Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

När du gör en Resa guidas du in i ditt djupaste medvetande

Britt – Marie Jemth Resanterapeut, utbildad och ackrediterad av Brandon Bays, The Journey.

OBS! Britt-Marie gör inga privata mediala sittningar utan finns endast på Tarotguidernas telefon.

En resa i ditt inre – Metoden är ett radikalt och kraftfullt sätt att möta vilken utmaning som helst, och på ett effektivt sätt kan komma vidare i livet!

Att göra en resa tar ca 3 timmar, efter ca 1-2 veckor så har man ett uppföljningssamtal på ca 1 timme.
Pris 2 900:-

Detta sker:

  • Du får tillgång till de blockeringar och knutar du bär på.
  • Du för  uppde verkliga orsakerna till dina problem upp till ytan
  • Du gör det möjligt att rensa ut gamla mönster och beteenden
  • Du får tillgång till en medvetenhet som reflekterar den du verkligen är – en uppgraderad version av dig själv!

Britt- Marie Resanterapeut – utbildad och ackrediterad av Brandon Bays, The Journey.
Kontakt: britt-marie@jemthutveckling.se

994188511512b736f8ff2d