Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

The Lady of the Lake – Mytologi

0

Damen i sjön är namnet på flera sammanlänkade karaktärer i legenden om kung Artur. Hon kallas ibland även för Viviane, Niniane, Nimue eller Argante, och ansvarar i berättelserna bland annat för att ge Artur dennes svärd, Excalibur. Hon för även den döende kungen till Avalon efter slaget vid Camlann. Några ytterligare bedrifter som hon ligger bakom är att förföra trollkarlen Merlin och med hjälp av magi fängsla honom i ett torn med osynliga väggar, samt att uppfostra Lancelot efter att dennes far avlidit.

Sitt namn har Damen i sjön fått från det faktum att hon enligt legenden sägs bo under en sjö. Sjön ifråga omger den mystiska ön Avalon. Av denna anledning förknippas hon rent symboliskt starkt med vatten. Då hon lever under vattnet existerar hon i en värld som är närmast helt okänd för oss vanliga dödliga. Denna egenskap förstärker dessutom hennes värde som en symbol för magi och mystik.

Just vatten används ofta som en symbol för helande, vilket även är fallet i legenden om Kung Artur. Efter att Artur har blivit dödligt sårad i sin sista strid, slaget vid Camlann, utspelar sig en av de mest berömda scenerna i den arturiska legenden. Hans trogne följeslagare Sir Bedivere kastar kungens mäktiga svärd i sjön, samma sjö som det kom ifrån då Damen i sjön gav Artur svärdet. Vad som då sker är att en mystisk hand sträcker sig upp ur vattnet och greppar tag i svärdet, bara för att kort därefter dra ner svärdet under vattenytan.

Inte första gången som Artur kommer i kontakt med “The Lady of the Lake”

Faktum är att kopplingen mellan The Lady of the Lake (Damen i sjön), Kung Artur och det mäktiga svärdet Excalibur är än starkare än så. För efter en strid tidigt i Kung Arturs herravälde ska Artur har nämnt för Merlin att han saknade ett svärd. Merlin berättade då att han känner till var ett mäktigt svärd befinner sig och leder Artur till en sjö i närheten. Mitt i sjön håller en kvinnas arm upp ett svärd i luften.

Kvinnan ror över sjön i en liten båt för att träffa Artur, varpå Merlin berättar att kvinnan ifråga är Damen i sjön. Hon kommer från en plats på en klippa som döljs i sjöns dimma, d.v.s. det mytomspunna Avalon. Artur ber kvinnan om svärdet och får det, men hon bedyrar att Excalibur (som svärdet heter) tillhör henne. Hon är dock beredd att ge Artur svärdet om han ger henne en gåva som hon inom sinom tid kommer att be om. Detta går Kung Artur med på och ger sig sedan ut på sjön för att hämta svärdet, och armen försvinner då.

Damen i sjön inom den keltiska mytologin

Inom den keltiska mytologin är vattenandar väldigt viktiga. De har en koppling till livets andemening och tidvattnet samt olika vattendrags rörelser ansågs orsakas av de älvor och gudinnor som bodde i dessa vatten. Vattnet betraktades som en helt annan värld och svärd tillverkades ofta i närheten av sjöar, dammar och andra vattendrag.

Damen i sjön tros ursprungligen härstamma från den keltiska vattengudinnan Coventina, även kallad Vivian, Niviane och diverse andra namn. Vivian är som bekant även ett av namnet på The Lady of the Lake, så även i detta hänseende vävs deras legender samman.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke