskalle i din kaffesump betyder det att du snart kommer att sörja en älskad person. Om du ser en kista i din kaffesump betyder det att du snart ska begrava någon.

Se om du kommer att gifta dig och vem du kommer att gifta dig med.

För att ta reda på om du kommer att gifta dig och vem du kommer att gifta dig med behöver du brygga kaffe i en kopparkanna. När du har bryggt kaffet färdigt lägger du kaffesumpen i en bit siden och knyter ihop den med ett rött band. Nåla sedan fast sidenet på din kudde. Om du ser en ring i kaffesumpen kommer ni snart att förlova er. Om du ser en diamant i ditt kaffe kommer du att förlova dig med en rik person. Om du ser ett hjärta kommer du att gifta dig av kärlek. Om du ser ett par glasögon kommer du att gifta dig med en lärd person. Om du ser en kista kommer du att gifta dig med en sjuk person.

Spå för att hitta källan till dina problem

Om du har hälsoproblem, relationsproblem eller andra problem kan du använda kaffesump för att spå efter källan till problemet. För att göra detta måste du brygga en kanna kaffe och sedan lägga kaffesumpen i ett stycke silke. Lägg sedan silket i en påse och förslut den. Nu kan du skaka påsen medan du ställer din fråga. Efter några minuter öppnar du påsen och tolkar markeringarna i kaffesumpen. Du bör kunna se källan till ditt problem i markeringarna.

Spådomar med runor

På tarotguiderna så har vi flera vägledare som spår i både tarot och runor. Se under “tjänster” i panelen så ser du vilka på linjen som gör detta.

Runor är symboler som finns inristade i stentavlor i norra Europa och som går tillbaka till järnåldern. Förr i tiden användes runor både för spådomar och för att skriva. Det finns olika metoder för att använda runor för spådomar. Vissa av dessa metoder liknar ganska mycket avläsning av kaffesump. Man kan till exempel rita runor på ett papper och sedan släppa kaffesump på dem, eller så kan man använda kaffesump för att skriva runor på ett papper.

Vikingarna var ett mycket vidskepligt folk. De trodde så starkt på dolda krafter och omen som kunde förutsäga framtiden att de ristade in runsymboler i träpinnar för att hjälpa dem att förutsäga sin framtid. Dessa magiska runor kallas “Futhark” (vikingarnas ord för “lyckobokstäver”) och vi använder dem än i dag. Läs vidare för att få veta mer om denna urgamla form av spådom.

Tarot och andra spådomar är urgammla metod som har utvecklats med tiden. Det finns så många olika sätt att se in i framtiden och förutsäga resultat. Den urgamla konsten att spå är en metod som har funnits i århundraden, och den har också utvecklats med tiden. I dag finns det så många olika sätt att se in i framtiden och förutsäga utfall. Kulturernas föreställningar om betydelsen av spådomar är lika varierande som deras praxis. Vissa människor kan vara försiktiga med att prova spådomstekniker eftersom de inte tror på dem eller är rädda för att bli avslöjade som bedragare. Andra har dock kommit att förstå värdet av spådomar och dess förmåga att öppna nya dörrar i livet. Det finns olika metoder för att se in i framtiden, bland annat tarotkort, handavläsning, kristallkulor, astrologi, numerologi och till och med häxritualer.

Tarotkort: Att förstå det mediala verktyget

Tarotkort är ett populärt verktyg som används av många för att koppla sig till intuition, avslöja dolda betydelser och hjälpa till med problemlösning. Med rötter somTarot Tarotguiderna går tillbaka till 1400-talet har tarotkorten använts i århundraden som ett sätt att få kontakt med en annan värld – eller till och med andra dimensioner. Dessa kort har använts för spådomar och som verktyg för meditation och självreflektion i århundraden. De är också mycket lätta att lära sig använda och plocka upp med bara lite övning. De finns i många olika varianter men kan delas in i två huvudkategorier: den vanliga “standard” kortleken med 78 kort, vanligen kallad Tarot i “Voltaire-stil”, och den mindre versionen som består av endast 21 kort och som kallas “Miniatyrtarot”. Bilderna i varje kortlek skiljer sig något åt, men båda har universella symboler som kan tolkas på olika sätt beroende på dina behov vid varje given tidpunkt.

Vad betyder cirkeln i ett tarotkort?
När du tittar på bilder av tarotkort kanske du märker att de alla har en cirkel i mitten. Detta kallas den “magiska cirkeln” och används för att representera “universum” eller “enhetligheten av alla ting”. När du tolkar korten kan du använda cirkeln för att hjälpa dig att förstå hur varje kort är kopplat till de andra.

Miljöns betydelse när du läser tarotkort
Även om korten i sig alltid förblir desamma kan miljön du läser dem i i hög grad påverka hur och vad du ser. När du läser korten kopplar du faktiskt in dig på din egen intuition, liksom på det undermedvetna hos den person du läser för. Därför kan din miljö antingen hjälpa eller hindra hur mottaglig du är för att ta emot denna information. Tätmönstrade mattor och klädsel kan verkligen grumla din syn och få dig att känna dig lite dimmig. Medan läsning i ett rum med nakna golv, vita väggar och minimalistiska möbler kan bidra till att skapa en känsla av rymd och öppenhet, vilket gör dig mer mottaglig för de budskap som skickas till dig.

Är tarotkort endast avsedda för spådomar?
Även om det är sant att många människor använder tarotkort främst för att spå, kan de också användas som ett verktyg för självtillväxt och andlig utveckling. Spådom är bara en av många användningsområden för tarotkort.

Hur man använder tarot för problemlösning
När du försöker lösa ett problem som du står inför i ditt liv kan du använda korten för att hjälpa dig att se på problemet ur ett nytt perspektiv och se vilka alternativ som kan finnas tillgängliga för dig. När du läser korten vill du blanda dem ordentligt och sedan välja korten ett i taget. Om du använder en kortlek med Major Arcana-korten inkluderade vill du välja kort från den första halvan av kortleken.

Hur man använder tarot för spådomar
Tarotkort kan också användas för att förutsäga framtiden. Det finns många olika metoder för att göra det, men en av de vanligaste är “3 card spread”. När du förutspår framtiden vill du välja korten från andra halvan av kortleken – där de mindre arkanakorten finns.

Hur man läser tarot
När du läser tarotkorten vill du hålla dem i dina händer, andas djupt och fokusera din energi på själva korten. För varje kort vill du tänka på vad bilden visar och vilken känsla den väcker hos dig.

Vad betyder Tarot?
Även om det kan låta som en märklig fråga har det i århundraden förekommit debatter om kortens verkliga innebörd. Den gemensamma uppfattningen är att varje kort har en annan mening eller ett annat budskap, även om hur du tolkar budskapet kan variera från person till person.

Hur kan tarot hjälpa dig?
Dessa kort kommer inte att lösa dina problem åt dig, utan de kan istället hjälpa dig att identifiera dina styrkor och svagheter och ge dig vägledning om hur du kan förbättra din situation.

Hur man tolkar tarot
När du väl har läst igenom korten grundligt och har ett bra grepp om innebörden av varje kort kan du sedan lägga ut korten i ett spridningsmönster. Du kan välja vilket spridningsmönster du känner dig mest bekväm med, men det är i allmänhet en bra idé att använda samma spridningsmönster varje gång du läser korten så att du kan följa dina framsteg över tid.

Avslutande ord
Tarot är ett utmärkt sätt att utnyttja din intuition och komma i kontakt med ditt undermedvetna sinne. Om du någonsin har velat lära dig att använda dem har den här artikeln gett dig de grunder du behöver veta för att komma igång. Nu när du förstår hur tarotkorten fungerar kan du använda dem för att utnyttja din intuition och ta tillvara på din inre styrka och problemlösningsförmåga.

Vi på Tarotguidernas tarotlinje önskar dig en fin dag!