Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Templet Mahabodhi – det var här som Siddharta blev Buddha

0

Templet Mahabodhi kan översättas till “templet för det stora uppvaknandet” och är sedan 2002 en del av Unescos världsarv. Templet är väldigt gammalt men har till stor del byggts om och restaurerats. Det ursprungliga templet uppfördes under 200-talet f.Kr. men i sin nuvarande form dateras det till 100-talet e.Kr. Det var här som Siddharta blev Buddha och blev upplyst. Detta tempel är beläget knappt 10 mil från den indiska staden Patna.

Faktum är att templet i Mahabodhi har kommit att bli ett av Indiens främsta spirituella resmål. Detta är inte bara det tempel där Buddha blev upplyst – det är även ett vackert hantverk som är väldigt välbevarat och omges av en lugnande och fridfull atmosfär. Tyvärr var underhållet inte lika högprioriterat tidigare. Det mest tyder på att templet före 1880, då det restaurerades av britterna, tyvärr var eftersatt och delvis var blott en förfallen ruin.

Man tror alltså att templet i sin ursprungliga form uppfördes under 200-talet F.Kr. av kejsaren Ashoka. Det nuvarande templet är dock några århundraden äldre. En stor del av detta tempel kom dessutom att förstöras av muslimska regenter under 1 000-talet. Man tror inte ens att det bodhiträd som står på platsen är det ursprungliga träd under vilket Siddharta blev Buddha. Istället tros trädet vara det femte i ordningen. De tidigare träden har över tid förstörts av såväl naturkatastrofer som av mänskliga sådana.

Buddhas sju veckor vid templet Mahabodhi

Det var omkring år 589 f.Kr. som Siddharta Gautama ska ha satt sig för att meditera under ett träd vid flodbankerna i närheten av staden Gaya. Han var en ung prins som hade sett lidandet i världen och ville få ett slut på detta. Enligt buddhistiska skrifter ska han efter tre dagar och tre nätter nått ett stadie av upplysning och fått svar på de frågor han ställt. 329 år senare, år 260 f.Kr., ska kejsaren Ashoka ha låtit uppföra Templet Mahabodhi på denna plats där Siddharta blev Buddha.

Under sju veckors tid, d.v.s. de efterföljande veckorna efter sin upplysning, ska Buddha ha mediterat och funderat över sin upplevelse. Detta ska han ha gjort på flera olika platser i närheten av trädet. Flera olika platser runt det nuvarande templet Mahabodhi har en koppling till dessa händelser som utspelade sig under de sju veckorna:

  1. Den första veckan spenderade Buddha under bodhiträdet.
  2. Andra veckan förblev Buddha stående och stirrade oavbrutet på trädet.
  3. Buddha ska gått fram och tillbaka mellan bodhiträdet och den helgedom som är belägen nordväst om templet.
  4. Den fjärde veckan ska han ha spenderat i närheten av Ratnagar Chaita, på den nordöstra sidan.
  5. Sin femte vecka på platsen besvarade Buddha brahminernas frågor under ett annat träd vars plats numera är markerat med än pelare.
  6. Den sjätte veckan ska han ha spenderat vid lotusdammen.
  7. Sin sjunde vecka spenderade han under rajyatna-trädet.

2013 blev templet Mahabodhi utsatt för en bombattack där fem personer skadades. Templet klarade sig dock undan attacken utan skador.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke