Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Tarotguiderna Tarotlinje – Häxan Wargmåne 38#

Häxa & Magi

Tarotlinje Tarotguiderna – Häxan Wargmåne ger vägledning + Håller Kurser i “Livets Cirkel och De Sju Riktningarna”.

Tarotguiderna – Häxan Wargmåne ger vägledning + Håller Kurser i “Livets Cirkel och De Sju Riktningarna”. Sveriges största mediala portal – Vivi Linde Medium

Här berättar häxan Wargmåne vägledare 38# på Tarotguiderna om hur underbart det är att arbeta utifrån cirkeln med tiden som hjälpmedel. Och att skapa en högre kraft inom sig för att möta Livets vindlingar och utmaningar.

♦ Ring Wargmåne för att få tips och råd gällande häxans liv, göromål, ritualer och om du vill leva ett magiskt liv.
♦ Ring Wargmåne på Tarotguidernas tarotlinje där hon spår i Tarot och har kontakt med andevärlden.

♦ Kurser startar strax i Värmland och Bohuslän – Kontakt wargmane@hotmail.com 

Här kan du läsa mer om Wargmånes kunskap + tjänster på Tarotguiderna

Tarotguiderna tarotlinje – Häxan Wargmåne 38#

Wargmåne på Tarotguiderna säger att vi har tappat grunden att tänka efter årstiderna – Energierna förändras genom året och vissa göromål/utmaningar funkar inte alltid så bra vid till exempel sommartid eller mitt i vintertid.

Wargmåne på tarotguiderna utgår från Cirkeln i det mesta hon gör, och hon tänker som en bonde mitt i själva livet. Allt får ta den tid som behövs, och det får ta så lång tid som det tar.

Wargmåne Häxa

Wargmånes blogg här!

Wargmåne tycker att det är viktigt att ta bort Stress, frustration, otålighet med mera, Ja, allt som får oss att tappa vår kraft behöver elimineras eller minskas.
Det är viktigt att vara medveten om att det är energierna som gör oss kraftlösa. Låt därför allt ske i rätt tid, Låt det växa i lugn och Ro, och skörda när det växt klart. Därefter kommer Vila. Hur gör man det?

Här berättar Wargmåne på Tarotguiderna om de fyra Årstidsväxlingarna och livets cirkel.

♦ Vårdagjämning – Såtid
Öster där solen går upp
Element: Luft
Häxans Nyår – Nystart , nya energier, ny kraft
(Runt den 21 mars infaller Häxornas Nyår)

Sommarsolståndet – Växandets tid
Söder när solen är som starkast
Element: Eld,
Framåtskridande kraft, energi
(Runt den 21 Juni infaller Häxornas Midsommar).

Höstdagjämning – Skördetid
Väster där solen går ned
Element: Vatten
Här kommer resultatet av vad vi sått och låtit växa
( Runt den 21 September infaller skördefesten)

♦ Vintersolståndet – Vilotid
Norr när Solen är som svagast
Element: Jord
Nu infaller vilan och har tankarna går till vad vi ska så när såtiden kommer igen
(Runt den 21 december infaller Häxornas Jul)

Här berättar Wargmåne på Tarotguiderna om riktningarna

Fader Himmel – Den Universella Kraften – Uppifrån
Moder Jord – Gaias Moder Kraft – Nedifrån – Under våra fötter
Mitten av Världen – Som är Jag/Du/Vi
Centrerade i Väderstrecken – Fader Himmel och Moder Jord.

Starkt uppkopplade med Alltet. Där står vi alltid Tryggt, säkert och i vår fulla potential och kraft

Wargmåne på Tarotguiderna startar alla nya Projekt eller livsförändringar under såtiden 21 mars – 20 juni.
Som att sätta frön i backen om våren till exempel. De får sedan ta fart under den växandets tiden 21 juni – 20 september, och hon tillsätter även allt som behövs för en god växt.
Därefter så skördar hon allt som hon har sått och fått till att växa under de första 2 Perioderna.
Tänk på att det vi inte sår eller får till att växa – Blir heller ingen skörd.
Att så under skördetid kommer aldrig ge växtkraft.
Så-Växa-Skörda-Vila

Om man Applicerar detta i själva livet så kommer det att bära frukt som man sen kan skörda. Ha tålamod och låt vart och ett av elementen arbeta i lugn och ro, då kommer du att få magiska händelser (skördar)i ditt liv.

Detta är bara en liten del av hur Wargmåne använder cirkeln. Den går att tillämpa på det mesta.
Livets cirkel går att använda i själva Livet, i våra åldrar, under dygnet och våra tider. Ja , cirkeln är gränslös.
Wargmåne gör allt utifrån Cirkeln, hon skickar healing, gör ceremonier, ritualer, Amuletter, hantverk såsom tvåltillverkning, Ljustillverkning mm

Allt sker i mitten av världen för att skapa en alldeles underbar kraftfull energi i det hon skapar
Wargmåne ser all materia som ren energi.
Hon använder sig av solen och månens cykler som en extra ”krydda”

Månens cykler
Nymåne – Nystarts energi
Växande Måne – Ökande energi
Fullmåne – Avslutande energi
Avtagande Måne – Sjunkande energi

Månens faser är Viktiga att tänka på och ha med när man gör ceremonier och ritualer utifrån – De Sju Riktningarna.
Likaså Solens Kraftfullhet Under dagtid.
Detta var en inblick i Vad Livets Cirkel är

Tarotguiderna tarotlinje- Häxan Wargmåne 38#

Sanningen om häxkonst: Hur häxkonst och häxjakt påverkade historien
Häxkonst har varit en del av det mänskliga samhället i tusentals år. Det har använts som en form av healing, ett sätt att kommunicera med andar eller förfäder och ibland till och med som en ursäkt för att avrätta en annan person. Under den tidigmoderna perioden nådde häxjakterna sin höjdpunkt i Europa och många människor avrättades på grund av anklagelser om häxkonst. De flesta människor i dag ser dock dessa häxjakter som exempel på masshysteri och inte som verkliga exempel på häxor som utövade sitt hantverk. Oavsett om du är intresserad av att lära dig mer om häxkonst eller bara vill lära dig mer om häxkonstens historia finns det gott om information där ute. Den här artikeln kommer att förklara allt du behöver veta om häxjakt och häxkonst genom historien – så fortsätt läsa! Vill du prata med en häxa så ring Tarotguiderna Tarotlinje – Häxan Wargmåne 38# som även håller i kurser.

Vad är häxkonst?
Låt oss först definiera vad häxkonst faktiskt är. Även om det finns många olika associationer till häxeri är de flesta forskare överens om att häxeri är en form av magi. I synnerhet är häxkonst en typ av magi som förlitar sig på utövarens personliga energi, snarare än på externa källor som andar eller gudar. Det finns många olika former av häxkonst. Vissa människor utövar häxkonst som en form av helande, medan andra använder den för att få kunskap. Det finns till och med en del människor som använder häxkonst för att skada andra. För att kunna göra någon av dessa saker måste häxor först lära sig ett hantverk.

Vilka är häxor?
Häxor har varit en del av det mänskliga samhället i tusentals år, men vi vet inte mycket om dem. Vi vet till exempel inte hur många häxor det fanns under den tidigmoderna perioden eller hur många häxor som dödades under häxjakterna. Vi vet dock några saker om häxor. Vi vet till exempel att häxkonst var en övervägande kvinnlig verksamhet och att häxor ofta var helare. På Tarotguiderna Tarotlinje har vi Häxan Wargmåne. Den tidigmoderna perioden var inte alla som utövade häxkonst en häxa. De flesta människor som använde sig av magi var inte häxor. Det fanns också många metoder inom häxkonsten som användes för det goda – till exempel för att läka. Häxkonst är en form av magi, och all magi är inte ond.

Sanningen om häxor och häxkonst
Häxjakter har funnits i tusentals år. Den tidigaste kända häxjakten ägde rum i det gamla Egypten, där människor anklagades för häxeri och avrättades. Under en stor del av historien var häxeri en del av många olika samhällen. Häxjakter blev dock vanliga först under den tidiga moderna perioden. Det har funnits tre stora häxjakter genom historien. De första häxjakterna började på 1000-talet i Europa. Den andra vågen av häxjakter skedde under renässansen och den tredje skedde under avkoloniseringen och reformationen. De två första perioderna av häxjakterna var huvudsakligen i Europa. Den tredje vågen av häxjakter var global och påverkade samhällen från Afrika och Asien till Nordamerika. Det finns många anledningar till varför häxjakter blev vanliga under den tidigmoderna perioden. Bland annat påverkades dessa häxjakter av kristendomens framväxt och en växande tro på det övernaturliga. Många häxor spår i tarot eller andra kort, hos oss på Tarotguidernas tarotlinke spår häxan Wargmåne i tarot.

Slutet på häxjakterna
Häxjakterna upphörde i mitten av 1600-talet. Den första häxjakten började omkring år 1000 e.Kr. och avslutades 1645. Den andra vågen av häxjakter inleddes omkring 1400 e.Kr. och avslutades på 1650-talet. Den tredje vågen började på 1500-talet och avslutades omkring 1675. Slutet på häxjakterna är inte lika tydligt som början. Häxjakterna upphörde av flera skäl, bland annat den katolska kyrkans nedgång, nya rättssystem som ersatte häxjakterna och den vetenskapliga forskningens framväxt.

Tarotguiderna Tarotlinje – Häxan Wargmåne 38# håller även kurser i livets cirkel

Häxjakter i Europa
De första häxjakterna ägde rum i Europa, och de var i första hand ett europeiskt problem. Detta beror på att européerna var de enda som trodde på häxkonster under denna tid. Människor i andra delar av världen trodde inte på att häxor existerade – vilket innebar att häxjakter inte förekom. Européerna trodde att häxor kunde skada sina grannar genom att använda svart magi. De trodde också att häxor kunde stjäla mäns sperma genom att ha sex med demoner. Därför anklagades många människor i Europa för häxeri och många avrättades. Särskilt häxor var oproportionerligt många kvinnor. Det finns många teorier om varför häxjakterna främst var kvinnor. Forskare har dock inte tillräckligt med bevis för att bevisa någon av dem.

Samtida metoder i dag
Häxkonst har varit en del av det mänskliga samhället i tusentals år. Det har använts som en form av healing, ett sätt att kommunicera med andar eller förfäder och ibland till och med som en ursäkt för att avrätta en annan person. Under den tidigmoderna perioden nådde häxjakterna sin höjdpunkt i Europa och många människor avrättades på grund av anklagelser om häxkonst. De flesta människor i dag ser dock dessa häxjakter som exempel på masshysteri och inte som verkliga exempel på häxor som utövade sitt hantverk. Det finns många olika former av häxkonst. Vissa människor utövar häxkonst som en form av helande, medan andra använder den för att få kunskap. Det finns till och med människor som använder häxkonst för att skada andra. För att kunna göra någon av dessa saker måste häxor först lära sig ett hantverk. Alla som utövar häxkonst är inte en häxa. De flesta människor som använder magi är inte häxor. Det fanns också många metoder inom häxkonsten som användes för det goda – till exempel för att läka. Häxkonst är en form av magi, och all magi är inte ond. Häxjakter har funnits i tusentals år. De första häxjakterna började på 1000-talet i Europa. Den andra vågen av häxjakter skedde under renässansen och den tredje under avkoloniseringen och reformationen. De två första perioderna av häxjakter var huvudsakligen i Europa. Den tredje häxjakten var global och påverkade samhällen från Afrika och Asien till Nordamerika. Det finns många anledningar till varför häxjakter blev vanliga under den tidigmoderna perioden. Slutet på häxjakterna är inte lika tydligt som början. Häxjakterna upphörde på grund av flera olika orsaker, bland annat den katolska kyrkans nedgång, nya rättssystem som ersatte häxjakterna och framväxten av vetenskaplig forskning. Häxjakterna förekom främst i Europa. Den tredje vågen av häxjakter var global och påverkade samhällen från Afrika och Asien till Nordamerika. Det finns många skäl till varför häxjakter blev vanliga under den tidigmoderna perioden. Slutet på häxjakterna är inte lika tydligt som början. Det finns många olika former av häxkonst. Vissa människor utövar häxkonst som en form av helande, medan andra använder den för att få kunskap. Det finns till och med människor som använder häxkonst för att skada andra. För att kunna göra någon av dessa saker måste häxor först lära sig ett hantverk. På Tarotguiderna Tarotlinje -finns Häxan Wargmåne 38# som spår och kontaktar andevärlden.

 

Vilka är de bästa metoderna för spådomar?

När det gäller spådomar och att förutsäga framtiden finns det massor av olika metoder som du kan använda. Från tarotkort till teblad finns det många olika sätt att ta reda på vad som väntar dig och dina nära och kära. På Tarotguiderna Tarotlinje spår Häxan Wargmåne i tarot. Om du inte tror på spådomar eller någon av dessa metoder är de ändå roliga att experimentera med och se vilka svar du får. Många människor älskar att använda spådomar som en del av sina nyårsritualer eller andra festligheter, men det är mycket mer än bara ett partytrick. Det finns många verkliga fördelar med att använda spådomstekniker samt flera kända personer som använder dem regelbundet. Oavsett om de förutspår din framtid med tarotkort eller teblad har dessa metoder funnits i århundraden och fortsätter att vara några av de mest populära typerna idag. Här är en översikt över några av de bästa sätten att förutsäga ditt öde:

Handavläsning – Kiromani
En av de mest kända spådomsmetoderna är handavläsning. Den grundläggande idén bakom handflatoregistrering är att linjerna på din hand berättar om ditt förflutna, din nutid och din framtid. Det finns flera olika skolor när det gäller handavläsning, så det är viktigt att bestämma vilken metod du vill använda innan du börjar läsa. Det finns olika former på handflatorna och olika linjer som du bör fokusera på beroende på din ålder och ditt kön, så se till att du tittar på rätt område. Det är viktigt att notera att även om handavläsning kan vara mycket exakt är det också en mycket subjektiv form av spådom. Det innebär att en persons läsning kan vara helt annorlunda än en annan persons. Det är också viktigt att notera att många människor anser att handavläsning snarare är en allmän syn på ditt liv än en exakt förutsägelse av specifika händelser som kommer att inträffa.

Tarotkort
En av de mest populära metoderna för spådomar är tarotkort. På tarotguiderna Tarotlinje så har vi många som spår i tarot, bland annant häxan Wargmåne, tarotkort har använts i spådomar i århundraden. Tarotkort används vanligtvis för att ge insikt i ditt förflutna, din nutid och din framtid. Det är viktigt att komma ihåg att korten ger insikt snarare än konkreta svar, så förvänta dig inte att varje förutsägelse ska vara 100 % korrekt. Det finns många olika Tarotkortlekar tillgängliga, så du kan välja en som passar din personlighet eller dina intressen. Det finns också flera olika metoder som du kan använda när du läser kort. Du kan använda dig av en allmän översikt över korten och symbolerna, eller så kan du gå in i detalj och läsa varje kort individuellt. Återigen finns det många olika skolor när det gäller att läsa kort, så hitta den som fungerar bäst för dig.

Kristallkulor som tittar på kristallkulan
En annan gammal metod för spådomar är att titta på kristallkulor. Kristallkulan är precis vad det låter som – att titta in i en kristallkula. Det finns inga strikta riktlinjer när det gäller kristallkulan, så du kan experimentera med olika metoder för att hitta den som fungerar bäst för dig. Att titta på kristallkulan kan vara ett mycket avkopplande och roligt sätt att få en inblick i din framtid. På Tarotguidernas tarotlinje så finns det vägledare som spår i kristallkula eller kristaller, se under tjänster i panelen på hemsidan för att se vilka. Även om det inte finns någon garanti för att du kommer att se allt som kommer att hända, är kristallkuleblickning ofta en mycket detaljerad metod för spådomar. Kom ihåg att kristallkulan är tänkt att vara ett verktyg som hjälper dig att se din framtid, inte något som ersätter din egen intuition och ditt undermedvetna.

Numerologi
En annan berömd spådomsmetod är numerologi. På Tarotguidernas tarotlinje så har ni en numerologiexpert och det är Lady Casha, hennes tjänster finner ni på hennes sida över vägledare. Numerologi är studiet av siffror och deras betydelser i förhållande till din personlighet och andra egenskaper. Många som praktiserar numerologi tror att siffrorna i ditt födelsedatum har speciella betydelser som kan hjälpa till att förutsäga framtiden. Om du vill använda numerologi för att förutsäga din framtid behöver du bara slå upp ditt födelsedatum. De flesta numerologikartor har information om en persons personlighetsdrag och händelser som kan inträffa i deras framtid baserat på deras födelsedatum. Det finns många olika metoder för numerologi och olika nummer som sannolikt kommer att påverka ditt liv, så hitta den som fungerar bäst för dig.

Runecasting
En annan intressant spådomsmetod är runecasting. Runecasting är en form av spådom som använder runor. Runor är speciella symboler som har använts i århundraden för att förutsäga framtiden för de människor som använder dem. Även runor finns det vägledare som använder på tarotguidernas tarotlinje, häxan Wargmåne spår i tarot. Runor gjuts vanligtvis på ett speciellt tyg som kallas för en runpåse. Det finns många olika metoder för att gjuta runor för att förutsäga framtiden. Många runor har också symboliska betydelser som kan hjälpa dig att tolka din framtid också. Precis som med andra spådomsmetoder finns det många olika skolor när det gäller runegjutning. Hitta den som fungerar bäst för dig och din personlighetstyp.

Pendel
Många människor använder en pendel som en metod för spådomar. En pendel är vanligtvis ett litet smycke eller en kristall som du kan hålla i handen medan du ställer ja- eller nej frågor till den. När pendeln svänger i en cirkelrörelse talar den om för dig att svaret är ja. När den svänger från sida till sida är svaret nej. Att använda en pendel är ett utmärkt sätt att få insikt i ditt förflutna, din nutid och din framtid. Det finns många olika pendlar som kan hjälpa dig att få information om olika aspekter av ditt liv. Kom ihåg att pendeln är ett verktyg som hjälper ditt undermedvetna att se möjliga utfall och fatta beslut. Den ersätter inte din intuition eller din förmåga att fatta beslut. Tarotguiderna Tarotlinje – Häxan Wargmåne spår i tarot och kontaktar andevärlden.

Scrying
Scrying är ett annat sätt att läsa framtiden som kommer från forntiden. Scrying är i huvudsak att titta in i en reflekterande yta och försöka se visioner i ditt sinne. Det finns många olika sätt att skryta och du kan använda nästan vilken yta som helst så länge den är reflekterande. Scrying är den mest subjektiva spådomsmetoden på den här listan, så det är viktigt att ta det du ser med en nypa salt. Det finns ingen garanti för att du kommer att se något när du scry, men många människor rapporterar att de får insiktsfulla visioner när de provar det.

Läsning av kristallkulan
En läsning av kristallkulan är mycket lik en läsning av tarotkort. På Tarotguidernas tarotlinje under tjänster så kan ni se vem som spår i kristallkula.  Kristallkulleavläsaren brukar titta på kristallkulan medan han/hon ställer frågor till dig och tolkar sedan de symboler som han/hon ser. Du kan använda en kristallkula för att förutsäga din framtid, men det är bäst att använda den som ett verktyg för att hjälpa dig att upptäcka nya saker om dig själv. Att läsa kristallkulan är ett utmärkt sätt att få en inblick i ditt förflutna, din nutid och din framtid. Många kristallkuleavläsare använder kristallkulan för att hjälpa dem att se sambanden mellan saker och mönster i ditt liv som du kanske har missat, liksom dina undermedvetna önskningar.

Spådom med föremål
Slutligen finns det många olika spådomsmetoder som innebär spådom med föremål. Detta är när du använder föremål som är betydelsefulla för dig för att förutsäga din framtid. Det kan vara allt från ett favoritarmband med charm till ett uppstoppat djur. Om du vill prova på spådom med föremål, hitta föremål som är viktiga för dig och som har en djup personlig betydelse. Använd dem sedan för att förutsäga din framtid. Du kan använda nästan vilket föremål som helst, men de mest populära är tarotkort, kristallkulor och runor.

Läsa av teblad
Te bladläsning är en annan populär spådomsmetod. För en tebladläsning brygger du en kopp löst bladte, låter det svalna och häller sedan upp det i en tekopp. När teet har svalnat häller du försiktigt upp det i ett fat eller liknande och låter det sitta tills bladen sjunker till botten. När tebladen har lagt sig kan du använda dem för att förutsäga framtiden. Det finns många olika metoder för att läsa teblad, så hitta den som fungerar bäst för dig och börja läsa blad nu! } } } } } } }

Slutsats
Att spå och förutse framtiden kan vara roligt, intressant och till och med insiktsfullt. Det finns många olika metoder för spådomar som du kan pröva, från spådomar till läsning av teblad. Oavsett om du vill förutse din framtid eller få insikt i ditt förflutna kan dessa metoder hjälpa dig att göra båda. Se till att välja den spådomsmetod som fungerar bäst för dig och din personlighet. Tarotguiderna Tarotlinje – Häxan Wargmåne. Det finns ingen anledning att känna sig skrämd av dessa metoder. De är alla mycket enkla och lätta att förstå när du väl har provat dem. Dessutom, vem vill inte veta vad framtiden har att erbjuda?

Tarotguiderna – Häxan Wargmåne ger vägledning + Håller Kurser i “Livets Cirkel och De Sju Riktningarna”. Sveriges största mediala portal – Vivi Linde Medium

Sanningen om häxkonst: Vad du behöver veta och varför

På Tarotguiderna Tarotlinje finns Häxan Wargmåne som spår i tarot.  Förr i tiden sågs häxor ofta som onda och farliga människor som kunde kasta trollformler som gjorde dig sjuk eller gav dig otur. I vissa kulturer ses de fortfarande så i dag. Men häxkonst är inte bara dåligt. Det finns faktiskt en gren av häxkonsten som kallas vit häxkonst, där man använder magi för det goda istället för det onda. Det är inte något att vara rädd för utan istället något du bör omfamna om du vill lära dig mer om din andlighet och dina naturliga förmågor. Du kanske har hört talas om häxkonvent eller New Age-tankar om häxkonst, men vad innebär allt detta? Den här artikeln kommer att hjälpa till att besvara frågor om häxkonvent, magi och wicca så att du vet sanningen om häxkonst.

Vad är en häxcoven?
En coven är en grupp häxor som övar tillsammans regelbundet. Du kan tänka på det som en grupp vänner som träffas för att chatta, eller en bokklubb där människor diskuterar och utforskar idéer kring ett specifikt ämne. Covens kan vara blodsbundna, eller så kan de praktisera ensamma men samlas vid vissa ritualer, som Samhain eller Beltane. Grupper har vanligtvis en överstepräst eller prästinna som leder gruppen och dikterar reglerna för medlemskap och deltagande. Covens avlägger traditionellt ett löfte om sekretess och är mycket exklusiva. Antalet medlemmar i en coven kan variera från två till 100 personer, men i genomsnitt brukar de flesta covens ha omkring 12 medlemmar.

Det finns många olika typer av covens, men de har alla en sak gemensamt: de är uppdelade i grupper om tre häxor som kallas “treenighet”. En treenighet är en grupp av tre personer som är ansvariga för varandra, täcker varandras ryggar och stöttar varandra. Om en medlem av covenen är sjuk eller inte kan delta i en sammankomst, kommer de andra två i deras treenighet att täcka upp för dem.

Magi i häxkonst
Det finns många missuppfattningar om vad häxkonst är, men en av de största är att häxor handlar om att kasta trollformler och använda magi. Sanningen är att magi bara är en aspekt av häxkonsten. Magi är förmågan att manifestera något du vill ha genom att utnyttja din energi och fokusera din avsikt.

Om du till exempel vill manifestera mer pengar kan du visualisera dig själv med mer pengar och sätta dig själv i situationer som hjälper dig att tjäna mer pengar.

Många häxor använder också trollformler och ritualer för att hjälpa dem att uppnå sina mål. Ritual är en magisk handling som görs upprepade gånger för att hjälpa dig att göra positiva förändringar i ditt liv. På Tarotguiderna Tarotlinje finns häxan Wargmåne 38# som spår i tarot och har Kurser i “Livets Cirkel och De Sju Riktningarna”

Wicca
Wicca är en naturbaserad religion som har funnits sedan 1950-talet. Det sägs att Gerald Gardner startade den första coven i England på 1950-talet, och det är därifrån som namnet Wicca kommer. Vissa människor tror att Wicca är en form av häxkonst, men det är faktiskt en egen religion. Wiccans trosuppfattningar inkluderar idén att allting är sammankopplat, att det finns gudomliga energier som finns i naturen och flödar genom oss, och att det finns en gud och en gudinna. Wiccaner firar åtta stora helgdagar varje år, och var och en motsvarar en annan fas av månen. Wiccans följer en mycket tydlig etik där det anses omoraliskt att skada något levande väsen. Deras centrala princip är “An it harm none, do what ye will”, vilket innebär att de endast får skapa magi som gynnar dem själva och andra.

Wiccans trosuppfattningar och ritualer
Wiccaner dyrkar en gud och en gudinna och de tror att allt i naturen har sin egen gudomliga energi. På grund av detta tror de att allt runt omkring dem är heligt, till exempel träd, blommor, vatten och till och med jorden.  Tarotguiderna Tarotlinje – Häxan Wargmåne.  Wiccans tror också på karma och reinkarnation, vilket innebär att de tror att människor föds om och om igen tills de har lärt sig allt de behöver. Wiccans firar åtta stora helgdagar varje år, och varje helgdag motsvarar en annan fas av månen. De åtta helgdagarna är: Samhain – som markerar slutet på skördesäsongen och början på det nya året, Yule – som firar solens återfödelse, Imbolc – som markerar vårens början, Beltane – som firar fruktbarhet och natur, Lammas – som markerar början på skördesäsongen och slutet på sommaren, Mabon – som markerar höstens början och Samhain – som markerar höstens slut.

Varför människor blir häxor
Många som ringer tarotguidernas tarotline har frågor angående häxor, en av dom som kan svara på frågor är häxan Wargmåne på linjen. Det finns många anledningar till varför människor väljer att bli häxor. Vissa gör det som ett sätt att stärka sig själv och uttrycka sig kreativt, medan andra gör det för att utnyttja sin andliga sida och komma närmare naturen. Många människor som väljer att bli häxor känner att det är det bästa sättet att uttrycka sin identitet och personlighet. Häxkonst är ett mycket brett och omfattande ämne, och det kan utforskas på många olika sätt. Häxor kan praktisera i covens eller på egen hand, och de kan utforska sin andlighet på olika sätt. Det finns många olika typer av häxkonst, men de har alla en sak gemensamt: de försöker utnyttja sin andlighet och sina naturliga förmågor.

Wicca och häxkonst
Wicca är en specifik typ av häxkonst, men häxkonst är en term som kan användas för att beskriva många typer av praktiker. Häxor kan praktisera i covens eller på egen hand, och de kan utforska sin andlighet på många olika sätt. Det finns många olika typer av häxkonst, men de har alla en sak gemensamt: de försöker utnyttja sin andlighet och sina naturliga förmågor.

Häxor utövar vanligtvis naturbaserad andlighet, vilket innebär att de tror att det finns gudomlighet i naturen och att allt kan användas för att läka sig själva och andra. Olika typer av häxkonst kan använda sig av olika verktyg och metoder, men de har alla en sak gemensamt: de försöker utnyttja den gudomliga kraften inom sig själva.

Tarotguiderna Tarotlinje – Häxan Wargmåne 38# – Kurser i “Livets Cirkel och De Sju Riktningarna”

Sanningen om svart häxkonst
Den svarta häxan längtar efter makt över allt annat, och de gör vad som helst för att få den. Svarta häxor använder magi för att förstöra i stället för att skapa och kommer att gå långt för att skada andra. De är mindre intresserade av naturen och mer intresserade av att kontrollera och dominera andra. Svarta häxor kommer att använda mörk magi för att göra saker som att bryta upp relationer eller kontrollera andra. De är ofta mycket själviska och är bara intresserade av sig själva. Svarta häxor kallas också för trollkarlar eftersom det är en uteslutande manlig utövning. De brukar avbildas som onda gamla män som vill förstöra allt i sin väg.

Sanningen om häxkonst är att det är en vacker och mångsidig praktik som kan hjälpa dig att utnyttja din andlighet och bli den bästa och lyckligaste versionen av dig själv. Även om häxkonst har ett dåligt rykte på grund av vad svarta häxor gör är sanningen att det är en vacker och mångsidig praktik som kan hjälpa dig att utnyttja din andlighet och bli den bästa och lyckligaste versionen av dig själv.

Sammanfattning
Sanningen om häxkonst är att det är en vacker och mångsidig praktik som kan hjälpa dig att utnyttja din andlighet och bli den bästa och lyckligaste versionen av dig själv. Även om häxkonst har ett dåligt rykte på grund av vad svarta häxor gör, är sanningen att det är en vacker och mångsidig praktik som kan hjälpa dig att utnyttja din andlighet och bli den bästa och lyckligaste versionen av dig själv.

Wicca är en specifik typ av häxkonst, men häxkonst är en term som kan användas för att beskriva många typer av praktiker. Det finns många anledningar till varför människor väljer att bli häxor. Wicca är en specifik typ av häxkonst, och häxkonst är en term som kan användas för att beskriva många typer av praktiker. Sanningen om häxkonst är att det är en vacker och mångsidig praktik som kan hjälpa dig att utnyttja din andlighet och bli den bästa och lyckligaste versionen av dig själv. ## Sammanfattning

Vi på Tarotguiderna Tarotlinje önskar dig en fin dag. På linjen finns Häxan Wargmåne 38# – Kurser i “Livets Cirkel och De Sju Riktningarna”