Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Tarotguiderna tarotlinje – Mediumlinjen

Mediumlinjen – Tarotguiderna

Mediumlinjen – Tarotguiderna Sveriges största mediala portal – Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer mm.Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot Förutom våra duktiga medium på Mediumlinjen – Tarotguiderna så finner du även våra fantastiskt duktiga siare mm. Alla våra tjänster finner du under “Tjänster” på första sidan.

Vad är mediumskap och hur kan det hjälpa dig?

Mediumskap är förmågan att ta kontakt med de dödas andar och andra icke-kroppsliga varelser. En person som utövar medialitet kallas allmänt för medium och kan vara antingen amatör eller professionell. Det finns många olika typer av medier med olika förmågor, här kan man ringa Tarot- och Mediumlinjen. Det finns så många fördelar med att vara ett medium som du kommer att lära dig om i den här artikeln. Medialitet har funnits i tusentals år och kan hittas i nästan alla kulturer och religioner. Det finns också flera kända personer som är kända för att ha varit medier, till exempelVivi Lindes bok William Shakespeare, Edgar Allan Poe och Florence Nightingale. Vad är mediumskap?

Gå med i Mediumförbundet som origanierar oss som arbetar medialt.

Våra tjänster:

klicka på länken för att se vilken tarotguide som kan hjälpa dig.

♦ Sierskor som spår i kort

♦  Spår i runor

♦ Ser i kristallkula eller kristaller

♦ Kanaliserar Andliga Guider

♦ Kanaliserar Änglar

♦ Vägleder gällande Själsfränder & Tvillingsjälar

♦ Använder Pendel 

♦ Länkar till Andevärlden

♦ Djurkommunikatörer

♦ Finner Försvunna Djur eller Saker

♦ Ser Tidigare-Liv

♦ Tyder drömmar

♦ Ger Distans-healing

♦ Ger Distans-Rening

♦ Är utbildade Sorgebearbetning/Stödjande samtal

♦ Ger Medial coaching
(för dig som vill ha stöd och hjälp i din mediala utveckling)

♦ Är utbildade Livscoacher

♦  Rådgivning – Hälsa & Örter

♦ Rådgivning – Magi & ritualer

♦ Är Häxa /Magiker

♦ Är Shaman

♦ Är Prästinna

Vad är andekommunikation?
Andekommunikation är konsten att ansluta sig till den icke-fysiska världen för att få vägledning och information från andar, ofta sådana som har gått bort. Medier kan öppna sitt tredje öga och “se” andevärlden och kommunicera med de andar som bor där. Andekommunikation bygger inte på religion utan snarare på vad anden Mediumlinjen har att säga. Människor från alla religioner och andliga bakgrunder kan få kontakt med andar eftersom det inte är en religiös handling utan snarare en mental handling. Detta gör andekommunikation till ett användbart verktyg för alla. Mediumlinjen länkar från andevärlden och till verklighet här.

Hur kan mediumskap hjälpa dig?
Medialitet gör det möjligt för dig att få kontakt med nära och kära som har gått bort, antingen tillfälligt eller permanent. Det kan göra det möjligt för dig att ta emot meddelanden från människor som är sjuka, utomlands eller i en annan situation där de inte kan kommunicera direkt med dig. Medialitet kan också hjälpa dig att få kontakt med dina andliga guider, som kan hjälpa dig att fatta bättre beslut i livet. Förutom att du får kontakt med nära och kära kan mediumlinjen hjälpa dig att utforska nya intressen och få nya vänner. Du kan lära dig om olika kulturer genom de andar som kommer fram och få kontakt med människor över hela världen som är intresserade av samma ämnen.

Upptäck ditt syfte genom andlig kommunikation
Att kunna få kontakt med andarna kan hjälpa dig att upptäcka mer om dig själv och ditt syfte i livet. Du kanske blir förvånad över att upptäcka att andar från ditt förflutna kommer igenom, och du kan fråga dem varför de når ut till dig nu. Du kan också fråga dina andliga guider vad ditt syfte är, eftersom de har tillgång till hela ditt liv och kan se var dina styrkor ligger. Att veta ditt syfte i livet kan hjälpa dig att fatta bättre beslut, både i ditt privatliv och i din karriär. Det kan också hjälpa dig att hitta tillfredsställelse i ditt liv, vilket är något som vi alla strävar efter.

Att utveckla dina psykiska förmågor
Att kunna kommunicera med andarna är en form av psykisk förmåga, eftersom det kopplar dig till en energikälla utanför dig själv. Att ha denna förmåga kan hjälpa dig att hitta ditt syfte snabbare och kan också användas som ett verktyg för att hjälpa andra att hitta sitt syfte. Psykiska förmågor kommer ofta i unga år, men kan också läras in i vilken ålder som helst. Du kan öva upp dina psykiska förmågor genom att meditera och fokusera på ditt psykiska jag. Du kan också öva upp dina psykiska förmågor genom att pröva olika typer av medialitet, till exempel automatiskt skrivande eller bordsknackning. Detta är bra sätt att börja utveckla dinaMedialitet psykiska förmågor utan att sätta för mycket press på dig själv. Medier kan vara antingen tillfälliga eller permanenta. Tillfälligt mediumskap uppstår när sorg, chock eller stress gör det svårt att tänka eller fungera normalt. När detta händer kan anden komma igenom och ta kontroll över personens kropp och tala genom dem. Permanent medialitet uppstår när en person föds med “gåvan” att vara en kanal mellan denna värld och nästa. Dessa personer kan få tillgång till andevärlden regelbundet och har ofta ingen kontroll över när andar kommer igenom och använder dem.

De olika typerna av medialitet
Automatisk skrift – Detta är när en medial person låter sin hand kontrolleras av en ande och skriver genom den. Automatisk skrift är ett vanligt sätt för andar att kommunicera med människor och kan användas för en mängd olika ändamål. -Detta är när ett medium låter sin hand kontrolleras av en ande och skriver genom den. Automatisk skrift är ett vanligt sätt för andar att kommunicera med människor och kan användas för en mängd olika ändamål.
Kanalisering – Detta är när en ande går in i en medial person och talar genom dem. Kanalisering är en mer permanent form av medialitet och kan pågå i timmar eller till och med dagar. Detta jobba många med på Mediumlinjen.
Clairaudience – Detta är när andar kommunicerar med en medial person genom hörsel, snarare än genom syn eller beröring.
Claircognizance – Detta är när en ande kommunicerar till en medial person genom att veta, som om de har information om framtiden.
Clairvoyance – Detta är när andar kommunicerar till en medial person genom att se, snarare än genom hörsel eller beröring.
Kommunikationskort – Detta är när ett medium bjuder in en ande att kommunicera med honom eller henne genom bilder på spelkort.

Vad är kanalisering?
Kanalisering är när en ande tar kontroll över ett medium och det blir ett kärl för det. Kanalisering är en mer permanent form av medialitet och är vanligtvis förbehållen dem som har praktiserat medialitet under en längre tid. Det finns många olika typer av kanalisering. En är en helande kanal där anden går in i klientens kropp och helar dem. En annan typ av kanalisering är profetisk kanalisering där anden ger en profetia och delar sina insikter med klienten. De flesta medier har en typ av kanalisering som de föredrar, men du kan experimentera med olika typer och hitta det som fungerar bäst för dig.

Självvård för medier
Även om medialitet kan vara oerhört givande och givande kan det också vara utmattande. Det är viktigt för medier att ta hand om sig själva för att undvika utbrändhet. Ett sätt att göra detta är att sätta gränser för klienter. Du kan fastställa tider på dagen då du är tillgänglig för att ta emot samtal och fastställa andra tider då du är förbjudet område. Genom att sätta gränser kan