Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Teosofin – esoterisk lära som uppmuntrar andlig utveckling

0

Teosofin – Vivi Linde driver Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje och Mediala portal. Även Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, artiklar mm

Teosofin – en esoterisk lära som uppmuntrar andlig utveckling

Teosofin har fått sitt namn från de grekiska orden theos (gud) och sophia (visdom). Denna andliga rörelse syftar till att utforska den underliggande enigheten i världens olika religioner, vetenskaper och filosofier. Den har sina rötter i slutet av 1800-talet och består av flera olika esoteriska lärdomar och mystiska läror. 1875 grundades Teosofiska Samfundet som ett religionsfilosofiskt sällskap i New York. Sedan 1889 finns samfundet även här i Sverige.

Tanken med teosofin är att främja en djupare förståelse för universums och människans plats i den. Denna filosofi kombinerar det vetenskapliga och andliga för att ge sökare ett unikt perspektiv i utforskandet av det ockulta, andliga och metafysiska.

Teosofins grundläggande principer

Teosofin har flera grundläggande principer som tillsammans utgör dess kärna:

  • Ett universellt brödraskap. En grundläggande övertygelse är att allt liv är enhetligt och sammanlänkat. Därför behöver vi människor ha en moralisk hållning och visa andra varelser medkänsla och förståelse.
  • Reinkarnation och karma. Teosofin accepterar idén om att själen är odödlig och utvecklas på sin resa genom flera olika liv. Denna resa ska vara styrd av lagen om karma – orsak och verkan.
  • Andlig utveckling. Människans ultimata mål är att nå andlig upplysning och att förenas med det gudomliga. Detta är en process som kräver att vi som personer anstränger oss, är moraliskt rena och strävar andligt mot målet.

Denna lära har inspirerat många att utforska andliga dimensioner

Det teosofiska samfundet grundades som sagt år 1875 i New York. Grundarna var Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott och William Quan Judge. Rörelsen växte snabbt och lockade till sig anhängare över hela världen. Dess läror spreds genom Blavatskys omfattande skrifter, däribland “Isis Unveiled” och “The Secret Doctrine”. I dessa verk utforskar hon en omfattande kosmologi som berör ämnen såsom antikens visdom och ockult vetenskap.

Teosofin har under årens lopp haft ett stort inflytande på andligheten världen över. Dess idéer har gett inspiration för bildandet av olika andliga och esoteriska rörelser från 1900-talet och framåt. Den har också ökat vårt intresse för österländska religioner och filosofier här i väst. Dessutom har den bidragit till att utveckla den moderna andligheten och ockultismen samt inspirerat konstnärer, författare och vetenskapsmän. Tack vare teosofin har dessa personer utforskat andliga dimensioner av sina ämnesområden och bidragit till en bredare förståelse för människans potential.

Den moderna teosofin uppmuntrar oss att utforska andligheten

I modern tid fortsätter teosofin och dess olika grenar att ha en global påverkan. Målet är fortsatt att uppmuntra oss människor till andlig utforskning och främja en ökad förståelse. Genom bland annat studier och meditation strävar de efter att förverkliga principen om ett universellt brödraskap och främjandet av en andlig syn på livet som är både inkluderande och praktisk.

Teosofin banar väg för individer att upptäcka och utvecklas på ett andligt plan. Samtidigt tillhandahåller den också en ram som hjälper oss att förstå de mystiska aspekterna av vår tillvaro. Genom att försöka föra samman vetenskapen, religionen och filosofin vittnar teosofin om människans strävan efter kunskap och förståelse borto

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke