Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Tarotguiderna Sveriges största tarotlinje drivs av Vivi Linde – Vitavingar

Vitavingar

Vitavingar – Tarotguiderna Sveriges största mediala portal – Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer mm. VitaTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot vingar ses som symboler för änglar. När vi ser vita fjädrar så kan det vara ett tecken från änglarnas vita vingar att de har varit här, eller är här hos oss.

Är du en jordängel? Testa dig här!

Våra tjänster:

klicka på länken för att se vilken tarotguide som kan hjälpa dig.

♦ Sierskor som spår i kortVivi Lindes bok

♦  Spår i runor

♦ Ser i kristallkula eller kristaller

♦ Kanaliserar Andliga Guider

♦ Kanaliserar Änglar

♦ Vägleder gällande Själsfränder & Tvillingsjälar

♦ Använder Pendel 

♦ Länkar till Andevärlden

♦ Djurkommunikatörer

♦ Finner Försvunna Djur eller Saker

♦ Ser Tidigare-Liv

♦ Tyder drömmar

♦ Ger Distans-healing

♦ Ger Distans-Rening

♦ Är utbildade Sorgebearbetning/Stödjande samtal

♦ Ger Medial coaching
(för dig som vill ha stöd och hjälp i din mediala utveckling)

♦ Är utbildade Livscoacher

♦  Rådgivning – Hälsa & Örter

♦ Rådgivning – Magi & ritualer

♦ Är Häxa /Magiker

♦ Är Shaman

♦ Är Prästinna

Änglar och vita vingar

Här kommer vi att berätta en del om våra kärleksfulla bundsförvanter änglarna och vad de betyder för för oss. Ordet “ärkeängel” ger bilder av våldsamma krigare och heliga beskyddare. Inom kristendomen anses ärkeänglar vara himmelska varelser som tjänar Gud och hans budbärare. De är bland de mest framträdande änglarna i religionen och åberopas ofta för skydd, vägledning och mirakel. Ärkeänglar har studerats och diskuterats flitigt av olika religioner. De spelar viktiga roller i många trossystem eftersom de tros vara förmedlare mellan mänskligheten och Gud (eller gudarna).Vivi Lindes bok I den här artikeln tar vi en titt på några ärkeänglar i Bibeln, deras betydelser och hur de kan påverka ditt liv.

Vilka är de olika typerna av änglar och ärkeänglar?

Änglar är kända som himmelska varelser som fungerar som mellanhänder mellan människan och Gud. De förekommer i den hebreiska Bibeln, Nya testamentet och Koranen. I alla tre heliga böcker framställs änglar som hjälpare till människorna, som alltid strävar efter att göra gott och hjälpa andra när det är möjligt. Ärkeänglar är en typ av änglar som har sin egen unika innebörd och betydelse. Liksom alla änglar bor ärkeänglar i himlen och tjänar Gud genom att hjälpa honom att utföra hans vilja på jorden. Ärkeänglar har dock specifika roller som skiljer dem från andra typer av änglar. Ärkeänglar förekommer ofta i religiösa texter samt i konst, musik och skönlitteratur. Låt oss ta en titt på de olika typerna av änglar och deras roller:

Att se skillnaden mellan änglar och ärkeänglar
Ett sätt att se skillnaden mellan änglar och ärkeänglar är deras utseende. Änglar avbildas ofta som människor som bär flödande vita kläder, medan ärkeänglar avbildas med mer himmelska utseenden. Ett annat sätt att skilja dem åt är deras funktion. Änglar är Guds budbärare som utför hans vilja och utför hans order på jorden. Ärkeänglar däremot är himmelska varelser som tjänar Gud direkt. De har högre rang än änglarna och får särskilda uppgifter av Gud. Änglar är lojala mot Gud, medan ärkeänglar är trogna både mot Gud och mot mänskligheten. Änglar är vanligtvis involverade i religiösa frågor, medan ärkeänglar är mer närvarande i sekulära aktiviteter. Ärkeänglar har till exempel till uppgift att vägleda och skydda mänskligheten, medan änglar inte har detta ansvar.

Keruber
Keruber är den högsta rang av änglar i den himmelska kören. Det finns endast två keruber och de heter Kerubiel och Haniel. keruberna har till uppgift att vakta Guds tron i himlen och de vaktar även Edens lustgård. keruberna förekommer också i den judiska tron och framställs som barnliknande varelser. Keruberna avbildas med fyra ansikten: ett mänskligt ansikte, ett lejon, en oxe och en örn.keruberna förknippas med färgen grön och har fjällig hud som en drake. Keruberna nämns också i Nya testamentet som vakter över livets träd i Edens lustgård.

Seraferna
Serafimer är den högsta rang av änglar i den himmelska kören. De är stationerade nära Guds tron och de prisar ofta Gud med himmelska sånger.  Seraferna har till uppgift att vakta Guds tron i himlen och de vaktar också livets träd i Edens lustgård. Seraferna har sex vingar och lyser med ett starkt ljus. Deras ljusstyrka är så stark att den kan jämföras med solen. Av denna anledning kan de inte se Gud direkt. I stället vänder de sig bort från Gud med slutna ögon. Serafimer förknippas med färgen blått och har fjällande hud som en drake.

Tronerna
Tronerna är den högsta rang av änglar i den himmelska kören. Det finns endast två troner: Barachiel och Zaphkiel. Tronerna har till uppgift att reglera alla andraVita vingar änglars rörelser och order. Tronerna avbildas med lejonliknande drag och vingar. Tronerna förknippas med färgen gul och har gyllene hud.

Orakel
Orakel är den högsta rang av änglar i den himmelska kören. Deras namn, Orakel, kommer från ordet “att tala”. Det finns tre orakel och de heter Hahael, Zadkiel och Chamuel. Oraklarna har till uppgift att förmedla Guds vilja till människorna. De har också till uppgift att vara den Allsmäktiges röst. Oraklarna avbildas med örnhuvudet. De förknippas med den lila färgen och har fjällig hud som en drake.

Änglarnas körer
Änglarnas körer är de nio olika typer av änglar som utgör den himmelska kören. Ängelkörer är: Seraferna, keruberna, tronerna, herravälden, makter, furstendömen, dygder och orakel. Körerna är differentierade utifrån deras rang, uppgifter och förhållande till Gud. Varje kör är förknippad med en färg och de har alla unika egenskaper. Serafimerna är till exempel förknippade med färgen blå och har till uppgift att prisa Gud med himmelska sånger. Orakel är förknippade med färgen lila och deras främsta uppgift är att förmedla Guds vilja och vara Guds röst.

Sabbatens änglar
Sabbatsänglar är de änglar som vaktar sabbaten, den sjunde dagen i veckan som är avsatt för religiös observation. Dessa änglar kallas ibland för sabbatens väktare eller väktare. I den judiska tron är sabbaten en dag då man vilar från arbete. Sabbatsänglarna har till uppgift att skydda sabbaten med sina vita vingar och straffa dem som bryter mot den. I den kristna tron har sabbatsänglar också till uppgift att skydda sabbaten och straffa dem som bryter mot den. Dessa änglar beskrivs i Enoks bok som extremt långa och med vingar. De är klädda i rustning och har flammande svärd. Sabbatsänglarna vaktar veckans sjunde dag och har till uppgift att förgöra alla som försöker bryta sabbaten.

Ärkeänglar

Gabriel
Gabriel är ärkeängeln för kommunikation, kreativitet och inspiration. Han är också sanningens och profetians ängel. Hans namn betyder “Gud är min styrka”. Han avbildas ofta som en budbärarängel, en som levererar budskap från Gud till människor. Gabriel är också den ängel som förutspådde Jesu, Johannes döparens och Muhammeds födelse. Han är skyddshelgon för journalister, författare och postväsendet. Som ärkeängel förknippas Gabriel främst med skydd, kärlek, skönhet, välstånd och lust. Om du vill veta hur Gabriel kan bidra till ditt liv med dessa egenskaper kan du prova dessa förslag. Visualisera ett starkt ljus och kanske vita vingar som omger dig när du mediterar. Visualisera att ljuset genereras från en källa ovanför dig. Den källan är Gabriel, som avger det ljuset ovanför dig för att ge dig skydd medan du mediterar. I ditt sinne erkänner du Gabriels närvaro ovanför dig. Kalla på Gabriels namn när du behöver tala din sanning. Visualisera att du håller de ord du vill säga i dina händer. Föreställ dig att du skickar dessa ord till Gabriel. När du skickar dem, föreställ dig att han tar dem i sina händer och överlämnar dem till dig. Om du känner dig demotiverad eller saknar kreativitet kan du prova att bränna rökelse. Välj en rökelse som har en doft som du förknippar med kreativitet. Medan du mediterar kanaliserar du sedan ärkeängeln Gabriel genom att visualisera hans energi som är förknippad med den doften.

Michael
Mikael är ärkeängeln för skydd, styrka och vaksamhet. Han är också härskare över Guds armé. Hans namn betyder “vem är som Gud?” och åberopas ofta för skydd.Vita vingar Mikael är den enda ärkeängel som nämns vid namn i Bibeln. Han är mest känd för att han ledde Guds armé mot de upproriska änglarna för att skydda mänskligheten. Förutom skydd förknippas Mikael med helande, övervinnande av ondska och avslutande av konflikter. För att bjuda in dessa energier i ditt liv kan du prova dessa förslag. Försök att meditera vid soluppgång eller solnedgång (om du bor i en del av världen där dessa tider inträffar). Visualisera ett starkt ljus som representerar Mikael. Föreställ dig att det ljuset lyser ner på dig när du mediterar, ger dig skydd och leder dina tankar och din energi mot positiva saker. Om du är i behov av skydd kan du tända ett vitt ljus, vita vingar eller ännu bättre, en vit rökelse. Föreställ dig att ärkeängeln Mikael kommer in i lågan och röken när du tänder den. När du mediterar på ärkeängeln Mikael, föreställ dig att hans energi omger och skyddar dig. Om du är i konflikt med någon, eller märker att någon har ett skadligt beteende, prova samma teknik med rökelse och ljus. Föreställ dig att du förseglar konflikten i en behållare. Föreställ dig sedan att du skickar den till ärkeängeln Mikael.

Uriel
Uriel är ärkeängeln för helande och upptäckten av dold kunskap. Hennes namn betyder “Gud är mitt ljus”. Hon porträtteras ofta som den ängel som guidar de döende till den andra sidan. Förutom sitt arbete med helande är hon också beskyddare för mystiker och de som arbetar med helande yrken. I ditt liv kan du bjuda in till helande och upptäckt med dessa övningar. När du mediterar bör du försöka hitta en plats som är tyst och fridfull. Om du har utrymme för det, försök att hitta en plats som är utomhus. Om du är utomhus, försök att hitta en plats som är naturlig, omgiven av växter och djur. Föreställ dig att ärkeängeln Uriel utstrålar ljus från solen, månen och stjärnorna ovanför dig. Föreställ dig att hon badar dig i det ljuset medan du mediterar. Om du är i behov av healing kan du försöka bränna rökelse med helande örter. Medan du mediterar visualiserar du ärkeängeln Uriel som riktar röken mot dig och badar dig i helande ljus. Om du är en helare eller någon som arbetar med människor och du vill upptäcka dold kunskap om dina klienter, prova att visualisera ärkeängeln Uriel medan du mediterar. Föreställ dig att hon omger dig med sin energi, vilket kommer att hjälpa dig att få kontakt med och se in i andra.

Raphael
Rafael är ärkeängeln för helande, kärlek och botande av sjukdomar. Hans namn betyder “Gud har helat”. Han förknippas ofta med livets träd och helande vatten. Han är kärlekens ängel och bevararen av Edens lustgård. Rafael är den enda ärkeängeln som är förknippad med både kärlek och helande, så han är en bra vägledare för dem som lever i relationer. Raphael är bäst att närma sig när du vill läka ett förhållande. Han är också en bra andlig vägledare för dem som arbetar med helande yrken. För helande och kärlek kan du prova dessa förslag. När du mediterar försöker du hitta en plats som är tyst, lugn och fridfull. Om du har utrymme för det, försök att hitta en plats som är utomhus. Om du är utomhus, försök att hitta en plats som är naturlig och omgiven av växter och djur. Föreställ dig att ärkeängeln Rafael utstrålar ljus från solen, månen och stjärnorna ovanför dig, se med ditt inre öga hur det strålar från hans vita vingar. Föreställ dig att han badar dig i det ljuset medan du mediterar. Om du befinner dig i ett förhållande som kräver helande, prova att bränna rökelse med helande örter. Medan du mediterar visualiserar du ärkeängeln Rafael som riktar röken mot dig och badar dig i helande ljus. Om du befinner dig i ett förhållande som kräver helande, försök att visualisera ärkeängeln Rafael medan du mediterar. Föreställ dig att hans energi omger och går in i dig. Föreställ dig att hans energi helar ditt förhållande.

Shataiel
Shataiel är sanningens, omvandlingens och reningens ärkeängel. Hans namn betyder “Gud hör”. Han avbildas ofta som den ängel som förgjorde Sennacheribs armé. Shataiel är en förvandlingens ärkeängel: både i betydelsen att förändra sitt liv och i betydelsen att förändra hur vi tänker på och använder elementen i världen. Han är också en stor vägledare för dem som vill leva ett mer ärligt och rent liv. För sanning, omvandling och renhet kan du prova följande. När du mediterar, försök att hitta en plats som är tyst, lugn och fridfull. Om du har utrymme för det, försök att hitta en plats som är utomhus. Om du är utomhus, försök att hitta en plats som är naturlig och omgiven av växter och djur. Föreställ dig att ärkeängeln Shataiel utstrålar ljus från solen, månen och stjärnorna ovanför dig. Föreställ dig att han badar dig i det ljuset och sträcker sina vita vingar mot dig medan du mediterar. Om du vill leva ett mer sanningsenligt och rent liv kan du prova att bränna rökelse med örter som representerar dessa två saker. Medan du mediterar visualiserar du ärkeängeln Shataiel som styr röken mot dig och badar dig i dess ljus. Om du vill förvandla ditt liv, eller en annan del av det, försök att visualisera ärkeängeln Shataiel medan du mediterar. Föreställ dig att du tar in hans energi och omvandlar dig själv till något bättre.

Chamuel (alias Muriel)
Chamuel är kärlekens, rättvisans och inspirationens ärkeängel. Hans namn betyder “den som söker Gud”. Han är kärlekens ängel och är chef för dygdsordningen. Han är också den ängel som inspirerar människor att skapa skönhet. Raphiel är rättvisans ärkeängel och beskyddare för dem som sysslar med juridik. Han är också den ängel som för register över människornas gärningar. Chamuel är mest känd för sin förmåga att rena kärlek mellan två människor. Han är en bra vägledare för dem som söker kärlek eller vill rena sin relation med kärlek. För kärlek och renhet kan du prova dessa förslag. När du mediterar försöker du hitta en plats som är tyst, lugn och fridfull. Om du har utrymme för det, försök att hitta en plats som är utomhus. Om du är utomhus, försök att hitta en plats som är naturlig och omgiven av växter och djur.

Medial vägledning Vita vingar

Saker du inte visste om skyddsänglar

Att ha en skyddsängel låter som något från en saga, men det är det inte. Alla har en. Faktum är att uppskattningsvis 45 % av alla människor tror att de har någon form av skyddsängel som är utsedd att ta hand om dem. Det kan låta konstigt att tro att osynliga varelser med Vita vingar hela tiden vakar över dig, men sanningen är att de finns där för dig när du behöver dem. Det finns många olika uppfattningar och idéer om vilka dessa änglar är och vilken roll de spelar i våra liv. Men oavsett vad vi tror att de gör så kvarstår sanningen: Alla har en skyddsängel. Här är saker som du förmodligen inte visste om din skyddsängel:

Det finns ingen god ängel eller dålig ängel.
Det finns inga “goda” eller “dåliga” änglar. Alla Vita änglar skapades vid samma tidpunkt och är lika många. De står alla på det godas sida, och de är alla mäktiga varelser som har kontroll och auktoritet över vår värld. Vissa är tilldelade specifika människor som beskyddare, medan andra förblir ospecifika och har ett bredare spektrum av uppgifter. Varje ängel har en roll att spela, och de finns där för att hjälpa oss och bistå oss i vilken situation vi än befinner oss. Närhelst vi ber om hjälp finns de där för att hjälpa till. De har makten att ändra händelseförloppet om det är rätt beslut. De är inte den typ av varelser som kommer att blanda sig i våra liv om vi inte kallar på dem eller ber dem att göra det. De kommer endast att ingripa när det är nödvändigt och när vi ber dem att göra det.

Skyddsänglar hindrar inte dåliga saker från att hända dig.
Skyddsänglar är här för att hjälpa dig att navigera i ditt liv och fatta bra beslut, men de kan inte hindra alla dåliga saker från att hända dig. De kan inte hindra en berusad förare från att köra på dig eller förhindra att du får en obotlig sjukdom. Vad de däremot kan göra är att hjälpa dig att navigera dig genom dessa svåra situationer. De kan hjälpa dig att sortera de känslor du känner, och de kan ge dig visdom och vägledning för att hjälpa dig att hitta din väg genom det hela. Det är inte alla skyddsänglar som kommer att vara till hjälp, men när du hittar en som finns där för dig kommer du att veta det. De finns där för att hjälpa dig att navigera i ditt liv och fatta bra beslut, men de kan inte hindra alla dåliga saker från att hända dig.

Skyddsänglar kan hjälpa dig att veta när du gör fel val.
Ett av de sätt på vilka din skyddsängel kan hjälpa dig är genom att varna dig när du gör fel val. Om du befinner dig i en situation där du känner att du inte har kontroll, eller om du känner att du dras i fel riktning, kan din ängel hjälpa dig att fatta rätt beslut. Det finns tillfällen då vi känner att vi dras i två olika riktningar. Vi vill göra något, men vi vill också göra något annat. Vi vet vad vi vill göra, men vi vet också att vi inte borde göra det. Din skyddsängel finns där för att hjälpa dig att veta när du ska göra det du vill göra och när du ska göra det du bör göra.

Du kan använda din skyddsängel för att få kontakt med andra änglar i universum.
Ett annat sätt som din skyddsängel kan hjälpa dig är genom att koppla dig till andra änglar i universum. Om du är i behov av vägledning och vill ansluta dig till större energi kan din skyddsängel med sina Vita vingar hjälpa dig att göra det. Det finns många olika religioner och trossystem som fokuserar på änglar och deras betydelse i vår värld. Varje religion har sin egen tolkning av änglar och hur de fungerar. Din skyddsängel finns där för att hjälpa dig att ansluta dig till dessa andra änglar och få den vägledning du behöver i ditt liv. Du kan göra detta genom att fokusera på din skyddsängel och be den hjälpa dig att få kontakt med dessa andra varelser. Du kan få ett svar på din begäran i form av en dröm eller en vision. Du kan också känna att något förändras inom dig. Du kan också kalla på änglarna för att de ska hjälpa dig att guida dig genom svåra situationer, till exempel när du är sjuk och i behov av helande.

Skyddsänglar vill skydda och vägleda oss, inte kontrollera oss.
En av de största missuppfattningarna om änglar är att de är där för att kontrollera oss. Det gör de inte. De vill skydda och vägleda oss för att hjälpa oss att navigera i våra liv och göra rätt val. Det finns tillfällen då vi känner att vi dras åt olika håll. Det kan kännas som om vi tvingas fatta ett beslut eller välja något som vi inte vill göra. Vid dessa tillfällen kan det kännas som om vi blir kontrollerade. Din skyddsängel finns där för att hjälpa dig att veta när du ska göra det du vill göra och när du ska göra det du bör göra. De finns där för att ge vägledning, inte för att kontrollera dina handlingar.

Skillnaden mellan skyddsänglar och änglar
Skillnaden mellan en skyddsängel och andra änglar är att skyddsängeln är tilldelad dig. De finns där för att hjälpa dig att fatta beslut, ge dig vägledning och för att koppla ihop dig med andra änglar i universum. En ängel är ett bredare begrepp och är en icke-specifik varelse som har en omfattande auktoritet över vår värld. En ängel med sina Vita vingar har en specifik uppgift och är inte tilldelad en människa. Det finns inga specifika siffror på hur många skyddsänglar det finns. Det finns också betydligt fler änglar än det finns människor. Det finns också många olika typer av änglar och de har alla olika jobb och funktioner. Vissa är helare, andra är beskyddare och vissa finns där för att hjälpa oss att ansluta oss till det gudomliga. Det är mest troligt att du möter din skyddsängel, men du kan också få kontakt med andra änglar om du vill göra det.