Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Tarotguiderna tarotlinje – Magic Circle

Magic Circle – Tarotguiderna

Magic circle – Sveriges största mediala portal – Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationer & kanaliseringar mm. ViviTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot Linde är ett känt medium och häxa som har varit med i tv i bland annat “Livet på andra sidan, en medium-serie i åtta avsnitt samt Let´s Dance, har en podd Mediumpodden med Camilla Elfving samt skrivit böcker. Hon driver idag Tarotguiderna som är största tarotlinje. En Magic cirkel är ett skyddat område för en häxa där man utövar sitt magiska arbete själv eller tillsammans med andra.

Är du en häxa? testa här!

Här finner du häxa Wargmåne och hennes tjänster och kurser

Här finner du mer info om Häxeri och magi

Här finner du information om wicca och häx sabbaterna

Magic circle och häxkonstVivi Lindes bok

En magic circe är ett extremt viktigt verktyg för alla häxor som utövar ceremoniell magi. Det är ett heligt utrymme som skyddar dig och din energi medan du kastar trollformler. Cirkeln hjälper också till att hålla negativ energi ute och positiv energi inne. En häxas magiska cirkel kan vara mycket enkel eller detaljerad, beroende på trollformelns syfte och hur mycket tid du vill ägna åt att skapa den. Ursprunget till häxans magiska cirkel går flera århundraden tillbaka till forntiden, då häxor jagades och dödades eftersom de vågade utöva sin egen religion och använda sina egna metoder för att arbeta med det gudomliga. För att skydda sig från åtal började många häxor använda symboler – även kallade “glyfer” – för att dölja sina trollformler. Många moderna häxor använder fortfarande samma symboler i dag i sina ritualer och sitt arbete eftersom de är ett så effektivt sätt att skydda sig mot negativa krafter när man utför magiskt arbete.

Våra tjänster på Tarotguidernas tarotlinje

♦ Sierskor som spår i kort

♦  Spår i runor

♦ Ser i kristallkula eller kristaller

♦ Kanaliserar Andliga Guider

♦ Kanaliserar Änglar

♦ Vägleder gällande Själsfränder & Tvillingsjälar

♦ Använder Pendel 

♦ Länkar till Andevärlden

♦ Djurkommunikatörer

♦ Finner Försvunna Djur eller Saker

♦ Ser Tidigare-Liv

♦ Tyder drömmar

♦ Ger Distans-healing

♦ Ger Distans-Rening

♦ Är utbildade Sorgebearbetning/Stödjande samtal

♦ Ger Medial coaching
(för dig som vill ha stöd och hjälp i din mediala utveckling)

♦ Är utbildade Livscoacher

♦  Rådgivning – Hälsa & Örter

♦ Rådgivning – Magi & ritualer

♦ Är Häxa /Magiker

♦ Är Shaman

♦ Är Prästinna

De grundläggande elementen i en häxas magiska cirkel
De fyra grundläggande symbolerna för häxans magiska cirkel är ekvinox-, solsticks-, cirkel- och trollkarlssymbolerna. För symbolerna för dagjämningen och solståndet behöver du ett orange eller gult ljus och ett tomt kärl för att hålla vatten. Det orange/gula ljuset används för att hedra solen och vattnet används för att hedra månen. För cirkeln behöver du en ring ritad på golvet (eller marken) med antingen en signatur eller ett ord. I mitten ska det finnas ett ljus med en kalk eller skål med vatten eller salt. Om ni är i en grupp kan cirkeln ritas i luften med er athame (ceremoniell kniv). För trollkarlens symboler behöver du en rökelsebrännare och två rökelsepinnar. Den ena pinnen ska användas som stav medan den andra placeras i brännaren.

Symboler för liknelse och solstånd
Symbolen för dagjämningen och solståndet används för att hedra solen och månen. För dagjämningen kan du använda en kniv, ett svärd eller en dolk. Den används för att skära ut cirkeln för dagjämningen. För solståndet kan du använda en trollstav. Den används för att rita cirkeln för solståndet.

Symboler för cirkeln
Symboler för din Magic circle ritas först. Detta görs för att skapa det heliga rum som är cirkeln för din magi. Cirkeln ritas med en stav, athame eller ett finger. Själva symbolen kan ha vilken form som helst. Den kan vara en cirkel, kvadrat, triangel, pentagram, hexagram eller oktagram. Formen är helt och hållet upp till dig. Det enda som spelar någon roll är att cirkeln representerar en helt formad cirkel som är sluten i över- och underkant.

Symboler för trollkarlen
Magikersymbolerna ritas härnäst. Detta representerar trollkarlen eller trollkarlen som kastar en trollformel. De element som ska finnas med i den här bilden är eld och luft i staven, vatten och jord i kalken.

De skyddande symbolerna
De skyddande symbolerna ritas sist. Detta görs för att skydda häxan från eventuella yttre negativa krafter eller inre illasinnade krafter. Det bästa sättet att använda symbolerna för en magisk cirkel är att rita symbolerna medurs. Detta beror på att solens och jordens rörelse går från öst till väst och långsamt och stadigt tar sig runt jorden. Därför kommer allt du gör i en rörelse medurs att vara i harmoni med universum och din magiska cirkel bör också ritas i den riktningen.

Vad är en häxans Magic circle?
Den magiska cirkeln är en avgränsning som häxan skapar för att skydda sig själv medan den utför sitt magiska arbete. Den magiska cirkeln kan ritas var som helst – på golvet, marken eller till och med i luften. Den kan ritas med ett svärd, en athame, en trollstav, ett finger eller en ring. Syftet med den magiska cirkeln är att skapa ett heligt rum som skyddar häxan från negativa krafter och hindrar dem från att komma in i det område där cirkeln ritas. Den magiska cirkeln ska dras i en kontinuerlig rörelse så att cirkelns utsida ansluter till cirkelns insida.

En magisk cirkel är ett urgammalt verktyg som alla häxor bör ha i sin verktygslåda. Det är en barriär som skyddar dig och din energi när du utför magiskt arbete. Symboler ritas för att representera olika saker i ditt liv och används för att hjälpa till med vissa aspekter av magi, som att jorda eller kasta en förtrollning. Den magiska cirkeln kan vara mycket enkel eller detaljerad, beroende på vilken typ av trollformel du kastar och hur mycket tid du vill ägna åt att skapa den. De grundläggande elementen i den magiska cirkeln omfattar ekvinox, solstånd, cirkel och magiker-symboler. Symbolerna för dagjämningen och solståndet ritas för att hedra solen och månen och cirkelsymbolerna används för att skapa det heliga rum som är cirkeln för din magi. Magikersymbolerna ritas därefter och används för att föreställa magikern eller trollkarlen som kastar en trollformel, och skyddssymbolerna ritas sist och används för att skydda häxan från eventuella yttre negativa krafter eller inre illasinnade krafter.

En häxas verktyg och hur man använder dem

Häxverktyg är de fysiska verktyg som ofta används av häxor i sin Magic circle för att koppla ihop sig med sin andliga sida. Användningen av dessa verktyg är inte nödvändig för att utöva häxkonst, men de hjälper till att fördjupa din förbindelse med den andliga världen och din intuition. De hjälper dig också att utföra vissa trollformler lättare. Dessa verktyg gör det inte bara lättare för dig att utföra trollformler; de fungerar också som en ständig påminnelse om dina häxpraktiker. Att arbeta med häxverktyg är ett utmärkt sätt att ge struktur och organisation åt dina magiska metoder. Oavsett om du är ny i häxkonsten eller helt enkelt vill lära dig mer om den kan det vara fördelaktigt för dig att läsa den här artikeln. Den kommer att ge dig all den kunskap och information du behöver veta om häxverktyg och hur du kan använda dem effektivt.

En kort historia om häxverktyg
Alla häxverktyg används för att koppla ihop dig med den andliga världen. De första verktygen som användes av häxor var förmodligen inget annat än några stenar eller örter som de plockade upp. Men med tiden förvandlades användningen av dessa stenar eller örter och blev mer utvecklad. Under århundradena har de häxverktyg som används av häxor utvecklats. De har förändrats med tiden och är nu mer sofistikerade och användbara. Men oavsett hur sofistikerade dessa verktyg är förblir deras syfte detsamma: att hjälpa dig att få kontakt med den andliga världen. Häxor började använda verktyg som ett sätt att interagera med naturen och den andliga världen. Verktygen hjälper dem att utföra vissa aktiviteter som att kasta trollformler. Tidiga häxor använde allt från ben, stenar till träd och växter som verktyg. Dessa verktyg var mycket enkla och primitiva men tjänade sitt syfte väl.

Athame
Athame är ett häxverktyg som används för att rikta och fokusera energi, man använder den ofta när man slår sin Magic circle. Det är ett mycket viktigt verktyg inom häxkonsten. Det är en svartbladig kniv som används för att kasta en cirkel och rikta energi mot önskat resultat. Den används också för att kasta trollformler, skapa ett offer och till och med för att scry. Athame är ett mycket viktigt verktyg inom häxkonsten. Den används för att rikta och fokusera energi. Det är en svartbladig kniv som används för att kasta en cirkel och rikta energi mot önskat resultat. Athame är ett mycket viktigt verktyg inom häxkonsten. Den används för att rikta och fokusera energi. Det är en svartbladig kniv som används för att kasta en cirkel och rikta energi mot önskat resultat.

Ljus och ljushållare
Ljuset är ett av de vanligaste häxverktyg som används av häxor. Det används i många olika trollformler, ritualer och övningar. Häxor använder det för ritualer som involverar healing, manifestering, kärlek, skydd och till och med scrying. Ljusets färg anger vad du ska använda det till. Varje färg har en annan innebörd och används för olika förtrollningsändamål. Du kan använda ett ljus på egen hand eller inuti en ljusstake. Ljushållaren kan vara gjord av metall, papper eller till och med trä. Om du använder en ljushållare förhindrar du att ljuset bränner dina fingrar och skadar dina möbler. Du kan använda ett ljus i sin hållare för att skapa en viss atmosfär eller för olika magiska ändamål.

Vägg
Häxor använder ofta en vägg i sina trollformler. Varför använder häxor en vägg i sina trollformler? Vad är betydelsen av att använda en vägg i sina trollformler? En vägg fungerar som ett medium mellan den fysiska och andliga världen. Den hjälper dig att fokusera på dina trollformler och att utföra dem lättare. Det finns två typer av väggar som du kan använda för din förtrollning: mentala och materiella. En mental vägg skapas i ditt sinne medan en materiell vägg är en fysisk vägg som du använder.

Varför du bör använda häxverktyg
Det finns många fördelar med att använda häxverktyg. Att använda häxverktyg hjälper dig att skapa ett utrymme av makt och magi, ofta inom din Magic circle. DetSpålive Magic circle hjälper dig att manifestera dina önskningar lättare och snabbare. Det kommer att ansluta dig till din andliga energi och vägleda dig i dina trollformelövningar. Dessutom hjälper häxverktyg dig att fokusera och utföra dina trollformler med större lätthet. Du kan fokusera på dina trollformler lättare eftersom du inte behöver oroa dig för att hitta rätt verktyg för jobbet. Att använda häxverktyg stärker dina trollformler. De skapar också en känsla av organisation och ordning i dina trollformelutövningar. Om du vill fokusera mer på dina trollformler och vara mer organiserad bör du använda häxverktyg. De kommer att hjälpa dig att kanalisera din energi och leda den mot dina önskade resultat.

Pendel magi
Pendeln är ett gammalt verktyg som används för scrying, divination och förtrollning. Det är ett snöre eller en kedja som har en liten kristall eller sten fäst vid den. Kristallen eller stenen används ofta som skydd och för att hjälpa dig att fokusera på dina trollformler. Pendeln är ett gammalt verktyg som används för att spå, spå och trollformleri. Pendeln är ett gammalt verktyg som används för att spå, spå och trollformleri. Pendeln är ett uråldrigt verktyg som används för att spå, spå och trollformleri. Det är ett snöre eller en kedja med en liten kristall eller sten fäst vid den. Kristallen eller stenen används ofta som skydd och för att hjälpa dig att fokusera på dina trollformler. Du måste först jorda dig själv för att kunna utföra den här besvärjelsen på rätt sätt. Håll pendeln framför dig och be den hjälpa dig att utföra trollformler lättare. Du kan också använda pendeln för att utföra scrying.

Kristall magi
Kristaller är magiska stenar som används av häxor. De används för att hjälpa dig att fokusera, jorda och skydda dig från negativitet och hjälpa dig att kanalisera din energi mot önskat resultat, man lägger dom många gånger i sin Magic circle för att ge kraft och fokus.. Det finns flera kristaller som du kan använda för att hjälpa dig med dina trollformler. Citrin, ametist och svart onyx är tre populära kristaller som används inom häxkonsten. Du kan använda kristaller med deras naturliga tillstånd, som smycken eller till och med som ett dekorativt föremål. Du kan lägga dina kristaller i en skål eller på ett ställe där de lätt kan ses. Men var noga med att rengöra dem regelbundet för att förhindra att smuts, damm och annat skräp samlas på dem.

Rökelse och doftverktyg
Rökelse är ett magiskt luktverktyg som används i trollformler för att hjälpa kastaren att fokusera, meditera och lugna sitt sinne. Det finns många olika typer av rökelse som du kan använda. De finns i olika dofter och smaker. Du kan hitta rökelse i vilken butik som helst eller på nätet. De är ofta ganska billiga också. Det finns också magiska doftoljor som du kan använda i dina trollformler. Magiska dofter som ros, sandelträ och cederträ kan hjälpa dig att fokusera och utföra dina trollformler lättare. Du kan använda dessa oljor på samma sätt som du skulle använda rökelse. Se till att rengöra dem regelbundet för att förhindra kladd och för att se till att ditt hem har en behaglig doft.

Kvasten
Kvasten är ett häxverktyg som används för att sopa bort negativitet och för att skydda. Häxor använder kvastar för att städa sina utrymmen och hem och för att rengöra sina verktyg. De använder dem för att rensa sina hem från negativ energi. Kvasten hjälper dig att fokusera på dina trollformler och hjälper dig att rensa ditt utrymme från negativ energi. Man tror att häxor använder kvastar för att sopa bort den negativa energin. De använder dem för att rensa sina utrymmen och rengöra sina verktyg för att göra dem mer kraftfulla. Kvasten används i nästan alla typer av trollformler. Den kan användas för att sopa bort negativ energi och för att rengöra dina verktyg. Den används i både kärleks- och förvisningsbesvärjelser. Den är ett mycket användbart verktyg för häxor och hjälper dem att utföra sina trollformler lättare.

Kristallkulan
En kristallkula används för att hjälpa dig att sia och se framtiden, man kan även använda den som i om sin Magic circle för att få information om resultatet av ritualen.. Den gör det möjligt för dig att se ditt förflutna och din nutid och ger dig också vägledning. Du kan använda en kristallkula för att hjälpa dig i dina förtrollningsövningar och för att fokusera på dina önskningar. Du kan använda kristallkulan för att hjälpa dig att se ditt förflutna och din nutid och ger dig också vägledning.

Ritualer

När du först börjar med häxkonst kan det vara lite överväldigande. Det finns så många trollformler och ritualer att du inte riktigt vet vilken du ska börja med. Det är här som en en Magic Circle kommer till nytta.

Ritual för skydd med ljusmagi
Låt oss först prata om den ljusmagiska skyddsritualen som du gör inom din Magic cirkle. Den här ritualen är utformad för att hjälpa dig att skydda dig själv från negativitet – antingen från omvärlden eller från dig själv. Du kan göra den här ritualen vid nymåne, fullmåne eller närhelst du känner att du behöver en extra energikick riktad mot ditt skydd. Den här ritualen kräver några få saker, bland annat ett papper, två gröna ljus och en skål med vatten. Skriv först ner all negativ energi som du kanske bär med dig just nu. Det kan vara allt från skuld till skam till självtvivel. Riv sedan pappret i bitar och släpp det i skålen med vatten. Tänd sedan ljusen (grönt är en färg som förknippas med skydd i den magiska världen). Medan du gör det upprepar du en bekräftelse på att du ofta känner känslor av tvivel eller negativitet. Du kan till exempel säga “Jag är skyddad från alla former av negativitet”. Håll ljusen i dina händer medan du gör detta eller placera dem på vardera sidan av dig. Låt ljusen brinna ner helt och hållet och avsluta sedan din ritual genom att ställa vattnet och askan utanför.

Kärleksritual vid fullmåne
Därefter ska vi prata om fullmåne-kärleksritualen. Som namnet antyder är den här ritualen utformad för att hjälpa dig att manifestera en ny relation i ditt liv eller stärka din befintliga relation. Du kan göra den här ritualen vid fullmåne eller när du känner att du skulle må bra av lite extra kärlek i ditt liv. Den här ritualen kräver några saker, bland annat en kopp vatten, en skål med vatten, ett papper, en penna, en rosakvarts kristall, ett rött ljus och lite rött snöre. Fyll först vattenkoppen halvvägs med vatten och lägg till rosenkvarts i den. Låt koppen stå nära ett fönster (eller någonstans där den får naturligt ljus) så att kristallen kan ladda under hela dagen. Därefter tar du pappret och skriver ner alla egenskaper du söker i ett nytt förhållande. Försök att vara så specifik som möjligt. Om du till exempel letar efter en ny partner kan du skriva “någon som älskar djur, som gillar att umgås med vänner och som är intresserad av att resa”. Ta sedan det röda ljuset, tänd det och placera det nära pappret. Håll pappret i dina händer och visualisera att du hittar en ny partner som har alla de egenskaper du skrev ner. Försök att föreställa dig hur det kommer att kännas att träffa den här personen och lära känna den. Nu när pappret är laddat med din avsikt att hitta en ny partner, vik ihop det och knyt det med det röda snöret. Lämna den här pappersbiten nära fönstret där kristallen finns så att de båda kan laddas tillsammans.Magic circle

Ritual för månförmörkelse
Därefter ska vi prata om ritualen för månförmörkelse. Denna ritual är utformad för att hjälpa dig att öka din intuition, manifestera dina önskningar och öka dina psykiska förmågor. Du gör detta inom din Magic circle. Du kan göra den här ritualen vid fullmåne eller nymåne, eller när du känner att du behöver en boost på dessa områden. Den här ritualen kräver några saker, bland annat ett orange ljus, ett blått ljus, ett svart ljus, två olika typer av rökelse, en skål med vatten och en skål med salt. Tänd först det orange och det blå ljuset och låt dem brinna under hela ritualen. Du kan placera dem på vardera sidan av dig eller på ett bord nära dig. Du kan också tända rökelsen samtidigt som du tänder ljusen. Därefter tar du skålen med vatten och skålen med salt och ställer dig nära ett fönster. Medan du gör detta visualiserar du att saltet och vattnet representerar världens energier. Du kan också visualisera dessa som energierna hos människorna runt omkring dig och de som du möter i ditt dagliga liv. När du nu tittar ut genom fönstret häller du lite vatten och lite salt på dina händer. När du gör detta kan du återigen visualisera dessa som världens energier. Därefter strör du vattnet och saltet mot fönsterbrädan som om du vill trycka ut dessa energier ur fönstret. Ta sedan lite vatten och lite salt och kasta ut dem genom fönstret på samma sätt.

Ritual för ljusmagi
Därefter ska vi prata om den magiska ritualen med ljus. Detta är en allmän ritual som är utformad för att hjälpa dig att manifestera dina önskningar, skapa positiv energi i ditt liv och styra din egen energi. Du kan göra den här ritualen i din Magic cirkle när som helst – du behöver inte göra den när månen är i en specifik fas. Ritualen kräver ett enda ljus, en skål med vatten och en skål med salt. Tänd först ljuset och ställ det framför dig eller i närheten av dig. Medan du gör detta, visualisera din egen energi som dras mot ljuset – du vill försöka dra all din positiva energi mot ljuset när du utför denna ritual. Därefter tar du skålen med vatten och skålen med salt och ställer dig nära ett fönster. När du gör detta visualiserar du vattnet som representerar dina mål och drömmar i livet. Visualisera att saltet representerar den energi du för närvarande har i ditt liv. När du nu tittar ut genom fönstret, stänker du vattnet mot fönsterbrädan som om du vill skjuta alla dina mål och drömmar ut genom fönstret. Ta sedan saltet och strö det också mot fönsterbrädan.

Skyddsritual
Sist men inte minst ska vi tala om skyddsritualen. Detta är en allmän skyddsritual som hjälper dig att hålla dig säker från ett stort antal negativa influenser. Du kan göra denna ritual när som helst. Denna ritual kräver några saker, bland annat en skål med vatten, en skål med salt, ett ljus och en av följande rökelser: rökelse, drakblod eller rosmarin. Tänd först ljuset och ställ det framför dig eller i närheten av dig. Medan du gör detta visualiserar du en skyddande energi som bildas runt dig och ditt hem. Därefter tar du vattnet och saltet och ställer dig nära ett fönster. När du gör detta, visualisera att vattnet representerar din energi och att saltet representerar världens energi. När du nu tittar ut genom fönstret häller du lite vatten och lite salt på dina händer. När du gör detta visualiserar du återigen vattnet och saltet som din energi och världens energier. Därefter strör du vattnet och saltet mot fönsterbrädan som om du vill trycka ut dessa energier ur fönstret. Ta sedan lite vatten och lite salt och kasta ut dem genom fönstret på samma sätt.

Ritual för välstånd
Låt oss nu tala om välståndsritualen. Den här ritualen är utformad för att hjälpa dig att uppnå ekonomisk framgång i livet – oavsett om det innebär att spara pengar, få en löneförhöjning eller få ett nytt jobb. Du kan göra den här ritualen vilken dag som helst i din Magic circle – du behöver inte göra den på en specifik dag. Ritualen kräver några saker, bland annat en skål med vatten, en skål med salt och en granatsten. Fyll först vattenskålen till hälften med vatten och lägg granatstenen i skålen. Ställ skålen nära ett fönster (eller någonstans där den får naturligt ljus) så att stenen kan laddas under hela dagen. Därefter tar du saltskålen och ställer dig nära ett fönster. När du gör detta visualiserar du saltet som en representant för energin av ekonomiskt överflöd i världen. När du nu tittar ut genom fönstret strör du saltet mot fönsterbrädan som om du vill trycka ut den energin genom fönstret.

Vivi Linde

Den magiska cirkeln: En häxas skyddscirkel:

I folklore är Magic circle en helig plats eller ett heligt område som kan användas som skydd eller för att fånga onda andar. Den förekommer ofta i sagor och fantasyromaner, framför allt i JRR Tolkiens Hobbit och Harry Potter-serien. Denna praxis går tillbaka till antiken och har använts av många olika kulturer för olika ändamål. I den här artikeln kommer du att lära dig om häxcirklar, deras historia, ändamål och hur du kan skapa en egen!

Varför skapa en Magic circle?
Den första och viktigaste anledningen till att skapa en cirkel är skydd. Den separerar dig fysiskt från din omgivning och skapar en sköld mot negativ energi, skadliga andar och andra hot. Häxor skapade cirklar för att hålla yttre påverkan borta medan de arbetade med sin magi – som de ofta höll hemlig. Ett annat skäl är att skapa en miljö som främjar magi. Cirkeln i sig kan användas i trollformler och ritualer, eftersom den är en symbol för makt och förvandling. Att skapa en cirkel hjälper till att omvandla ditt tankesätt och försätter dig i det rätta sinnestillståndet för magi. Detta kan vara en stor hjälp för nybörjare som känner sig överväldigade av processen. Cirkeln har också en symbolisk betydelse som kan hjälpa dig att ansluta till din magi. Den ger dig en visuell representation av de element du arbetar med – såsom eld, jord, vatten och luft. Detta kan hjälpa dig att förstå magins komplexa natur och bryta ner den i hanterbara uppgifter.

Hur man skapar en Magic circle
Att skapa en cirkel kan vara så enkelt eller komplext som du vill ha det. Börja med att hitta ett utrymme där du kan vara ensam. Helst bör detta vara ett rum som inte används särskilt ofta. Det kan vara ditt sovrum, ett extra rum eller en källare. Se till att utrymmet är rent och fritt från skräp. Golvet bör också vara rent. Om du kan är det bäst att lägga en ny matta eller en ny matta för detta ändamål. Om inte, försök att dammsuga och sopa golvet ordentligt. För att rengöra rummet kan du använda rökelse eller några droppar eteriska oljor. Traditionellt används rosmarin, lavendel och salvia för att rensa ett rum. Du kan också använda salt för att rengöra rummet. Rita sedan en stor cirkel på golvet med gul eller vit krita. Du kan också använda förgyllningstråd, garn eller ett rep. Den här cirkeln kommer att innehålla allt dittTarotguiderna Tarotlinje magiska arbete, så du vill att den ska vara tillräckligt stor för att allt ska få plats bekvämt.

Skyddscirkel för dörröppningar
Den här cirkeln är utformad för att skydda ditt hems dörröppning. Du kan knyta den till månens energi också genom att göra den under ny- eller fullmåne. Krav: Du behöver en gul eller röd tygbit, en skål med vatten och något att skriva med. Börja med att vika tyget till en stor kvadrat eller rektangel. Du kan dekorera den eller hålla den enkel, det är upp till dig. Spritsa sedan vatten på den helt och hållet, så att det droppar från kanterna. Skriv sedan “Skydda detta hus från all ondska” på tyget med en svart tuschpenna eller bläck. När du gör detta, visualisera att orden absorberas i tyget och bildar en skyddande sköld runt dörröppningen. Knyt slutligen tyget runt dörrhandtaget. Se till att du knyter det ordentligt så att det inte lossnar. Den här charmen är tillfällig, men kan användas tills du bestämmer dig för att göra en mer permanent charm eller cirkel.

Magic circle för beskydd vid fullmåne
För dem som vill knyta sitt magiska arbete till månens energi är den här cirkeln ett alternativ. Du kan knyta den till vilken fas av månen som helst, men om du gör det under fullmånen får den större kraft. Detta är en mycket enkel cirkel som inte kräver några speciella ingredienser, bara din tid och energi. Börja med att sitta i ett tyst och rent rum. Ta sedan några djupa andetag för att lugna ditt sinne och din kropp. Visualisera sedan fullmånen på himlen. Känn hur energin strålar från den och in i din kropp. Låt den flöda genom dig och ner i marken och koppla dig till månen. Håll månens energi flödande genom dig och visualisera dig själv omgiven av dess ljus. Låt den flöda genom dig, rensa och skydda dig från skada.

Syftet med en Magic circle för häxor
Även om en cirkel är en tydlig symbol för magi har den många syften. Det är ett verktyg för att fokusera och koncentrera din energi, vilket är användbart för alla typer av magi. Det är en symbol för elementen, vilket är till hjälp för nybörjare som lär sig om magi. En cirkel är också en symbol för förvandling. Den används för att förändra och förbättra dig själv, liksom världen omkring dig. En häxcirkel är tillfällig, men när du är redo att stänga den kommer du att vara förvandlad. Cirkeln har också en andlig betydelse. Många människor tror att allting har en ande, inklusive platser, människor och saker – till och med föremål. En cirkel är utformad för att ropa ut och få kontakt med andra andar, hålla dem nära och skydda cirkelns innevånare.

Slutsats
En Magic circle är ett magiskt verktyg som kan användas för skydd och många andra saker. Det är en helig plats som kan användas för att fokusera energi, kalla ut andra andar och förvandla människor och världen runt omkring dem. I folklore är den magiska cirkeln ett heligt utrymme eller område som kan användas för skydd eller för att fånga onda andar. Den förekommer ofta i sagor och fantasyromaner, framför allt i JRR Tolkiens The Hobbit och Harry Potter-serien. Denna praxis går tillbaka till antiken och har använts av många olika kulturer för olika ändamål. I den här artikeln kommer du att lära dig om häxcirklar, deras historia, ändamål och hur du kan skapa en egen!

Den magiska cirkelns historia
Den magiska cirkeln har använts av många olika kulturer av många olika skäl. Den kan spåras tillbaka till antiken, när människor bara försökte förstå världen omkring dem. De förstod inte helt och hållet världens komplexitet – eller till och med kosmos – och därför försökte de bryta ner den i bitar som de kunde förstå. De skapade symboler för att representera solen, månen, planeterna och stjärnorna. De använde dessa symboler för att skapa Magic circle som de trodde kunde kontrollera kosmos och böja det efter sin vilja. Allt eftersom tiden gick upptäckte människorna mer om världen och dess komplexitet. De använde den magiska cirkeln för att fokusera sin energi och kunskap, vilket gjorde den ännu mer kraftfull.